.
ESL EASY 71: Live from NBC 4!
GHI DANH
Thành viên muốn được hướng dẫn học Anh văn bấm vào đây để Ban Anh văn chuẩn bị học trình.

ESL viết tắt của English as Second Language, Anh Văn như Một Ngoại Ngữ. Những bài ESL EASY này đặc biệt thích hợp cho những học viên chưa biết gì về Tiếng Anh.

Thể thức làm bài
1. Lắng nghe và ráng hiểu mẫu đối thoại.
2. Tra ngữ vựng ra Tiếng Việt.
3. Dịch mẫu đối thoại.
4. Lắng nghe và nhái lại thêm nhiều lần.

Chúc các bạn thành công.
.


Live from NBC4!DownloadA: I missed the TV news last night. What was on?
B: Nothing that would pass as news.
A: What's the weather going to be like this weekend?
B: I don't know. Whenever the weather comes on, I switch channels.
A: What was the lead story on the news?
B: Some actress was in court for driving without a license.
A: What was the second story?
B: Some actor married a woman young enough to be his daughter.
A: What was the third story?
B: A bull chased a man in a supermarket.
A: Wasn't there anything about Octo-Mom?
B: Of course. She's going to hire a nanny for her eight infants.

Vocabulary:

. actress:
. as:
. actor:
. bull:
. chased --> chase:
. come on:
. court:
. daughter:
. driving:
. enough:
. hire:
. infant:
. lead:
. license:
. married --> marry:
. missed --> miss:
. news:
. night:
. nothing:
. Octo-Mom:
. pass:
. second:
. story:
. supermarket:
. third:
. weather:
. wasn't --> was not:
. weekend:
. whenever:
. without:
. young:

406920 top -
LESSON 71:

LIVE FROM NBC 4 - TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP TỪ ĐÀI NBC 4


A: I missed the TV news last night. What was on?
A: Tớ bỏ lỡ chương trình thời sự trên ti-vi tối qua. Đã có gì trên ti-vi thế?

B: Nothing that would pass as news.
B: Chẳng có gì diễn ra ngoài tin tức thời sự.

A: What's the weather going to be like this weekend?
B: Thế thời tiết vẫn sẽ giống như cuối tuần trước chứ?

B: I don't know. Whenever the weather comes on, I switch channels.
B: Tớ không biết. Mỗi lần tới bản tin thời tiết, tớ đều chuyển kênh cả.

A: What was the lead story on the news?
A: Thế câu chuyện dẫn đầu trong bản tin thời sự là gì thế?

B: Some actress was in court for driving without a license.
B: Một vài nữ diễn viên đã hầu toà cho việc lái xe không có bằng lái.

A: What was the second story?
A: Thế câu chuyện thứ hai?

B: Some actor married a woman young enough to be his daughter.
B: Một vài nam diễn viên cưới vợ trẻ đáng tuổi con gái họ vậy.

A: What was the third story?
A: Còn câu chuyện thứ ba?

B: A bull chased a man in a supermarket.
B: Một con bò mộng rượt đuổi một người đàn ông trong siêu thị.

A: Wasn't there anything about Octo-Mom?
A: Thế không có điều gì về Má-Tám (Bà mẹ sinh tám) sao?

B: Of course. She's going to hire a nanny for her eight infants.
B: Tất nhiên là có rồi. Bà ấy định thuê một cô trông trẻ cho tám em bé đấy.


Vocabulary:
. actress: nữ diễn viên.
. as: như, bằng với
. actor: nam diễn viên.
. bull: con bò đực.
. chased --> chase: đuổi, đuổi theo, săn đuổi.
. come on: đi tiếp, đi tới.
. court: toà án, phiên toà.
. daughter: con gái.
. driving: lái xe, cách lái xe.
. enough: đủ, đầy đủ.
. hire: thuê(ai đó), cho thuê, cho mướn.
. infant: đứa bé còn ẵm ngữa.
. lead: vị trí đứng đầu.
. license: giấy phép, giấy môn bài.
. married --> marry: cưới.
. missed --> miss: bỏ lỡ, muộn, bỏ một cơ hội.
. news: tin tức , tin thời sự trên TV, radio.
. night: đêm, tối.
. nothing: không gì, không cái gì.
. Octo-Mom: Bà mẹ có tám đứa con.
. pass: đi ngang qua, bỏ qua, lờ đi
. second: (hạng)thứ hai
. story: câu chuyện, truyện
. supermarket: siêu thị
. third: (hạng)thứ ba
. weather: thời tiết, bản tin thời tiết.
. wasn't --> was not:
. weekend: cuối tuần.
. whenever: mỗi lần, mỗi khi, hễ khi nào.
. without: không có, không dùng
. young: trẻ tuổi, non trẻ.

424303 top -
Live from NBC4!
Tường thuật từ đài NBC4!A: I missed the TV news last night. What was on?
- Anh bỏ lở chương trình tin tức trên ti vi tối qua rồi. Có tin gì thế?

B: Nothing that would pass as news.
- Chẳng có gì xem được ngoài tin tức.

A: What's the weather going to be like this weekend?
- Thời tiết vào cuối tuần thế nào?

B: I don't know. Whenever the weather comes on, I switch channels.
- Em không biết. Mỗi khi có tin thời tiết xen vào, thì em chuyển kênh khác.

A: What was the lead story on the news?
- Chuyện đầu tiên trong phần tin tức là gì thế?

B: Some actress was in court for driving without a license.
- Mấy nữ diễn viên bị ra tòa vì lái xe không bằng lái.

A: What was the second story?
- Còn chuyện thứ hai?

B: Some actor married a woman young enough to be his daughter.
- Một nam diễn viên cưới một người vợ trẻ chỉ đáng tuổi con gái ông ấy.

A: What was the third story?
- Còn chuyện thứ ba là gì?

B: A bull chased a man in a supermarket.
- Một con bò đực rượt đuổi một gã đàn ông trong siêu thị.

A: Wasn't there anything about Octo-Mom?
- Không có tin gì về người mẹ sinh tám à?

B: Of course. She's going to hire a nanny for her eight infants.
- Dĩ nhiên là có chứ. Cô ấy sẽ thuê vú nuôi cho tám đứa con của mình.Vocabulary:

. actress: nữ diễn viên.
. as: như, thành, vì (là cái gì), trong thời gian, trong khi.
. actor: nam diễn viên.
. bull: con bò đực, thám tử.
. chased --> chase: đuổi theo, săn đuổi.
. come on: vào thay thế.
. court: tòa án, phiên tòa.
. daughter: con gái.
. driving:
. enough: đủ.
. hire: thuê.
. infant: trẻ con, nhi đồng.
. lead: sự cầm đầu, dẫn đầu.
. license: giấy phép.
. married --> marry: kết hôn, cưới.
. missed --> miss: trượt, chệch, bỏ lỡ.
. news: tin tức.
. night: đêm.
. nothing: không có gì.
. Octo-Mom: bà mẹ sinh tám con một lần.
. pass: qua, vượt qua, chuyển qua, trôi qua.
. second: thứ hai.
. story: câu chuyện.
. supermarket: siêu thị.
. third: thứ ba.
. weather: thời tiết.
. wasn't --> was not: past tense of to be.
. weekend: cuối tuần.
. whenever: bất cứ khi nào.
. without: không có, vắng, thiếu.
. young: trẻ, non, nhỏ tuổi, còn sớm, chưa muộn

424456 top -
Live from NBC4!
Tường Thuật Trực Tiếp Từ NBC4!


A: I missed the TV news last night. What was on?
-- Tôi bỏ lỡ chương trình ti-vi tối qua. Có gì không?

B: Nothing that would pass as news.
-- Chẳng có gì gọi được là tin tức cả.

A: What's the weather going to be like this weekend?
-- Thời tiết cuối tuần này sẽ thế nào?

B: I don't know. Whenever the weather comes on, I switch channels.
-- Tôi không biết. Bất cứ lúc nào tới mục thời tiết, tôi lại chuyển kênh.

A: What was the lead story on the news?
-- Câu chuyện nổi bật trong phần tin tức là gì?

B: Some actress was in court for driving without a license.
-- Một nữ diễn viên nào đó ra toà vì lái xe không bằng lái.

A: What was the second story?
-- Còn chuyện thứ hai?

B: Some actor married a woman young enough to be his daughter.
-- Một nam diễn viên gì gì cưới một cô gái khá trẻ cỡ tuổi con gái ông ta.

A: What was the third story?
-- Rồi chuyện thứ ba?

B: A bull chased a man in a supermarket.
-- Con chó bull rượt đuổi một người đàn ông trong siêu thị.

A: Wasn't there anything about Octo-Mom?
-- Phim Bà Mẹ Sinh Tám có gì không?

B: Of course. She's going to hire a nanny for her eight infants.
-- Đương nhiên. Bà ta sắp thuê một cô nuôi dạy trẻ cho tám đứa nhóc của bà.Vocabulary:

. actress: nữ diễn viên
. as: như là
. actor: diễn viên
. bull: chó bull
. chased --> chase: đuổi theo, rượt đuổi
. come on: đến, xuất hiện
. court: toà
. daughter: con gái
. driving: lái xe
. enough: đủ, khá
. hire: thuê, mướn
. infant: đứa bé nhỏ
. lead: dẫn đầu
. license: giấy phép
. married --> marry: cưới
. missed --> miss: bỏ lỡ, mất
. news: tin tức
. night: đêm
. nothing: không có gì
. Octo-Mom: phim Bà Mẹ Sinh Tám
. pass: qua
. second: thứ hai
. story: truyện, câu chuyện
. supermarket: siêu thị
. third: thứ ba
. weather: thời tiết
. wasn't --> was not: đã không là
. weekend: cuối tuần
. whenever: bất cứ khi nào
. without: không
. young: trẻ

429122 top -

Wasn't there anything about Octo-Mom?
Thế không có tin về chương trình Bà mẹ sinh tám à?

Octomom: Chương trình truyền hình thực tế về cuộc sống của một bà mẹ sinh tám, tên thật là Nadya Suleman.


miah thấy lạ khi đọc tới phần này, search trên mạng tìm hiểu thì ra là vậy.

429292 top -
miah wrote:Wasn't there anything about Octo-Mom?
Thế không có tin về chương trình Bà mẹ sinh tám à?

Cám ơn miah, vậy ra "Bà Mẹ Sinh Tám" là chương trình truyền hình chứ không phải phim héng, mnsun sai rồi.

429654 top -

Live from NBC4!

A: I missed the TV news last night. What was on?
- Anh đã bỏ dở tin tức trên TV tối nay. Có gì trên đó không?

B: Nothing that would pass as news.
- Không có gì ngoài Tin tức.

A: What's the weather going to be like this weekend?
- Thời tiết vào cuối tuần này sẽ thế nào vậy?

B: I don't know. Whenever the weather comes on, I switch channels.
- Em không biết. Hễ cứ tới mục thời tiết, em chuyển kênh.

A: What was the lead story on the news?
- Câu chuyện phần đầu Tin tức là gì?

B: Some actress was in court for driving without a license.
- Một số nữ diễn viên bị ra tòa vì tội lái xe không giấy phép.

A: What was the second story?
- Câu chuyện thứ hai là gì?

B: Some actor married a woman young enough to be his daughter.
- Vài nam diễn viên kết hôn với người đàn bà trẻ như con gái của anh ta.

A: What was the third story?
- Câu chuyện thứ ba là gì?

B: A bull chased a man in a supermarket.
- Một con bò đực rượt một người đàn ông trong siêu thị.

A: Wasn't there anything about Octo-Mom?
- Không có tin gì về người mẹ sinh tám ư?

B: Of course. She's going to hire a nanny for her eight infants.
- Dĩ nhiên không phải. Cô ta sẽ thuê một người giữ trẻ cho tám đứa trẻ sơ sinh của cô ấy.

Vocabulary:

. actress: nữ diễn viên
. as: như, khi, làm
. actor: diễn viên
. bull: bò, bò đực, lính cảnh sát
. chased --> chase: đuổi theo, săn đuổi, truy đuổi
. come on: đến ngày, thôi nào, đi nào
. court: tòa án
. daughter:
. driving: lái xe
. enough: đủ
. hire: thuê
. infant: trẻ nhỏ, trẻ sơ sinh
. lead: dẫn đầu, dẫn dắt, lãnh đạo
. license: giấy phép
. married --> marry: kết hôn
. missed --> miss: bỏ qua, bỏ dở, mất
. news: tin tức
. night: đêm
. nothing: không, không đáng kể
. Octo-Mom: tên viết tắt của Octuplets mom – người mẹ sinh tám
. pass: qua, trôi qua, vượt qua
. second: 2
. story: câu chuyện
. supermarket: siêu thị
. third: 3
. weather: thời tiết
. wasn't --> was not:
. weekend: cuối tuần
. whenever: bất cứ khi nào, mỗi khi
. without: mà không cần, mà không có
. young: trẻ

431247 top -

HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI:

LIVE FROM NBC4! THỰC HIỆN TỪ ĐÀI NBC4 !


Vocabulary: Từ vựng

. actress: nữ diển viên, đào hát
. as: như, là, cũng
. actor: diển viên (kịch, tuồng , chèo), kép , kép hát
. bull: bò đực, con đực (voi, cá voi)
. chased --> chase: đuổi
. come on: đến, tới , đi tới, sắp đến, xảy ra
. court: sân nhà, tòa án, phiên tòa, phố cụt
. daughter: con gái
. driving: lái xe
. enough: đủ, đủ dùng
. hire: cho thuê, cho mướn, trả công
. infant: trẻ sơ sinh (dưới 7 tuổi)
. lead: chì, đạn chì, than chì
. license: giấy phép, cấp phép
. married --> marry: cưới, kết hôn
. missed --> miss: mất, bỏ qua, hoa hậu, người đẹp
. news: tin, tin tức
. night: đêm, tối
. nothing: không có gì, không có
. Octo-Mom: mẹ
. pass: vượt qua, chuyển qua, dán
. second: thứ hai, phụ, thứ yếu
. story: chuyện, câu chuyện
. supermarket: siêu thị
. third: thứ ba, một phần ba
. weather: thời tiết, tiết trời
. wasn't --> was not: không, không được
. weekend: cuối tuần
. whenever: bất cứ lúc nào, lúc nào
. without: nếu không có, mà không cần, không, không có
. young: trẻ, tuổi trẻ, thanh thiếu niên

Translation: Phần dịch

A: I missed the TV news last night. What was on?
-- Tôi đã bỏ lỡ những tin tức truyền hình đêm qua. Trên ti vi có gì thế?

B: Nothing that would pass as news.
-- Không có gì để xem ngoài tin tức cả.

A: What's the weather going to be like this weekend?
--Thời tiết cuối tuần này có gì lạ không?

B: I don't know. Whenever the weather comes on, I switch channels.
--Tôi không biết. bất cứ lúc nào chương trình nói về thời tiết , tôi chuyển kênh.

A: What was the lead story on the news?
--Câu chuyện bắt đầu từ tin tức là gì ?

B: Some actress was in court for driving without a license.
-- Một số nữ diễn viên ra tòa vì lái xe mà không có bằng lái.

A: What was the second story?
--Còn chuyện thứ hai thì sao?

B: Some actor married a woman young enough to be his daughter.
-- Một số kép hát kết hôn với phụ nữ trẻ cở con gái của ông ấy.

A: What was the third story?
--Câu chuyện thứ ba là gì?

B: A bull chased a man in a supermarket.
--Một con bò đực rượt đuổi một người đàn ông trong siêu thị.

A: Wasn't there anything about Octo-Mom?
--Họ không đề cập về chương trình bà mẹ sinh tám sao?

B: Of course. She's going to hire a nanny for her eight infants.
-- Tất nhiên là có rồi. Cô ấy sẽ thuê một vú em để trông cho tám trẻ sơ sinh của bà


444510 top -
Live from NBC4!
Trực tiếp kênh NBC4A: I missed the TV news last night. What was on?
Tôi bỏ lỡ tin tức truyền hình tối qua. Có gì?

B: Nothing that would pass as news.
Không có gì chỉ là tin tức.

A: What's the weather going to be like this weekend?
Cuối tuần này thời tiết sẽ như thế nào?

B: I don't know. Whenever the weather comes on, I switch channels.
Tôi không biết. Bất cứ khi nào đến tin thời tiết, tôi chuyển kênh.

A: What was the lead story on the news?
Câu chuyện chính trên tin tức là gì?

B: Some actress was in court for driving without a license.
Vài người nữ diễn viên ở toà cho việc lái xe không bằng lái.

A: What was the second story?
Chuyện thứ hai là gì?

B: Some actor married a woman young enough to be his daughter.
Vài nam nghệ sĩ cưới vợ trẻ như con gái họ.

A: What was the third story?
Chuyện thứ ba là gì?

B: A bull chased a man in a supermarket.
Con bò đực đuổi một người đàn ông trong siêu thị.

A: Wasn't there anything about Octo-Mom?
Không có bất kỳ điều gì về Octo-Mom?

B: Of course. She's going to hire a nanny for her eight infants.
Tất nhiên. Cô ta se thuê một ai đó giữ tám bé con cô ta.Vocabulary:

. actress: Nữ diễn viên
. as:trong vai
. actor:nam diễn viên
. bull: con bò đực
. chased --> chase: săn bắt, đuổi
. come on:mở
. court:toà án
. daughter:con gái
. driving:lái xe
. enough: đủ
. hire: thuê
. infant: con nít
. lead:dẫn đầu
. license:bằng
. married --> marry:cưới
. missed --> miss:bỏ qua
. news:tin tức
. night:tối
. nothing:không có gì
. Octo-Mom:sinh tám
. pass:qua
. second: thứ hai
. story:chuyện
. supermarket:siêu thị
. third:thứ ba
. weather:thời tiết
. wasn't --> was not:không
. weekend:cuối tuần
. whenever:bất cứ khi nào
. without:không
. young:trẻ

450507 top -
Live from NBC4!
( Tường thuật từ NBC4 !)


A: I missed the TV news last night. What was on?
(Tôi đã bỏ lỡ tin tức trên TV tối qua. Có gì trên đó không?)

B: Nothing that would pass as news.
( Chẳng có gì ngoài những tin tức )

A: What's the weather going to be like this weekend?
( Thời tiết cuối tuần thế nào? )

B: I don't know. Whenever the weather comes on, I switch channels.
( Tôi không biết. Cứ khi nào đến tin thời tiết, tôi chuyển kênh khác )

A: What was the lead story on the news?
( Thế câu chuyện dẫn đầu trong phần tin tức là gì?)

B: Some actress was in court for driving without a license.
( Vài nữ diễn viên đã ra toà vì lái xe không giấy phép)

A: What was the second story?
(Thế chuyện thứ hai? )

B: Some actor married a woman young enough to be his daughter.
( Vài nam diễn viên cưới phụ nữ trẻ như con gái anh ta)

A: What was the third story?
( Còn câu chuyện thứ ba?)

B: A bull chased a man in a supermarket.
( Một con bò đuổi theo 1 người đàn ông vào siêu thị )

A: Wasn't there anything about Octo-Mom?
( Thế không có điều gì về Octo-Mom à? )

B: Of course. She's going to hire a nanny for her eight infants.
( Ồ dĩ nhiên. Bà ta sắp thuê một bảo mẫu cho 8 em bé của bà đấy )Vocabulary:

. actress: nữ diễn viên
. as: như
. actor: nam diễn viên
. bull: con bò đực
. chased --> chase: đuổi theo
. come on: đi tiếp
. court: toà án
. daughter: con gái
. driving: lái xe
. enough: đủ
. hire: mướn , thuê
. infant: trẻ con , bé con
. lead: lãnh đạo
. license: giấy phép
. married --> marry: kết hôn, cưới
. missed --> miss: bỏ lỡ, nhỡ
. news: tin tức
. night: tối, đêm
. nothing: không có gì
. Octo-Mom:
. pass: đi qua
. second: thứ hai
. story: truyện
. supermarket: siêu thị
. third: thứ ba
. weather: thời tiết
. wasn't --> was not: không
. weekend: cuối tuần
. whenever: bất cứ khi nào
. without: không có
. young: trẻ tuổi

450511 top -
A: I missed the TV news last night. What was on?
Tôi lỡ chương trình tin tức Tv tối qua rồi, có gì không vậy?
B: Nothing that would pass as news.
Không có gì ngoài tin tức hết
A: What's the weather going to be like this weekend?
Thời tiết vào cuối tuần sẽ như thế nào?
B: I don't know. Whenever the weather comes on, I switch channels.
Tôi không biết, cứ khi nào có chương trình thời tiết là tôi chuyển kênh
A: What was the lead story on the news?
Câu chuyện đầu tiên trong phần tin tức là gì vậy?
B: Some actress was in court for driving without a license.
Một vài diễn viên đã ra tòa vì lái xe không có giấy phép
A: What was the second story?
Thế câu chuyện thứ 2?
B: Some actor married a woman young enough to be his daughter.
Một vài nam diễn viên cưới những cô gái trẻ bằng con của ông ta
A: What was the third story?
Thế câu chuyện thứ 3 là gì?
B: A bull chased a man in a supermarket.
Một con bò đuổi theo 1 người đàn ông vào siêu thị
A: Wasn't there anything about Octo-Mom?
Thế không có chuyện gì về octo-mom à?
B: Of course. She's going to hire a nanny for her eight infants.
dĩ nhiên, bà ấy sắp thuê bảo mẫu cho 8 đứa bé của bà ấy
Vocabulary:

. actress: diễn viên nữ
. as: như là
. actor: diễn viên nam
. bull: con bò
. chased --> chase:
. come on: lại đây
. court: tòa
. daughter: con gái
. driving: lái
. enough: dđủ
. hire: thuê
. infant: em bé
. lead: dẫn đầu
. license: giấy phép
. married --> marry: cưới
. missed --> miss: nhớ, nhỡ
. news: tin tức
. night: tối
. nothing: không gì cả
. Octo-Mom: mẹ
. pass: qua, đậu
. second: thứ 2
. story: câu chuyện
. supermarket: diêu thị
. third: thứ 3
. weather: thời tiết
. wasn't --> was not: không là
. weekend: cuối tuần
. whenever: bất cứ khi nào
. without: mà không
. young: trẻ

458371 top -


Image
HỌC TRÌNH
ESL EASY


1. I Live in Pasadena
2. I Have a Honda
3. Do You Have a Girlfriend?
4. Walking the Dog
5. Borrowing Money
5.1 To be - thì là

6. Going to the Beach
7. My Wife Left Me
7.1 To be - It's easy
7.2 To be - Video
SONG It's so easy

8. What’s on TV?
9. A Nice Place to Live
10. The New Mattress
10.1 To be - đang làm
SONG Crying

11. My Laptop Is So Slow
12. How about a Pizza?
13. The New House
14. Fish Are Everywhere
15. A Bad Boyfriend
15.1 To be - bị được

16. Talking Animals
17. Housecleaning Day
17.1 To be - quá khứ
SONG Only Sixteen

18. A TV Lover
19. Write to Your Grandma
19.1 To be - tương lai (1)
SONG I will always love you

20. Are You Sleepy?
21. God Is Watching
22. Feed the Cat
22.1 Verb - Chia động từ
22.2 Verb - Bất quy tắc
SONG Country Roads

23. Shave Your Face
24. Two Polite People
24.1 Cách thêm s (1)
24.2 Cách thêm s (2)
24.3 Cách thêm s (3)
24.4 Cách đọc chữ s
SONG Lady

25. Give Me a Puppy
26. Kittens to Give Away
27. Happy in Heaven
27.1 To be going to
SONG Stuck on You

28. His Line Is Never Busy
29. Friday the 13th
29.1 To be - câu cú
SONG Hello

30. Do You Love Me?
30.0 To be - Review
30.1 To be - thì là
30.2 To be - It's easy
30.3 To be - Video
30.4 To be - đang làm
30.5 To be - bị được (1)
30.6 To be - quá khứ
30.7 To be - tương lai
30.8 To be going to
30.9 To be - câu cú

31. Dad Has a Girlfriend
31.1 To do - Trợ động từ
SONG Yesterday

32. What’s That Smell?
33. They Deliver
33.1 feel look seem smell sound taste

34. A Lost Button
35. Did You Say Something?
35.1 Verb - Trợ động từ
SONG Feelings

36. Washed and Folded
37. Talk Radio
38. A Bad Diet
38.1 Verb - Can
38.2 Verb - May
SONG Sea of Love

39. A Ham Sandwich
40. Time for Your Bath
40.1 Verb - Will
40.2 Verb - Shall
SONG: Hopelessly Devoted to You

41. A Black Screen
42. A New Hard Drive
42.1 Verb - Must
42.2 Verb - Have to
SONG: I'll never fall in love again

43. Your Email Address
44. Time for a Nap
45. Thinking about His Funeral
46. The Elephant
47. You Can Have Some of My Friends
47.1 Verb - 5 Thể
SONG: Memory

48. If You Cheat, You Will Die
49. Let’s Not Go Out

50. Fill Out the Form
50.1 Sentence
51. The Animal Shelter
51.1 Questions - Yes No
52. Is It Raining?
52.1 Questions - WH
53. It’s So Hot
53.1 Questions - Choice
53.2 Yes/No
53.3.1 Dịch Anh/Viet 1
53.3.2 Dịch Anh/Viet 2
SONG: Don't Cry For me Argentina

54. A Snowman
55. The ATM
SONG: Crazy - Patsy Cline
55.1 Dịch Anh/Viet 3

56. Move the Blue Bin
56.1 Very
56.2 Very Too So

57. Digital TV
58. Just Shoot Me
58.1 -er -est
58.2 more most
58.3 less least

59. Don’t Be a Racist
60. Use a Tissue
60.1 as as
60.2 good better best
60.3 bad worse worst

61. Two Little Ones
61.1 Something Nothing Anytthing

62. But Is It Art?
62.1 Some No Any

63. Life Is for Living
63.1 THERE - Có
63.2 IT - Trời

64. A Tough Choice
64.1 Adjective

65. Patch It or Sew It?
65.1 Both .. And
65.2 Either .. Or
65.3 Neither .. Nor

66. What's So Funny?
67. Spanish Spoken Here
68. It's the Only Earth We've Got
69. No Time for Rhyme
70. Dumb and Happy
71. Live from NBC 4!
72. Life after Death
73. Wipe Your Feet
74. Mother’s Day
75. A New Flag
76. Work up an Appetite
77. Dialing for a Dollar
77.1 To have - Rồi Chưa
78. I Go to College
78.1 Noun
78.2 Countable & Uncountable noun (1)
79. A Lost Pen
80. Gravity For All
81. New Glasses
82. School Items
83. A Good Magazine
84. Shake Your Pen
85. Do Your Homework
86. The Soldier
87. The English Major
88. No Parking
89. Keep Your Eyes Open
90. Two Plus Two
91. Prayers
92. Hit and Run
93. What Will People Think?
94. Don't Ride The Bus
95. Don't Cut The Tires
96. The Crosswalk
97. It's Okay To Speed
98. Check Your Tires
99. Don't Be In A Hurry
100. A New Car
101. I'm Going To Explode
102. The Missing Car
103. Too Many Cars
104. Don't Call The Police
105. Wash The Car
106. Windy Weather
107. Two Birds With One Stone
108. Beat The Light
109. A Dream Car
110. A Bad Driver?
111. A Slow Walker
112. Hit And Run
113. Beware Of The Carts
114. A Great Movie
115. A Card Game
116. I Have Four Aces
117. Too Much Volume
118. Don't Waste Your Money
119. Rained Out
120. A Sip of Coffee
121. A Chilly Day
122. A Crazy Driver
123. It Isn't News
124. The Great Wall
125. The Beatles
126. See A Movie
127. People - Watching
128. Free Money
129. Old Movies
130. Something For Nothing
131. Judge Judy
132. A Good Singer
133. Going Digital
134. A Blind Date
135. Let's Have Dinner
136. Blue Eyes
137. True Love
138. Ask Her Out
139. A Night By Himself
140. Go On A Blind Date
141. Two Pineapples
142. One Date Only
143. A Bad Date
144. Sweet Dreams
145. I Love You More Than Money
146. A Good Nose
147. I Feel Like Chinese
148. A Slow Burger
149. A Good Lunch
150. A Bad Steak
151. Dirty Nails
152. Hot Bread
153. Fear of Germs
154. Bad Service
155. A Good Table
156. Do I Hear $60,000?
157. Take Me to the Ball Game
158. Golf Is Silly
159. Fresh Fish
160. I Love Baseball
161. New Shoes
162. I'm Worried About Tiger
163. Where Is Tiger From?
164. Babe Ruth
165. The Season's Over
166. Cheap Seats
167. Golf Is No Picnic
168. A Player Cheats
169. Too Much Crime
170. No One Ever Leaves
171. Fire And Smoke
172. Play With Fire
173. Fasten Your Seatbelt
174. Use The Stepladder
175. A Puddle On The Floor
176. The Fire Alarm
177. Double-Check Everything
178. Guns For All
179. Crime Reduction
180. Two Different States
181. Beautiful Hawaii
182. A Real Meal
183. New Sheets
184. The Airport
185. A Christmas Flight
186. Fear Of Flying
187. Row Your Boat
188. A Cruise
189. Prepare For Takeoff
190. The Grand Canyon
191. Hotel Hell
192. A Long Day
193. A Free Trip
194. Serving Your Country
195. I Need A Job
196. Before Going To An Interview
197. Work Is Hard
198. Peas In A Box
199. I Am a Babysitter
200. Hire Me
201. What If?
202. Become A Teacher
203. Over and Over
204. A Bad Boss
205. Light My Fire
206. Still Working
207. All His Eggs In One Basket
208. His Parents Are Disappointed
209. Nice Doggy
210. Knock, Knock!
211. A Good Salad
212. We Get Cheese from Cows
213. I Used To Work In A Deli
214. A New Diet
215. Bad Manners
216. Same Old Diet
217. A Pink Orange
218. Roasted or Boiled
219. A Pound A Week
220. No More For Me
221. Don't Be Lazy
222. I Like That Shirt
223. Pants That Fit
224. The Shopping List
225. Poor Pockets
226. Wipe Everything
227. The 99 Cents Store
228. PC or Mac?
229. Bad Business
230. Sharpen The Pencil
231. To Save Money
232. A New House
233. We Can't Afford This House
234. On The Corner
235. A Great Apartment
236. Fix The Doorbell
237. Almost Perfect
238. Life Was Hard
239. Sell Now
240. Who Cares?
241. Hungry Bears
242. Yes, We Can
243. Don't Vote For Him
244. He Got Reelected
245. Change Is Good
246. A Powerful Position
247. A Traveling Man
248. Vote For Ralph
249. Why Vote?
250. Every Vote Counts
251. George Tells Jokes
252. Give Them More
253. They're Lying
254. A Stomachache
255. A Blood Stain
256. Sore Fingers
257. Too Much Stress
258. A Paper Cut
259. Cigarette Smoke
260. Nose Drops
261. Skin Cancer
262. Quitting Smoking
263. A Bad Back
264. Three A Day
265. Brush, Brush
266. A Hot Hike
267. Another Pimple
268. No Need To Worry
269. Use A Tissue
270. A Dirty Remote
271. An Earful of Pain
272. A New Face
273. A Sore Hand


update: Nov 14, 2013
GRAMMAR EASY

1. To be - thì là
2. To be - It's easy
3. To be - Video
4. To be - đang làm
5. To be - bị được
6. To be - quá khứ
7. To be - tương lai
8. To be going to
9. To be - câu cú
10. To be - Review

20. To do - Trợ động từ
21. To have - Rồi Chưa

25.1 Verb - Chia động từ
25.2 Verb - 5 Thể
26. Verb - Bất quy tắc
27. Verb - Trợ động từ
27.1 Verb - Can
27.2 Verb - May
27.3 Verb - Will
27.4 Verb - Shall
27.5 Verb - Must
27.6 Verb - Have to
+27.7 :Verb - Ought to:

+28. Verb - Gerund
+28.1 Verb - Verbal Noun
+29. Verb - Conditional

+30. :Từ vựng văn phạm:
31. Sentence
31.1 Questions - Yes No
31.1.1 Yes No
31.1.3 Very
31.1.4 Very Too So

31.2.1 -er -est
31.2.2 more most
31.2.3 less least
31.2.4 as as
31.2.5 good better best
31.2.6 bad worse worst

31.3.1 Something Nothing Anything
31.3.2 Some No Any

31.4.1 Dịch Anh/Viet 1
31.4.2 Dịch Anh/Viet 2
31.4.3 Dịch Anh/Viet 3
31.5 Questions - WH
31.6 Questions - Choice

32 Adjective

33.1 Both .. And
33.2 Either .. Or
33.3 Neither .. Nor
+33.4 :Both Either Neither
+33.5 :Both of
+33.6 :All None
+33.7 :Quantifiers


+40. :Numbers & Order
+40.1 :Used to - Đã nhưng không còn:
+40.2 :To be used to - Quen thuộc:

70. feel look seem smell sound taste
71.1 THERE - Có
71.2 IT - Trời
+80. :Mệnh đề:
+81. :Tense Voice Mood:

90.1 Cách thêm s (1)
90.2 Cách thêm s (2)
90.3 Cách thêm s (3)
90.4 Cách đọc chữ s
91. Cách đọc động từ "-ed"

100.1 Noun
100.2 Countable & Uncountable noun (1)
100.3 Một số giới từ theo sau động từ
100.4 Cụm động từ 3 từ trong tiếng Anh

update: August 3, 2013
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
Image


Image
Image
ESL EASY

Nickname            # bài
-------------------------
1. 9913897 5
2. anhnguyen89 1
3. anhkao 10
4. anhlinh 3
5. Anhtho 1
6. anhtuoitre
7. atuans 4
8. ballove 6
9. bamboolandscape 1
10. bengiao 8

11. Bachhop96 1
12. BlackChicken 26
13. bluesky 2
14. buingan2011 2
15. buithanhdat2003 11
16. buithihao01 1
17. cady27 3
18. cakeolx
19. CanthiCao 1
20. candypham 1

21. caovinhmau 2
22. catandpuppy 2
23. CatEyes 4
24. cathy 2
25. catty 2
26. Chaien 2
27. changtuyet 6
28. chanhetbiet 1
29. chauongco 72
30. chauvan57 1

31. chinhquy2000 5
32. chunkychan 1
33. cochithinen 1
34. coua 1
35. cuomxiu 3
36. cương71 281
37. cuongpham446 9
38. cycydang 19
39. Danle 5
40. datphuongnam 12

41. diemhanh 3
42. diepnguyen2012 3
43. doanchin 295
44. Dreamlink79 1
45. ducyeunhi 4
46. duyenuyen 72
47. duty348 325
48. DuyTrinh 3
49. dzungtc 1
50. ellynguyen87 1

51. gaconbd 1
52. giangpham
53. han101 2
54. hanhnguyen2010 7
55. HanNguyet 4
56. hantesa 5
57. hhnpp 1
58. hinlehu 1
59. hjlove88
60. hnga 3

61. hntuyen 43
62. hoahong023 1
63. hoaly 2
64. hoangbao 5
65. hoangthihai 1
66. HoangThiQuynhNhu 132
67. hoangthuy944 6
68. hoangthy 1
69. hoangvo194 39
70. hoasen 84

71. hoathienly 3
72. Hoctro 48
73. hongque 1
74. hongphi 1
75. hueanh88 1
76. huettk 1
77. HungHK 1
78. huongdinh 1
79. huyennguyen0701 6
80. indon 6

81. JennyRain 5
82. JoeHTran 1
83. josvu 1
84. katie1985 16
85. katnguyen 1
86. keditru 42
87. kelangthang 37
88. kevinthanh88 3
89. kevinthienle 26
90. khemrathach 1

91. kimphung
92. l1phi777 1
93. lactantan 1
94. lamtham54 1
95. langvan 21
96. leesam 1
97. lehuyen 62
98. letuyetnghi 7
99. lhd1004 1
100. linhdatinh 2

101. linhthao1965 1
102. linhtrang
103. longtran2205 2
104. lovely11 3
105. Lucia 4
106. Lun 3
107. luusan 2006
108. maidelien
109. mama41255 11
110. mangot 3

111. means9489 1
112. minh0349 11
113. minhhanh59 5
114. minhthinguyen 2
115. misako 1
116. mnsun 287
117. mrlonely88 8
118. muoichanh 60
119. mykimdang 1
120. mylove242 1

121. newsky272 101
122. ngakhoa 8
123. ngloan71 63
124. ngngochai91 4
125. Ngocanhdennis2009 3
126. NgocLee 1
127. ngocloan 1
128. ngothiduyenuyen 5
129. nguyen25 1
130. nguyenhoainam 2

131. nguyenhongphuong 4
132. nguyenhuu 5
133. nguyenkhac123 1
134. nguyenthingochieu 2
135. nguyenvnnhi 2
136. nhattruong1988
137. nhienhuynh 1
138. Ni201292 1
139. ntcat0710 1
140. Nuna 7

141. oanhnt 4
142. OanhTruong1403 2
143. phantam 13
144. phuong5960 248
145. phuong60 3
146. phuonghang 13
147. PhuongNga 2
148. phuonglieu 12
149. phuongtrangvu 4
150. quynhdao 8

151. sandynguyen91 15
152. seastar25 4
153. senator 1
154. ShimJoni 7
155. shokoyo 1
156. shownkiller 4
157. snow 123
158. socbong 2
159. songphuochxl 4
160. summer 1

161. sunsight 22
162. sutrolai256 1
163. tamnguyen21892 1
164. tantan 5
165. thanh103 2
166. thaitrinh
167. thienhiep
168. thinhnguyen5575
169. thanhnhan96 1
170. thanhbmt42 42

171. thanhtantao 22
172. thanhthai2000 5
173. thanhthaipham145 6
174. thanhthuypk 5
_______________________________________
. thao077 1
175. thieưminh72 3
176. thohoa 1
177. thuc21350 1
178. thusaigon87 1
179. thuydao 15
180. thuyduong211

181. thuyhang1983 1
182. Thuyngoc 54
183. thuytran30475 15
184. tigon2014 3
185. toanquen 1
186. tocxu 8
187. tomry 34
188. tranghoang38 6
189. tranhongha26
190. trantiendung 7

191. trinhthithanhtam 4
192. Trongdung69 54
193. truongthinhutruc1966 13
194. tuanpc 57
195. tulipd2h 2
196. tuliphuonganhanh 1
197. tuyenly 2
198. Uyenphuongle 3
199. uphuong 2
200. Vandao 2

201. vanson 15
202. Vicky020185
203. Victorduynguyen 1
204. vien297 18
205. vidolaem 39
206. vinhchau 1
207. vivianbui 2
208. vnoi 5
209. vuonlai
210. vumanhquan

211. VuSang 11
212. vuthanh1957 9
213. xuandao 3
214. xuka 090909 1
215. yenkimly 12
216. yesterday 27
-------------------------------
. Lớp có 217 học viên


*Trợ giảng của Mr.matrix00100:

Image

. I Live in Pasadena

*Bài hát của học viên:

.Hello:
. Yesterday

Update on Oct 28th 2016