.
ESL 266: The Way to a Man's Heart


ESL 266: The Way to a Man's Heart


Download


Lina often asked Luke to dinner. Lina loved Luke, but Luke loved Lina's cooking, not Lina herself. Lina accepted that for the time being. But she felt that, with enough meals and enough time, she would get her man.

Luke rarely stayed more than ten minutes past the last bite of dessert. Lina would ask Luke if he wanted to watch TV, or play cards or chess, or take a walk around the neighborhood, but Luke always declined. He always said, "I've got to go." They both knew that Luke didn't have to go anywhere. All he ever did was go back to his apartment and read books or go online.

Tonight was probably going to be more of the same. But Lina was a patient woman. She loved to cook, and she loved to watch people eat her cooking. Tonight she prepared shrimp, fresh green beans, mashed potatoes, and asparagus. Luke ate everything with gusto. Then she brought out her homemade cheesecake with vanilla ice cream for dessert.

Luke asked, "Are you trying to fatten me up for something? Every time I come over here, I have to eat celery and lettuce for a week to get back down to my normal weight."

"Oh, stop exaggerating," Lina replied. "You enjoy every mouthful."

"You're right. I apologize. I love your cooking, and if you didn't invite me over here, I'd be hurt and hungry."

Lina watched contentedly as Luke devoured the cheesecake and ice cream. Someday, she thought, I will be his dessert.

442196 top -


*Vocabulary:

• accept:
• apologize:
• asparagus:
• bean:
• celery:
• cheesecake:
• contentedly:
• decline:
• dessert:
• devoured:
• exaggerate:
• fatten:
• gusto:
• hungry:
• lettuce:
• mashed:
• mouthful
• patient:
• rarely:
• shrimp:
• vanilla:

--------------------

*Wh-Questions:

• What did Lina often do?

• How did Lina feel about Luke?

• What did Luke love?

• What did Lina accept for the time being?

• How long did Luke stay around after dessert?

• What/Which games would she ask Luke to play?

• Where would she ask him to take a walk?

• How did Luke respond to her invitations?

• Why did Luke decline her invitations?

• Where did Luke go when he left Lina's place?

--------------------

*Fill in blanks:

Lina often asked Luke to dinner. Lina loved ____ , but Luke loved Lina’s cooking, not Lina herself. ____ accepted that for the time being. But she____ that, with enough meals and enough time, she ____ get her man.

Luke rarely stayed more than____ minutes past the last bite of dessert. Lina ____ ask Luke if he wanted to watch TV, ____ play cards or chess, or take a walk ____ the neighborhood, but Luke always declined. He always ____ , “I’ve got to go.” They both knew that ____ didn’t have to go anywhere. All he ever ____ was go back to his apartment and read ____ or go online.

Tonight was probably going to ____ more of the same. But Lina was a ____ woman. She loved to cook, and she loved ____ watch people eat her cooking. Tonight she prepared ____ , fresh green beans, mashed potatoes, and asparagus. Luke ____ everything with gusto. Then she brought out her ____ cheesecake with vanilla ice cream for dessert.

Luke____ , “Are you trying to fatten me up for ____ ? Every time I come over here, I have ____ eat celery and lettuce for a week to ____ back down to my normal weight.”

“Oh, stop____ ,” Lina replied. “You enjoy every mouthful.”

“You’re right. ____ apologize. I love your cooking, and if you ____ ’t invite me over here, I’d be hurt and ____ .”

Lina watched contentedly as Luke devoured the cheesecake ____ ice cream.
Someday, she thought, I will be ____ dessert.

---------------------

*Translate into Vietnamese:

...........

442197 top -

ESL 266: The Way to a Man's Heart

*Vocabulary:


• accept: chấp nhận
• apologize: xin lỗi
• asparagus: măng tây
• bean: đậu
• celery: cần tây
• cheesecake: bánh phô mai
• contentedly: thoả mãn
• decline: mất sức, mệt
• dessert: tráng miện
• devoured: ăn ngấu nghiến
• exaggerate: thổi phồng, tăng quá mức
• fatten: mập lên
• gusto: thưởng thức
• hungry: đói bụng
• lettuce: rau diếp
• mashed: hỗn hợp nghiền nhừ
• mouthful: đầy miệng
• patient: kiên nhẫn
• rarely: hiếm
• shrimp: tôm
• vanilla: va ni

==========================================================

*Wh-Questions:

• What did Lina often do? asked Luke to dinner

• How did Lina feel about Luke? She loved Luke

• What did Luke love? Lina's cooking

• What did Lina accept for the time being? that Luke loved Lina's cooking, not herself.

• How long did Luke stay around after dessert? not more than ten minutes.

• What/Which games would she ask Luke to play? cards or chess

• Where would she ask him to take a walk? around the neighborhood

• How did Luke respond to her invitations? Luke always declined.

• Why did Luke decline her invitations? because Luke did not love Lina, he wanted to go back to his department and read books or go online

• Where did Luke go when he left Lina's place? back to his department

==========================================================

*Fill in blanks:

Lina often asked Luke to dinner. Lina loved _Luke___ , but Luke loved Lina’s cooking, not Lina herself. __Lina__ accepted that for the time being. But she__felt__ that, with enough meals and enough time, she __would__ get her man.

Luke rarely stayed more than__ten__ minutes past the last bite of dessert. Lina __would__ ask Luke if he wanted to watch TV, __or__ play cards or chess, or take a walk __around__ the neighborhood, but Luke always declined. He always __said__ , “I’ve got to go.” They both knew that __Luke__ didn’t have to go anywhere. All he ever __did__ was go back to his apartment and read ____books__ or go online.

Tonight was probably going to __be__ more of the same. But Lina was a ____patient__ woman. She loved to cook, and she loved __to__ watch people eat her cooking. Tonight she prepared _shrimp___ , fresh green beans, mashed potatoes, and asparagus. Luke _ate___ everything with gusto. Then she brought out her _homemade___ cheesecake with vanilla ice cream for dessert.

Luke__asked__ , “Are you trying to fatten me up for __something___ ? Every time I come over here, I have _to___ eat celery and lettuce for a week to __get__ back down to my normal weight.”

“Oh, stop__exaggerating___ ,” Lina replied. “You enjoy every mouthful.”

“You’re right. __I__ apologize. I love your cooking, and if you _didn___ ’t invite me over here, I’d be hurt and ____hungry__ .”

Lina watched contentedly as Luke devoured the cheesecake __and__ ice cream.
Someday, she thought, I will be __his__ dessert.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:

Đường đến trái tim đàn ông

Lina thường mời Luke đến ăn tối. Lina yêu Luke, nhưng Luke chỉ yêu tài nấu nướng của Lina, không yêu Lina. Lina chấp nhận điều ấy lúc này. Nhưng cô cảm thấy, với đủ những bữa ăn và đủ thời gian, cô sẽ có người đàn ông của cô.

Lúc hiếm khi ở lại quá mười phút sau miếng tráng miệng cuối. Lina muốn hỏi Luke xem có muốn xem TV, hay chơi bài hay đánh cờ, hay đi dạo quanh hàng xóm, nhưng Luke luôn từ chối. Anh luôn nói, "Tôi phải đi." Họ đều biết Luke chẳng phải đi đâu. Tất cả là anh về căn hộ của mình và đọc sách hay lên mạng.

Đêm nay cũng có thể giống như vậy. Nhưng Lina là một người phụ nữ kiên nhẫn. Cô thích nấu ăn, và thích nhìn người ta ăn hết những gì cô nấu. Đêm nay cô chuẩn bị tôm, đậu xanh tươi, khoai nghiền và măng tây. Luke thưởng thức hết mọi thứ. Rồi cô mang ra bánh phô mai làm tại nhà với kem vani làm tráng miệng.

Luke hỏi, "Em định làm anh mập lên cho việc gì vậy? Mỗi lần đến đây, anh phải ăn rau cần tây và rau diếp cả tuần để trở lại cân nặng bình thường."

"Oh, đùng nói quá," Lina trả lời. "Anh thích thú ăn đầy miệng mà."

"Em nói đúng. Anh xin lỗi. Anh thích ăn đồ em nấu, và nếu em không mời anh đến đây, anh sẽ đau khổ và đói bụng."

Lina thoả mãn nhìn Luke ngốn bánh phô mai và kem. Một ngày nào đó, cô nghĩ, mình sẽ là món tráng miệng của anh ấy.

442654 top -
LESSON 266:

THE WAY TO A MAN'S HEART -
CÁCH CHINH PHỤC TRÁI TIM CỦA CHÀNG.

===========================================================

*Vocabulary:

-----------------------------------------------------------------

• accept: chấp nhận, chấp thuân.
• apologize: xin lỗi, tạ lỗi.
• asparagus: măng tây.
• bean: đậu.
• celery: cần tây.
• cheesecake: báng ngọt phô mai.
• contentedly: hài lòng, thoã mãn.
• decline: từ chối, khước từ.
• dessert: món tráng miệng.
• devoured: ăn ngấu nghiến.
• exaggerate: phóng đại, cường điệu, thổi phồng.
• fatten: mập ra.
• gusto: khoái trá, thích thú.
• hungry: đói.
• lettuce: rau diếp.
• mashed: cháo khoai tây nghiền, đậu nghiền.
• mouthful lượng đồ ăn đang ngậm trong miệng.
• patient: kiên nhẫn, nhẫn nại.
• rarely: ít khi, hiếm khi.
• shrimp: tôm.
• vanilla: hương va-ni.

===========================================================

*Wh-Questions:
------------------------------------------------------------------
• What did Lina often do?
- Lina often asked Luke to dinner.

• How did Lina feel about Luke?
- She loved Luke.

• What did Luke love?
- He loved Lina's cooking.

• What did Lina accept for the time being?
- She accepted Luke loved her cooking, not herself.

• How long did Luke stay around after dessert?
-He stayed around about ten minutes after dessert.

• What/Which games would she ask Luke to play?
- She asked Luke to play cards or chess.

• Where would she ask him to take a walk?
-She asked him to take a walk around the neighborhood.

• How did Luke respond to her invitations?
- He declined.

• Why did Luke decline her invitations?
- He wanted to go back to his apartment and read books or go online.

• Where did Luke go when he left Lina's place?
-He went back to his apartment

===========================================================

*Fill in blanks:
------------------------------------------------------------------
Lina often asked Luke to dinner. Lina loved Luke, but Luke loved Lina’s cooking, not Lina herself. Lina accepted that for the time being. But she felt that, with enough meals and enough time, she would get her man.

Luke rarely stayed more than ten minutes past the last bite of dessert. Lina would ask Luke if he wanted to watch TV, or play cards or chess, or take a walk around the neighborhood, but Luke always declined. He always said, “I’ve got to go.” They both knew that Luke didn’t have to go anywhere. All he ever did was go back to his apartment and read books or go online.

Tonight was probably going to be more of the same. But Lina was a patient woman. She loved to cook, and she loved to watch people eat her cooking. Tonight she prepared shrimp, fresh green beans, mashed potatoes, and asparagus. Luke ate everything with gusto. Then she brought out her homemade cheesecake with vanilla ice cream for dessert.

Luke asked, “Are you trying to fatten me up for something? Every time I come over here, I have to eat celery and lettuce for a week to get back down to my normal weight.

“Oh, stop exaggerate,” Lina replied. “You enjoy every mouthful.”

“You’re right. I apologize. I love your cooking, and if you didn’t invite me over here, I’d be hurt and hungry.”

Lina watched contentedly as Luke devoured the cheesecake and ice cream.

Someday, she thought, I will be his dessert.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
------------------------------------------------------------------
Lina hay mời Luke ăn tối. Lina yêu Luke, nhưng Luke chỉ yêu tài nấu ăn của Lina, chứ không phải yêu chính Lina. Trước mắt Lina chấp nhận điều đó. Nhưng cô chắc rằng, với các bữa ăn đầy đủ và với thời gian đầy đủ, cô sẽ có người đàn ông của mình.

Luke ít khi ở lại hơn mười phút khi miếng tráng miệng cuối cùng vừa ăn xong. Lina sẽ hỏi Luke có muốn xem ti-vi, hay chơi bài hoặc chơi cờ, hoặc đi dạo vòng vòng ở khu lân cận hay không, nhưng Luke luôn luôn từ chối. Anh luôn nói rằng "Tôi phải đi rồi," Cả hai người đều biết Luke không phải đi đến chỗ nào cả. Tất cả những gì anh đã làm là đi về căn hộ của mình và đọc sách hoặc truy cập vào mạng.

Tối nay chắc chắn sẽ như thế thôi. Nhưng Lina là một phụ nữ kiên nhẫn. Cô thích nấu nướng, và cô thích ngắm nhìn mọi người ăn các thứ cô nấu. Tối nay cô chuẩn bị món tôm, đậu cô-ve tươi mơn mởn, cháo khoai tây nghiền, và măng tây. Luke ăn các thứ một cách thích thú. Rồi cô mang ra món bánh ngọt phô mai tự làm lấy với kem hương va-ni để tráng miệng.

Luke hỏi, "Cô đang cố vỗ béo tôi để làm gì thế? Những lúc tôi đến đây, tôi phải ăn cần tây và rau diếp suốt cả tuần để trọng lượng giảm xuống mức bình thường."

"Ồ, xin anh đừng nói quá lên thế," Lina trả lời, "Anh thưởng thức từng miếng một đó thôi."

"Em nói chí phải. Xin lỗi em. Anh rất thích các món ăn em nấu, và nếu em không mời anh sang đây, anh sẽ buồn bực và đói ăn mất thôi."

Lina hài lòng nhìn Luke ăn ngấu nghiến món bánh ngọt phô mai với kem. Một ngày nào đó, cô nghĩ, mình sẽ là món tráng miệng của anh ấy."

...........

486992 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.