.
SONG: Sea of LoveDo you remember when we met
That's the day I knew you were my pet
I want to tell you how much I love you

Come with me, my love
To the sea, the sea of love
I want to tell you just how much I love you

Come with me, to the sea of love
Do you remember when we met
That's the day I knew you were my pet
I want to tell you of how much I love you

GUITAR SOLO

Come with me, to the sea of love
Come with me, my love
To the sea, the sea of love
I want to tell you just how much I love you
I want to tell you of how much I love you

-------------------------------------------------------------------


Exercise
1. Nghe và nhái theo lời. Hiểu thoáng.
2. Tra ngữ vựng ra Tiếng Việt những chữ chưa biết.


402947 top -

Bài hát này chauongco thấy rất dễ hiểu (nhưng không dễ hát), không có từ mới.

chauongco xin... dịch thoáng như sau:

Biển của tình yêu

Em có nhớ hồi chúng ta gặp nhau
Ngày đó anh đã biết em là vật cưng (:d) của lòng anh
Anh muốn nói với em là anh yêu em biết bao

Hãy đến với anh, em yêu hỡi!
Đến với biển, biển của tình yêu
Anh chỉ muốn nói với em rằng anh yêu em biết bao

Hãy đến với anh, đến với biển tình yêu
Em còn nhớ khi chúng ta gặp nhau
Đó là ngày anh đã biết em là thú cưng của lòng anh
Anh muốn nói với em rằng: Anh yêu em biết mấy.


Hãy đến với anh, đến với biển tình yêu
Hãy đến với anh, em yêu nhé!
Đến với biển, biển của tình yêu
Anh chỉ muốn nói với em rằng anh yêu em biết bao
Anh muốn nói với em rằng: Anh yêu em biết mấy cho vừa?


410002 top -
Biển tình

Em có nhớ ngày mình gặp nhau
Đó là lúc anh hiểu với anh em là tất cả
Anh muốn thố lộ anh yêu em vô vàn

Hãy đến với anh, người yêu ơi
Đến với anh, biển tình anh mênh mông
Anh muốn chỉ đôi ta biết anh yêu em xiết bao

Hãy đến bên anh, biển tình mênh mông
Em có nhớ lúc mình gặp nhau
Đó là lúc anh biết em là người yêu qu‎ý nhất của anh
Anh muốn nói tình yêu tha thiết anh dành riêng em

Đến với anh, biển tình mênh mông
Đến với anh, người yêu hỡi
Đến với biển, biển tình yêu bao la
Anh muốn nói chỉ mình em anh yêu em xiết bao
Anh muốn nói tình yêu tha thiết anh dành riêng em

411720 top -

* pet: người được yêu thích; con cưng; điều thích nhất;
cưng (lời nói trìu mến với phụ nữ, trẻ con)Có nhớ không em khi chúng ta gặp mặt
Đó chính là ngày anh hiểu rằng em chính là người yêu dấu của anh
(Gọi là tục tưng tưng được không thầy?) :)
Anh muốn bày tỏ với em về tình yêu bao la anh dành cho em.

Hãy đến bên anh, người yêu hỡi
Đến với biển, biển tình mênh mông.
("Chỉ có thuyền mới hiểu, biển mênh mông nhường nào?")
Để nghe anh kể về tình yêu tha thiết anh dành cho em.

Hãy đến, đến với anh…

411765 top -
SONG:

SEA OF LOVE - BIỂN TÌNH

Do you remember when we met
That's the day I knew you were my pet
I want to tell you how much I love you

Anh có nhớ khi đôi ta gặp gỡ,
Em đã biết rằng anh là người yêu dấu của lòng em.
Làm sao đây để cho anh hiểu
Tình em yêu say đắm đến nhường nào.

Come with me, my love
To the sea, the sea of love
I want to tell you just how much I love you

Xin hãy đến với em, hỡi người yêu dấu.
Cùng em đến với biển của tình yêu.
Làm sao đây để cho anh hiểu,
Tình yêu em say đắm đến vô cùng.

Come with me, to the sea of love
Do you remember when we met
That's the day I knew you were my pet
I want to tell you of how much I love you

Ta hãy cùng đến với biển tình yêu,
Anh còn nhớ khi đôi ta gặp gỡ,
Em nhận ra rằng, anh là người yêu dấu của đời em.
Phải làm sao để cho anh biết,
Anh hiểu chăng, tình yêu tha thiết của lòng em.

GUITAR SOLO

Come with me, to the sea of love
Come with me, my love
To the sea, the sea of love
I want to tell you just how much I love you
I want to tell you of how much I love you

Đến với em, hỡi người yêu dấu,
Đến với em, cùng đến biển của tình yêu,
Biển tình yêu ơi, ơi biển của tình yêu,
Cho em tỏ nỗi lòng yêu tha thiết,
Cho em tỏ nỗi niềm yêu đắm say.

---------------------------------------------------

417143 top -
SEA OF LOVE
( Biển tình yêu )

Do you remember when we met
That's the day I knew you were my pet
I want to tell you how much I love you

(Em có nhớ khi ta gặp nhau
Đó là ngày tôi biết em là cục cưng của tôi
Tôi muốn cho em biết tôi yêu em biết bao)


Come with me, my love
To the sea, the sea of love
I want to tell you just how much I love you

(Hãy đến với tôi, tình yêu của tôi
Để biển, biển của tình yêu
Tôi muốn cho em biết tôi yêu em biết bao)


Come with me, to the sea of love
Do you remember when we met
That's the day I knew you were my pet
I want to tell you of how much I love you

(Hãy đến với tôi, biển của tình yêu
Em có nhớ khi chúng ta gặp nhau
Đó là ngày tôi biết em là cục cưng của tôi
Tôi muốn cho em biết tôi yêu em biết bao)


GUITAR SOLO

Come with me, to the sea of love
Come with me, my love
To the sea, the sea of love
I want to tell you just how much I love you
I want to tell you of how much I love you


(Hãy đến với tôi, biển của tình yêu
Hãy đến với tôi, tình yêu của tôi
Để biển, biển của tình yêu
Tôi muốn cho em biết chỉ tôi yêu em biết bao
Tôi muốn cho em biết tôi yêu em dường nào !)

422641 top -
SEA OF LOVE
( BIỂN CỦA TÌNH YÊU )

Em có nhớ khi chúng ta gặp nhau.
Ngày đó anh biết em là người anh yêu quý.
Anh muốn nói với em anh yêu em thật nhiều .

Đến với anh , tình yêu của anh.
Đến với biển , biển của tình yêu.
Anh chỉ muốn nói với em rằng anh yêu em biết bao.

Đền với anh , đến với biển của tình yêu.
Em có nhớ khi ta gặp nhau.
ngày ấy anh hiểu rằng em là vật quý của lòng anh.
Anh muốn nói rằng anh yêu em thật nhiều.

Đến với anh , đến với biển của tình yêu.
Đến với anh , tình yêu của anh hỡi.
Đến với biển , biển của trìu mến.
Anh muốn nói chỉ có thật nhiều tình yêu cho em.
Anh muốn nói anh yêu em thật nhiều.


met = meet : gặp gỡ
pet : con vật yêu quý , người yêu quý , cưng
bread : bánh mì , kế sinh nhai
mustard : cây mù tạc , tương mù tạc
pickle : nước dầm , dung dịch axit để tẩy , hoàn cảnh

428156 top -

HỌC, HOC NỮA, HỌC MÃI:

SONG: SEA OF LOVE : BIỂN CỦA TÌNH YÊU

Do you remember when we met
That's the day I knew you were my pet
I want to tell you how much I love you

Em có nhớ khi chúng ta gặp nhau.
Đó là ngày anh biết em đã là của anh.
Anh muốn nói với em rằng anh yêu em rất nhiều .

Come with me, my love
To the sea, the sea of love
I want to tell you just how much I love you

Hãy đến với anh, tình yêu của anh.
Biển, biển của tình yêu.
Anh muốn nói cho em biết anh yêu em biết bao.

Come with me, to the sea of love
Do you remember when we met
That's the day I knew you were my pet
I want to tell you of how much I love you

Hãy đến với anh, biển của tình yêu.
Em có nhớ khi chúng ta gặp nhau.
Đó là ngày anh biết em đã là của anh.
Anh muốn nói với em rằng anh yêu em rất nhiều .

GUITAR SOLO

Come with me, to the sea of love
Come with me, my love
To the sea, the sea of love
I want to tell you just how much I love you
I want to tell you of how much I love you

Hãy đến với anh, tình yêu của biển.
Hãy đến với anh, tình yêu của anh.
Biển, tình yêu của biển.
Anh muốn nói cho em biết anh yêu em biết bao.
Anh muốn nói với em rằng anh yêu em rất nhiều .


430882 top -
Biển Vũng Tàu hả doanchin?

430909 top -
Ca khúc youtube này đã bị khoá lại vì bản quyền nên không thể nghe được.

555668 top -


PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image