.
ESL EASY 145: It Isn't News
GHI DANH
Thành viên muốn được hướng dẫn học Anh văn bấm vào đây để Ban Anh văn chuẩn bị học trình.

ESL viết tắt của English as Second Language, Anh Văn như Một Ngoại Ngữ. Những bài ESL EASY này đặc biệt thích hợp cho những học viên chưa biết gì về Tiếng Anh.

Thể thức làm bài
1. Lắng nghe và ráng hiểu mẫu đối thoại.
2. Tra ngữ vựng ra Tiếng Việt.
3. Dịch mẫu đối thoại.
4. Lắng nghe và nhái lại thêm nhiều lần.

Chúc các bạn thành công.
.


IT ISN'T NEWS


Download


A: TV news is so stupid.
B: They shouldn’t even call it news.
A: Last night they told us about a cat in a sofa.
B: Yesterday they told us about a dog in a pipe.
A: Last week they told us about a bear in a back yard.
B: Last month they told us about a mouse in a restaurant.
A: The weatherman tells us the temperature in every town.
B: The sports guy shows us players fighting.
A: They always tell us “what’s next."
B: They always make "what’s next" sound exciting, but it never is.
A: It’s more like news for kids.
B: They should have kid reporters.Exercise
1. Tra những từ chưa biết.
2. Nghe, nhái theo và dịch mẫu đối thoại.


426676 top -
IT ISN'T NEWS
Thứ Đó Chẳng Phải Tin Tức


A: TV news is so stupid.
-- Chương trình tin tức trên ti-vi thật ngu ngốc gì đâu.

B: They shouldn’t even call it news.
-- Thậm chí người ta đừng nên gọi đó là tin tức nữa.

A: Last night they told us about a cat in a sofa.
-- Tối qua họ kể cho chúng ta nghe về một con mèo trên trường kỷ.

B: Yesterday they told us about a dog in a pipe.
-- Hôm qua họ kể về một con chó trong đường ống.

A: Last week they told us about a bear in a back yard.
-- Tuần trước họ nói về một con gấu ở sân sau nhà.

B: Last month they told us about a mouse in a restaurant.
-- Tháng trước họ lại kể chuyện một chú chuột trong nhà hàng.

A: The weatherman tells us the temperature in every town.
-- Người dự báo thời tiết cho chúng ta biết nhiệt độ từng thị trấn.

B: The sports guy shows us players fighting.
-- Người phụ trách chương trình thể thao tường trình về các vận động viên tham gia thi đấu.

A: They always tell us “what’s next."
-- Họ luôn luôn nói với chúng ta "tiết mục kế tiếp."

B: They always make "what’s next" sound exciting, but it never is.
-- Lúc nào họ cũng làm cho "tiết mục kế tiếp" nghe có vẻ hứng thú, nhưng chẳng bao giờ được thế.

A: It’s more like news for kids.
-- Giống như loại tin tức dành cho trẻ con.

B: They should have kid reporters.
-- Lẽ ra họ nên có cả các phóng viên trẻ con nữa mới phải.

431112 top -

Vocabulary

• Even: ngay cả, thậm chí
• Sofa: ghế dài có lưng dựa, ghế trường kỷ
• Pipe: đường ống, ống dẫn, cái tẩu, cọng rơm
• Back yard: sân sau
• Weatherman: nhà khí tượng học (người thông báo và dự báo thời tiết)
• Temperature: nhiệt độ
• Town: thị trấn, thị xã, thành phố (nhỏ)


IT ISN'T NEWS
- Đó không phải là tin tức.

A: TV news is so stupid.
- Chương trình tin tức trên Tivi ngớ ngẩn quá..

B: They shouldn’t even call it news.
- Thậm chí họ không nên gọi nó là tin tức.

A: Last night they told us about a cat in a sofa.
- Đêm qua, họ kể cho chúng ta về một con mèo trong một chiếc ghế trường kỷ.

B: Yesterday they told us about a dog in a pipe.
- Hôm qua họ nói về một con chó trong đường ống.

A: Last week they told us about a bear in a back yard.
- Tuần trước họ nói về một con gấu ở sân sau nhà.

B: Last month they told us about a mouse in a restaurant.
- Tháng trước họ lại kể chuyện một chú chuột trong nhà hàng.

A: The weatherman tells us the temperature in every town.
- Nhà khí tượng học bảo cho chúng ta biết nhiệt độ từng thị trấn.

B: The sports guy shows us players fighting.
- Người phụ trách chương trình thể thao kể về việc các cầu thủ ẩu đả.

A: They always tell us “what’s next."
- Họ luôn nói với chúng ta "chương trình kế tiếp sẽ là gì."

B: They always make "what’s next" sound exciting, but it never is.
- Lúc nào họ cũng tạo cho "chương trình kế tiếp sẽ là gì" nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng không bao giờ được như thế.

A: It’s more like news for kids.
- Nó giống như tin tức cho bọn trẻ con.

B: They should have kid reporters.
- Họ cần phải có các phóng viên trẻ.

444077 top -
IT ISN'T NEWS
Đó không phải là tin tức


A: TV news is so stupid.
TV tin tức thật là ngơ ngẩn.

B: They shouldn’t even call it news.
Họ không nên gọi sự kiện đó là tin tức.

A: Last night they told us about a cat in a sofa.
Tối qua họ nói cho chúng tôi về con mèo trong ghê sofa.

B: Yesterday they told us about a dog in a pipe.
Hôm qua họ nói cho chúng ta về con chó trong ống tẩu.

A: Last week they told us about a bear in a back yard.
Tuần rồi họ nói cho chúng ta về con gâu trong sân sau.

B: Last month they told us about a mouse in a restaurant.
Tháng rồi họ nói cho chúng ta về con chuột trong nhà hàng.

A: The weatherman tells us the temperature in every town.
Người dụ báo thời tiết nói cho chúng ta nhiệt đô mỗi thành phố.

B: The sports guy shows us players fighting.
Thể thao đàn ông chiếu cho chúng ta ngừoi chiến đấu.

A: They always tell us “what’s next."
Họ luôn luôn nói cho chúng ta "tiếp theo là cái gì "

B: They always make "what’s next" sound exciting, but it never is.
Họ luôn luôn làm "tiếp theo là cái gì " nghe thú vị, nhưng không bao giờ có.

A: It’s more like news for kids.
Giống như tin tức trẻ con.

B: They should have kid reporters.
Họ cần có phóng viên nhí.

453672 top -
IT ISN'T NEWS
( Đó không phải tin tức )


A: TV news is so stupid.
( Tin tức trên TV thật ngớ ngẩn.)

B: They shouldn’t even call it news.
( Thậm chí họ không nên gọi đó là tin tức.)

A: Last night they told us about a cat in a sofa.
( Tối qua họ nói với chúng ta về 1 con mèo trên ghế sofa.)

B: Yesterday they told us about a dog in a pipe.
( Hôm qua họ kể về 1 con chó trong một đường ống.)

A: Last week they told us about a bear in a back yard.
( Tuần trước họ nói về 1 con gấu ở sân sau nhà.)

B: Last month they told us about a mouse in a restaurant.
( Tháng trước họ nói về 1 con chuột trong nhà hàng.)

A: The weatherman tells us the temperature in every town.
( Người dự báo thời tiết cho chúng ta biết nhiệt độ ờ mỗi thành phố.)

B: The sports guy shows us players fighting.
( Người phụ trách thể thao nói về các vận động viên thi đấu.)

A: They always tell us “what’s next."
( Họ luôn nói về "sự kiện tiếp theo".)

B: They always make "what’s next" sound exciting, but it never is.
( Họ luôn tạo cái "điều tiếp theo" nghe thật hấp dẫn, nhưng nó không bao giờ như thế.)

A: It’s more like news for kids.
( Nó giống như những tin dành cho bọn trẻ.)

B: They should have kid reporters.
( Họ nên có những phóng viên trẻ con.)

453958 top -

HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI.

IT ISN'T NEWS : NÓ CHẲNG PHẢI TIN TỨC


Vocabulary: Từ vựng

Stupid: ngu dại, ngu đần, đần độn, ngớ ngẩn, chán, buồn
Pipe: ống, ống dẩn
Yard.: sân, bãi rào, xưởng, kho
Weatherman: người đọc dự báo thời tiết, khí tượng
Town: thành phố, thị xã, thị trấn
Fighting: chiến đấu, đánh nhau
Exciting: hứng thú, lý thú, hồi hộp
Kids: trẻ nhỏ, con nít, trẻ con
Reporters: phóng viên

Translation: Phần dịch.

A: TV news is so stupid.
--TV tin tức thật là ngớ ngẩn chán thật.

B: They shouldn’t even call it news.
--Thậm chí họ không nên gọi nó là tin tức.

A: Last night they told us about a cat in a sofa.
--Tối qua họ tường thuật với chúng ta về một con mèo trên ghế dựa .

B: Yesterday they told us about a dog in a pipe.
--Hôm qua họ lại kể về một con chó trong đường ống.

A: Last week they told us about a bear in a back yard.
--Tuần trước họ nói với chúng ta về một con gấu ở sau xưởng .

B: Last month they told us about a mouse in a restaurant.
--Tháng trước họ kể cho chúng ta biết về một con chuột trong nhà hàng.

A: The weatherman tells us the temperature in every town.
--Dự báo thời tiết nói cho chúng ta biết nhiệt độ ở mỗi tỉnh, thành, thị trấn.

B: The sports guy shows us players fighting.
--Bình luận viên chương trình thể thao tường thuật về các môn thi đấu.

A: They always tell us “what’s next."
Họ bao giờ cũng nói cho chúng ta biết “tiếp theo chương trình là gì”

B: They always make "what’s next" sound exciting, but it never is.
--Họ luôn luôn chuẩn bị : chương trình tiếp theo” nghe thú vị lắm nhưng không bao giờ như ý cả.

A: It’s more like news for kids.
--Nó giống như là chương trình dành cho thiếu nhi.

B: They should have kid reporters.
--Họ cần phải có những phóng viên nhí.


455594 top -


Image
HỌC TRÌNH
ESL EASY


1. I Live in Pasadena
2. I Have a Honda
3. Do You Have a Girlfriend?
4. Walking the Dog
5. Borrowing Money
5.1 To be - thì là

6. Going to the Beach
7. My Wife Left Me
7.1 To be - It's easy
7.2 To be - Video
SONG It's so easy

8. What’s on TV?
9. A Nice Place to Live
10. The New Mattress
10.1 To be - đang làm
SONG Crying

11. My Laptop Is So Slow
12. How about a Pizza?
13. The New House
14. Fish Are Everywhere
15. A Bad Boyfriend
15.1 To be - bị được

16. Talking Animals
17. Housecleaning Day
17.1 To be - quá khứ
SONG Only Sixteen

18. A TV Lover
19. Write to Your Grandma
19.1 To be - tương lai (1)
SONG I will always love you

20. Are You Sleepy?
21. God Is Watching
22. Feed the Cat
22.1 Verb - Chia động từ
22.2 Verb - Bất quy tắc
SONG Country Roads

23. Shave Your Face
24. Two Polite People
24.1 Cách thêm s (1)
24.2 Cách thêm s (2)
24.3 Cách thêm s (3)
24.4 Cách đọc chữ s
SONG Lady

25. Give Me a Puppy
26. Kittens to Give Away
27. Happy in Heaven
27.1 To be going to
SONG Stuck on You

28. His Line Is Never Busy
29. Friday the 13th
29.1 To be - câu cú
SONG Hello

30. Do You Love Me?
30.0 To be - Review
30.1 To be - thì là
30.2 To be - It's easy
30.3 To be - Video
30.4 To be - đang làm
30.5 To be - bị được (1)
30.6 To be - quá khứ
30.7 To be - tương lai
30.8 To be going to
30.9 To be - câu cú

31. Dad Has a Girlfriend
31.1 To do - Trợ động từ
SONG Yesterday

32. What’s That Smell?
33. They Deliver
33.1 feel look seem smell sound taste

34. A Lost Button
35. Did You Say Something?
35.1 Verb - Trợ động từ
SONG Feelings

36. Washed and Folded
37. Talk Radio
38. A Bad Diet
38.1 Verb - Can
38.2 Verb - May
SONG Sea of Love

39. A Ham Sandwich
40. Time for Your Bath
40.1 Verb - Will
40.2 Verb - Shall
SONG: Hopelessly Devoted to You

41. A Black Screen
42. A New Hard Drive
42.1 Verb - Must
42.2 Verb - Have to
SONG: I'll never fall in love again

43. Your Email Address
44. Time for a Nap
45. Thinking about His Funeral
46. The Elephant
47. You Can Have Some of My Friends
47.1 Verb - 5 Thể
SONG: Memory

48. If You Cheat, You Will Die
49. Let’s Not Go Out

50. Fill Out the Form
50.1 Sentence
51. The Animal Shelter
51.1 Questions - Yes No
52. Is It Raining?
52.1 Questions - WH
53. It’s So Hot
53.1 Questions - Choice
53.2 Yes/No
53.3.1 Dịch Anh/Viet 1
53.3.2 Dịch Anh/Viet 2
SONG: Don't Cry For me Argentina

54. A Snowman
55. The ATM
SONG: Crazy - Patsy Cline
55.1 Dịch Anh/Viet 3

56. Move the Blue Bin
56.1 Very
56.2 Very Too So

57. Digital TV
58. Just Shoot Me
58.1 -er -est
58.2 more most
58.3 less least

59. Don’t Be a Racist
60. Use a Tissue
60.1 as as
60.2 good better best
60.3 bad worse worst

61. Two Little Ones
61.1 Something Nothing Anytthing

62. But Is It Art?
62.1 Some No Any

63. Life Is for Living
63.1 THERE - Có
63.2 IT - Trời

64. A Tough Choice
64.1 Adjective

65. Patch It or Sew It?
65.1 Both .. And
65.2 Either .. Or
65.3 Neither .. Nor

66. What's So Funny?
67. Spanish Spoken Here
68. It's the Only Earth We've Got
69. No Time for Rhyme
70. Dumb and Happy
71. Live from NBC 4!
72. Life after Death
73. Wipe Your Feet
74. Mother’s Day
75. A New Flag
76. Work up an Appetite
77. Dialing for a Dollar
77.1 To have - Rồi Chưa
78. I Go to College
78.1 Noun
78.2 Countable & Uncountable noun (1)
79. A Lost Pen
80. Gravity For All
81. New Glasses
82. School Items
83. A Good Magazine
84. Shake Your Pen
85. Do Your Homework
86. The Soldier
87. The English Major
88. No Parking
89. Keep Your Eyes Open
90. Two Plus Two
91. Prayers
92. Hit and Run
93. What Will People Think?
94. Don't Ride The Bus
95. Don't Cut The Tires
96. The Crosswalk
97. It's Okay To Speed
98. Check Your Tires
99. Don't Be In A Hurry
100. A New Car
101. I'm Going To Explode
102. The Missing Car
103. Too Many Cars
104. Don't Call The Police
105. Wash The Car
106. Windy Weather
107. Two Birds With One Stone
108. Beat The Light
109. A Dream Car
110. A Bad Driver?
111. A Slow Walker
112. Hit And Run
113. Beware Of The Carts
114. A Great Movie
115. A Card Game
116. I Have Four Aces
117. Too Much Volume
118. Don't Waste Your Money
119. Rained Out
120. A Sip of Coffee
121. A Chilly Day
122. A Crazy Driver
123. It Isn't News
124. The Great Wall
125. The Beatles
126. See A Movie
127. People - Watching
128. Free Money
129. Old Movies
130. Something For Nothing
131. Judge Judy
132. A Good Singer
133. Going Digital
134. A Blind Date
135. Let's Have Dinner
136. Blue Eyes
137. True Love
138. Ask Her Out
139. A Night By Himself
140. Go On A Blind Date
141. Two Pineapples
142. One Date Only
143. A Bad Date
144. Sweet Dreams
145. I Love You More Than Money
146. A Good Nose
147. I Feel Like Chinese
148. A Slow Burger
149. A Good Lunch
150. A Bad Steak
151. Dirty Nails
152. Hot Bread
153. Fear of Germs
154. Bad Service
155. A Good Table
156. Do I Hear $60,000?
157. Take Me to the Ball Game
158. Golf Is Silly
159. Fresh Fish
160. I Love Baseball
161. New Shoes
162. I'm Worried About Tiger
163. Where Is Tiger From?
164. Babe Ruth
165. The Season's Over
166. Cheap Seats
167. Golf Is No Picnic
168. A Player Cheats
169. Too Much Crime
170. No One Ever Leaves
171. Fire And Smoke
172. Play With Fire
173. Fasten Your Seatbelt
174. Use The Stepladder
175. A Puddle On The Floor
176. The Fire Alarm
177. Double-Check Everything
178. Guns For All
179. Crime Reduction
180. Two Different States
181. Beautiful Hawaii
182. A Real Meal
183. New Sheets
184. The Airport
185. A Christmas Flight
186. Fear Of Flying
187. Row Your Boat
188. A Cruise
189. Prepare For Takeoff
190. The Grand Canyon
191. Hotel Hell
192. A Long Day
193. A Free Trip
194. Serving Your Country
195. I Need A Job
196. Before Going To An Interview
197. Work Is Hard
198. Peas In A Box
199. I Am a Babysitter
200. Hire Me
201. What If?
202. Become A Teacher
203. Over and Over
204. A Bad Boss
205. Light My Fire
206. Still Working
207. All His Eggs In One Basket
208. His Parents Are Disappointed
209. Nice Doggy
210. Knock, Knock!
211. A Good Salad
212. We Get Cheese from Cows
213. I Used To Work In A Deli
214. A New Diet
215. Bad Manners
216. Same Old Diet
217. A Pink Orange
218. Roasted or Boiled
219. A Pound A Week
220. No More For Me
221. Don't Be Lazy
222. I Like That Shirt
223. Pants That Fit
224. The Shopping List
225. Poor Pockets
226. Wipe Everything
227. The 99 Cents Store
228. PC or Mac?
229. Bad Business
230. Sharpen The Pencil
231. To Save Money
232. A New House
233. We Can't Afford This House
234. On The Corner
235. A Great Apartment
236. Fix The Doorbell
237. Almost Perfect
238. Life Was Hard
239. Sell Now
240. Who Cares?
241. Hungry Bears
242. Yes, We Can
243. Don't Vote For Him
244. He Got Reelected
245. Change Is Good
246. A Powerful Position
247. A Traveling Man
248. Vote For Ralph
249. Why Vote?
250. Every Vote Counts
251. George Tells Jokes
252. Give Them More
253. They're Lying
254. A Stomachache
255. A Blood Stain
256. Sore Fingers
257. Too Much Stress
258. A Paper Cut
259. Cigarette Smoke
260. Nose Drops
261. Skin Cancer
262. Quitting Smoking
263. A Bad Back
264. Three A Day
265. Brush, Brush
266. A Hot Hike
267. Another Pimple
268. No Need To Worry
269. Use A Tissue
270. A Dirty Remote
271. An Earful of Pain
272. A New Face
273. A Sore Hand


update: Nov 14, 2013
GRAMMAR EASY

1. To be - thì là
2. To be - It's easy
3. To be - Video
4. To be - đang làm
5. To be - bị được
6. To be - quá khứ
7. To be - tương lai
8. To be going to
9. To be - câu cú
10. To be - Review

20. To do - Trợ động từ
21. To have - Rồi Chưa

25.1 Verb - Chia động từ
25.2 Verb - 5 Thể
26. Verb - Bất quy tắc
27. Verb - Trợ động từ
27.1 Verb - Can
27.2 Verb - May
27.3 Verb - Will
27.4 Verb - Shall
27.5 Verb - Must
27.6 Verb - Have to
+27.7 :Verb - Ought to:

+28. Verb - Gerund
+28.1 Verb - Verbal Noun
+29. Verb - Conditional

+30. :Từ vựng văn phạm:
31. Sentence
31.1 Questions - Yes No
31.1.1 Yes No
31.1.3 Very
31.1.4 Very Too So

31.2.1 -er -est
31.2.2 more most
31.2.3 less least
31.2.4 as as
31.2.5 good better best
31.2.6 bad worse worst

31.3.1 Something Nothing Anything
31.3.2 Some No Any

31.4.1 Dịch Anh/Viet 1
31.4.2 Dịch Anh/Viet 2
31.4.3 Dịch Anh/Viet 3
31.5 Questions - WH
31.6 Questions - Choice

32 Adjective

33.1 Both .. And
33.2 Either .. Or
33.3 Neither .. Nor
+33.4 :Both Either Neither
+33.5 :Both of
+33.6 :All None
+33.7 :Quantifiers


+40. :Numbers & Order
+40.1 :Used to - Đã nhưng không còn:
+40.2 :To be used to - Quen thuộc:

70. feel look seem smell sound taste
71.1 THERE - Có
71.2 IT - Trời
+80. :Mệnh đề:
+81. :Tense Voice Mood:

90.1 Cách thêm s (1)
90.2 Cách thêm s (2)
90.3 Cách thêm s (3)
90.4 Cách đọc chữ s
91. Cách đọc động từ "-ed"

100.1 Noun
100.2 Countable & Uncountable noun (1)
100.3 Một số giới từ theo sau động từ
100.4 Cụm động từ 3 từ trong tiếng Anh

update: August 3, 2013
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image
Image


Image
Image
ESL EASY

Nickname            # bài
-------------------------
1. 9913897 5
2. anhnguyen89 1
3. anhkao 10
4. anhlinh 3
5. Anhtho 1
6. anhtuoitre
7. atuans 4
8. ballove 6
9. bamboolandscape 1
10. bengiao 8

11. Bachhop96 1
12. BlackChicken 26
13. bluesky 2
14. buingan2011 2
15. buithanhdat2003 11
16. buithihao01 1
17. cady27 3
18. cakeolx
19. CanthiCao 1
20. candypham 1

21. caovinhmau 2
22. catandpuppy 2
23. CatEyes 4
24. cathy 2
25. catty 2
26. Chaien 2
27. changtuyet 6
28. chanhetbiet 1
29. chauongco 72
30. chauvan57 1

31. chinhquy2000 5
32. chunkychan 1
33. cochithinen 1
34. coua 1
35. cuomxiu 3
36. cương71 281
37. cuongpham446 9
38. cycydang 19
39. Danle 5
40. datphuongnam 12

41. diemhanh 3
42. diepnguyen2012 3
43. doanchin 295
44. Dreamlink79 1
45. ducyeunhi 4
46. duyenuyen 72
47. duty348 325
48. DuyTrinh 3
49. dzungtc 1
50. ellynguyen87 1

51. gaconbd 1
52. giangpham
53. han101 2
54. hanhnguyen2010 7
55. HanNguyet 4
56. hantesa 5
57. hhnpp 1
58. hinlehu 1
59. hjlove88
60. hnga 3

61. hntuyen 43
62. hoahong023 1
63. hoaly 2
64. hoangbao 5
65. hoangthihai 1
66. HoangThiQuynhNhu 132
67. hoangthuy944 6
68. hoangthy 1
69. hoangvo194 39
70. hoasen 84

71. hoathienly 3
72. Hoctro 48
73. hongque 1
74. hongphi 1
75. hueanh88 1
76. huettk 1
77. HungHK 1
78. huongdinh 1
79. huyennguyen0701 6
80. indon 6

81. JennyRain 5
82. JoeHTran 1
83. josvu 1
84. katie1985 16
85. katnguyen 1
86. keditru 42
87. kelangthang 37
88. kevinthanh88 3
89. kevinthienle 26
90. khemrathach 1

91. kimphung
92. l1phi777 1
93. lactantan 1
94. lamtham54 1
95. langvan 21
96. leesam 1
97. lehuyen 62
98. letuyetnghi 7
99. lhd1004 1
100. linhdatinh 2

101. linhthao1965 1
102. linhtrang
103. longtran2205 2
104. lovely11 3
105. Lucia 4
106. Lun 3
107. luusan 2006
108. maidelien
109. mama41255 11
110. mangot 3

111. means9489 1
112. minh0349 11
113. minhhanh59 5
114. minhthinguyen 2
115. misako 1
116. mnsun 287
117. mrlonely88 8
118. muoichanh 60
119. mykimdang 1
120. mylove242 1

121. newsky272 101
122. ngakhoa 8
123. ngloan71 63
124. ngngochai91 4
125. Ngocanhdennis2009 3
126. NgocLee 1
127. ngocloan 1
128. ngothiduyenuyen 5
129. nguyen25 1
130. nguyenhoainam 2

131. nguyenhongphuong 4
132. nguyenhuu 5
133. nguyenkhac123 1
134. nguyenthingochieu 2
135. nguyenvnnhi 2
136. nhattruong1988
137. nhienhuynh 1
138. Ni201292 1
139. ntcat0710 1
140. Nuna 7

141. oanhnt 4
142. OanhTruong1403 2
143. phantam 13
144. phuong5960 248
145. phuong60 3
146. phuonghang 13
147. PhuongNga 2
148. phuonglieu 12
149. phuongtrangvu 4
150. quynhdao 8

151. sandynguyen91 15
152. seastar25 4
153. senator 1
154. ShimJoni 7
155. shokoyo 1
156. shownkiller 4
157. snow 123
158. socbong 2
159. songphuochxl 4
160. summer 1

161. sunsight 22
162. sutrolai256 1
163. tamnguyen21892 1
164. tantan 5
165. thanh103 2
166. thaitrinh
167. thienhiep
168. thinhnguyen5575
169. thanhnhan96 1
170. thanhbmt42 42

171. thanhtantao 22
172. thanhthai2000 5
173. thanhthaipham145 6
174. thanhthuypk 5
_______________________________________
. thao077 1
175. thieưminh72 3
176. thohoa 1
177. thuc21350 1
178. thusaigon87 1
179. thuydao 15
180. thuyduong211

181. thuyhang1983 1
182. Thuyngoc 54
183. thuytran30475 15
184. tigon2014 3
185. toanquen 1
186. tocxu 8
187. tomry 34
188. tranghoang38 6
189. tranhongha26
190. trantiendung 7

191. trinhthithanhtam 4
192. Trongdung69 54
193. truongthinhutruc1966 13
194. tuanpc 57
195. tulipd2h 2
196. tuliphuonganhanh 1
197. tuyenly 2
198. Uyenphuongle 3
199. uphuong 2
200. Vandao 2

201. vanson 15
202. Vicky020185
203. Victorduynguyen 1
204. vien297 18
205. vidolaem 39
206. vinhchau 1
207. vivianbui 2
208. vnoi 5
209. vuonlai
210. vumanhquan

211. VuSang 11
212. vuthanh1957 9
213. xuandao 3
214. xuka 090909 1
215. yenkimly 12
216. yesterday 27
-------------------------------
. Lớp có 217 học viên


*Trợ giảng của Mr.matrix00100:

Image

. I Live in Pasadena

*Bài hát của học viên:

.Hello:
. Yesterday

Update on Oct 28th 2016