.
ESL EASY 77: Dialing for a Dollar
GHI DANH
Thành viên muốn được hướng dẫn học Anh văn bấm vào đây để Ban Anh văn chuẩn bị học trình.

ESL viết tắt của English as Second Language, Anh Văn như Một Ngoại Ngữ. Những bài ESL EASY này đặc biệt thích hợp cho những học viên chưa biết gì về Tiếng Anh.

Thể thức làm bài
1. Lắng nghe và ráng hiểu mẫu đối thoại.
2. Tra ngữ vựng ra Tiếng Việt.
3. Dịch mẫu đối thoại.
4. Lắng nghe và nhái lại thêm nhiều lần.

Chúc các bạn thành công.
.


Dialing for a DollarDownloadA: I don’t have long distance service with my home phone.
B: So how do you make long distance calls?
A: I use a calling card.
B: Where do you get that?
A: I buy it at the dollar store.
B: How much is it?
A: It’s one dollar for 100 minutes.
B: That’s only a penny a minute!
A: It’s a great price. But you have to dial a lot of numbers.
B: How many?
A: First you dial seven numbers, then ten numbers, then ten more numbers.
B: Yikes. I think I’ll keep my long distance service.

Vocabulary:
. buy:
. call:
. card:
. dollar:
. dial:
. distance:
. first:
. great:
. how:
. how many:
. how much:
. long:
. minutes:
. more:
. numbers:
. price:
. penny:
. service:
. store:
. use:
. with:

406950 top -
LESSON 77:

DIALING FOR A DOLLAR -
MỘT ĐÔ-LA ĐỂ GỌI ĐIỆN THOẠI


A: I don’t have long distance service with my home phone.
A: Tớ không dùng dịch vụ điện thoại đường dài nội địa cho nhà tớ.

B: So how do you make long distance calls?
B: Như thế làm sao cậu gọi được điện thoại đường dài nội địa kia chứ.

A: I use a calling card.
A: Tờ dùng thẻ gọi điện thoại.

B: Where do you get that?
B: Cậu mua ở đâu thế?

A: I buy it at the dollar store.
A: Tớ mua thẻ ở cửa hàng một đô-la.

B: How much is it?
B: Bao nhiêu tiền một cái thẻ?

A: It’s one dollar for 100 minutes.
A: Thẻ một đô-la cho(gọi)100 phút

B: That’s only a penny a minute!
B: Như thế chỉ có một xu cho một phút thôi à!

A: It’s a great price. But you have to dial a lot of numbers.
A: Giá đó thật là hấp dẫn. Nhưng cậu phải gọi nhiều số mới được.

B: How many?
B: Bao nhiêu số lận?

A: First you dial seven numbers, then ten numbers, then ten more numbers.
A: Đầu tiên cậu gọi 7 số, rồi gọi 10 số, sau nữa gọi hơn mười số.

B: Yikes. I think I’ll keep my long distance service.
B: Ái chà! Tớ nghĩ mình phải duy trì dịch vụ đường dài nội địa thôi.


Vocabulary:
. buy: mua, mua sắm.
. call: gọi điện thoại
. card: các, thiệp, thẻ.
. dollar: đồng một đô-la.
. dial: quay số điện thoại.
. distance: khoảng cách, cự ly.
. first: đầu tiên, thứ nhất.
. great: rất tốt, rất giỏi, tuyệt vời.
. how: bằng cách nào.
. how many: bao nhiêu (dùng với danh từ đếm được).
. how much: bao nhiêu (dùng với danh từ không đếm được).
. long: dài(không gian, thời gian), xa, lâu.
. minutes: phút, một lúc, một thời gian ngắn.
. more: thêm, nhiều hơn, lớn hơn.
. numbers: con số, chữ số.
. price: giá cả.
. penny: đồng xu, một xu.
. service: dịch vụ, phục vụ.
. store: cửa hàng, cửa hiệu.
. use: dùng, sử dụng.
. with: với, cùng, cùng với.

424891 top -
Dialing for a Dollar
Cách Bấm Số Cho Một Đô-la


A: I don’t have long distance service with my home phone.
-- Điện thoại nhà của tôi không có dịch vụ gọi đường dài.

B: So how do you make long distance calls?
-- Thế làm sao cô gọi điện thoại đường dài được?

A: I use a calling card.
-- Tôi dùng thẻ gọi.

B: Where do you get that?
-- Cô mua ở đâu cái đó?

A: I buy it at the dollar store.
-- Mua ở cửa hàng một đô-la.

B: How much is it?
-- Giá bao nhiêu?

A: It’s one dollar for 100 minutes.
-- Một đô-la được 100 phút.

B: That’s only a penny a minute!
-- Vậy là chỉ một xu một phút!

A: It’s a great price. But you have to dial a lot of numbers.
-- Một mức giá tuyệt vời. Nhưng anh phải quay nhiều số lắm.

B: How many?
-- Bao nhiêu?

A: First you dial seven numbers, then ten numbers, then ten more numbers.
-- Đầu tiên anh quay bảy số, rồi mười số, rồi thêm mười số nữa.

B: Yikes. I think I’ll keep my long distance service.
-- Oải. Tôi nghĩ sẽ giữ dịch vụ đường dài của mình cho rồi.Vocabulary:
. buy: mua
. call: gọi
. card: thẻ
. dollar: đô-la
. dial: quay số, bấm số
. distance: khoảng cách
. first: trước tiên
. great: tuyệt
. how: làm thế nào
. how many: bao nhiêu
. how much: bao nhiêu tiền
. long: dài
. minutes: phút
. more: thêm, nữa
. numbers: số
. price: giá
. penny: xu
. service: dịch vụ
. store: cửa hàng
. use: dùng
. with: với

429670 top -

Dialing for a Dollar
- Cách quay số cho một đô la.

A: I don’t have long distance service with my home phone.
- Tôi không dùng dịch vụ điện thoại đường dài ở nhà nữa.

B: So how do you make long distance calls?
- Vậy thì làm thế nào để bạn thực hiện cuộc gọi đường dài?

A: I use a calling card.
- Tôi sử dụng thẻ gọi điện thoại.

B: Where do you get that?
- Bạn kiếm được nó ở đâu vậy?

A: I buy it at the dollar store.
- Tôi mua nó tại cửa hàng một đô la.

B: How much is it?
- Giá bao nhiêu?

A: It’s one dollar for 100 minutes.
- Thẻ một đô la gọi được 100 phút.

B: That’s only a penny a minute!
- Vậy là chỉ 1 xu cho 1 phút.

A: It’s a great price. But you have to dial a lot of numbers.
- Đó là một mức giá tuyệt vời. Nhưng bạn phải quay rất nhiều con số.

B: How many?
- Bao nhiêu lận?

A: First you dial seven numbers, then ten numbers, then ten more numbers.
- Đầu tiên bạn quay 7 số, rồi 10 số, sau đó quay hơn 10 số nữa.

B: Yikes. I think I’ll keep my long distance service.
- Yikes. Tôi nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục với dịch vụ đường dài này.
-

Vocabulary:

. buy: mua, tiêu thụ hàng hóa
. call: tiếng kêu; tiếng la; tiếng gọi; lời kêu gọi, gọi điện thoại
. card: các, thiếp, thẻ
. dollar: đồng đô la ( Mỹ)
. dial: quay số khi muốn gọi nói chuyện
. distance: khoảng cách giữa hai điểm hoặc hai nơi
. first: 1, đầu tiên, trước hết
. great: tuyệt vời, lớn, to lớn, vĩ đại
. how: theo cách nào hoặc như thế nào
. how many: bao nhiêu
. how much: bao nhiêu
. long: dài (không gian, thời gian); xa, lâu
. minutes: phút, một lúc, một lát, một thời gian ngắn
. more: hơn, nhiều hơn, thêm nữa
. numbers: chữ số, con số
. price: số tiền mua hoặc bán cái gì; giá
. penny: đồng xu
. service: sự phục vụ, dịch vụ
. store: của hàng, cửa hiệu
. use: sử dụng
. with: với, cùng

432643 top -

HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI:

DIALING FOR A DOLLAR:
MỘT ĐÔ CHO CUỘC GỌI


Vocabulary: Từ vựng

. buy: mua,
. call: gọi
. card: thẻ, thiệp
. dollar: đồng đô la Mỹ
. dial: quay số
. distance: khoảng, khoảng cách, tầm xa
. first: trước tiên, lần đầu, đầu tiên, thà
. great: tuyệt vời, lớn, to lớn, vĩ đại
. how: thế nào, bao nhiêu, rằng, là
. how many: bao nhiêu
. how much: bao nhiêu
. long: dài, kéo dài
. minutes: Phút
. more: Nhiều hơn, lớn hơn, đông hơn
. numbers: số
. price: giá, giá thương lượng
. penny: đồng xu
. service: dịch vụ
. store: dự trữ, tích trữ,để dành, kho hàng
. use: dùng, sử dụng
. with: với, cùng, cùng với

Translation: phần dịch

A: I don’t have long distance service with my home phone.
--Nhà của tôi không có dịch vụ điện thoại gọi đường dài .

B: So how do you make long distance calls?
--Vậy làm thế nào để bạn thực hiện cuộc gọi đường dài?

A: I use a calling card.
--Tôi sử dụng thẻ điện thoại.

B: Where do you get that?
-- Anh có được thẻ này ở đâu?

A: I buy it at the dollar store.
-- Tôi mua thẻ tại cửa hàng đồng đô la.

B: How much is it?
--Nó giá bao nhiêu ?

A: It’s one dollar for 100 minutes.
--Nó chỉ một đồng đô la cho 100 phút.

B: That’s only a penny a minute!
--Nghĩa là một phút gọi mất một xu!

A: It’s a great price. But you have to dial a lot of numbers.
-- Đó là một mức giá tuyệt vời. Nhưng anh phải quay rất nhiều con số.

B: How many?
--Bao nhiêu số mà nhiều?

A: First you dial seven numbers, then ten numbers, then ten more numbers.
-- Đầu tiên, anh quay bảy số, sau đó mười số, sau đó thêm mười số nữa.

B: Yikes. I think I’ll keep my long distance service.
-- Yikes. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ giữ lại dịch vụ gọi đường dài của tôi mà thôi.


P/s: admin và các anh chị cho doanchin hỏi trong câu này :
- Seven numbers: trong bài học hiểu là 7 số
- Ten numbers :10 số
Nhưng doanchin suy luận thực tế có số phôn nào mà trên 27 số đâu .
Nên quyết định dịch là số 7 và số 10 . VD như 710xxxxxxxxxx
Xin admin và các anh chị cho ý kiến .


445640 top -


@doanchin,

Hì hì, suy luận của anh không đúng rồi. Nếu là số 7 thì người ta sẽ viết là number seven. Anh để ý thấy number có S đằng sau không? Tức là số nhiều mà (7 con số).

Theo suy đoán của ndh thì, quay 7 số đầu là gọi đến dịch vụ của hãng phone này, bấm tiếp 10 số (mã vùng 3 số + số điện thoại 7 số) của vùng khu vực người mua thẻ sử dụng, sau đó là số điện thoại 10 con số cần gọi (mã vùng 3 số + số điện thoại 7 số).

445725 top -

@ nguoidohanh:

Cám ơn anh đã giải thích, đúng là đầu tiên mình phải nạp số thẻ trước sau đó dến mã vùng, số điện thoại v.v.
doanchin sẽ sửa lại...

445739 top -
Dialing for a Dollar
(Quay số ( ĐT )với một đô la )


A: I don’t have long distance service with my home phone.
( Tôi không dùng dịch vụ điện thoại đường dài ở nhà )

B: So how do you make long distance calls?
( Vậy làm sao bạn gọi đường dài được?)

A: I use a calling card.
( Tôi dùng thẻ để gọi )

B: Where do you get that?
( Bạn mua cái đó ở đâu?)

A: I buy it at the dollar store.
( Tôi mua ở của hàng 1 đô la )

B: How much is it?
( Nó bao nhiêu?)

A: It’s one dollar for 100 minutes.
( Một đô la cho 100 phút )

B: That’s only a penny a minute!
( Đó chỉ có 1 xu cho 1 phút thôi !)

A: It’s a great price. But you have to dial a lot of numbers.
( Giá thật tuyệt. Nhưng bạn phải quay nhiều số lắm )

B: How many?
( Bao nhiêu?)

A: First you dial seven numbers, then ten numbers, then ten more numbers.
( Đầu tiên bạn quay 7 số, rồi 10 số, thêm 10 số nữa )

B: Yikes. I think I’ll keep my long distance service.
( Thật tiếc. Tôi nghĩ tôi sẽ giữ lại dịch vụ gọi đường dài thôi)
Vocabulary:
. buy: mua
. call: gọi
. card: thẻ ( ĐT )
. dollar: đồng đô la
. dial: bấm số, quay số , gọi
. distance: khoảng cách
. first: đầu tiên
. great: tốt, tuyệt
. how: thế nào
. how many: bao nhiêu ( đếm được )
. how much: bao nhiêu ( không đếm được )
. long: lâu , dài
. minutes: phút
. more: nữa , thêm
. numbers: con số
. price: giá cả
. penny: đồng xu
. service: phục vụ, dịch vụ
. store: cửa hàng
. use: sử dụng
. with: với

451200 top -
A: I don’t have long distance service with my home phone.
Tôi không có dịch vụ đường dài cho điện thoại nhà của tôi
B: So how do you make long distance calls?
Thế làm sao bạn gọi đường dài được
A: I use a calling card.
tôi dùng thẻ gọi điện thoại
B: Where do you get that?
Mua nó ở đâu?
A: I buy it at the dollar store.
Tôi mua ở của hàng đô la
B: How much is it?
Bao nhiêu thế?
A: It’s one dollar for 100 minutes.
1 đô la gọi cho 100 phút
B: That’s only a penny a minute!
vậy là một xu 1 phút
A: It’s a great price. But you have to dial a lot of numbers.
giá thật tuyệt, nhưng bạn phải bấm nhiều số
B: How many?
bao nhiêu?
A: First you dial seven numbers, then ten numbers, then ten more numbers.
đầu tiên là 7 số, sau 10 số, sau hơn 10 số
B: Yikes. I think I’ll keep my long distance service.
sotôi nghĩ là tôi sẽ sử dụng dịch vụ gọi đường dài


Vocabulary:
. buy: mua
. call: gọi
. card: thẻ
. dollar: đô la
. dial: gọi
. distance: khoảng cách
. first: đầu tiên
. great: tuyệt
. how: như thế nào
. how many: bao nhiêu
. how much: bao nhiêu
. long: dài
. minutes: phút
. more: hơn
. numbers: số
. price: giá
. penny: xu
. service: dịch vụ
. store: của hàng
. use: sử dụng
. with: với

458382 top -


Image
HỌC TRÌNH
ESL EASY


1. I Live in Pasadena
2. I Have a Honda
3. Do You Have a Girlfriend?
4. Walking the Dog
5. Borrowing Money
5.1 To be - thì là

6. Going to the Beach
7. My Wife Left Me
7.1 To be - It's easy
7.2 To be - Video
SONG It's so easy

8. What’s on TV?
9. A Nice Place to Live
10. The New Mattress
10.1 To be - đang làm
SONG Crying

11. My Laptop Is So Slow
12. How about a Pizza?
13. The New House
14. Fish Are Everywhere
15. A Bad Boyfriend
15.1 To be - bị được

16. Talking Animals
17. Housecleaning Day
17.1 To be - quá khứ
SONG Only Sixteen

18. A TV Lover
19. Write to Your Grandma
19.1 To be - tương lai (1)
SONG I will always love you

20. Are You Sleepy?
21. God Is Watching
22. Feed the Cat
22.1 Verb - Chia động từ
22.2 Verb - Bất quy tắc
SONG Country Roads

23. Shave Your Face
24. Two Polite People
24.1 Cách thêm s (1)
24.2 Cách thêm s (2)
24.3 Cách thêm s (3)
24.4 Cách đọc chữ s
SONG Lady

25. Give Me a Puppy
26. Kittens to Give Away
27. Happy in Heaven
27.1 To be going to
SONG Stuck on You

28. His Line Is Never Busy
29. Friday the 13th
29.1 To be - câu cú
SONG Hello

30. Do You Love Me?
30.0 To be - Review
30.1 To be - thì là
30.2 To be - It's easy
30.3 To be - Video
30.4 To be - đang làm
30.5 To be - bị được (1)
30.6 To be - quá khứ
30.7 To be - tương lai
30.8 To be going to
30.9 To be - câu cú

31. Dad Has a Girlfriend
31.1 To do - Trợ động từ
SONG Yesterday

32. What’s That Smell?
33. They Deliver
33.1 feel look seem smell sound taste

34. A Lost Button
35. Did You Say Something?
35.1 Verb - Trợ động từ
SONG Feelings

36. Washed and Folded
37. Talk Radio
38. A Bad Diet
38.1 Verb - Can
38.2 Verb - May
SONG Sea of Love

39. A Ham Sandwich
40. Time for Your Bath
40.1 Verb - Will
40.2 Verb - Shall
SONG: Hopelessly Devoted to You

41. A Black Screen
42. A New Hard Drive
42.1 Verb - Must
42.2 Verb - Have to
SONG: I'll never fall in love again

43. Your Email Address
44. Time for a Nap
45. Thinking about His Funeral
46. The Elephant
47. You Can Have Some of My Friends
47.1 Verb - 5 Thể
SONG: Memory

48. If You Cheat, You Will Die
49. Let’s Not Go Out

50. Fill Out the Form
50.1 Sentence
51. The Animal Shelter
51.1 Questions - Yes No
52. Is It Raining?
52.1 Questions - WH
53. It’s So Hot
53.1 Questions - Choice
53.2 Yes/No
53.3.1 Dịch Anh/Viet 1
53.3.2 Dịch Anh/Viet 2
SONG: Don't Cry For me Argentina

54. A Snowman
55. The ATM
SONG: Crazy - Patsy Cline
55.1 Dịch Anh/Viet 3

56. Move the Blue Bin
56.1 Very
56.2 Very Too So

57. Digital TV
58. Just Shoot Me
58.1 -er -est
58.2 more most
58.3 less least

59. Don’t Be a Racist
60. Use a Tissue
60.1 as as
60.2 good better best
60.3 bad worse worst

61. Two Little Ones
61.1 Something Nothing Anytthing

62. But Is It Art?
62.1 Some No Any

63. Life Is for Living
63.1 THERE - Có
63.2 IT - Trời

64. A Tough Choice
64.1 Adjective

65. Patch It or Sew It?
65.1 Both .. And
65.2 Either .. Or
65.3 Neither .. Nor

66. What's So Funny?
67. Spanish Spoken Here
68. It's the Only Earth We've Got
69. No Time for Rhyme
70. Dumb and Happy
71. Live from NBC 4!
72. Life after Death
73. Wipe Your Feet
74. Mother’s Day
75. A New Flag
76. Work up an Appetite
77. Dialing for a Dollar
77.1 To have - Rồi Chưa
78. I Go to College
78.1 Noun
78.2 Countable & Uncountable noun (1)
79. A Lost Pen
80. Gravity For All
81. New Glasses
82. School Items
83. A Good Magazine
84. Shake Your Pen
85. Do Your Homework
86. The Soldier
87. The English Major
88. No Parking
89. Keep Your Eyes Open
90. Two Plus Two
91. Prayers
92. Hit and Run
93. What Will People Think?
94. Don't Ride The Bus
95. Don't Cut The Tires
96. The Crosswalk
97. It's Okay To Speed
98. Check Your Tires
99. Don't Be In A Hurry
100. A New Car
101. I'm Going To Explode
102. The Missing Car
103. Too Many Cars
104. Don't Call The Police
105. Wash The Car
106. Windy Weather
107. Two Birds With One Stone
108. Beat The Light
109. A Dream Car
110. A Bad Driver?
111. A Slow Walker
112. Hit And Run
113. Beware Of The Carts
114. A Great Movie
115. A Card Game
116. I Have Four Aces
117. Too Much Volume
118. Don't Waste Your Money
119. Rained Out
120. A Sip of Coffee
121. A Chilly Day
122. A Crazy Driver
123. It Isn't News
124. The Great Wall
125. The Beatles
126. See A Movie
127. People - Watching
128. Free Money
129. Old Movies
130. Something For Nothing
131. Judge Judy
132. A Good Singer
133. Going Digital
134. A Blind Date
135. Let's Have Dinner
136. Blue Eyes
137. True Love
138. Ask Her Out
139. A Night By Himself
140. Go On A Blind Date
141. Two Pineapples
142. One Date Only
143. A Bad Date
144. Sweet Dreams
145. I Love You More Than Money
146. A Good Nose
147. I Feel Like Chinese
148. A Slow Burger
149. A Good Lunch
150. A Bad Steak
151. Dirty Nails
152. Hot Bread
153. Fear of Germs
154. Bad Service
155. A Good Table
156. Do I Hear $60,000?
157. Take Me to the Ball Game
158. Golf Is Silly
159. Fresh Fish
160. I Love Baseball
161. New Shoes
162. I'm Worried About Tiger
163. Where Is Tiger From?
164. Babe Ruth
165. The Season's Over
166. Cheap Seats
167. Golf Is No Picnic
168. A Player Cheats
169. Too Much Crime
170. No One Ever Leaves
171. Fire And Smoke
172. Play With Fire
173. Fasten Your Seatbelt
174. Use The Stepladder
175. A Puddle On The Floor
176. The Fire Alarm
177. Double-Check Everything
178. Guns For All
179. Crime Reduction
180. Two Different States
181. Beautiful Hawaii
182. A Real Meal
183. New Sheets
184. The Airport
185. A Christmas Flight
186. Fear Of Flying
187. Row Your Boat
188. A Cruise
189. Prepare For Takeoff
190. The Grand Canyon
191. Hotel Hell
192. A Long Day
193. A Free Trip
194. Serving Your Country
195. I Need A Job
196. Before Going To An Interview
197. Work Is Hard
198. Peas In A Box
199. I Am a Babysitter
200. Hire Me
201. What If?
202. Become A Teacher
203. Over and Over
204. A Bad Boss
205. Light My Fire
206. Still Working
207. All His Eggs In One Basket
208. His Parents Are Disappointed
209. Nice Doggy
210. Knock, Knock!
211. A Good Salad
212. We Get Cheese from Cows
213. I Used To Work In A Deli
214. A New Diet
215. Bad Manners
216. Same Old Diet
217. A Pink Orange
218. Roasted or Boiled
219. A Pound A Week
220. No More For Me
221. Don't Be Lazy
222. I Like That Shirt
223. Pants That Fit
224. The Shopping List
225. Poor Pockets
226. Wipe Everything
227. The 99 Cents Store
228. PC or Mac?
229. Bad Business
230. Sharpen The Pencil
231. To Save Money
232. A New House
233. We Can't Afford This House
234. On The Corner
235. A Great Apartment
236. Fix The Doorbell
237. Almost Perfect
238. Life Was Hard
239. Sell Now
240. Who Cares?
241. Hungry Bears
242. Yes, We Can
243. Don't Vote For Him
244. He Got Reelected
245. Change Is Good
246. A Powerful Position
247. A Traveling Man
248. Vote For Ralph
249. Why Vote?
250. Every Vote Counts
251. George Tells Jokes
252. Give Them More
253. They're Lying
254. A Stomachache
255. A Blood Stain
256. Sore Fingers
257. Too Much Stress
258. A Paper Cut
259. Cigarette Smoke
260. Nose Drops
261. Skin Cancer
262. Quitting Smoking
263. A Bad Back
264. Three A Day
265. Brush, Brush
266. A Hot Hike
267. Another Pimple
268. No Need To Worry
269. Use A Tissue
270. A Dirty Remote
271. An Earful of Pain
272. A New Face
273. A Sore Hand


update: Nov 14, 2013
GRAMMAR EASY

1. To be - thì là
2. To be - It's easy
3. To be - Video
4. To be - đang làm
5. To be - bị được
6. To be - quá khứ
7. To be - tương lai
8. To be going to
9. To be - câu cú
10. To be - Review

20. To do - Trợ động từ
21. To have - Rồi Chưa

25.1 Verb - Chia động từ
25.2 Verb - 5 Thể
26. Verb - Bất quy tắc
27. Verb - Trợ động từ
27.1 Verb - Can
27.2 Verb - May
27.3 Verb - Will
27.4 Verb - Shall
27.5 Verb - Must
27.6 Verb - Have to
+27.7 :Verb - Ought to:

+28. Verb - Gerund
+28.1 Verb - Verbal Noun
+29. Verb - Conditional

+30. :Từ vựng văn phạm:
31. Sentence
31.1 Questions - Yes No
31.1.1 Yes No
31.1.3 Very
31.1.4 Very Too So

31.2.1 -er -est
31.2.2 more most
31.2.3 less least
31.2.4 as as
31.2.5 good better best
31.2.6 bad worse worst

31.3.1 Something Nothing Anything
31.3.2 Some No Any

31.4.1 Dịch Anh/Viet 1
31.4.2 Dịch Anh/Viet 2
31.4.3 Dịch Anh/Viet 3
31.5 Questions - WH
31.6 Questions - Choice

32 Adjective

33.1 Both .. And
33.2 Either .. Or
33.3 Neither .. Nor
+33.4 :Both Either Neither
+33.5 :Both of
+33.6 :All None
+33.7 :Quantifiers


+40. :Numbers & Order
+40.1 :Used to - Đã nhưng không còn:
+40.2 :To be used to - Quen thuộc:

70. feel look seem smell sound taste
71.1 THERE - Có
71.2 IT - Trời
+80. :Mệnh đề:
+81. :Tense Voice Mood:

90.1 Cách thêm s (1)
90.2 Cách thêm s (2)
90.3 Cách thêm s (3)
90.4 Cách đọc chữ s
91. Cách đọc động từ "-ed"

100.1 Noun
100.2 Countable & Uncountable noun (1)
100.3 Một số giới từ theo sau động từ
100.4 Cụm động từ 3 từ trong tiếng Anh

update: August 3, 2013
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image
Image


Image
Image
ESL EASY

Nickname            # bài
-------------------------
1. 9913897 5
2. anhnguyen89 1
3. anhkao 10
4. anhlinh 3
5. Anhtho 1
6. anhtuoitre
7. atuans 4
8. ballove 6
9. bamboolandscape 1
10. bengiao 8

11. Bachhop96 1
12. BlackChicken 26
13. bluesky 2
14. buingan2011 2
15. buithanhdat2003 11
16. buithihao01 1
17. cady27 3
18. cakeolx
19. CanthiCao 1
20. candypham 1

21. caovinhmau 2
22. catandpuppy 2
23. CatEyes 4
24. cathy 2
25. catty 2
26. Chaien 2
27. changtuyet 6
28. chanhetbiet 1
29. chauongco 72
30. chauvan57 1

31. chinhquy2000 5
32. chunkychan 1
33. cochithinen 1
34. coua 1
35. cuomxiu 3
36. cương71 281
37. cuongpham446 9
38. cycydang 19
39. Danle 5
40. datphuongnam 12

41. diemhanh 3
42. diepnguyen2012 3
43. doanchin 295
44. Dreamlink79 1
45. ducyeunhi 4
46. duyenuyen 72
47. duty348 325
48. DuyTrinh 3
49. dzungtc 1
50. ellynguyen87 1

51. gaconbd 1
52. giangpham
53. han101 2
54. hanhnguyen2010 7
55. HanNguyet 4
56. hantesa 5
57. hhnpp 1
58. hinlehu 1
59. hjlove88
60. hnga 3

61. hntuyen 43
62. hoahong023 1
63. hoaly 2
64. hoangbao 5
65. hoangthihai 1
66. HoangThiQuynhNhu 132
67. hoangthuy944 6
68. hoangthy 1
69. hoangvo194 39
70. hoasen 84

71. hoathienly 3
72. Hoctro 48
73. hongque 1
74. hongphi 1
75. hueanh88 1
76. huettk 1
77. HungHK 1
78. huongdinh 1
79. huyennguyen0701 6
80. indon 6

81. JennyRain 5
82. JoeHTran 1
83. josvu 1
84. katie1985 16
85. katnguyen 1
86. keditru 42
87. kelangthang 37
88. kevinthanh88 3
89. kevinthienle 26
90. khemrathach 1

91. kimphung
92. l1phi777 1
93. lactantan 1
94. lamtham54 1
95. langvan 21
96. leesam 1
97. lehuyen 62
98. letuyetnghi 7
99. lhd1004 1
100. linhdatinh 2

101. linhthao1965 1
102. linhtrang
103. longtran2205 2
104. lovely11 3
105. Lucia 4
106. Lun 3
107. luusan 2006
108. maidelien
109. mama41255 11
110. mangot 3

111. means9489 1
112. minh0349 11
113. minhhanh59 5
114. minhthinguyen 2
115. misako 1
116. mnsun 287
117. mrlonely88 8
118. muoichanh 60
119. mykimdang 1
120. mylove242 1

121. newsky272 101
122. ngakhoa 8
123. ngloan71 63
124. ngngochai91 4
125. Ngocanhdennis2009 3
126. NgocLee 1
127. ngocloan 1
128. ngothiduyenuyen 5
129. nguyen25 1
130. nguyenhoainam 2

131. nguyenhongphuong 4
132. nguyenhuu 5
133. nguyenkhac123 1
134. nguyenthingochieu 2
135. nguyenvnnhi 2
136. nhattruong1988
137. nhienhuynh 1
138. Ni201292 1
139. ntcat0710 1
140. Nuna 7

141. oanhnt 4
142. OanhTruong1403 2
143. phantam 13
144. phuong5960 248
145. phuong60 3
146. phuonghang 13
147. PhuongNga 2
148. phuonglieu 12
149. phuongtrangvu 4
150. quynhdao 8

151. sandynguyen91 15
152. seastar25 4
153. senator 1
154. ShimJoni 7
155. shokoyo 1
156. shownkiller 4
157. snow 123
158. socbong 2
159. songphuochxl 4
160. summer 1

161. sunsight 22
162. sutrolai256 1
163. tamnguyen21892 1
164. tantan 5
165. thanh103 2
166. thaitrinh
167. thienhiep
168. thinhnguyen5575
169. thanhnhan96 1
170. thanhbmt42 42

171. thanhtantao 22
172. thanhthai2000 5
173. thanhthaipham145 6
174. thanhthuypk 5
_______________________________________
. thao077 1
175. thieưminh72 3
176. thohoa 1
177. thuc21350 1
178. thusaigon87 1
179. thuydao 15
180. thuyduong211

181. thuyhang1983 1
182. Thuyngoc 54
183. thuytran30475 15
184. tigon2014 3
185. toanquen 1
186. tocxu 8
187. tomry 34
188. tranghoang38 6
189. tranhongha26
190. trantiendung 7

191. trinhthithanhtam 4
192. Trongdung69 54
193. truongthinhutruc1966 13
194. tuanpc 57
195. tulipd2h 2
196. tuliphuonganhanh 1
197. tuyenly 2
198. Uyenphuongle 3
199. uphuong 2
200. Vandao 2

201. vanson 15
202. Vicky020185
203. Victorduynguyen 1
204. vien297 18
205. vidolaem 39
206. vinhchau 1
207. vivianbui 2
208. vnoi 5
209. vuonlai
210. vumanhquan

211. VuSang 11
212. vuthanh1957 9
213. xuandao 3
214. xuka 090909 1
215. yenkimly 12
216. yesterday 27
-------------------------------
. Lớp có 217 học viên


*Trợ giảng của Mr.matrix00100:

Image

. I Live in Pasadena

*Bài hát của học viên:

.Hello:
. Yesterday

Update on Oct 28th 2016