.
ESL 254: Pilot Killed as Plane Crashes into House


ESL 254: Pilot Killed as Plane Crashes into House


Download


A small plane crashed into a house Sunday afternoon, killing the pilot and destroying half of the home. The family inside the house escaped without injury. The single-engine airplane crashed about 5:30 p.m. The pilot, the only one in the plane, was trying to make an emergency landing at the airport.

The pilot's body was found on the bed in the master bedroom. The plane crashed into one end of the house, where the three bedrooms were. That part of the house was wrecked. The Carols, who own the house, were all at home eating dinner.

"Oh, my gosh," said Mrs. Carol, "I thought the world had come to an end. I never heard such a loud sound. We all ducked under the table, thinking it was another earthquake. When nothing else happened, we got brave and decided to investigate."

They immediately called 911 when they discovered the cause of the thunderous sound. The family was lucky because there was no fire. Authorities suspect that a lack of fuel contributed to the crash. Mr. Carol said that they might have to move out until they can get the house repaired. The police will release the pilot's name after they have notified his next of kin.

437438 top -


*Vocabulary:

• brave:
• contribute:
• crash:
• destroy:
• duck:
• emergency:
• fuel:
• investigate:
• kin:
• notify:
• pilot:
• thunderous:
• wreck:

=====================

*Wh-Questions:

• How big was the plane?

• What did it crash into?

• When did it crash?

• Who was inside the house?

• How many engines did the plane have?

• How many were in the plane?

• Where was the pilot trying to land?

• What kind of landing was he trying to make?

• Where was his body found?

• Which bedroom was his body found in?

====================

*Fill in blanks:

A small plane crashed into a house Sunday ____ , killing the pilot and destroying half of the ____ . The family inside the house escaped without injury. ____ single-engine airplane crashed about 5:30 p.m. The pilot, ____ only one in the plane, was trying to ____ an emergency landing at the airport.

The pilot’s ____ was found on the bed in the master ____ . The plane crashed into one end of the ____ , where the three bedrooms were. That part of ____ house was wrecked. The Carols, who own the ____ , were all at home eating dinner.

“Oh, my ____ ,” said Mrs. Carol, “I thought the world had ____ to an end. I never heard such a____ sound. We all ducked under the table, thinking ____ was another earthquake. When nothing else happened, we ____ brave and decided to investigate.”

They immediately called____ when they discovered the cause of the thunderous ____ . The family was lucky because there was no____ . Authorities suspect that a lack of fuel contributed ____ the crash. Mr. Carol said that they might ____ to move out until they can get the ____ repaired. The police will release the pilot’s name ____ they have notified his next of kin.

=====================

*Translate into Vietnamese:

.....

437441 top -

ESL 254: Pilot Killed as Plane Crashes into House

*Vocabulary:


• brave: gan dạ
• contribute: đóng góp
• crash: rơi máy bay, đụng
• destroy: phá huỷ
• duck: con vịt
• emergency: khẩn
• fuel: xăng
• investigate: nghiên cứu
• kin: người thân,
• notify: thông báo
• pilot: phi công
• thunderous: tiếng nổ lớn như sấm
• wreck: phá hỏng

=========================================================

*Wh-Questions:

• How big was the plane? small single-engine

• What did it crash into? a house

• When did it crash? Sunday afternoon

• Who was inside the house? family

• How many engines did the plane have? one

• How many were in the plane? one

• Where was the pilot trying to land? airport

• What kind of landing was he trying to make? emergency

• Where was his body found? on the bed in the master bedroom

• Which bedroom was his body found in? master bedroom

==========================================================

*Fill in blanks:

A small plane crashed into a house Sunday __afternoon__ , killing the pilot and destroying half of the __home__ . The family inside the house escaped without injury. __The__ single-engine airplane crashed about 5:30 p.m. The pilot, __the__ only one in the plane, was trying to __make__ an emergency landing at the airport.

The pilot’s __body__ was found on the bed in the master __bedroom__ . The plane crashed into one end of the __house__ , where the three bedrooms were. That part of __the__ house was wrecked. The Carols, who own the __house__ , were all at home eating dinner.

“Oh, my __gosh__ ,” said Mrs. Carol, “I thought the world had _come___ to an end. I never heard such a__loud__ sound. We all ducked under the table, thinking __it__ was another earthquake. When nothing else happened, we __got__ brave and decided to investigate.”

They immediately called__911__ when they discovered the cause of the thunderous ____sound__ . The family was lucky because there was no__fire__ . Authorities suspect that a lack of fuel contributed __to__ the crash. Mr. Carol said that they might ______have_ to move out until they can get the ____house__ repaired. The police will release the pilot’s name ____after__ they have notified his next of kin.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:

Phi công chết khi máy bay đâm vào ngôi nhà


Một chiếc máy bay nhỏ đâm vào một ngôi nhà vào chiều chủ nhật, giết chết viên phi công và phá huỷ nửa ngôi nhà. Gia đình trong nhà thoát ra ngoài không bị thương. Máy bay một động cơ rơi lúc khoảng 5:30 pm. Viên phi công, người duy nhất trên máy bay, đang cố đáp khẩn cấp xuống phi trường.

Thi thể của phi công được tìm thấy trên giường của phòng ngủ lớn. Máy bay đâm vào một góc nhà, nơi có ba phòng ngủ. Phần đó của ngôi nhà bị phá hỏng. Gia đình Carols, người chủ nhà, đang dùng bữa tối tại nhà.

"Oh trời, " bà Carol nói," tôi tưởng tận thế. Tôi chưa từng nghe tiếng động gì lớn như vậy. Chúng tôi núp dưới bàn, nghĩ rằng sẽ có một trận động đất nữa. Khi không có gì xảy ra, chúng tôi lấy lại can đảm và quyết định tìm hiểu."

Họ ngay lập tức gọi 911 khi tìm ra nguyên nhân của tiếng sấm. Gia đình may mắn vì không có hoả hoạn. Những người chức trách cho rằng việc thiếu xăng đóng góp vào việc rơi máy bay. Ông Carol nói là họ có thể phải dọn ra ngoài cho đến khi họ có thể sửa lại nhà. Cảnh sát sẽ cho biết tên phi công khi họ thông báo cho người thân.

439951 top -
LESSON 254:

PILOT KILLED AS PLANE CRASHES INTO HOUSE -
PHI CÔNG TỬ NẠN KHI MÁY BAY RƠI VÀO MỘT NGÔI NHÀ.

===========================================================

*Vocabulary:

------------------------------------------------------------------
• brave: gan dạ, can đảm, dũng cảm.
• contribute: đóng góp, góp phần.
• crash: rơi(máy bay), đâm sầm xuống.
• destroy: tàn phá, phá huỷ.
• duck: cúi xuống, cúi đầu xuống.
• emergency: khẩn cấp.
• fuel: chất đốt, nhiên liệu.
• investigate: điều tra, kiểm tra, khám phá.
• kin: người bà con.
• notify: thông báo, báo tin cho ai về việc gì.
• pilot: phi công.
• thunderous: như sấm, vang như sấm.
• wreck: làm hỏng, làm sụp đổ.

===========================================================

*Wh-Questions:
------------------------------------------------------------------
• How big was the plane?
- It was a small plane.

• What did it crash into?
- It crashed into a house.

• When did it crash?
- It crashed on Sunday afternoon.

• Who was inside the house?
- The family was inside the house.

• How many engines did the plane have?
- It had a single-engine.

• How many were in the plane?
- The pilot, the only one were in the plane.

• Where was the pilot trying to land?
- He was trying to land at the airport.

• What kind of landing was he trying to make?
- It was an emergency landing.

• Where was his body found?
- His body was found on the bed in the bedroom.

• Which bedroom was his body found in?
- It was the master bedroom.

===========================================================

*Fill in blanks:
------------------------------------------------------------------
A small plane crashed into a house Sunday afternoon, killing the pilot and destroying half of the home. The family inside the house escaped without injury. The single-engine airplane crashed about 5:30 p.m. The pilot, the only one in the plane, was trying to make an emergency landing at the airport.

The pilot’s body was found on the bed in the master bedroom. The plane crashed into one end of the house, where the three bedrooms were. That part of the house was wrecked. The Carols, who own the house, were all at home eating dinner.

“Oh, my gosh,” said Mrs. Carol, “I thought the world had come to an end. I never heard such a loud sound. We all ducked under the table, thinking it was another earthquake. When nothing else happened, we got brave and decided to investigate.”

They immediately called 911 when they discovered the cause of the thunderous sound. The family was lucky because there was no fire. Authorities suspect that a lack of fuel contributed to the crash. Mr. Carol said that they might have to move out until they can get the house repaired. The police will release the pilot’s name after they have notified his next of kin.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
------------------------------------------------------------------
Một chiếc máy bay nhỏ rơi vào một căn nhà vào trưa Chủ nhật, làm chết viên phi công và phá huỷ nửa căn nhà. Gia đình bên trong căn nhà thoát được ra ngoài và không có thương tích gì. Chiếc máy bay một động cơ rơi vào khoảng 5 giờ 30 chiều. Viên phi công, người duy nhất trên chiếc máy bay, đã cố gắng thực hiện một cú hạ cánh khẩn cấp tại sân bay.

Thi thể của viên phi công được tìm thấy trên giường trong phòng ngủ chính. Chiếc máy bay rơi vào phần cuối của căn nhà, là nơi có ba phòng ngủ. Đó là phần của căn nhà đã bị sập đổ. Gia đình Carols, chủ nhân của căn nhà, tất cả đều ở nhà ăn bữa tối.

"Ối, Trời ơi," Bà Carol nói, "Tôi tưởng thế giới đã đến ngày tận thế. Tôi chưa bao giờ nghe một tiếng động lớn như thế. Tất cả chúng tôi đều cúi xuống dưới bàn, nghĩ rằng đó là một trận động đất khác nữa. Lúc không có gì xảy ra, chúng tôi lấy lại can đảm và quyết định kiểm tra."

Họ lập tức gọi cho 911 khi họ phát hiện ra nguyên nhân của âm thanh như sấm đó. Gia đình thật may mắn vì không xảy ra cháy. Nhà chức trách nghi ngờ do sự thiếu hụt nhiên liệu đã góp phần dẫn đến tai nạn. Ông Carol cho biết họ sẽ phải chuyển đi nơi khác cho đến khi căn nhà được sửa xong. Cảnh sát sẽ tiết lộ danh tính của viên phi công sau khi báo tin cho thân nhân gần nhất của anh ấy.

484278 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.