.
ESL EASY 60: Use a Tissue
GHI DANH
Thành viên muốn được hướng dẫn học Anh văn bấm vào đây để Ban Anh văn chuẩn bị học trình.

ESL viết tắt của English as Second Language, Anh Văn như Một Ngoại Ngữ. Những bài ESL EASY này đặc biệt thích hợp cho những học viên chưa biết gì về Tiếng Anh.

Thể thức làm bài
1. Lắng nghe và ráng hiểu mẫu đối thoại.
2. Tra ngữ vựng ra Tiếng Việt.
3. Dịch mẫu đối thoại.
4. Lắng nghe và nhái lại thêm nhiều lần.

Chúc các bạn thành công.
.


Use a TissueDownloadA: Don’t wipe your nose on your sleeve.
B: But I don’t have a tissue.
A: Then go find a tissue in the bathroom.
B: I didn’t have time to get one from there.
A: Your sleeves are not tissues.
B: But Mom, all my friends use their sleeves.
A: That doesn’t make it right.
B: I saw Dad wipe his nose on his sleeve yesterday.
A: I will talk to your father about that.
B: I bet Dad did it all the time when he was my age.
A: Your daddy was a good little boy.
B: How do you know? Were you his mommy, too?
Vocabulary:
• age:
• all the time:
• bathroom:
• bet:
• boy:
• Dad:
• father:
• from there:
• friend:
• go:
• good:
• how do you know:
• little:
• make it right:
• mommy:
• nose:
• talk:
• tissue:
• saw --> see:
• sleeve(s):
• then:
• wipe:

401736 top -
Use a Tissue
Hãy dùng khắn giấyA: Don’t wipe your nose on your sleeve.
- Con đừng quẹt mũi vào tay áo.

B: But I don’t have a tissue.
- Nhưng con không có khăn giấy.

A: Then go find a tissue in the bathroom.
- Thì đi mà tìm khăn giấy trong phòng tắm đấy.

B: I didn’t have time to get one from there.
- Con không có thời gian để lấy khăn giấy trong phòng tắm

A: Your sleeves are not tissues.
- Ống tay áo con không phải là khăn giấy.

B: But Mom, all my friends use their sleeves.
- Nhưng mẹ à, tất cả bạn của con đều dùng ống tay áo của chúng cả.

A: That doesn’t make it right.
- (Làm như thế không đúng)
Như vậy không nghĩa là đúng.

B: I saw Dad wipe his nose on his sleeve yesterday.
- Con đã thấy bố cùi mũi vào tay áo ngày hôm quá đấy.

A: I will talk to your father about that.
- Mẹ sẽ nói với cha về việc đó.

B: I bet Dad did it all the time when he was my age.
- Con chắc rằng bố đã làm như vậy suốt thời gian bố bằng tuổi con.

A: Your daddy was a good little boy.
- Bố con là đứa trẻ ngoan.

B: How do you know? Were you his mommy, too?
- Sao mẹ biết được? Mẹ cũng là mẹ của bố à?


Vocabulary:
• age: tuổi
• all the time: suốt thời gian
• bathroom: phòng tắm
• bet: chắc rằng, đánh cuộc, đánh cá, cầm chắc là.
• boy: đứa bé trai
• Dad: tiếng gọi cha, bố, ba
• father: cho
• from there:
• friend: bạn bè
• go: đi
• good: tốt, hay, giỏi
• how do you know: anh làm sao biết được
• little: nhỏ, tí xíu
• make it right: làm việc đó cho đúng
• mommy: tiếng gọi mẹ
• nose: mũi
• talk: nói
• tissue: giấy mỏng được dùng như khăn tay
• saw --> see: nhìn, thấy
• sleeve(s): ống tay áo
• then: rồi
• wipe: lau, quẹt

421477 top -
A: That doesn’t make it right.
- Làm như thế không đúng
Như vậy không nghĩa là đúng.

421479 top -
LESSON 60:

USE A TISSUE - HÃY DÙNG KHĂN GIẤY

A: Don’t wipe your nose on your sleeve.
A: Con đừng chùi mũi vào tay áo như thế.

B: But I don’t have a tissue.
B: Nhưng con chẳng có cái khăn giấy nào cả.

A: Then go find a tissue in the bathroom.
A: Vào phòng tắm mà tìm giấy chứ.

B: I didn’t have time to get one from there.
B: Con không có thời giờ để lấy giấy ở trong đó ra nữa.

A: Your sleeves are not tissues.
A: Mấy tay áo của con không phải là khăn giấy.

B: But Mom, all my friends use their sleeves.
B: Nhưng Mẹ à, hết thảy mấy đứa bạn con đều dùng tay áo mà.

A: That doesn’t make it right.
A: Làm điều đó là không đúng rồi.
A: Như vậy không nghĩa là đúng.

B: I saw Dad wipe his nose on his sleeve yesterday.
B: Hôm qua con còn thấy Ba chùi mũi vào tay áo nữa kìa.

A: I will talk to your father about that.
B: Mẹ sẽ mách ba con chuyện đó nhé.

B: I bet Dad did it all the time when he was my age.
B: Con dám chắc là Ba đã làm điều đó suốt thời gian ba trạc tuổi con.

A: Your daddy was a good little boy.
B: Ba con là một cậu bé ngoan đấy.

B: How do you know? Were you his mommy, too?
B: Làm sao mẹ biết được? Vậy mẹ cũng là mẹ của ba hay sao?


Vocabulary:
• age: tuổi.
• all the time: suốt thời gian.
• bathroom: phòng tắm.
• bet: cá, cuộc, cá độ.
• boy: con trai
• Dad: Ba, Cha, Bố.
• father: người cha.
• from there: từ nơi ấy.
• friend: bạn bè.
• go: đi
• good: tốt, đẹp.
• how do you know: làm sao bạn biết được.
• little: nhỏ xíu, nhỏ con, còn nhỏ, ít tuổi.
• make it right: làm điều đó cho đúng.
• mommy: mẹ, má.
• nose: cái mũi.
• talk: nói chuyện.
• tissue: khăn giấy.
• saw --> see: nhìn, xem.
• sleeve(s): ống tay áo.
• then: Rồi thì
• wipe: lau chùi, làm sạch.

421597 top -
Dạ, snow đã sửa lại bài. Cảm ơn admin.

421747 top -

Vocabulary:

• age: tuổi, tuổi già, tuổi tác
• all the time: tất cả thời gian
• bathroom: phòng tắm
• bet: đánh cuộc, đánh cá
• boy: con trai, thiếu niên; con trai
• Dad: ba, cha, bố, thầy
• father: cha, bố
• from there: từ nơi đó
• friend: bạn
• go: đi
• good: tốt, tuyệt
• how do you know: làm thế nào bạn biết
• little: nhỏ, ngắn
• make it right: làm cho nó đúng
• mommy: mẹ
• nose: mũi
• talk: nói
• tissue: tế bào, khăn giấy, vải mỏng, tổ chức
• saw --> see: xem, thấy
• sleeve(s): ống tay áo, tay áo
• then: tiếp theo, sau đó, rồi thì, vậy thì
• wipe: lau chùi, làm khô, làm sạch

Use a Tissue
- Sử dụng khăn giấy.

A: Don’t wipe your nose on your sleeve.
- Đừng lau mũi của con bằng tay áo đấy.

B: But I don’t have a tissue.
- Nhưng con không có khăn giấy.

A: Then go find a tissue in the bathroom.
- Vậy thì đi tìm khăn giấy ở trong phòng tắm đó.

B: I didn’t have time to get one from there.
- Con không có thời gian đi lấy khăn giấy ở đó.

A: Your sleeves are not tissues.
- Tay áo của con không phải là khăn giấy.

B: But Mom, all my friends use their sleeves.
- Nhưng mẹ ơi, tất cả các bạn con đều dùng tay áo mà.

A: That doesn’t make it right.
- Làm thế không đúng đâu.
Như vậy không nghĩa là đúng.

B: I saw Dad wipe his nose on his sleeve yesterday.
- Con thấy bố lau mũi bằng tay áo hôm qua mà.

A: I will talk to your father about that.
- Mẹ sẽ nói với bố về điều đó.

B: I bet Dad did it all the time when he was my age.
- Con cá là bố đã làm điều đó suốt khi bố bằng tuổi con.

A: Your daddy was a good little boy.
- Bố của con là một cậu bé tốt.

B: How do you know? Were you his mommy, too?
- Làm sao mẹ biết? Mẹ cũng là mẹ của bố sao?

424732 top -
Use a Tissue
Dùng Khăn Giấy


A: Don’t wipe your nose on your sleeve.
-- Đừng chùi mũi con vào tay áo chứ.

B: But I don’t have a tissue.
-- Nhưng con không có khăn giấy.

A: Then go find a tissue in the bathroom.
-- Thì đi tìm khăn giấy trong phòng tắm ấy.

B: I didn’t have time to get one from there.
-- Con đâu có thì giờ để lấy một miếng giấy tận trong đó.

A: Your sleeves are not tissues.
-- Tay áo con không phải là khăn giấy.

B: But Mom, all my friends use their sleeves.
-- Nhưng mà Mẹ, hết thảy bạn bè con đều dùng tay áo cả.

A: That doesn’t make it right.
-- Điều đó không khiến cho việc con làm trở nên đúng.

B: I saw Dad wipe his nose on his sleeve yesterday.
-- Hôm qua con đã thấy Ba chùi mũi vào ống tay áo đấy.

A: I will talk to your father about that.
-- Mẹ sẽ nói chuyện đó với ba con.

B: I bet Dad did it all the time when he was my age.
-- Con cược là Ba đã làm thế suốt thời gian ba ở tuổi con.

A: Your daddy was a good little boy.
-- Hồi đó ba con là một đứa trẻ ngoan.

B: How do you know? Were you his mommy, too?
-- Làm thế nào mẹ biết được ạ? Bộ mẹ cũng là mẹ của ba nữa sao?Vocabulary:
• age: tuổi
• all the time: trọn thời gian
• bathroom: phòng tắm
• bet: cược, cá
• boy: cậu bé
• Dad: ba
• father: cha, người cha
• from there: từ chỗ đó
• friend: bạn bè
• go: đi
• good: tốt, ngoan, giỏi
• how do you know: làm sao bạn biết
• little: nhỏ
• make it right: làm cho nó đúng
• mommy: mẹ
• nose: mũi
• talk: nói, nói chuyện
• tissue: khăn giấy
• saw --> see: thấy
• sleeve(s): ống tay áo
• then: rồi thì, vậy thì
• wipe: lau, chùi

428760 top -

HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI

USE A TISSUE : SỬ DỤNG KHĂN GIẤY


Vocabulary: Từ vựng

• age: tuổi
• all the time: luôn luôn
• bathroom: phòng tắm
• bet: nhưng, cá cược, đánh cuộc, đánh cá
• boy: con trai, thiếu niên
• Dad: ba, cha, bố, thầy
• father: cha, bố
• from there: Từ đó
• friend: bạn bè, người bạn
• go: đi
• good: Tốt, hay, tuyệt
• how do you know: làm thế nào để bạn biết.
• little: nhỏ bé, bé bỏng, ít ỏi
• make it right: làm cho nó phải, làm cho nó đúng.
• mommy: (mummy) mẹ
• nose: mũi (người) mõm (thú vật)
• talk: lời nói, thảo luận
• tissue: vải mỏng, giấy lụa (khăn giấy)
• saw --> see: thấy, xem
• sleeve(s): ống tay áo
• then: lúc đó, hồi ấy, khi ấy
• wipe: lau, chùi

Translation: Phần dịch

A: Don’t wipe your nose on your sleeve.
--Không chùi mũi trên tay áo nha con.

B: But I don’t have a tissue.
--Nhưng con không có khăn giấy.

A: Then go find a tissue in the bathroom.
--Đi vào nhà tắm mà tìm khăn giấy.

B: I didn’t have time to get one from there.
--Con không có thời gian để vào đó.

A: Your sleeves are not tissues.
--Tay áo của con không phải là khăn giấy đâu.

B: But Mom, all my friends use their sleeves.
--Nhưng mẹ ơi. tất cả bạn bè của con đều dùng tay áo của mình mà.

A: That doesn’t make it right.
--Điều đó là không được, phải làm cho nó đúng .

B: I saw Dad wipe his nose on his sleeve yesterday.
--Con thấy bố chùi mũi của bố trên tay áo bố ngày hôm qua .

A: I will talk to your father about that.
--Mẹ sẽ nói chuyện với bố về điều đó .

B: I bet Dad did it all the time when he was my age.
--Con cá với mẹ bố của con luôn luôn làm như thế khi bố ở tuổi của con.

A: Your daddy was a good little boy.
--Bố của con là một cậu bé ngoan .

B: How do you know? Were you his mommy, too?
--Làm sao mẹ biết ? Hay mẹ cũng là mẹ của bố luôn chắc ?


439100 top -
doanchin khá lắm.

439117 top -

admin:

Cám ơn admin có lời khen, doanchin hứa sẽ cố gắng và siêng học nhiều hơn nữa...

Chúc admin & cochin một ngày mới vui vẻ.

439203 top -
Use a Tissue
Sử dụng khăn giấyA: Don’t wipe your nose on your sleeve.
Đừng lau mũi của bạn trên tay áo của bạn.

B: But I don’t have a tissue.
Nhưng tôi không có khăn giấy.

A: Then go find a tissue in the bathroom.
Rồi vô phòng tắm lấy khăn giấy.

B: I didn’t have time to get one from there.
Tôi không có thời gian để láy một từ đó.

A: Your sleeves are not tissues.
Tay áo của anh không phải vải.

B: But Mom, all my friends use their sleeves.
Nhưng mẹ, tất cả bạn con sử dụng tay áo.

A: That doesn’t make it right.
Làm như thế là không đúng.

B: I saw Dad wipe his nose on his sleeve yesterday.
Con thấy ba lau mũi của ba bằng tay áo của ba hôm qua.

A: I will talk to your father about that.
Mẹ sẽ nói ba con về chuyện đó.

B: I bet Dad did it all the time when he was my age.
Con đặt cược ba đã làm chuyện đó khi bằng tuổi con.

A: Your daddy was a good little boy.
Ba con là đứa trẻ ngoan.

B: How do you know? Were you his mommy, too?
Làm sao mẹ biết được? Mẹ cũng là mẹ của ba?Vocabulary:
• age: tuổi
• all the time: suốt thời gian
• bathroom:phòng tắm
• bet:đặt cược
• boy:thằng nhỏ
• Dad:ba
• father:ba
• from there:từ đó
• friend:bạn
• go:đi
• good:tốt
• how do you know:làm thế nào anh biềt
• little:nhỏ
• make it right:làm chuyên đó đúng
• mommy:mẹ
• nose:mũi
• talk:nói
• tissue:khăn giấy
• saw --> see:nhìn
• sleeve(s):tay áo
• then:rồi
• wipe:lau, quẹt

446505 top -
Use a Tissue
( Dùng khăn giấy )

A: Don’t wipe your nose on your sleeve.
( Con đừng chùi mũi vào tay áo )
B: But I don’t have a tissue.
( Nhưng con không có khăn giấy )
A: Then go find a tissue in the bathroom.
( Thì vào tìm khăn giấy trong phòng tắm đó )
B: I didn’t have time to get one from there.
( Con không có thời gian để lấy nó ở đó )
A: Your sleeves are not tissues.
( Tay áo con không phải là khăn giấy )
B: But Mom, all my friends use their sleeves.
( Nhưng mà mẹ, tất cả các bạn con đều dùng tay áo của chúng đó )
A: That doesn’t make it right.
( Điều đó là không đúng )
B: I saw Dad wipe his nose on his sleeve yesterday.
( Con đã thấy cha chùi mũi vào tay áo hôm qua )
A: I will talk to your father about that.
( Mẹ sẽ nói cha về điều đó )
B: I bet Dad did it all the time when he was my age.
(Con cá là cha đã làm điều đó suốt thời gian khi cha bằng tuổi con )
A: Your daddy was a good little boy.
( Cha con là một cậu bé ngoan )
B: How do you know? Were you his mommy, too?
( Sao me biết? Mẹ cũng là mẹ của cha à?)Vocabulary:
• age: tuổi
• all the time: suốt thời gian
• bathroom: phòng tắm
• bet: đánh cược , đánh cá
• boy: con trai
• Dad: tiếng gọi cha
• father: người cha
• from there: từ đó
• friend: bạn bè
• go: đi
• good: tốt
• how do you know: làm sao bạn biết
• little: nhỏ, ít
• make it right: làm điều phải
• mommy: tiếng gọi mẹ
• nose: mũi
• talk: nói (chuyện)
• tissue: khăn giấy
• saw --> see: nhìn thấy
• sleeve(s): tay áo
• then: rồi, sau đó
• wipe: lau, chùi

448478 top -
A: Don’t wipe your nose on your sleeve.
Đừng quệt mũi vào tay áo thế
B: But I don’t have a tissue.
Nhưng con không có khăn giấy
A: Then go find a tissue in the bathroom.
Hãy đi tìm khăn giấy ở nhà tắm á
B: I didn’t have time to get one from there.
Nhưng con không có thời gian đi đến đó ở đây
A: Your sleeves are not tissues.
Cotay áo của con không phải là khăn giấy
B: But Mom, all my friends use their sleeves.
Nhưng mẹ, bạn bè con toàn dùng tay áo
A: That doesn’t make it right.
ó không phải là đúng đâu
B: I saw Dad wipe his nose on his sleeve yesterday.
Con nhìn thấy bố quệt mũi vào tay áo hôm qua
A: I will talk to your father about that.
Mẹ sẽ nói với bố về điều đó
B: I bet Dad did it all the time when he was my age.
Con cá là bố làm như thế thường xuyên khi còn nhỏ
A: Your daddy was a good little boy.
Bố con từng là một đứa trẻ tốt
B: How do you know? Were you his mommy, too?
Sao mẹ biết, mẹ cũng là mẹ của bố à?Vocabulary:
• age: tuổi
• all the time: mọi lúc
• bathroom: phòng tắm
• bet: cá
• boy: cậu bé
• Dad: bố
• father: bố
• from there: từ đó
• friend: bạn bè
• go: đi
• good: tốt
• how do you know: sao bạn biết
• little: nhỏ
• make it right: đúng
• mommy: mẹ
• nose: mũi
• talk: nói
• tissue: khăn giấy
• saw --> see: nhìn
• sleeve(s): cổ tay áo
• then: sau đó
• wipe: quệt

454364 top -
Use a TissueA: Don’t wipe your nose on your sleeve.
Đừng có chùi mũi vào tay áo của con.

B: But I don’t have a tissue.
Nhưng con không có khăn giấy.

A: Then go find a tissue in the bathroom.
Thì đi tìm khăn giấy trong nhà tắm.

B: I didn’t have time to get one from there.
Con không có thời gian để lấy khăn giấy từ chỗ đó.

A: Your sleeves are not tissues.
Tay áo của con không phải là khăn giấy.

B: But Mom, all my friends use their sleeves.
Nhưng Mẹ, tất cả bạn của con đều dùng tay áo mà.

A: That doesn’t make it right.
Đó không phải là việc làm hay.

B: I saw Dad wipe his nose on his sleeve yesterday.
Con đã thấy Bố đã chùi mũi vào tay áo ngày hôm qua.

A: I will talk to your father about that.
Mẹ sẽ nói chuyện với bố con về việc đó.

B: I bet Dad did it all the time when he was my age.
Con cá là Bố đã làm như vậy suốt thời gian bố bằng tuổi con.

A: Your daddy was a good little boy.
Bố của con là một cậu bé ngoan.

B: How do you know? Were you his mommy, too?
Làm thế nào mẹ biết? Có phải mẹ cũng là mẹ của bố à?Vocabulary:

• age: tuổi
• all the time: tất cả thời gian, suốt thời gian
• bathroom: nhà tắm
• bet: cá, cá cược
• boy: con trai
• Dad: bố
• father: bố
• from there: từ chỗ đó
• friend: bạn
• go: đi
• good: tốt, ngoan
• how do you know: làm thế nào bạn biết
• little: nhỏ, bé
• make it right: việc làm hay
• mommy: mẹ
• nose: cái mũi
• talk: nói
• tissue: khăn giấy
• saw-> see: thấy
• sleeve(s): tay áo
• then: kế đến
• wipe: lau, chùi

560179 top -
Use a Tissue
HÃY DÙNG KHĂN GIẤY !A: Don’t wipe your nose on your sleeve.
- Dừng có lau mũi của con bằng ống tay áo nữa.

B: But I don’t have a tissue.
- Nhưng con không có khăn giấy.

A: Then go find a tissue in the bathroom.
- Vậy con đi lấy khăn giấy trong nhà vệ sinh đi.

B: I didn’t have time to get one from there.
- Con không có thời gian để đến đó lấy nó đâu.

A: Your sleeves are not tissues.
- Ống tay áo của con đâu phải là khăn giấy đâu.


B: But Mom, all my friends use their sleeves.
- Nhưng mà mẹ, tất cả các bạn của con đều dùng tay áo mà.

A: That doesn’t make it right.
- Như vậy không nghĩa là đúng.

B: I saw Dad wipe his nose on his sleeve yesterday.
- Con thấy hôm qua ba lau mũi bằng ống tay áo.

A: I will talk to your father about that.
- Mẹ sẽ hỏi ba con về việc đó.

B: I bet Dad did it all the time when he was my age.
- Con đoan chắc khi ba ở lứa tuổi con ba cũng làm như vậy.
A: Your daddy was a good little boy.
- Ba của con là một cậu bé ngoan.

B: How do you know? Were you his mommy, too?
- Làm sao mà mẹ biết được? Mẹ cũng đâu phải là mẹ của ba chứ?Vocabulary:
• age:tuổi
• all the time:suốt thời gian
• bathroom:nhà tắm, nhà vệ sinh
• bet:đoan chắc, chắc chắn, cá , đánh cược (nghĩ chuyện gì đó là đúng )
• boy:con trai
• Dad:ba
• father:ba, bố
• from there:từ nơi ấy
• friend:bạn
• go:đi
• good:tốt
• how do you know:là sao bạn biết được
• little:nhỏ, bé
• make it right:làm điều đó cho đúng
• mommy:mẹ
• nose:mũi
• talk:nói, trò chuyện
• tissue:khăn giấy
• saw --> see:nhìn, xem
• sleeve(s):ống tay áo
• then:vậy, vậy thì
• wipe:lau chùi, làm khô, làm sạch

564152 top -


Image
HỌC TRÌNH
ESL EASY


1. I Live in Pasadena
2. I Have a Honda
3. Do You Have a Girlfriend?
4. Walking the Dog
5. Borrowing Money
5.1 To be - thì là

6. Going to the Beach
7. My Wife Left Me
7.1 To be - It's easy
7.2 To be - Video
SONG It's so easy

8. What’s on TV?
9. A Nice Place to Live
10. The New Mattress
10.1 To be - đang làm
SONG Crying

11. My Laptop Is So Slow
12. How about a Pizza?
13. The New House
14. Fish Are Everywhere
15. A Bad Boyfriend
15.1 To be - bị được

16. Talking Animals
17. Housecleaning Day
17.1 To be - quá khứ
SONG Only Sixteen

18. A TV Lover
19. Write to Your Grandma
19.1 To be - tương lai (1)
SONG I will always love you

20. Are You Sleepy?
21. God Is Watching
22. Feed the Cat
22.1 Verb - Chia động từ
22.2 Verb - Bất quy tắc
SONG Country Roads

23. Shave Your Face
24. Two Polite People
24.1 Cách thêm s (1)
24.2 Cách thêm s (2)
24.3 Cách thêm s (3)
24.4 Cách đọc chữ s
SONG Lady

25. Give Me a Puppy
26. Kittens to Give Away
27. Happy in Heaven
27.1 To be going to
SONG Stuck on You

28. His Line Is Never Busy
29. Friday the 13th
29.1 To be - câu cú
SONG Hello

30. Do You Love Me?
30.0 To be - Review
30.1 To be - thì là
30.2 To be - It's easy
30.3 To be - Video
30.4 To be - đang làm
30.5 To be - bị được (1)
30.6 To be - quá khứ
30.7 To be - tương lai
30.8 To be going to
30.9 To be - câu cú

31. Dad Has a Girlfriend
31.1 To do - Trợ động từ
SONG Yesterday

32. What’s That Smell?
33. They Deliver
33.1 feel look seem smell sound taste

34. A Lost Button
35. Did You Say Something?
35.1 Verb - Trợ động từ
SONG Feelings

36. Washed and Folded
37. Talk Radio
38. A Bad Diet
38.1 Verb - Can
38.2 Verb - May
SONG Sea of Love

39. A Ham Sandwich
40. Time for Your Bath
40.1 Verb - Will
40.2 Verb - Shall
SONG: Hopelessly Devoted to You

41. A Black Screen
42. A New Hard Drive
42.1 Verb - Must
42.2 Verb - Have to
SONG: I'll never fall in love again

43. Your Email Address
44. Time for a Nap
45. Thinking about His Funeral
46. The Elephant
47. You Can Have Some of My Friends
47.1 Verb - 5 Thể
SONG: Memory

48. If You Cheat, You Will Die
49. Let’s Not Go Out

50. Fill Out the Form
50.1 Sentence
51. The Animal Shelter
51.1 Questions - Yes No
52. Is It Raining?
52.1 Questions - WH
53. It’s So Hot
53.1 Questions - Choice
53.2 Yes/No
53.3.1 Dịch Anh/Viet 1
53.3.2 Dịch Anh/Viet 2
SONG: Don't Cry For me Argentina

54. A Snowman
55. The ATM
SONG: Crazy - Patsy Cline
55.1 Dịch Anh/Viet 3

56. Move the Blue Bin
56.1 Very
56.2 Very Too So

57. Digital TV
58. Just Shoot Me
58.1 -er -est
58.2 more most
58.3 less least

59. Don’t Be a Racist
60. Use a Tissue
60.1 as as
60.2 good better best
60.3 bad worse worst

61. Two Little Ones
61.1 Something Nothing Anytthing

62. But Is It Art?
62.1 Some No Any

63. Life Is for Living
63.1 THERE - Có
63.2 IT - Trời

64. A Tough Choice
64.1 Adjective

65. Patch It or Sew It?
65.1 Both .. And
65.2 Either .. Or
65.3 Neither .. Nor

66. What's So Funny?
67. Spanish Spoken Here
68. It's the Only Earth We've Got
69. No Time for Rhyme
70. Dumb and Happy
71. Live from NBC 4!
72. Life after Death
73. Wipe Your Feet
74. Mother’s Day
75. A New Flag
76. Work up an Appetite
77. Dialing for a Dollar
77.1 To have - Rồi Chưa
78. I Go to College
78.1 Noun
78.2 Countable & Uncountable noun (1)
79. A Lost Pen
80. Gravity For All
81. New Glasses
82. School Items
83. A Good Magazine
84. Shake Your Pen
85. Do Your Homework
86. The Soldier
87. The English Major
88. No Parking
89. Keep Your Eyes Open
90. Two Plus Two
91. Prayers
92. Hit and Run
93. What Will People Think?
94. Don't Ride The Bus
95. Don't Cut The Tires
96. The Crosswalk
97. It's Okay To Speed
98. Check Your Tires
99. Don't Be In A Hurry
100. A New Car
101. I'm Going To Explode
102. The Missing Car
103. Too Many Cars
104. Don't Call The Police
105. Wash The Car
106. Windy Weather
107. Two Birds With One Stone
108. Beat The Light
109. A Dream Car
110. A Bad Driver?
111. A Slow Walker
112. Hit And Run
113. Beware Of The Carts
114. A Great Movie
115. A Card Game
116. I Have Four Aces
117. Too Much Volume
118. Don't Waste Your Money
119. Rained Out
120. A Sip of Coffee
121. A Chilly Day
122. A Crazy Driver
123. It Isn't News
124. The Great Wall
125. The Beatles
126. See A Movie
127. People - Watching
128. Free Money
129. Old Movies
130. Something For Nothing
131. Judge Judy
132. A Good Singer
133. Going Digital
134. A Blind Date
135. Let's Have Dinner
136. Blue Eyes
137. True Love
138. Ask Her Out
139. A Night By Himself
140. Go On A Blind Date
141. Two Pineapples
142. One Date Only
143. A Bad Date
144. Sweet Dreams
145. I Love You More Than Money
146. A Good Nose
147. I Feel Like Chinese
148. A Slow Burger
149. A Good Lunch
150. A Bad Steak
151. Dirty Nails
152. Hot Bread
153. Fear of Germs
154. Bad Service
155. A Good Table
156. Do I Hear $60,000?
157. Take Me to the Ball Game
158. Golf Is Silly
159. Fresh Fish
160. I Love Baseball
161. New Shoes
162. I'm Worried About Tiger
163. Where Is Tiger From?
164. Babe Ruth
165. The Season's Over
166. Cheap Seats
167. Golf Is No Picnic
168. A Player Cheats
169. Too Much Crime
170. No One Ever Leaves
171. Fire And Smoke
172. Play With Fire
173. Fasten Your Seatbelt
174. Use The Stepladder
175. A Puddle On The Floor
176. The Fire Alarm
177. Double-Check Everything
178. Guns For All
179. Crime Reduction
180. Two Different States
181. Beautiful Hawaii
182. A Real Meal
183. New Sheets
184. The Airport
185. A Christmas Flight
186. Fear Of Flying
187. Row Your Boat
188. A Cruise
189. Prepare For Takeoff
190. The Grand Canyon
191. Hotel Hell
192. A Long Day
193. A Free Trip
194. Serving Your Country
195. I Need A Job
196. Before Going To An Interview
197. Work Is Hard
198. Peas In A Box
199. I Am a Babysitter
200. Hire Me
201. What If?
202. Become A Teacher
203. Over and Over
204. A Bad Boss
205. Light My Fire
206. Still Working
207. All His Eggs In One Basket
208. His Parents Are Disappointed
209. Nice Doggy
210. Knock, Knock!
211. A Good Salad
212. We Get Cheese from Cows
213. I Used To Work In A Deli
214. A New Diet
215. Bad Manners
216. Same Old Diet
217. A Pink Orange
218. Roasted or Boiled
219. A Pound A Week
220. No More For Me
221. Don't Be Lazy
222. I Like That Shirt
223. Pants That Fit
224. The Shopping List
225. Poor Pockets
226. Wipe Everything
227. The 99 Cents Store
228. PC or Mac?
229. Bad Business
230. Sharpen The Pencil
231. To Save Money
232. A New House
233. We Can't Afford This House
234. On The Corner
235. A Great Apartment
236. Fix The Doorbell
237. Almost Perfect
238. Life Was Hard
239. Sell Now
240. Who Cares?
241. Hungry Bears
242. Yes, We Can
243. Don't Vote For Him
244. He Got Reelected
245. Change Is Good
246. A Powerful Position
247. A Traveling Man
248. Vote For Ralph
249. Why Vote?
250. Every Vote Counts
251. George Tells Jokes
252. Give Them More
253. They're Lying
254. A Stomachache
255. A Blood Stain
256. Sore Fingers
257. Too Much Stress
258. A Paper Cut
259. Cigarette Smoke
260. Nose Drops
261. Skin Cancer
262. Quitting Smoking
263. A Bad Back
264. Three A Day
265. Brush, Brush
266. A Hot Hike
267. Another Pimple
268. No Need To Worry
269. Use A Tissue
270. A Dirty Remote
271. An Earful of Pain
272. A New Face
273. A Sore Hand


update: Nov 14, 2013
GRAMMAR EASY

1. To be - thì là
2. To be - It's easy
3. To be - Video
4. To be - đang làm
5. To be - bị được
6. To be - quá khứ
7. To be - tương lai
8. To be going to
9. To be - câu cú
10. To be - Review

20. To do - Trợ động từ
21. To have - Rồi Chưa

25.1 Verb - Chia động từ
25.2 Verb - 5 Thể
26. Verb - Bất quy tắc
27. Verb - Trợ động từ
27.1 Verb - Can
27.2 Verb - May
27.3 Verb - Will
27.4 Verb - Shall
27.5 Verb - Must
27.6 Verb - Have to
+27.7 :Verb - Ought to:

+28. Verb - Gerund
+28.1 Verb - Verbal Noun
+29. Verb - Conditional

+30. :Từ vựng văn phạm:
31. Sentence
31.1 Questions - Yes No
31.1.1 Yes No
31.1.3 Very
31.1.4 Very Too So

31.2.1 -er -est
31.2.2 more most
31.2.3 less least
31.2.4 as as
31.2.5 good better best
31.2.6 bad worse worst

31.3.1 Something Nothing Anything
31.3.2 Some No Any

31.4.1 Dịch Anh/Viet 1
31.4.2 Dịch Anh/Viet 2
31.4.3 Dịch Anh/Viet 3
31.5 Questions - WH
31.6 Questions - Choice

32 Adjective

33.1 Both .. And
33.2 Either .. Or
33.3 Neither .. Nor
+33.4 :Both Either Neither
+33.5 :Both of
+33.6 :All None
+33.7 :Quantifiers


+40. :Numbers & Order
+40.1 :Used to - Đã nhưng không còn:
+40.2 :To be used to - Quen thuộc:

70. feel look seem smell sound taste
71.1 THERE - Có
71.2 IT - Trời
+80. :Mệnh đề:
+81. :Tense Voice Mood:

90.1 Cách thêm s (1)
90.2 Cách thêm s (2)
90.3 Cách thêm s (3)
90.4 Cách đọc chữ s
91. Cách đọc động từ "-ed"

100.1 Noun
100.2 Countable & Uncountable noun (1)
100.3 Một số giới từ theo sau động từ
100.4 Cụm động từ 3 từ trong tiếng Anh

update: August 3, 2013
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image
Image


Image
Image
ESL EASY

Nickname            # bài
-------------------------
1. 9913897 5
2. anhnguyen89 1
3. anhkao 10
4. anhlinh 3
5. Anhtho 1
6. anhtuoitre
7. atuans 4
8. ballove 6
9. bamboolandscape 1
10. bengiao 8

11. Bachhop96 1
12. BlackChicken 26
13. bluesky 2
14. buingan2011 2
15. buithanhdat2003 11
16. buithihao01 1
17. cady27 3
18. cakeolx
19. CanthiCao 1
20. candypham 1

21. caovinhmau 2
22. catandpuppy 2
23. CatEyes 4
24. cathy 2
25. catty 2
26. Chaien 2
27. changtuyet 6
28. chanhetbiet 1
29. chauongco 72
30. chauvan57 1

31. chinhquy2000 5
32. chunkychan 1
33. cochithinen 1
34. coua 1
35. cuomxiu 3
36. cương71 281
37. cuongpham446 9
38. cycydang 19
39. Danle 5
40. datphuongnam 12

41. diemhanh 3
42. diepnguyen2012 3
43. doanchin 295
44. Dreamlink79 1
45. ducyeunhi 4
46. duyenuyen 72
47. duty348 325
48. DuyTrinh 3
49. dzungtc 1
50. ellynguyen87 1

51. gaconbd 1
52. giangpham
53. han101 2
54. hanhnguyen2010 7
55. HanNguyet 4
56. hantesa 5
57. hhnpp 1
58. hinlehu 1
59. hjlove88
60. hnga 3

61. hntuyen 43
62. hoahong023 1
63. hoaly 2
64. hoangbao 5
65. hoangthihai 1
66. HoangThiQuynhNhu 132
67. hoangthuy944 6
68. hoangthy 1
69. hoangvo194 39
70. hoasen 84

71. hoathienly 3
72. Hoctro 48
73. hongque 1
74. hongphi 1
75. hueanh88 1
76. huettk 1
77. HungHK 1
78. huongdinh 1
79. huyennguyen0701 6
80. indon 6

81. JennyRain 5
82. JoeHTran 1
83. josvu 1
84. katie1985 16
85. katnguyen 1
86. keditru 42
87. kelangthang 37
88. kevinthanh88 3
89. kevinthienle 26
90. khemrathach 1

91. kimphung
92. l1phi777 1
93. lactantan 1
94. lamtham54 1
95. langvan 21
96. leesam 1
97. lehuyen 62
98. letuyetnghi 7
99. lhd1004 1
100. linhdatinh 2

101. linhthao1965 1
102. linhtrang
103. longtran2205 2
104. lovely11 3
105. Lucia 4
106. Lun 3
107. luusan 2006
108. maidelien
109. mama41255 11
110. mangot 3

111. means9489 1
112. minh0349 11
113. minhhanh59 5
114. minhthinguyen 2
115. misako 1
116. mnsun 287
117. mrlonely88 8
118. muoichanh 60
119. mykimdang 1
120. mylove242 1

121. newsky272 101
122. ngakhoa 8
123. ngloan71 63
124. ngngochai91 4
125. Ngocanhdennis2009 3
126. NgocLee 1
127. ngocloan 1
128. ngothiduyenuyen 5
129. nguyen25 1
130. nguyenhoainam 2

131. nguyenhongphuong 4
132. nguyenhuu 5
133. nguyenkhac123 1
134. nguyenthingochieu 2
135. nguyenvnnhi 2
136. nhattruong1988
137. nhienhuynh 1
138. Ni201292 1
139. ntcat0710 1
140. Nuna 7

141. oanhnt 4
142. OanhTruong1403 2
143. phantam 13
144. phuong5960 248
145. phuong60 3
146. phuonghang 13
147. PhuongNga 2
148. phuonglieu 12
149. phuongtrangvu 4
150. quynhdao 8

151. sandynguyen91 15
152. seastar25 4
153. senator 1
154. ShimJoni 7
155. shokoyo 1
156. shownkiller 4
157. snow 123
158. socbong 2
159. songphuochxl 4
160. summer 1

161. sunsight 22
162. sutrolai256 1
163. tamnguyen21892 1
164. tantan 5
165. thanh103 2
166. thaitrinh
167. thienhiep
168. thinhnguyen5575
169. thanhnhan96 1
170. thanhbmt42 42

171. thanhtantao 22
172. thanhthai2000 5
173. thanhthaipham145 6
174. thanhthuypk 5
_______________________________________
. thao077 1
175. thieưminh72 3
176. thohoa 1
177. thuc21350 1
178. thusaigon87 1
179. thuydao 15
180. thuyduong211

181. thuyhang1983 1
182. Thuyngoc 54
183. thuytran30475 15
184. tigon2014 3
185. toanquen 1
186. tocxu 8
187. tomry 34
188. tranghoang38 6
189. tranhongha26
190. trantiendung 7

191. trinhthithanhtam 4
192. Trongdung69 54
193. truongthinhutruc1966 13
194. tuanpc 57
195. tulipd2h 2
196. tuliphuonganhanh 1
197. tuyenly 2
198. Uyenphuongle 3
199. uphuong 2
200. Vandao 2

201. vanson 15
202. Vicky020185
203. Victorduynguyen 1
204. vien297 18
205. vidolaem 39
206. vinhchau 1
207. vivianbui 2
208. vnoi 5
209. vuonlai
210. vumanhquan

211. VuSang 11
212. vuthanh1957 9
213. xuandao 3
214. xuka 090909 1
215. yenkimly 12
216. yesterday 27
-------------------------------
. Lớp có 217 học viên


*Trợ giảng của Mr.matrix00100:

Image

. I Live in Pasadena

*Bài hát của học viên:

.Hello:
. Yesterday

Update on Oct 28th 2016