.
Tin tức Di trú
1 ... 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216 ... 234 - bottom

Tổng thống Obama cải cách nhập cư
nguyenlegalgroup


PHÂN TÍCH SẮC LỆNH DI TRÚ CỦA TỔNG THỐNG OBAMA
internet


trong ngày Thứ Năm 20/11/2014 Tổng Thống Obama đã sử dụng quyền hành pháp để giải toả sự đe dọa trục xuất một số ước lượng năm triệu người, tương đương 44% phần trăm của khoảng 11.3 triệu người di dân đã nhập cư bất hợp pháp và đang sống lén lút ở trong khắp nước Mỹ. Đa số người di dân nhập cư bất hợp pháp không có một loại giấy tờ gì hợp lệ, và họ đã từ các nước Trung Mỹ Châu La Tinh (Latinos) và Mễ Tây Cơ vượt biên vào nước Mỹ. Hiện có sáu tiểu bang đã đang tạm dung ước tính 60% phần trăm số người di dân bất hợp pháp này là California, Florida, Illinois, New Jersey, New York và Texas. Họ đã đang sống tại nước Mỹ được 13 năm hoặc lâu hơn trong tình cảnh sống lén lút trong “bóng tối/the shadows”, mà bây giờ với Sắc Lệnh Di Trú của TT Obama có hiệu lực thì “Họ có thể bước ra khỏi bóng tối/Obama:You can come out of the shadows” để có thể sống đàng hoàng, “danh chánh ngôn thuận” hội nhập đầy đủ vào trong xã hội Mỹ.

Lẽ tất nhiên là Sắc Lệnh Di Trú của TT Obama không thể một lần bao gồm hết tất cả số 11.3 triệu người di dân bất hợp pháp với đủ thứ hạng người mà họ cũng cần phải được gạn lọc tốt xấu. Bởi vì Hạ Viện do Đảng Cộng Hoà chiếm đa số không chịu tổ chức một cuộc bỏ phiếu đồng thuận thông qua một Dự Luật Cải Tổ Toàn Bộ Di Trú Mỹ mà Thượng Viện do Đảng Dân Chủ chiếm đa số đã chấp thuận rồi. Trong tình trạng hai đảng ở quốc hội dằn co với nhau khiến cho cả Quốc Hội Mỹ không thể dứt khoát quyết định cải tổ toàn bộ hệ thống di trú; chính vì thế cái sắc lệnh di trú của tổng thống thực sự là một bắt đầu tốt, một động lực mạnh để làm chạy một guồng máy “Bảo-Thủ-Ù-Lì”. Tiếp sau đây là sơ lược phân tích từng phần cái Sắc Lệnh Di Trú của TT Obama để giúp cho người đọc tiếng Việt có thể hiểu cái Sắc Lệnh Di Trú này ở một mức độ nào càng nhiều càng tốt:

1) Cho Phép Làm Việc Trong Ba Năm
– Một chương trình mới tạm hoãn hành động sẽ che chở cho con số ước lượng năm triệu di dân không có giấy tờ cư trú hợp lệ khỏi bị trục xuất, và cho phép họ được nộp đơn xin giấy phép làm việc trong ba năm tại nước Mỹ. Những người có đủ điều kiện theo tiêu chuẩn này là phải đã và đang ở trong nước Mỹ lâu hơn năm năm, và là cha hoặc mẹ của một công dân Mỹ, hoặc của một thường trú nhân hợp pháp được sinh ra trước ngày hay vào ngày 20/11/2014, là đúng ngày TT Obama ban hành Sắc Lệnh Di Trú. Điều kiện quan trọng cần thiết cho người nộp đơn xin là phải có một quá trình sinh sống tốt và làm việc không phạm pháp, có đóng thuế dù nhiều hay ít cũng được. Đương sự phải không có tiền án, tiền sự và được thông qua thủ tục sưu tra tiền án, tiền sự cá nhân. Đương sự sẽ phải trả một lệ phí là $465 đô la để được cơ quan chức năng tiến hành duyệt xét đơn xin của đương sự. Vào Mùa Xuân năm 2015 thì Bộ Nội An Mỹ (USDHS-US Department of Homeland Security) sẽ bắt đầu nhận vào các đơn xin Giấy Phép Làm Việc Trong Ba Năm.

2) Mở Rộng Con Đường Cho Những Di Dân Trẻ
- TT Obama cũng đang mở rộng một chương trình của tổng thống đã thực hiện kể từ tháng Sáu năm 2012 đặc biệt dành cho người di dân trẻ tuổi, đó là Chương Trình Hoãn Trục Xuất Người Di Dân Tới Mỹ Lúc Vị Thành Niên (Deferred Action for Childhood Arrivals-DACA). Việc thực hiện chương trình DACA này đã làm hợp pháp hoá cư trú cho hơn sáu trăm ngàn (600000) người di dân trẻ, và khi được mở rộng hơn thì chương trình DACA này có khả năng sẽ hợp pháp hoá cư trú cho thêm khoảng 270000 người di dân trẻ hiện còn sống trong nước Mỹ. Khi so sánh với chương trình DACA thực hiện lúc đầu có ngày ấn định là 15/6/2007 thì những trẻ em được đem nhập cư vào nước Mỹ không có giấy tờ hợp pháp trước ngày 1/1/2010 là hiện nay có đủ tiêu chuẩn hợp pháp hoá cư trú. Hơn nữa, tuổi giới hạn tối đa là 31 tuổi căn cứ theo chương trình DACA lúc đầu thì nay được cho phép không bị giới hạn tuổi nữa.

Như trước đây, những người nộp đơn xin hợp pháp hoá cư trú là phải đến nước Mỹ trước năm 16 tuổi, đương sự phải có đi học, hoặc là đã có văn bằng trung học hay văn bằng tương đương. Đương sự cũng có thể là đã đi lính Mỹ và được giải ngủ hợp lệ, và không có tiền án. tiền sự. Trước đây Giấy Phép Làm Việc được chấp thuận là hai năm, hiện nay được phép gia hạn lên ba năm.

3) Vấn Đề Trục Xuất Người Di Dân Phạm Tội Hình Sự
– Đã có những cuộc tranh luận và nổi bật lên một quan điểm biện hộ cho người di dân không có giấy tờ cư trú hợp lệ như sau: “Người Di Dân không có giấy tờ cư trú hợp lệ có thể là Bất Hợp Pháp, nhưng họ rõ ràng không phải là những Tội Phạm Hình Sự/ Undocumented Immigrants May Be Illegal, But They Are Clearly Not The Criminals”. Chính Quyền Liên Bang Mỹ sẽ dành nhiều nổ lực trong vấn đề trục xuất tập trung vào những mục tiêu ưu tiên “được xác định chắc chắn rõ ràng hơn”. Những đối tượng phải bị trục xuất là những “di dân bất hợp pháp đã phạm tội ác nghiêm trọng và bị kết án” cũng như những người vượt biên giới vào nước Mỹ bất hợp pháp trong thời gian mới đây. Chính Quyền Liên Bang Mỹ sẽ dành thêm nhiều nguồn tài nguyên để giúp tăng cường việc canh giữ an ninh biên giới, làm tăng nhanh mức độ thực hiện thủ tục trục xuất người vượt biên. Các thủ tục của Toà Án Di Trú sẽ được cải tiến qui trình thống nhất để giúp giải quyết nhanh hơn những trường hợp được toà án xét xử còn đang tồn đọng.

4) Thực Hiện Sự Di Trú Hợp Pháp
- Chính Phủ Liên Bang Mỹ một cách cân đối và thiết thực sẽ thi hành một chương trình cấp chiếu khán dài hạn cho những công nhân chuyên nghiệp kỷ năng cao, các chuyên gia khoa học và sinh viên du học các chuyên ngành kỷ thuật khoa học. Biện pháp này sẽ ảnh hưởng tới khoảng 500000 người nước ngoài được cấp chiếu khán dài hạn dựa trên tiêu chuẩn STEM. Những sinh viên du học đã tốt nghiệp ở các trường ĐH Mỹ trong các lãnh vực STEM-(Science, Technology, Engineering, Mathematics)- sẽ được cho phép làm việc lâu hơn tại nước Mỹ, mà họ không cần phải xin một chiếu khán mới. Đây là một chương trình di trú mở rộng có tên gọi là “Optional Practical Training/Lựa Chọn Sự Huấn Luyện Thực Hành”.

Sau khi xem xét phân tích từng phần Chương Trình Di Trú của TT Obama như vừa nêu trên, người ta cũng nhận thấy có một “Tính Cách Giáo Dục” được bao gồm trong Chương Trình Di Trú mới này. Vào ngày Thứ Năm 20/11/2014 đứng ở hành lang của Toà Bạch Ốc TT Obama đã tuyên bố cho Nhân Dân Mỹ biết những chương trình đổi mới sẽ được thi hành bằng sắc lệnh để chấp pháp Luật Di Trú của nước Mỹ. Một ngày sau đó là Thứ Sáu 21/11/2014 TT Obama đã đến trường Trung Học Del Sol tại Las Vegas để nói rõ hơn nữa về Chương Trình Di Trú của tổng thống. TT Obama đã từng chọn địa điểm đọc diễn văn là trường Trung Học Del Sol vào tháng Giêng năm 2013 để đặt vấn đề cải tổ toàn bộ hệ thống di trú của nước Mỹ; bây giờ TT Obama trở lại trường Trung Học Del Sol một lần nữa để nói về những đổi mới trong chương trình di trú và chương trình cấp giấy phép làm việc ba năm trong nước Mỹ là có ý nghĩa ám chỉ “chương trình di trú cũng là một chương trình có tính cách giáo dục”. Bởi vì vào tháng Sáu năm 2012 TT Obama đã ký một sắc lệnh để thành lập một chương trình có tên gọi là DACA- “Deferred Action for Childhood Arrivals/Hoãn Trục Xuất Người Di Dân Tới Mỹ Lúc Vị Thành Niên; chương trình DACA này đã tạm ngưng việc trục xuất và cho phép người nhập cư vào nước Mỹ bất hợp pháp trước khi đương sự16 tuổi được phép làm việc ở nước Mỹ trong thời gian hai năm thì phải xin gia hạn giấy phép, và đương sự cũng bị giới hạn số tuổi là không quá 31 tuổi.

Học Viện Chính Sách Di Trú Mỹ/ US Migration Policy Institute có con số ước lượng khoảng 1.2 triệu người di dân bất hợp pháp đã được hội đủ điều kiện có tiêu chuẩn khi chương trình DACA này bắt đầu, và trong tháng Mười năm 2014 vừa qua có thêm hơn 580000 người nộp đơn xin theo chương trình DACA này đã được chấp thuận. Căn cứ vào kết quả của một cuộc điều tra thăm dò trên toàn nước Mỹ thì 70% phần trăm của người tham gia chương trình DACA đã có thể tìm được việc làm mới, có khuynh hướng tự lập hơn và họ trở nên độc lập hơn trong vấn đề tài chánh cá nhân của họ. Hơn nữa khi họ cải thiện được đời sống và việc làm thì họ lại có khuynh hướng muốn được đi học thêm những khoá học cao hơn, hoặc các khoá chuyên nghiệp hơn.

Khi xem xét chương trình DACA và các sinh viên tham gia chương trình này người ta nhận thấy các sinh viên không đủ tiêu chuẩn để nhận trợ cấp tài chánh của liên bang cho họ đi học, nhưng lại có một loại học bổng của tổ chức TheDream.Us giúp đỡ cho họ có thể học các lớp đại học toàn thời gian. Và trường Đại Học Cộng Đồng Miami Dade Community College ở tiểu bang Florida cũng đã bắt đầu thu loại học phí sinh viên trong tiểu bang dành cho những người tham gia chương trình DACA, nghĩa là họ đã được hưởng tiêu chuẩn miễn học phí cho sinh viên trong tiểu bang, hoặc họ được hưởng tiêu chuẩn trả học phí rẻ hơn loại học phí sinh viên ngoài tiểu bang Florida.

Cũng có một cuộc điều tra thăm dò chương trình DACA do tổ chức National UnDACAmented Research Project thực hiện đã cho biết kết quả là có khoảng 43% phần trăm sinh viên tham gia chương trình DACA để theo đuổi việc học đại học đã từng tạm thời tự nghỉ học ít nhất một lần để đi làm một công việc gì đó kiếm tiền phụ giúp gia đình sinh sống một thời gian khi gặp cảnh tài chánh gia đình khó khăn, hoặc tạm nghỉ học để đi làm kiếm tiền dành dụm lên được một số tiền nào đó rồi sẽ tiếp tục đi học nữa.

Trong mùa Hè 2014 vừa qua tiểu bang Florida đã trở thành tiểu bang thứ 17 thông qua một luật tiểu bang chấp thuận cho những sinh viên không có giấy tờ cư trú hoặc là sinh viên tham gia chương trình DACA nếu họ hội đủ điều kiện và đủ tiêu chuẩn ấn định thí dụ như họ đã tốt nghiệp trung học trong tiểu bang mà họ cư trú trong một số năm vừa qua, thì họ được miễn học phí dành cho sinh viên trong tiểu bang, có nghĩa là họ được học đại học tiểu bang miễn phí. Hiện nay có thêm tám tiểu bang nữa đang cứu xét việc miễn học phí cho những sinh viên không có giấy tờ cư trú cho họ được phép học ở các trường cao đẳng và đại học công lập. Áp dụng chương trình DACA bằng sự kết hợp cách trả học phí trong tiểu bang với cơ hội được làm một công việc hợp pháp đã thực sự giúp đỡ rất nhiều cho những sinh viên không có giấy tờ cư trú ở nước Mỹ.

Trong thời gian giữa niên học 2012-2013 số lượng sinh viên không giấy tờ cư trú đã nộp đơn xin các trường cao đẳng và đại học công lập miễn học phí trong tiểu bang đã gia tăng nhiều thêm. Cũng trong thời gian này có thêm sáu tiểu bang đã tự tổ chức các dịch vụ trợ giúp học phí ở cấp tiểu bang hoặc là tổ chức cấp học bổng do tư nhân tài trợ để giúp đỡ những sinh viên không giấy tờ cư trú. Trong năm 2013 tiểu bang California lần đầu tiên đã chấp thuận cấp một loại trợ giúp tài chánh cho khoảng 20700 sinh viên đã hoàn tất đơn xin Dream Act của tiểu bang California, và có 6943 sinh viên đã nhận được học bổng CalGrant để trang trải trả học phí và các chi phí đi học khác của sinh viên có lợi tức thu nhập thấp. Dựa trên thông tin của Uỷ Ban Trợ Giúp Sinh Viên Tiểu Bang Californa thì năm 2014 số lượng sinh viên nộp đơn xin Dream Act của tiểu bang California đã tăng lên 26676 người, trong số này có 8282 sinh viên đã nhận được học bổng CalGrant, và 6400 sinh viên khác đã nhận được một loại mới-học bổng trung cấp của tiểu bang California- được thành lập trong năm 2014.

Trong khi đã có các nổ lực của cấp liên bang và cấp tiểu bang ở một số tiểu bang, quả thật chưa có được toàn thể 50 tiểu bang của nước Mỹ tham gia chương trình DACA, để một phần nào có thể giải quyết vấn đề sinh viên không giấy tờ cư trú được đi học cao đẳng và đại học, để rồi sau đó có thể cải thiện đời sống của họ và gia đình họ ở nước Mỹ; ngược lại, về phía Đảng Cộng Hoà luôn luôn chống đối lại chương trình DACA của TT Obama. Đảng Cộng Hoà đã có lập trường không chấp nhận những sinh viên không có giấy tờ cư trú ở Mỹ. Đảng Cộng Hoà lập luận rằng “các khoản nhập học vào những trường Cao Đẳng và Đại Học Mỹ đều đã được ấn định và có giới hạn. Nếu áp dụng cách trả học phí trong tiểu bang, hoặc trợ cấp tài chánh và cấp học bổng cho những người di dân bất hợp pháp được thụ hưởng, thì điều đó áp đặt những công dân Mỹ phải trực tiếp cạnh tranh với những người di dân bất hợp pháp trong việc thụ hưởng các quyền lợi công dân được đi học cấp cao đẳng và cấp đại học ở nước Mỹ. Kể từ năm 2013 đến ngày nay Quốc Hội Mỹ đã có một Dự Luật Cải Tổ Toàn Bộ Chương Trình Di Trú và nó đã được Thượng Viện Mỹ trong lúc Đảng Dân Chủ chiếm đa số ghế thượng viện đã thông qua dự luật này; tuy nhiên, khi dự luật được chuyển tới Hạ Viện Mỹ để bỏ phiếu đồng thuận thì Đảng Cộng Hoà chiếm đa số ghế hạ viện đã “chần chờ câu giờ” không chịu tổ chức cuộc bỏ phiếu đồng thuận thông qua dự luật cải tổ hệ thống di trú. Như thế là “chần chờ câu giờ” cho tới khi Đảng Cộng Hoà chiếm luôn đa số ghế thượng viện như hiện nay. Bởi vì Hạ Viện do Đảng Cộng Hoà kiểm soát nên không tổ chức cuộc bỏ phiếu đồng thuận thông qua dự luật cải tổ di trú, điều này đã khiến TT Obama phải sử dụng quyền hành pháp ban hành Sắc Lệnh Di Trú trước ngày Đảng Cộng Hoà thực sự kiểm soát Thượng Viện vào đầu năm 2015 sắp tới, vào lúc đó Đảng Cộng Hoà chiếm đa số ghế dân biểu và nghị sĩ và thực sự có quyền trong Quốc Hội Mỹ.

Nói chung là Đảng Cộng Hoà đã và đang chống đối lại TT Obama thuộc Đảng Dân Chủ trên mọi bình diện. Thí dụ cụ thể như là Đảng Cộng Hoà muốn trục xuất hết tất cả di dân bất hợp pháp đang sống trong nước Mỹ, nhưng công việc trục xuất hàng triệu người nhập cư lậu ra khỏi nước Mỹ sẽ khó khăn không thể tưởng tượng, nếu không nói là không thể làm được việc này. Tuy nhiên, Đảng Cộng Hoà cũng khăng khăng nhất định chống đối TT Obama cho tới cùng. Cũng như Đảng Cộng Hoà đã thưa kiện TT Obama và chương trình bảo hiểm sức khoẻ ObamaCare ra toà án, thì bây giờ đối với Sắc Lệnh Di Trú của TT Obama mới ban hành vào ngày 20/11/2014 cũng sẽ bị Đảng Cộng Hoà có thể đưa ra toà án để xét xử rằng có vi phạm hiến pháp hay không! Đảng Cộng Hoà cũng có thể áp dụng một biện pháp “keo kiệt nhỏ nhen nhất” để chống đối TT Obama là “từ chối không cấp ngân sách” để tổng thống phải chịu một “tình huống không có tiền thì bị bó tay không làm gì được”.

Tuy nói châm biếm hài hước như vậy, mà sẽ không phải vậy, bởi vì Đảng Cộng Hoà cũng sẽ phải xét lại lập trường và những chính sách của mình xem có phù hợp với thực tế của nước Mỹ hay không, thí dụ cụ thể như công việc trục xuất mấy triệu người di dân bất hợp pháp ra khỏi nước Mỹ rõ ràng là một chuyện tưởng tượng. Hơn nữa những tổng thống tiền nhiệm thuộc Đảng Cộng Hoà như TT Dwight D. Eisenhower, TT Ronald Reagan, và TT George H.W. Bush trước đây cũng đã từng ký ban hành những sắc lệnh có liên quan tới sự giải quyết vấn đề di trú ở nước Mỹ. Như vậy TT Obama không phải là tổng thống đầu tiên sử dụng quyền hành pháp để giải quyết vấn đề di dân bất hợp pháp ở nước Mỹ, nhưng cái Sắc Lệnh Di Trú của TT Obama có một tầm ảnh hưởng rất rộng lớn và liên quan tới hơn mười triệu người di dân bất hợp pháp hiện đang ở trong nước Mỹ, và nó không chỉ là một chương trình di trú mà nó còn là một chương trình giáo dục được đặt lên một nền tảng chắc chắn cho tương lai xa hơn khi những sinh viên không giấy tờ cư trú nhận được sự trợ giúp của các cấp tiểu bang và liên bang để cuối cùng trở thành những công dân Mỹ có năng lực tốt có thể đóng góp nhiều lợi ích thiết thực cho xã hội Mỹ, cũng như những sinh viên du học đã tốt nghiệp ĐH Mỹ và chuyên viên nước ngoài có kỷ năng cao trong các chuyên ngành khoa học kỷ thuật sẽ được phép làm việc trong nước Mỹ nhiều năm hơn trước đây.

Nếu xét về khía cạnh ảnh hưởng tâm lý của những người di dân bất hợp pháp hiện ở trong nước Mỹ đối với Sắc Lệnh Di Trú của TT Obama đã ban hành vào ngày 20/11/2014 vừa qua là họ rất vui mừng. Tuy nhiên, cũng có một số đông người di dân vẫn còn lo sợ bị bắt giữ rồi bị trục xuất khi họ nghe theo lời kêu gọi của TT Obama “bước ra khỏi vùng bóng tối/Obama: You can come out of the shadows” của cuộc sống nhập cư bất hợp pháp để sống công khai, đàng hoàng trong xã hội Mỹ và được luật pháp bảo vệ nhưng tự bản thân phải biết tôn trọng luật pháp của nước Mỹ. Đối với Sắc Lệnh Di Trú của TT Obama thì người di dân bất hợp pháp có thể có một cảm xúc lẫn lộn giữa niềm vui mừng và nỗi lo sợ của sự đổi mới hoàn cảnh sống. Họ có thể còn hoài nghi về việc thực hiện chương trình di trú mới này, và họ vẫn còn rất sợ Đảng Cộng Hoà khi đa số dân biểu, nghị sĩ của Đảng Cộng Hoà đã có thể kiểm soát Quốc Hội Mỹ thì cũng gây đủ thứ chuyện khó khăn cho TT Obama.

Lẽ tất nhiên dễ hiểu là hành động đơn phương của TT Obama ban hành Sắc Lệnh Di Trú vào ngày 20/11/2014 đã gây ra những ảnh hưởng rất lớn chưa từng có như vậy trong lịch sử di trú của nước Mỹ, và nó cũng đã gây ra những phản ứng tâm lý của công chúng Mỹ kể cả giới lãnh đạo chính trị Mỹ với những cảm xúc xen lẫn gồm có vui mừng, hài lòng, lo lắng, hoài nghi, bất mãn và giận dữ. Có một điều đáng được lưu ý là “tại sao một số chính trị gia lãnh đạo Đảng Cộng Hoà lại tỏ ý bất mãn và giận dữ” đối với Sắc Lệnh Di Trú của TT Obama, khi họ đã nói rằng việc TT Obama ban hành sắc lệnh di trú như một hành động “bỏ thuốc độc vào giếng nước uống/Boehner: Don’t poison the well” hoặc như là “vẩy một lá cờ đỏ trước mặt một con bò rừng/McConnell: (Obama) waves a red flag in front of a bull”, có ý ám chỉ TT Obama đã làm cho Đảng Cộng Hoà nổi giận.

Ngược lại, cũng có một điều rất rõ ràng là những Cộng Đồng Người Mỹ Da Màu, Cộng Đồng Người Mỹ-Mễ và Cộng Đồng Người Mỹ-Trung Mỹ Châu La Tinh (Latinos) đã tỏ ý hài lòng, rất vui mừng đối với việc ban hành Sắc Lệnh Di Trú của TT Obama trong khi Quốc Hội Mỹ do Đảng Cộng Hoà chiếm đa số kiểm soát quốc hội và đã chưa thông qua Dự Luật Cải Tổ Hệ Thống Di Trú của nước Mỹ. Ở đây người ta cũng có thể nói rằng Quốc Hội Mỹ chưa thông qua Dự Luật Di Trú Mỹ vì Đảng Cộng Hoà ở Hạ Viện còn “chần chờ câu giờ”, nhưng họ vẫn còn đủ thời giờ để gấp rút có thể bỏ phiếu đồng thuận thông qua dự luật, rồi chuyển tới TT Obama để ký thành Luật Di Trú vĩnh viễn. Tuy nhiên, nếu xem xét cẩn thận mọi khía cạnh tại sao Đảng Cộng Hoà ở Hạ Viện phải “chần chờ câu giờ” là vì nếu TT Obama có thể ký thành Luật Di Trú vĩnh viễn, thì điều đó là một chiến thắng vẻ vang của TT Obama và của Đảng Dân Chủ trong vấn đề cải tổ toàn bộ hệ thống di trú. Tình hình tranh giành quyền lực đã diễn biến như thế thì Đảng Cộng Hoà vẫn cứ như là một “Con Voi/GOP hay đã đang biến dạng thành một Con Bò Rừng nổi điên nổi khùng khi bị vẩy lá cờ đỏ “Cải Tổ Di Trú” ở trước mặt của nó!!

Người ta rất dễ nhận thấy là khi TT Obama ký ban hành Sắc Lệnh Di Trú thì mối quan hệ giữa TT Obama và những người lãnh đạo Đảng Cộng Hoà trong Quốc Hội Mỹ đã xấu quá rồi sẽ càng xấu nhiều hơn nữa. Quốc Hội Mỹ với đa số ghế đại biểu và nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hoà sẽ có thể không bao giờ đồng thuận với Đảng Dân Chủ để thông qua Dự Luật Cải Tổ Toàn Bộ Hệ Thống Di Trú Mỹ, một cái dự luật di trú đã được Thượng Viện lúc Đảng Dân Chủ chiếm đa số ghế thượng viện thông qua rồi để đó chờ Hạ Viện do Đảng Cộng Hoà kiểm soát cho tới hôm nay vẫn còn chờ! Cũng có những ghi dấu rõ ràng của sự chống đối TT Obama ở trên mọi bình diện, thí dụ như là các hệ thống truyền hình lớn của Mỹ luôn luôn đưa thông tin có khuynh hướng bảo thủ như đài NBC. CBS, Fox, và ABC đã cùng nhau không trực tiếp phát thanh, phát hình lúc TT Obama đọc diễn văn tuyên bố Sắc Lệnh Di Trú; họ cũng không có thông tin kể cả lúc TT Obama nói chuyện về chương trình di trú tại trường Trung Học Del Sol ở Las Vegas. Họ chỉ nêu lý do là quyền lợi thương mại của đài truyền hình của họ quan trọng hơn các sự kiện chính trị không liên quan tới họ.

Cho dù mối quan hệ giữa TT Obama và những người lãnh đạo Đảng Cộng Hoà ở Quốc Hội Mỹ càng lúc càng xấu, thì sau ngày TT Obama ký ban hành Sắc Lệnh Di Trú đã làm cho mối quan hệ giữa TT Obama với các Cộng Đồng Người Mỹ Da Màu, Cộng Đồng Người Mỹ-Mễ, và Cộng Đồng Người Mỹ-Trung Mỹ Châu La Tinh (Latinos) càng tốt hơn, và điều này sẽ có thể là một thắng lợi cho Đảng Dân Chủ trong năm 2016 bầu cử tổng thống sắp tới.

Để kết luận một cách thẳng thắn khách quan người ta có thể nói rằng sự kiện TT Obama ký ban hành Sắc Lệnh Di Trú vào ngày 20/11/2014 là một sự kiện trọng đại có ảnh hưởng mạnh mẽ tới rất nhiều người di dân bất hợp pháp các loại và các hạng tuổi, nó cũng có ảnh hưởng tới cả một số ngoại kiều đang du học hoặc đang làm việc trong nước Mỹ, và nó cũng đã gây cho một số chính trị gia Mỹ danh tiếng và có thế lực thuộc Đảng Cộng Hoà phải bày tỏ phản ứng giận dữ chống đối TT Obama chưa từng thấy trong lịch sử di trú của nước Mỹ./.

569994 top -

TT Obama Hành Động Đơn Phương Trong Vấn Đề Di Trú
Cali Today


27/11/2014
Vào lúc này, người dân đang muốn có một không khí hoà hợp giữa hai đảng, ông Obama lại lấy ngón tay chọc vào mắt ông McConnell. Sau khi chơi kiểu quân tử, người lớn trong sáu năm làm tổng thống, bây giờ bỗng dưng ông Obama bỏ thế thượng phong, chơi trò trẻ con.

ImagePhoto courtesy: REUTERS/Joshua Roberts


• Tổng thống Obama có những lý do tốt khi giải quyết vấn đề di trú một cách đơn phương bằng mệnh lệnh hành pháp. Nhưng ông sẽ phải trả giá cho hành vi đơn phương này.

• Trong lần bầu cử giữa nhiệm kỳ, năm 2014, ông Mitch McConnell và đảng Cộng Hoà được nhiều phiếu trong cộng đồng Latino hơn hồi năm 2012. Nếu họ nhất định “chơi ép” ông Obama, họ có thể lãnh hậu qủa tai hại về số phiếu bầu của Latino trong năm 2016.

• Ông Obama đã có lần nói rằng những mệnh lệnh hành pháp được dùng chủ yếu là bỏ qua khía cạnh luật pháp vì rất khó bênh vực về mặt pháp lý. Để coi phe Cộng Hoà sẽ diễn dịch câu nói của ông Giáo sư Luật trường Havard như thế nào.

TỔNG THỐNG HOA KỲ CÓ THỂ DÙNG ngòi bút mầu nhiệm của mình để miễn cho 5 triệu di dân bất hợp pháp khỏi bị trục xuất hay không? Đương nhiên, ông có thể làm được điều này. Ông có quyền đặt ra những thứ bậc ưu tiên khi áp dụng luật. Năm 2012, Ông Barack Obama đã ký lệnh nói rằng những trẻ em vượt biên, được cha mẹ đem vào Mỹ, và dạy dỗ ở Mỹ không nên bị coi là đối tượng để trục xuất. Đợt trẻ em vượt biên này thường được gọi là Thế Hệ Ước Mơ – Dream Generation. Ông có thể nới rộng quyết định hành pháp đó cho cha mẹ các em, và một số người khác. Cả hai tổng thống Ronald Reagan và George H.W Bush đã từng làm hành động tương tự, nhưng ở qui mô nhỏ hơn. Câu hỏi đặt ra là sau kỳ bầu cử thất bại thê thảm năm 2014, tội gì ông tổng thống Obama lại không làm mệnh lệnh đó vào lúc này?. Lãnh tụ mới ra lò của khối đa số Thượng Viện là ông Mitch McConnell nói rằng hành vi đơn phương quyết định của ông Obama là đuà với lửa, giống như “ném cái khăn vải mầu đỏ vào đầu con bò tót đang hăng máu muốn đánh nhau”. Câu ví von của ông Thượng Nghị Sĩ McConnell thật là khéo léo, mang ý nghĩa thách thức, một cuộc so găng đấu với đảng Cộng Hoà. Ông McConnell cũng cho biết thêm là ông sẽ không đóng cửa chính phủ (và cũng không nghĩ đến việc tiến hành thủ tục truất phế tổng thống). Tổng thống Obama tính toán trong đầu rằng việc ký lệnh hành pháp chẳng qua chỉ là ném miếng vải vào mặt con dê thôi, ông không dám nghĩ đến chuyện đụng độ với Cộng Hoà.

NHIỀU NGƯỜI TIN RẰNG ÔNG OBAMA ĐANG CHƠI ĐÒN CHÍNH TRỊ nặng ký trong vụ này, mặc dù động lực khiến ông quyết định đơn phương hành động rất mềm mỏng. Tránh cho gia đình người di dân không bị chia cách là chuyện phải làm vì lý do nhân đạo. Do đó, không trục xuất cha mẹ của các em trong Thế Hệ Ước Mơ chỉ đơn thuần mang ý nghĩa nhân đạo. Hồi năm ngoái, nếu ông John Boehner chịu hợp tác lưỡng đảng thì vấn đề đã được giải quyết êm đẹp và mọi người cùng hài lòng, vui sướng. Nhưng quyết định cải tổ di trú bị bác bỏ ở Hạ Viện. Đúng như ông David Axelrod, cố vấn của Tổng Thống Obama nói: “Bắt mọi người đợi chờ chuyến xe đò không bao giờ tới.”. Đảng Cộng Hoà đưa ra định nghĩa về cải tổ di trú mà đảng Dân Chủ khó có thể chấp nhận được. Họ đòi hỏi phải có tiền làm hàng rào tinh vi ở biên giới, phải truy tầm lý lịch những người nước ngoài có tài năng chuyên môn cao muốn nhập cư vào Mỹ, và không chấp nhận lộ trình trở thành công dân Mỹ cho 11 triệu người đã ở trong nước Mỹ, không có giấy tờ hợp lệ. Hiển nhiên là ông Obama suy tính rằng việc thương thảo với phe Cộng Hoà trong những vấn đề kể trên sẽ vô ích, chẳng đi đến đâu. Ngoài những nghi ngại vừa nói, cố vấn thân cận của ông Obama còn hối thúc Tổng thống nên đưa ra quyết định hành pháp hồi mùa hè, để giúp một số ứng cử viên Dân Chủ đắc cử. Tổng thống không muốn làm hành động có tính chất khuê trương, hay có dụng đích chính trị trong mùa bầu cử. Bây giờ ông vội vàng đưa ra quyết định hành pháp để phác hoạ chiến thuật ông sẽ dùng trong việc chiêu dụ cử tri Latino.

Quyết định cải tổ di trú còn đem lại những hậu quả chính trị rất tốt. Về lâu dài, mỗi khi phe Cộng Hoà mở miệng chỉ trích về vấn đề di dân Mễ bất hợp pháp là họ sẽ xô đẩy cử tri Latino ngả theo phiá Dân Chủ. Cứ để những lời than vãn về cải tổ di trú tiếp tục nói hết ra, trong khi dân chúng và chính phủ vui hưởng Lễ Tạ Ơn, và Lễ Giáng Sinh, và chủ đề cải tổ di trú sẽ đi vào quên lãng sau muà lễ lạc. Hơn thế nữa, nói gì thì nói, đảng Cộng Hoà vẫn còn phải làm việc với Tổng Thống. Họ sẽ phải chứng minh cho dân Mỹ thấy mọi chuyện tắc nghẽn trước đây là do lỗi của Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ Harry Reid . Nhiều Thượng Nghị Sĩ Cộng Hoà sẽ phải ra tranh cử vào năm 2016, họ cần lấy điểm với cử tri ở điạ phương trong kỳ bầu cử sắp tới. Các Nghị Sĩ Cộng Hoà muốn lập thành tích trong việc làm luật về mậu dịch, về xây dựng hạ tầng cơ sở vật chất, và có thể vài cải tổ về luật thuế. Ông Obama sẽ kiếm điểm bằng cách tỏ ra cứng rắn, tung lá cờ mầu đỏ vào con bò tót, để phe Cộng Hoà phải nhượng bộ nếu họ muốn lấy điểm với cử tri.

NHƯNG ÔNG OBAMA SẼ LÃNH MỘT SỐ HẬU QUẢ khi ông đơn phương ra tay làm trước với kế hoạch di trú. Ông Obama không để dành một vài lá bài tốt, để khi cần thương lượng với phe Cộng Hoà trong nhiều vấn đề khó khăn. Ông sẽ gặp vất vả khi cần Quốc Hội đồng ý về thỏa ước với Iran - giả dụ như ông đạt được một thỏa ước với Iran. Cho đến nay, thoả ước đó khó có thể xảy ra. Rồi luật bảo hiểm y tế, hay Obamacare còn nhiều khó khăn lắm. Nếu ông không mềm mỏng sẽ bị đảng Cộng Hoà ở quốc hội làm khó dễ dài dài. Có lẽ, vấn đề Obamacare sẽ là trận chiến cuối cùng ông phải đối đầu với Quốc Hội.

Thượng Nghị Sĩ Cộng Hoà tiểu bang Tennessee, ông Lamar Alexander cảnh giác phe Cộng Hoà: “Ông ấy sẽ tìm cách dụ dỗ phe Cộng Hoà làm những việc ngu dại như đóng cửa chính phủ, hay đòi truất phế tổng thống. Nhưng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.”. Thực vậy, đảng Cộng Hoà đang bàn với nhau sẽ chơi những đòn nhẹ nhưng rất đau đớn, vì dụ cắt ngân khoản một số chương trình, ví dụ những chương trình do quyết định hành pháp tạo ra, thay vì đóng cửa toàn bộ chính phủ. Bằng quyết định hành pháp, ông Obama đã làm cho mối căng thẳng thêm trầm trọng, lẽ ra việc cải tổ di trú phải là một nghĩa cử cao đẹp.

Vào lúc này, người dân đang muốn có một không khí hoà hợp giữa hai đảng, ông Obama lại lấy ngón tay chọc vào mắt ông McConnell. Sau khi chơi kiểu quân tử, người lớn trong sáu năm làm tổng thống, bây giờ bỗng dưng ông Obama bỏ thế thượng phong, chơi trò trẻ con.


Joe Klein

570189 top -
Tin tức Di trú
1 ... 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216 ... 234

Tin tức Di trú
+ Thông báo từ NVC...
+ Thông báo từ NVC...

01-2016
+ Thông báo từ NVC...

07-2015
+ VN thay đổi luật...

04-2015
+ Lưu ý Quan trọng...
+ U.S Agencies Involved in...
+ Cập Nhật Một Số...
+ Đời Sống California -...

03-2015
+ Tòa Thượng Thẩm Ấn...
+ Cập Nhật Một Số...
+ Điều Khó Hiểu Khi...
+ Lãnh Sự Hoa Kỳ...
+ Tìm Hiểu Thái Độ...

02-2015
+ Tội cấm nhập cảnh...
+ Chiếu Khán Di Dân...
+ Chúc Mừng Năm Mới...

01-2015
+ Ngày Hết Hạn Thẻ...
+ NVC Và Số Di...
+ Chiếu Khán EB-5 -...
+ Chiếu Khán EB-5 -...
+ Danh Sách Chờ Đợi...
+ National Visa Center...

12-2014
+ Thẻ xanh cho thân...
+ THAY ĐỔI PHÍ KHÁM...
+ 2014: Một Năm Nhìn...
+ Review for 2014...
+ Người Hôn Phối Của...
+ Phỏng Vấn Với Sở...
+ Cải cách di trú...
+ Bức tranh mới về...
+ Điều Chỉnh Diện Di...
+ Opposition to President Obama's...
+ Hạ viện Mỹ bỏ...
+ Immigration Reform 2014...
+ Phe Cộng hòa công...

11-2014
+ Ai Sẽ Được Hưởng...
+ TT Obama Hành Động...
+ Tổng thống Obama cải...
+ Tác Động Hành Pháp...
+ Tổng thống Obama bảo...
+ Phản ứng về kế...
+ Tổng thống Obama công...
+ Tổng thống Obama sắp...
+ Chuyển Sang Diện Chiếu...
+ Tổng thống Obama sắp...
+ Executive Power Recap...
+ TT Obama có thể...
+ Tổng thống Obama phớt...
+ Quyết định hành pháp...
+ Phải Cản Pháp Lệnh...
+ TT Obama dự tính...
+ Executive Power...
+ Vấn Đề Từ Chối...
+ Cộng Hòa Thượng Viện...
+ Những câu hỏi phỏng...
+ Xin Con Nuôi Từ...
+ Legitimated Children Recap...

10-2014
+ Bảo lãnh con mồ...
+ Legitimated Children...
+ Thêm sáu tiểu bang...
+ RFE Explanation...
+ Kết tội hình sự...
+ Bước tiến trong giành...
+ Hôn nhân đồng tính...
+ Tư vấn Di trú...
+ Di Dân Việt Nam:...

09-2014
+ Viên chức di trú...
+ Chương Trình Mới Về...
+ Youtube di trú -...
+ Hoa Kỳ bắt đầu...
+ Phải Làm Gì Khi...
+ Thủ tục nhập cảnh...
+ Việt Nam – Hoa...
+ Chiếu Khán EB5 Và...
+ Visa Application Fee Updated...
+ Thay đổi Phí Xin...
+ Obama Thất Hứa Cải...
+ Barack Obama: muốn di...
+ Người Việt cư trú...
+ TT Obama giải thích...

08-2014
+ Tổng thống Obama quyết...
+ Obama: Đuổi Về Sớm...
+ Phía sau những toan...
+ Vì sao hồ sơ...
+ Obama Xét Ký Pháp...
+ Vấn Đề Duyệt Xét...
+ Đại gia Việt quan...
+ Hạ viện Mỹ thông...
+ Trung Tâm Chiếu Kháng...
+ Hạ Viện Mỹ hoãn...
+ Kho Dữ Liệu Của...
+ Chủ tịch Hạ viện...

07-2014
+ Hạ viện Mỹ gác...
+ Làm Sao Tôi Có...
+ 135 - Technical Problems...
+ Cập nhật thông tin...
+ 134 - Di Tru...
+ Tạm ngưng cấp visa...
+ Ða số trẻ Trung...
+ Ông Obama Có Thể...
+ Chuẩn bị đi Mỹ...
+ Bà Vũ Cúc được...
+ Tổng thống Obama bị...
+ Hôn Nhân và Thẻ...
+ Mỹ kêu gọi các...
+ Vì sao nước Mỹ...
+ Các Giáo Hội Công...
+ Các nhà lập pháp...
+ Các nhà lập pháp...
+ Câu hỏi và Một...
+ Sở Di Trú xiết...
+ Các tổ chức từ...
+ Mỹ phải cần tới...
+ Tranh cãi về ngân...
+ Kháng Cáo Hồ Sơ...
+ Obama quyết cải tổ...
+ Obama: 150,000 Trẻ Em...
+ Vấn Đề Hai Quốc...
+ Nhận thức về việc...
+ TT Obama: Chính phủ...
+ 132 - Child's CSPA...
+ Tổng thống Obama yêu...
+ Luật Bảo Vệ Hôn...
+ Mỹ chào đón các...
+ ‘Giấc mơ Mỹ’ ngày...
+ Mỹ trục xuất ngay...
+ Nhân ngày Lễ Độc...
+ TT Obama: 'Chúng ta...
+ Cư Ngụ Liên Tục...
+ Kháng cáo hồ sơ...
+ Obama on Immigration Reform...
+ Mỹ sẽ thông qua...
+ TT Obama tuyên bố...

06-2014
+ Tổng thống Mỹ quyết...
+ Khám Phá Gian Lận...
+ Misconceptions in Osorio Decision...
+ Trục xuất (phần I)...
+ Có thể tự đặt...
+ Bà Obama Kêu Gọi...
+ Kết Hôn Đồng Tính,...
+ Phân tích quyết định...
+ Hiểu lầm chính sách,...
+ Child Status Protection Act...
+ Tối Cao Pháp Viện...
+ Cải cách nhập cư...
+ Phán quyết Giữ ngày...
+ 129 - Quyết định...
+ Phán quyết của Tối...
+ Kinh nghiệm phỏng vấn...
+ Kinh nghiệm phỏng vấn...
+ “Chuẩn bị gì trước...
+ Child Status Protection Act...
+ Một số sửa đổi...
+ Một Số Vấn Đề...
+ Những lí do bạn...
+ 128 - Di Tru...
+ Nhiều cặp đồng tính...
+ Child Status Protection Act...

05-2014
+ Cải Tổ Di Trú...
+ 62.000 người được cấp...
+ 127 - Mayorkas v....
+ Bảo Trợ Tài Chính...
+ 125 - Visa Bulletin...
+ Đạo Luật Di Trú...
+ Những Người Bán Giấy...
+ Các loại Visa đến...
+ 124 - Visa Regression...
+ Ngày Đáo Hạn Diện...
+ Phát triển của Visa...
+ Hoa Kỳ đề cử...
+ Bảo lãnh theo diện...
+ Tổng thống Obama kêu...
+ Bộ Tư Pháp Hoa...
+ USCIS Thông Báo Về...
+ Chính trường Mỹ lại...
+ Mỹ nới rộng quy...
+ Khi Thẻ Xanh Sắp...
+ 123 - A-Number and...
+ Lãnh sự quán từ...
+ Bộ Nội an Mỹ...
+ Bảo lãnh thân nhân...
+ USCIS Thông Báo Về...
+ Đơn Bảo Lãnh Gia...

04-2014
+ Cập Nhật Thủ Tục...
+ Visa Bulletin May 2014...
+ Visa Bulletin May 2014...
+ Thẻ xanh là gì?...

05-2014
+ Thường Trú Nhân là...

04-2014
+ Quy định đơn miễn...
+ Bảo lãnh thân nhân...

08-2014
+ Một Số Chú Giải...

04-2014
+ Tổng Thống Obama sẵn...
+ Tối Cao Pháp Viện...
+ Bộ Nội An Mỹ...
+ 100 câu hỏi trắc...
+ Sẵn Sàng Nhập Tịch,...
+ Thông tin về chuẩn...
+ H1B Visa Updated...
+ Visa bị từ chối,...
+ Ineligibilities and Waivers 212a...
+ Hai vấn đề thường...
+ Quy định mới về...
+ Kế hoạch định cư...
+ Điều kiện bảo lãnh...
+ 01 Tháng 07, 2014:...

05-2014
+ Một Số Câu Hỏi...

04-2014
+ Chuẩn bị hồ sơ...
+ Khai thuế: Ðiều nên...
+ Youtube 100 Câu hỏi...
+ Câu hỏi thường gặp...
+ L-1 VISA...
+ SV Du Học Trong...
+ 188 - GSS...
+ Giá trị lương căn...
+ Số liệu cấp visa...

03-2014
+ Dự luật cải cách...
+ Mùa Khai Thuế 2013...
+ Cá nhân xuất cảnh...
+ TNS Schumer đề nghị...
+ Luật Di Trú: Quốc...
+ Chiếu Khán Dành Cho...
+ XIN THÔNG BÁO CHO...
+ Liên hệ giữa ly...
+ Dân Biểu Cộng Hòa...
+ 117 - New Procedures...
+ Làm Sao Thuyết Phục...
+ Kinh nghiệm đạt Visa...
+ Quốc Tịch Hoa Kỳ...
+ Di trú nhập tịch...
+ Nói Về Đạo Luật...
+ Những Chọn Lựa Của...
+ Hội thảo của đoàn...
+ Nhiều Tiểu Bang Ủng...
+ CH: Không Thông Qua...
+ Các nhà tranh đấu...
+ Dịch Vụ Xin Cấp...

02-2014
+ Luật Bảo Vệ Hôn...
+ Thông báo về việc...
+ Luật di trú: 'Reentry...
+ Làm Sao Có Một...
+ Tìm hiểu luật di...
+ Nhận định về di...
+ Làm Sao Có Một...

01-2014
+ Tìm hiểu luật di...
+ Di Trú Năm 2013...
+ Removal of The Condition...
+ Removal of The Condition...
+ Bảo Hiểm Y Tế...
+ Kháng cáo hồ sơ...
+ Nhìn Lại Vấn Đề...

12-2013
+ Kháng cáo hồ sơ...
+ Điều kiện Anh ngữ...
+ Ngợi Ca Những Gia...
+ Kháng cáo hồ sơ...
+ Một Vài Số Liệu...
+ Luật di trú: Trục...
+ Luật di trú: Trục...
+ Chiếu Khán Của Con...
+ Bảo lãnh theo diện...
+ Người Hôn Phối Của...

11-2013
+ Bảo lãnh theo diện...
+ Việt Nam Chỉ Hợp...
+ Bảo lãnh theo diện...
+ Tối Cao Pháp Viện...
+ Quy định mới về...
+ Một Số Vấn Đề...
+ Quy định mới về...
+ Tìm hiểu luật di...

06-2014
+ Duyệt Lại Đạo Luật...
+ TT Obama yêu cầu...

11-2013
+ trục xuất - Phần...

10-2013
+ Những Câu Hỏi Của...
+ Luật di trú: Child...
+ Di Dân Bất Hợp...
+ Luật di trú: Child...
+ Chiếu Khán P-3 Dành...
+ Tìm hiểu luật di...
+ Xin Visa đi Mỹ...
+ Bảo Lãnh Diện K3...
+ Tìm hiểu luật di...
+ Luật Di Trú Mỹ...
+ Một Số Vấn Đề...

09-2013
+ Điều kiện Anh ngữ...
+ IRS và nghiệp vụ...
+ Kháng cáo hồ sơ...
+ Cần phải khai chân...
+ Kháng cáo hồ sơ...
+ Cập Nhật Một Số...
+ Nạn nhân bạo hành...
+ Hồ sơ bảo lãnh...
+ Quy tắc 'vàng' phỏng...
+ Chiếu Khán EB5 Và...
+ Chuẩn bị hồ sơ...

08-2013
+ Một số tin tức...
+ Luật di trú: Bảo...
+ Bảo lãnh thân nhân...
+ Cập Nhật Thủ Tục...
+ Bảo lãnh thân nhân...
+ Cập Nhật Luật Bảo...
+ Mẫu Ðơn I-864 ‘Bảo...
+ Nộp Đơn I-601 Xin...

07-2013
+ Sự Quan Trọng Về...
+ Quy định mới về...
+ Những Hồ Sơ Bảo...
+ 90 Chủ Tịch ĐH...
+ Chiếu Khán Công Việc...
+ Nhiều DB Cộng Hòa...
+ Hạ Viện chần chừ...
+ TT Obama hối thúc...
+ Sau Phán Quyết DOMA,...
+ Obama Hô Hào Thông...
+ DC Tại Hạ Viện:...
+ Cựu TT George W....
+ Phán quyết của TCPV...
+ Thượng Viện Thông Qua...
+ Dự Luật Di Trú...
+ Một Tuần Lễ, Ba...

06-2013
+ Cải tổ di trú:...
+ Thượng Viện Mỹ: OK...
+ Những Vấn Đề Di...
+ Thượng Viện thông qua...
+ Thượng viện Mỹ bắt...
+ Thay Đổi Dự Luật...
+ Sở Di Trú và...
+ TT Obama hối thúc...
+ Dự Luật Cải Tổ...
+ Luật di dân đang...
+ Luật Di Trú Mới...
+ Chiếu Khán Tưởng Lệ...
+ Điền đơn N-400 nhập...
+ Hoa Kỳ sẽ hủy...
+ Cập Nhật Chương Trình...
+ Thượng viện Mỹ bắt...
+ Cải tổ luật di...
+ TT Obama kêu gọi...
+ Bảo lãnh và Visa...
+ NS Reid: Tới 4-7...
+ 5 điều bạn nên...
+ Tổng thống Obama hô...
+ Hạ Viện: Vẫn Chưa...
+ Những Con Số Chiếu...
+ Thượng nghị sĩ Mỹ...

05-2013
+ Thượng Viện có thể...
+ Sở Di Trú và...
+ Mỹ muốn khai tử...
+ Ðề tài: Reentry Permit...
+ Thượng Viện đề nghị...
+ Hạ Viện Sẽ Thông...
+ Dự luật nhập cư...
+ Ủy Ban Pháp Chế...
+ Chiếu Khán Tưởng Lệ...
+ Bước tiến mới của...
+ BPSOS và APALC giúp...
+ Các nước tranh "miếng...
+ Dự luật cải tổ...
+ Ðề tài: Quốc tịch...
+ Quốc tịch Hoa Kỳ...
+ Vấn Ðề Duyệt Xét...
+ bảo lãnh theo diện...

04-2013
+ Thượng Viện Đề Nghị...
+ Gần hơn “giấc mơ”...
+ Những Ðiểm Chính Trong...
+ Dự luật di trú...
+ Vụ bom Boston gây...
+ Khủng bố và nhập...
+ 8 Nghị Sĩ Thuộc...
+ Thượng Viện soạn thảo...

03-2013
+ Thông báo dành cho...

02-2013
+ Cải tổ di trú:...
+ Mỹ cải cách chính...
+ Cải tổ di trú:...
+ Chương trình con nuôi...
+ Chi tiết về kế...
+ Chính phủ của Tổng...

10-2014
+ Di dân muốn Tổng...

02-2013
+ Di Dân Việt Nam:...
+ Obama: Sẽ Ra Dự...
+ PHÍ MỚI DI DÂN...
+ Mỹ tập trung vào...
+ Hoa Kỳ thảo luận...
+ Các chính sách cải...

01-2013
+ Tổng thống Obama công...
+ Mỹ cải cách hệ...
+ TT Obama hoan nghênh...
+ Thực thi luật di...
+ Mỹ: Thắng lợi của...
+ Di dân muốn Tổng...
+ Phí mới của USCIS...
+ Các nhà lập pháp...

11-2012
+ BỘ TRƯỞNG NAPOLITANO LOAN...

10-2012
+ Thông tin quan trọng...

08-2013
+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC...

08-2012
+ Sở Di Trú Cảnh...

07-2012
+ Đa số dân Mỹ...
+ Obama nhập tịch cho...

06-2012
+ How to call USCIS...
+ Cựu Nữ Ngoại Trưởng...
+ Tối cao Pháp viện...
+ Tối cao Pháp viện...
+ Mỹ: Y Tế Nặng...
+ 64% Cử Tri Mỹ:...
+ Romney: Trả Lời Không...
+ Lần đầu di dân...

05-2012
+ Mỹ chấn động vì...
+ Thu Thập Dữ Liệu...

03-2012
+ USCIS Khởi Động Hệ...

04-2014
+ Chính Sách Và Luật...

03-2014
+ Bảo lãnh thân nhân...

07-2014
+ Khai thuế 2013 -...

08-2014
+ Chuyến bay đầu tiên...

05-2014
+ Hạ Viện Mỹ thông...

07-2014
+ Tin cập nhật quy...

12-2013
+ Mỹ huy động phương...

03-2012
+ Tôi Lo Ngại Phải...
+ Ðọ Sức Vấn Ðề...
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image