.
ESL EASY 17: Housecleaning Day
1, 2, 3 - bottom
GHI DANH
Thành viên muốn được hướng dẫn học Anh văn bấm vào đây để Ban Anh văn chuẩn bị học trình.

ESL viết tắt của English as Second Language, Anh Văn như Một Ngoại Ngữ. Những bài ESL EASY này đặc biệt thích hợp cho những học viên chưa biết gì về Tiếng Anh.

Thể thức làm bài
1. Lắng nghe và ráng hiểu mẫu đối thoại.
2. Tra ngữ vựng ra Tiếng Việt.
3. Dịch mẫu đối thoại.
4. Lắng nghe và nhái lại thêm nhiều lần.

Chúc các bạn thành công.
.


Housecleaning DayDownload


A: I have to clean the house.
B: Yes, it’s very dirty.
A: You can help me.
B: Why me?
A: Because you helped make it dirty.
B: What do you want me to do?
A: I want you to clean the bathroom.
B: Oh, that’s easy.
A: Clean the sink, the tub, the counter, and the toilet.
B: That’s a lot of work.
A: Tell me when you finish.
B: I don’t think so. You’ll just give me more work.Vocabulary
• a lot of: nhiều
• bathroom:
• clean:
• counter:
• dirty:
• easy:
• finish:
• help:
• have to: phải
• just:
• sink:
• tell:
• toilet:
• tub:
• very:
• work:
• You’ll -> You will:

396978 top -
Housecleaning Day

(Ngày lau chùi nhà cửa)


A: I have to clean the house.
- Tôi phải lau chùi nhà cửa đây.

B: Yes, it’s very dirty.
- Vâng, nhà cửa bẩn lắm.

A: You can help me.
- Bạn có thể giúp tôi đó.

B: Why me?
- Tại sao là tôi?

A: Because you helped make it dirty.
- Bởi vì bạn đã góp phần làm cho nó dơ bẩn.

B: What do you want me to do?
- Bạn muốn tôi làm gì nào?

A: I want you to clean the bathroom.
- Tôi muốn bạn lau chùi phòng tắm.

B: Oh, that’s easy.
- Cũng được, điều đó dễ lắm.

A: Clean the sink, the tub, the counter, and the toilet.
- (Lau sạch bồn rửa chén, bồn tắm, quầy bếp và phòng vệ sinh).
Lau sạch bồn rửa mặt, bồn tắm, kệ và nhà vệ sinh.

B: That’s a lot of work.
- Nhiều việc lắm.

A: Tell me when you finish.
- Bảo với tôi khi nào bạn làm xong.

B: I don’t think so. You’ll just give me more work.
- Tôi không nghĩ vậy đâu. Lúc đó anh sẽ giao thêm việc cho tôi.
Vocabulary
• a lot of: nhiều
• bathroom: phòng tắm
• clean: lau chùi, làm sạch
• counter: quầy, quầy hàng
• dirty: bẩn, không sạch
• easy: dễ dàng
• finish: hoàn thành
• help: giúp đở
• have to: phải
• just: (adj) đúng đắn, chính đáng
(adv) đúng, vừa lúc
• sink: (n) bồn rửa chén
(v) chìm, lún
• tell: nói, nói với, nói ra, kể, bày tỏ
• toilet: nhà vệ sinh
• tub: chậu, bình.
• very: rất, lắm, đúng, ngay, hơn hết, chính
• work: làm việc
• You’ll -> You will: anh, bạn, các anh, các bạn sẽ

400783 top -

Housecleaning Day
(Ngày lau dọn nhà cửa)

A: I have to clean the house.
- tôi phải quét dọn nhà cửa.

B: Yes, it’s very dirty.
- Vâng, nó bẩn lắm.

A: You can help me.
- Bạn có thể giúp tôi.

B: Why me?
- Sao lại là tôi?

A: Because you helped make it dirty.
- bởi vì bạn góp phần làm nó bẩn thêm.

B: What do you want me to do?
- Bạn muốn tôi làm gì?

A: I want you to clean the bathroom.
- Tôi muốn bạn lau sạch phòng tắm.

B: Oh, that’s easy.
- Ồ, điều đó dễ thôi.

A: Clean the sink, the tub, the counter, and the toilet.
- Làm sạch bồn rửa chén, bồn tắm, quầy hàng và nhà vệ sinh.

Làm sạch bồn rửa mặt, bồn tắm, cái kệ và nhà vệ sinh.

B: That’s a lot of work.
- Nhiều việc quá.

A: Tell me when you finish.
- Hãy cho tôi biết khi bạn làm xong.

B: I don’t think so. You’ll just give me more work.
- tôi không nghĩ vậy. Ngay tức khắc bạn sẽ cho tôi thêm việc khác thôi.


Vocabulary

• a lot of: nhiều
• bathroom: buồng tắm, nhà vệ sinh
• clean: sạch, sạch sẽ.
• counter: quầy hàng
• dirty: bẩn thỉu, dơ bẩn, dơ dáy; cáu ghét, cáu bẩn, đầy bùn bẩn
• easy: dễ, dễ dàng
• finish: hoàn thành một công việc hoặc hoạt động; làm xong; về đích
• help: giúp đỡ, cứu giúp
• have to: phải
• just: vào lúc này/lúc đó; bây giờ; ngay tức khắc
• sink: bồn rửa bát, chậu rửa bát
• tell: nói; nói với; nói lên, nói ra
• toilet: nhà vệ sinh
• tub: bồn tắm
• very: rất, lắm, hết sức, ở một mức độ cao
• work: làm việc
• You’ll -> You will: bạn sẽ

400937 top -

A: I want you to clean the bathroom.
B: Oh, that’s easy.
A: Clean the sink, the tub, the counter, and the toilet.

Trong trường hợp này A muốn B giúp clean the bathroom. Thì:
. sink: Bồn rủa mặt, lavabo
. tub: bồn tắm
. counter: chung chung là mặt bàn, kệ. Trong trường hợp trong nhà tắm thì phải hiểu là kệ (mặt bàn mà có cái lavabo).

400942 top -

@ cochin: Thank you very much.

Không biết sao post bài cứ bị mất hoài, chẳng muốn viết lại nữa.

400952 top -

Bài làm của chauongco:
----------------------

Housecleaning Day (Ngày lau dọn nhà cửa)
• a lot of:          nhiều
• bathroom: phòng tắm
• clean: lau chùi, rửa, dọn dẹp
• counter: quầy hàng, bàn kệ (trong phòng tắm)
• dirty: bẩn
• easy: dễ
• finish: xong, hoàn tất
• help: giúp đỡ
• have to: phải
• just: vừa mới, ngay lúc, đúng...
• sink: bồn rủa mặt
• tell: nói
• toilet: nhà vệ sinh, phòng rủa tay
• tub: bồn tắm
• very: rất
• work: làm
• You’ll -> You will: anh (bạn, em... )sẽ

2. Phần nghe, hiểu & bài dịch:
A: I have to clean the house.
- Anh phải dọn dẹp nhà cửa thôi!
B: Yes. It's very dirty.
- Vâng, nó bẩn lắm rồi đấy!
A: You can help me.
- Em có thể giúp anh chứ!
B: Why me?
- Sao lại là em?
A: Because you helped make it dirty.
- Vì em đã góp phần làm nó bẩn chứ sao!
B: What do you want me to do?
- Vậy anh mưốn em làm gì nào?
A: I want you to clean the bathroom.
- Anh nhờ em lau chùi nhà tắm.
B: Oh, that's easy.
- Ồ! Điều đó dễ thôi mà.
A: Clean the sink, the turb, the counter and the toilet.
- Em nhớ lau chùi bồn rửa mặt, bồn tắm, kệ và cả nhà vệ sinh nữa.
B: That's a lot of work.
- Nhiều việc quá rồi đấy!
A: Tell me when you finish.
- Làm xong nhớ báo cho anh biết nhé!
B: I don't think so. You'll just give me more work.
- Không dám đâu! Anh sẽ lại giao thêm việc cho em ngay thôi.


401841 top -
A: I have to clean the house.
- Tôi phải lau dọn nhà
B: Yes, it’s very dirty.
- Ừ, nó quá dơ rồi
A: You can help me.
- Bạn phải giúp tôi nhé
B: Why me?
- Tại sao là tôi?
A: Because you helped make it dirty.
- Bởi vì bạn đã giúp phần làm dơ nó
B: What do you want me to do?
- Thế bạn muốn tôi làm gì nào?
A: I want you to clean the bathroom.
- Tôi muốn bạn cọ nhà tắm
B: Oh, that’s easy.
- Ồ, dễ thôi
A: Clean the sink, the tub, the counter, and the toilet.
- Chùi rửa bồn rửa mặt, bồn tắm, kệ và nhà vệ sinh
B: That’s a lot of work.
- Nhiều việc đấy
A: Tell me when you finish.
- Báo cho tôi khi bạn xong nhé
B: I don’t think so. You’ll just give me more work.
- Tôi không nghĩ thế. Bạn sẽ lại giao thêm việc cho tôi


Vocabulary
• a lot of: nhiều
• bathroom: phòng tắm
• clean: chùi rửa
• counter: kệ , ngăn
• dirty: dơ bẩn
• easy: dễ
• finish: xong
• help: giúp
• have to: phải
• just: vừa mới
• sink: bồn rửa
• tell: nói
• toilet: nhà vệ sinh
• tub: bồn tắm
• very: rất
• work: việc
• You’ll -> You will: bạn sẽ

402447 top -

Thực hành bài 17

A: I have to clean the house.
Tôi phải lau chùi nhà cửa.

B: Yes, it’s very dirty.
Đúng, nó thì quá dơ.

A: You can help me.
Bạn có thể giúp tôi.

B: Why me?
Tại sao là tôi.

A: Because you helped make it dirty.
Bởi vì bạn có phần làm nó bị dơ.

B: What do you want me to do?
Vậy thì bạn mưốn làm gì nào?

A: I want you to clean the bathroom.
Tôi mưốn bạn lau chùi phòng tắm.

B: Oh, that’s easy.
Oh, chuyện đó thì dễ mà.

A: Clean the sink, the tub, the counter, and the toilet.
Lau chùi bồn rửa chén, bồn tắm, quầy và nhà vệ sinh.

B: That’s a lot of work.
Đó là quá nhiều công việc.

A: Tell me when you finish.
Nói cho tôi biết khi nào bạn hoàn tất.

B: I don’t think so. You’ll just give me more work.
Tôi không nghĩ như vậy. Bạn sẽ giao cho tôi thêm việc.

406310 top -

Toilet: Bàn cầu.

A: Clean the sink, the tub, the counter, and the toilet.
Lau chùi bồn rửa mặt, bồn tắm, mặt kệ và bàn cầu.

406316 top -

Thank cochin so much :)

406326 top -
Housecleaning Day
Ngày Dọn Dẹp Nhà CửaA: I have to clean the house.
Anh phải dọn dẹp nhà thôi.

B: Yes, it’s very dirty.
Đúng rồi, Nó dơ bẩn quá.

A: You can help me.
Em có thể giúp anh hén.

B: Why me?
Em sao?

A: Because you helped make it dirty.
Vì em cũng làm cho nó bẩn đó.

B: What do you want me to do?
Anh muốn em làm việc gì?

A: I want you to clean the bathroom.
Anh muốn em lau chùi cái phòng tắm.


B: Oh, that’s easy.
Ồ, điều đó thì dễ thôi.

A: Clean the sink, the tub, the counter, and the toilet.
Chùi rửa bồn rửa mặt, bồn tắm, mặt kệ và cả bàn cầu nữa.

B: That’s a lot of work.
Việc đó nhiều thế.

A: Tell me when you finish.
Cho anh biết khi nào xong hén.

B: I don’t think so. You’ll just give me more work.
Em không nghĩ vậy đâu. Anh sẽ giao thêm việc cho em.


---------------------
Vocabulary

• a lot of: nhiều
• bathroom: phòng tắm
• clean: chùi rửa, vệ sinh; dọn dẹp
• counter: Quầy; kệ
• dirty: Dơ ; bẩn thỉu
• easy: dễ dàng
• finish: Xong; hoàn tất
• help: Giúp đỡ; trợ giúp
• have to: phải
• just: Vừa mới; chỉ là
• sink: Bồn rửa; chậu rửa
• tell: nói với; cho biết
• toilet: nhà vệ sinh; bồn vệ sinh
• tub: bồn tắm
• very: rất
• work: công việc
• You’ll -> You will: bạn sẽ

406736 top -

A: Tell me when you finish.
Cho anh biết khi nào xong hén.
B: I don’t think so. You’ll just give me more work.
Em nghĩ chưa biết nữa, Anh giao cho em nhiều việc quá!
Em không nghĩ vậy đâu (Em không nói cho anh biết khi nào xong đâu). Anh sẽ giao thêm việc cho em.

406786 top -
Thanks cochin a lot.

406815 top -

    Housecleaning Day

A: I have to clean the house. (Tôi phải dọn dẹp nhà đây)
B: Yes, it’s very dirty. (Ừh, nó quá dơ bẩn)

A: You can help me. (Bạn có thể giúp tôi)
B: Why me? (Tại sao là tôi chứ?)

A: Because you helped make it dirty. (Bởi lẽ bạn là người góp phần làm cho nó bẩn)
B: What do you want me to do? (Bạn muốn tôi làm cái gì đây?)

A: I want you to clean the bathroom. (Tôi muốn bạn làm cho sạch phòng tắm)
B: Oh, that’s easy. (Ô, điều đó dể dàng thôi)

A: Clean the sink, the tub, the counter, and the toilet (Lau chùi chậu rửa mặt, bồn tắm, mặt kệ và bàn cầu)
B: That’s a lot of work. (Đó là quá nhiều việc)

A: Tell me when you finish. (Khi nào bạn làm xong báo với tôi)
B: I don’t think so. You’ll just give me more work. (Tôi không nghĩ vậy. Bạn sẽ giao thêm việc cho tôi)


Vocabulary:
• A lot of: Nhiều, rất nhiều, quá nhiều
• Bathroom: Phòng tắm
• Clean: Sự lau chùi, dọn dẹp, tẩy uế, chùi rửa, làm cho sạch
• Counter: Mặt kệ, quầy
• Dirty: Dơ bẩn, dơ,
• Easy: Dể, dể dàng,
• Finish: Hoàn thành, kết cuộc, kết thúc, làm xong,
• Help: Giúp, cứu
• Have to: Phải
• Just: Chỉ, vừa mới, chính
• Sink: Chậu rửa mặt, rửa chén, thùng, bồn rửa
• Tell: Nói, báo, tiết lộ
• Toilet: Phòng vệ sinh, nhà vệ sinh
• Tub: Bồn tắm, thùng, bình
• Very: Rất, hơn hết, quá
• Work: Làm việc, công việc, hoạt động
• You’ll -> You will: Bạn sẽ

406989 top -

ESL EASY 17 : Housecleaning day.


A: I have to clean the house. (Tôi phải làm vệ sinh nhà cửa thôi.)
B: Yes, it’s very dirty. (Ừ, nó rất dơ bẩn)

A: You can help me. (Bạn có thể giúp tôi được không)
B: Why me? (Tại sao là tôi chứ?)

A: Because you helped make it dirty. (Bởi vì bạn đã góp phần làm cho nó dơ bẩn)
B: What do you want me to do? (Bạn muốn tôi làm gì đây?)

A: I want you to clean the bathroom. (Tôi muốn bạn làm vệ sinh phòng tắm)
B: Oh, that’s easy. (Oh, điều đó dể thôi.)

A: Clean the sink, the tub, the counter, and the toilet (Lau chùi bồn rửa mặt, bồn tắm, mặt kệ và bàn cầu)
B: That’s a lot of work. (Đó là nhiều việc quá.)

A: Tell me when you finish. (Hãy nói với tôi khi nào bạn làm xong)
B: I don’t think so. You’ll just give me more work. (Tôi không nghĩ là sẽ nói với bạn khi nào làm xong đâu. Bạn sẽ giao thêm việc cho tôi nữa.)


Vocabulary:
• A lot of: Nhiều.
• Bathroom: Phòng tắm
• Clean: Lau sạch,làm vệ sinh,dọn sạch sẻ.
• Counter: Mặt kệ, quầy.
• Dirty: Dơ bẩn,không sạch sẻ.
• Easy: Dễ dàng.
• Finish: Hoàn thành, kết thúc.
• Help: Giúp, cứu.
• Have to: Phải
• Just: Vừa mới.
• Sink: Chậu rửa mặt, bồn rửa chén.
• Tell: Nói,kể.
• Toilet: Phòng vệ sinh, việc vệ sinh cá nhân.
• Tub: Chậu,thùng.
• Very: Rất.
• Work: Làm việc.
• You’ll -> You will: Bạn sẽ

407996 top -
ESL EASY 17: Housecleaning Day
1, 2, 3


Image
HỌC TRÌNH
ESL EASY


1. I Live in Pasadena
2. I Have a Honda
3. Do You Have a Girlfriend?
4. Walking the Dog
5. Borrowing Money
5.1 To be - thì là

6. Going to the Beach
7. My Wife Left Me
7.1 To be - It's easy
7.2 To be - Video
SONG It's so easy

8. What’s on TV?
9. A Nice Place to Live
10. The New Mattress
10.1 To be - đang làm
SONG Crying

11. My Laptop Is So Slow
12. How about a Pizza?
13. The New House
14. Fish Are Everywhere
15. A Bad Boyfriend
15.1 To be - bị được

16. Talking Animals
17. Housecleaning Day
17.1 To be - quá khứ
SONG Only Sixteen

18. A TV Lover
19. Write to Your Grandma
19.1 To be - tương lai (1)
SONG I will always love you

20. Are You Sleepy?
21. God Is Watching
22. Feed the Cat
22.1 Verb - Chia động từ
22.2 Verb - Bất quy tắc
SONG Country Roads

23. Shave Your Face
24. Two Polite People
24.1 Cách thêm s (1)
24.2 Cách thêm s (2)
24.3 Cách thêm s (3)
24.4 Cách đọc chữ s
SONG Lady

25. Give Me a Puppy
26. Kittens to Give Away
27. Happy in Heaven
27.1 To be going to
SONG Stuck on You

28. His Line Is Never Busy
29. Friday the 13th
29.1 To be - câu cú
SONG Hello

30. Do You Love Me?
30.0 To be - Review
30.1 To be - thì là
30.2 To be - It's easy
30.3 To be - Video
30.4 To be - đang làm
30.5 To be - bị được (1)
30.6 To be - quá khứ
30.7 To be - tương lai
30.8 To be going to
30.9 To be - câu cú

31. Dad Has a Girlfriend
31.1 To do - Trợ động từ
SONG Yesterday

32. What’s That Smell?
33. They Deliver
33.1 feel look seem smell sound taste

34. A Lost Button
35. Did You Say Something?
35.1 Verb - Trợ động từ
SONG Feelings

36. Washed and Folded
37. Talk Radio
38. A Bad Diet
38.1 Verb - Can
38.2 Verb - May
SONG Sea of Love

39. A Ham Sandwich
40. Time for Your Bath
40.1 Verb - Will
40.2 Verb - Shall
SONG: Hopelessly Devoted to You

41. A Black Screen
42. A New Hard Drive
42.1 Verb - Must
42.2 Verb - Have to
SONG: I'll never fall in love again

43. Your Email Address
44. Time for a Nap
45. Thinking about His Funeral
46. The Elephant
47. You Can Have Some of My Friends
47.1 Verb - 5 Thể
SONG: Memory

48. If You Cheat, You Will Die
49. Let’s Not Go Out

50. Fill Out the Form
50.1 Sentence
51. The Animal Shelter
51.1 Questions - Yes No
52. Is It Raining?
52.1 Questions - WH
53. It’s So Hot
53.1 Questions - Choice
53.2 Yes/No
53.3.1 Dịch Anh/Viet 1
53.3.2 Dịch Anh/Viet 2
SONG: Don't Cry For me Argentina

54. A Snowman
55. The ATM
SONG: Crazy - Patsy Cline
55.1 Dịch Anh/Viet 3

56. Move the Blue Bin
56.1 Very
56.2 Very Too So

57. Digital TV
58. Just Shoot Me
58.1 -er -est
58.2 more most
58.3 less least

59. Don’t Be a Racist
60. Use a Tissue
60.1 as as
60.2 good better best
60.3 bad worse worst

61. Two Little Ones
61.1 Something Nothing Anytthing

62. But Is It Art?
62.1 Some No Any

63. Life Is for Living
63.1 THERE - Có
63.2 IT - Trời

64. A Tough Choice
64.1 Adjective

65. Patch It or Sew It?
65.1 Both .. And
65.2 Either .. Or
65.3 Neither .. Nor

66. What's So Funny?
67. Spanish Spoken Here
68. It's the Only Earth We've Got
69. No Time for Rhyme
70. Dumb and Happy
71. Live from NBC 4!
72. Life after Death
73. Wipe Your Feet
74. Mother’s Day
75. A New Flag
76. Work up an Appetite
77. Dialing for a Dollar
77.1 To have - Rồi Chưa
78. I Go to College
78.1 Noun
78.2 Countable & Uncountable noun (1)
79. A Lost Pen
80. Gravity For All
81. New Glasses
82. School Items
83. A Good Magazine
84. Shake Your Pen
85. Do Your Homework
86. The Soldier
87. The English Major
88. No Parking
89. Keep Your Eyes Open
90. Two Plus Two
91. Prayers
92. Hit and Run
93. What Will People Think?
94. Don't Ride The Bus
95. Don't Cut The Tires
96. The Crosswalk
97. It's Okay To Speed
98. Check Your Tires
99. Don't Be In A Hurry
100. A New Car
101. I'm Going To Explode
102. The Missing Car
103. Too Many Cars
104. Don't Call The Police
105. Wash The Car
106. Windy Weather
107. Two Birds With One Stone
108. Beat The Light
109. A Dream Car
110. A Bad Driver?
111. A Slow Walker
112. Hit And Run
113. Beware Of The Carts
114. A Great Movie
115. A Card Game
116. I Have Four Aces
117. Too Much Volume
118. Don't Waste Your Money
119. Rained Out
120. A Sip of Coffee
121. A Chilly Day
122. A Crazy Driver
123. It Isn't News
124. The Great Wall
125. The Beatles
126. See A Movie
127. People - Watching
128. Free Money
129. Old Movies
130. Something For Nothing
131. Judge Judy
132. A Good Singer
133. Going Digital
134. A Blind Date
135. Let's Have Dinner
136. Blue Eyes
137. True Love
138. Ask Her Out
139. A Night By Himself
140. Go On A Blind Date
141. Two Pineapples
142. One Date Only
143. A Bad Date
144. Sweet Dreams
145. I Love You More Than Money
146. A Good Nose
147. I Feel Like Chinese
148. A Slow Burger
149. A Good Lunch
150. A Bad Steak
151. Dirty Nails
152. Hot Bread
153. Fear of Germs
154. Bad Service
155. A Good Table
156. Do I Hear $60,000?
157. Take Me to the Ball Game
158. Golf Is Silly
159. Fresh Fish
160. I Love Baseball
161. New Shoes
162. I'm Worried About Tiger
163. Where Is Tiger From?
164. Babe Ruth
165. The Season's Over
166. Cheap Seats
167. Golf Is No Picnic
168. A Player Cheats
169. Too Much Crime
170. No One Ever Leaves
171. Fire And Smoke
172. Play With Fire
173. Fasten Your Seatbelt
174. Use The Stepladder
175. A Puddle On The Floor
176. The Fire Alarm
177. Double-Check Everything
178. Guns For All
179. Crime Reduction
180. Two Different States
181. Beautiful Hawaii
182. A Real Meal
183. New Sheets
184. The Airport
185. A Christmas Flight
186. Fear Of Flying
187. Row Your Boat
188. A Cruise
189. Prepare For Takeoff
190. The Grand Canyon
191. Hotel Hell
192. A Long Day
193. A Free Trip
194. Serving Your Country
195. I Need A Job
196. Before Going To An Interview
197. Work Is Hard
198. Peas In A Box
199. I Am a Babysitter
200. Hire Me
201. What If?
202. Become A Teacher
203. Over and Over
204. A Bad Boss
205. Light My Fire
206. Still Working
207. All His Eggs In One Basket
208. His Parents Are Disappointed
209. Nice Doggy
210. Knock, Knock!
211. A Good Salad
212. We Get Cheese from Cows
213. I Used To Work In A Deli
214. A New Diet
215. Bad Manners
216. Same Old Diet
217. A Pink Orange
218. Roasted or Boiled
219. A Pound A Week
220. No More For Me
221. Don't Be Lazy
222. I Like That Shirt
223. Pants That Fit
224. The Shopping List
225. Poor Pockets
226. Wipe Everything
227. The 99 Cents Store
228. PC or Mac?
229. Bad Business
230. Sharpen The Pencil
231. To Save Money
232. A New House
233. We Can't Afford This House
234. On The Corner
235. A Great Apartment
236. Fix The Doorbell
237. Almost Perfect
238. Life Was Hard
239. Sell Now
240. Who Cares?
241. Hungry Bears
242. Yes, We Can
243. Don't Vote For Him
244. He Got Reelected
245. Change Is Good
246. A Powerful Position
247. A Traveling Man
248. Vote For Ralph
249. Why Vote?
250. Every Vote Counts
251. George Tells Jokes
252. Give Them More
253. They're Lying
254. A Stomachache
255. A Blood Stain
256. Sore Fingers
257. Too Much Stress
258. A Paper Cut
259. Cigarette Smoke
260. Nose Drops
261. Skin Cancer
262. Quitting Smoking
263. A Bad Back
264. Three A Day
265. Brush, Brush
266. A Hot Hike
267. Another Pimple
268. No Need To Worry
269. Use A Tissue
270. A Dirty Remote
271. An Earful of Pain
272. A New Face
273. A Sore Hand


update: Nov 14, 2013
GRAMMAR EASY

1. To be - thì là
2. To be - It's easy
3. To be - Video
4. To be - đang làm
5. To be - bị được
6. To be - quá khứ
7. To be - tương lai
8. To be going to
9. To be - câu cú
10. To be - Review

20. To do - Trợ động từ
21. To have - Rồi Chưa

25.1 Verb - Chia động từ
25.2 Verb - 5 Thể
26. Verb - Bất quy tắc
27. Verb - Trợ động từ
27.1 Verb - Can
27.2 Verb - May
27.3 Verb - Will
27.4 Verb - Shall
27.5 Verb - Must
27.6 Verb - Have to
+27.7 :Verb - Ought to:

+28. Verb - Gerund
+28.1 Verb - Verbal Noun
+29. Verb - Conditional

+30. :Từ vựng văn phạm:
31. Sentence
31.1 Questions - Yes No
31.1.1 Yes No
31.1.3 Very
31.1.4 Very Too So

31.2.1 -er -est
31.2.2 more most
31.2.3 less least
31.2.4 as as
31.2.5 good better best
31.2.6 bad worse worst

31.3.1 Something Nothing Anything
31.3.2 Some No Any

31.4.1 Dịch Anh/Viet 1
31.4.2 Dịch Anh/Viet 2
31.4.3 Dịch Anh/Viet 3
31.5 Questions - WH
31.6 Questions - Choice

32 Adjective

33.1 Both .. And
33.2 Either .. Or
33.3 Neither .. Nor
+33.4 :Both Either Neither
+33.5 :Both of
+33.6 :All None
+33.7 :Quantifiers


+40. :Numbers & Order
+40.1 :Used to - Đã nhưng không còn:
+40.2 :To be used to - Quen thuộc:

70. feel look seem smell sound taste
71.1 THERE - Có
71.2 IT - Trời
+80. :Mệnh đề:
+81. :Tense Voice Mood:

90.1 Cách thêm s (1)
90.2 Cách thêm s (2)
90.3 Cách thêm s (3)
90.4 Cách đọc chữ s
91. Cách đọc động từ "-ed"

100.1 Noun
100.2 Countable & Uncountable noun (1)
100.3 Một số giới từ theo sau động từ
100.4 Cụm động từ 3 từ trong tiếng Anh

update: August 3, 2013
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image
Image


Image
Image
ESL EASY

Nickname      # bài
-------------------------
1. 9913897 5
2. anhnguyen89 1
3. anhkao 10
4. anhlinh 3
5. Anhtho 1
6. anhtuoitre
7. atuans 4
8. ballove 6
9. bamboolandscape 1
10. bengiao 8

11. Bachhop96 1
12. BlackChicken 26
13. bluesky 2
14. buingan2011 2
15. buithanhdat2003 11
16. buithihao01 1
17. cady27 3
18. cakeolx
19. CanthiCao 1
20. candypham 1

21. caovinhmau 2
22. catandpuppy 2
23. CatEyes 4
24. cathy 2
25. catty 2
26. Chaien 2
27. changtuyet 6
28. chanhetbiet 1
29. chauongco 72
30. chauvan57 1

31. chinhquy2000 5
32. chunkychan 1
33. cochithinen 1
34. coua 1
35. cuomxiu 3
36. cương71 281
37. cuongpham446 9
38. cycydang 19
39. Danle 5
40. datphuongnam 12

41. diemhanh 3
42. diepnguyen2012 3
43. doanchin 295
44. Dreamlink79 1
45. ducyeunhi 4
46. duyenuyen 72
47. duty348 325
48. DuyTrinh 3
49. dzungtc 1
50. ellynguyen87 1

51. gaconbd 1
52. giangpham
53. han101 2
54. hanhnguyen2010 7
55. HanNguyet 4
56. hantesa 5
57. hhnpp 1
58. hinlehu 1
59. hjlove88
60. hnga 3

61. hntuyen 43
62. hoahong023 1
63. hoaly 2
64. hoangbao 5
65. hoangthihai 1
66. HoangThiQuynhNhu 132
67. hoangthuy944 6
68. hoangthy 1
69. hoangvo194 39
70. hoasen 84

71. hoathienly 3
72. Hoctro 48
73. hongque 1
74. hongphi 1
75. hueanh88 1
76. huettk 1
77. HungHK 1
78. huongdinh 1
79. huyennguyen0701 6
80. indon 6

81. JennyRain 5
82. JoeHTran 1
83. josvu 1
84. katie1985 16
85. katnguyen 1
86. keditru 42
87. kelangthang 37
88. kevinthanh88 3
89. kevinthienle 26
90. khemrathach 1

91. kimphung
92. l1phi777 1
93. lactantan 1
94. lamtham54 1
95. langvan 21
96. leesam 1
97. lehuyen 62
98. letuyetnghi 7
99. lhd1004 1
100. linhdatinh 2

101. linhthao1965 1
102. linhtrang
103. longtran2205 2
104. lovely11 3
105. Lucia 4
106. Lun 3
107. luusan 2006
108. maidelien
109. mama41255 11
110. mangot 3

111. means9489 1
112. minh0349 11
113. minhhanh59 5
114. minhthinguyen 2
115. misako 1
116. mnsun 287
117. mrlonely88 8
118. muoichanh 60
119. mykimdang 1
120. mylove242 1

121. newsky272 101
122. ngakhoa 8
123. ngloan71 63
124. ngngochai91 4
125. Ngocanhdennis2009 3
126. NgocLee 1
127. ngocloan 1
128. ngothiduyenuyen 5
129. nguyen25 1
130. nguyenhoainam 2

131. nguyenhongphuong 4
132. nguyenhuu 5
133. nguyenkhac123 1
134. nguyenthingochieu 2
135. nguyenvnnhi 2
136. nhattruong1988
137. nhienhuynh 1
138. Ni201292 1
139. ntcat0710 1
140. Nuna 7

141. oanhnt 4
142. OanhTruong1403 2
143. phantam 13
144. phuong5960 248
145. phuong60 3
146. phuonghang 13
147. PhuongNga 2
148. phuonglieu 12
149. phuongtrangvu 4
150. quynhdao 8

151. sandynguyen91 15
152. seastar25 4
153. senator 1
154. ShimJoni 7
155. shokoyo 1
156. shownkiller 4
157. snow 123
158. socbong 2
159. songphuochxl 4
160. summer 1

161. sunsight 22
162. sutrolai256 1
163. tamnguyen21892 1
164. tantan 5
165. thanh103 2
166. thaitrinh
167. thienhiep
168. thinhnguyen5575
169. thanhnhan96 1
170. thanhbmt42 42

171. thanhtantao 22
172. thanhthai2000 5
173. thanhthaipham145 6
174. thanhthuypk 5
_______________________________________
. thao077 1
175. thieưminh72 3
176. thohoa 1
177. thuc21350 1
178. thusaigon87 1
179. thuydao 15
180. thuyduong211

181. thuyhang1983 1
182. Thuyngoc 54
183. thuytran30475 15
184. tigon2014 3
185. toanquen 1
186. tocxu 8
187. tomry 34
188. tranghoang38 6
189. tranhongha26
190. trantiendung 7

191. trinhthithanhtam 4
192. Trongdung69 54
193. truongthinhutruc1966 13
194. tuanpc 57
195. tulipd2h 2
196. tuliphuonganhanh 1
197. tuyenly 2
198. Uyenphuongle 3
199. uphuong 2
200. Vandao 2

201. vanson 15
202. Vicky020185
203. Victorduynguyen 1
204. vien297 18
205. vidolaem 39
206. vinhchau 1
207. vivianbui 2
208. vnoi 5
209. vuonlai
210. vumanhquan

211. VuSang 11
212. vuthanh1957 9
213. xuandao 3
214. xuka 090909 1
215. yenkimly 12
216. yesterday 27
-------------------------------
. Lớp có 217 học viên


*Trợ giảng của Mr.matrix00100:

Image

. I Live in Pasadena

*Bài hát của học viên:

.Hello:
. Yesterday

Update on Oct 28th 2016