.
GRAMMAR EASY: To be - Video
1, 2, 3 - bottom
Image398601 top -
Sau khi nghe nhiều lần, snow đã viết ra những gì liên quan đến bài tập số 3. Nhưng sau khi nghe rất nhiều lần, snow nghe câu này mà không chắc là mình đã nghe đúng: "use your own idea and write down your answers". Snow nghe rất nhiều lần câu này và nghĩ là họ dùng chữ "use" chữ "own" thì snow vừa nghe vừa đoán. Vì vậy snow nhìn hình và làm bài tập này như sau:

1/. My favorite fruit isn't water melon. It's apple.

2/. My favorite vegetable isn't green bell pepper or red bell pepper. It's carrots.

3/. My two favorite desserts are chocolate and chocolate cake.

398620 top -
Very good!

398622 top -
Cảm ơn thày đã chấm điểm. Người già đi học được thày giáo cho điểm tốt còn vui hơn lúc học tiểu học được khen thày ơi.

398666 top -

Em theo bài hơi vất vả vì vốn từ không nhiều, đã có thể hiểu được cách dùng động từ to be trong câu xác định và phủ định.

Ở bài tập 3 thì em phải bấm dừng để viết và chỉ biết nhìn hình để suy luận. (Câu 2 em chọn giống câu 1 vì thấy hình như chỉ dùng ở số ít).

1. My favorite fruit isn't watermelon. It's apple.

2. My favorite vegetable isn't red bell pepper. It's green bell pepper.

3. My two favorite desserts are chocolate and chocolate cake.

398737 top -
Hi chi phương5960,

Snow muốn chia sẻ với chị đôi điều để mình cùng học tiếng Anh thấy vui, chứ không phải nói vì nghĩ là mình đúng hay gì hết. Vì mình đều không giỏi nên mới học tiếng Anh và sẽ có những điều suy nghĩ giống nhau trong quá trình học mà không biết đó là đúng hay sai, nên mình sẽ dễ chia sẻ với nhau trong lúc học bài. Và khi mình nêu ra để cùng nhau học bài sẽ giúp mình nhớ bài dễ hơn, và được Admin và Cochin giúp biết điều gì đúng hay sai thì không còn gì may mắn hơn nữa.

Snow cũng làm giống y như chị là phải bấm nút dừng, để viết câu hỏi và trả lời. Riêng câu số 2, snow chọn "carrots" có số nhiều, vì trong bài học có một câu cô này nói về sở thích dùng trái cây, có sử dụng một câu "It's strawberries". Mình dùng động từ ở số ít "is" vì chủ từ của câu là "favorite fruit, hoặc favorite vegetable" là số ít, chứ mình không chú ý đến phần phía sau động từ "Be".

Câu số 3, mình dùng động từ "are", vì chủ từ đã xác định rỏ ràng là "my two favorite desserts". có "s" ở chữ dessert, và sau động từ "be" mình phải nói hai thứ.

Có nhiều từ, dù mình đi học ở trường cũng không được dạy thí dụ như những thứ rau quả. Khi mới đến đây, mỗi lần đi chợ mua thức ăn, snow phải mang theo giấy viết, ghi lại tên những loại rau bằng tiếng Anh, vì nghĩ là sẽ có lúc mình không đi chợ được, phải nhờ ông xã mua dùm, thì cách tốt nhất để mua đúng ý là mình phải ghi cho đúng, và đó là cách tốt nhất để học những từ cần sử dụng thường xuyên trong cuộc sống của mình.

Vài hàng chia sẻ với chị, snow chỉ muốn trao đổi để mình học bài thấy vui và cả hai đều dễ nhớ bài học. Snow nhìn câu trả lời của chị, mới thấy là mình viết sai chính tả, nên vừa sửa lại xong.

Nếu snow nói sai hoặc là viết ở đây là không đúng, xin Admin và Cochin bỏ qua, và hướng dẫn để snow biết cách làm đúng hơn.

398832 top -
Off topic:
- Internet Etiquette (Phép ứng sử trên mạng): nick của người ta làm sao thì sao nguyên như vậy, tránh đổi như viết hoa chẳng hạn.

398842 top -

Cám ơn snow, có gì cứ tự nhiên nhé.

Mình không biết gì về Anh văn nên hay nói đại (hên, xui), với lại tính mình hay đùa nên hi vọng snow đừng giận nhé.

Mình thấy admin xác nhận là very good nhưng vẫn cứ gân cổ ra cãi cho vui.
Hì hì, có như vậy mới hiểu được tình huống vì sao sử dụng đó mà.

Riêng câu số 2, snow chọn "carrots" có số nhiều, vì trong bài học có một câu cô này nói về sở thích dùng trái cây, có sử dụng một câu "It's strawberries". Mình dùng động từ ở số ít "is" vì chủ từ của câu là "favorite fruit, hoặc favorite vegetable" là số ít, chứ mình không chú ý đến phần phía sau động từ "Be".

OK, chính xác, nhất trí.
Thanks.

398890 top -

Sửa lại theo snow:

2/. My favorite vegetable isn't green bell pepper or red bell pepper. It's carrots.


My favorite vetgatable isn't green bell pepper or red bell pepper. It's carrots.

Thanks.

398907 top -
Em chào chị, từ giờ mình sẽ trao đổi với nhau để cùng nhau học vui nha. Em không thấy có điều gì để giận hết chị à, nói đùa thì vui chứ sao.

Câu chị nói là ".gân cổ ra cãi", em không nghĩ vậy đâu, vì lúc mình học, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, và mình phải thắc mắc thì mới nhớ dai. Lúc mới xem và nghe, em cũng thấy chỗ này có số nhiều, nên em đã pause lại dể nhìn cho kỹ, vì vậy em đã nghĩ là mình đã hiểu sai giống nhau nên em mới viết vài dòng để giải thích với chị.

Em thấy admin ghi off topic, nhưng admin thông cảm cho hai chị em nhiều chuyện một chút để hiểu nhau hơn. Em cảm ơn nhiều.

398970 top -

snow yên tâm, admin đủ đại lượng để không chấp chuyện chị em mình hay 88 hoặc trao đổi đâu.

Chỉ 88 chuyện học thôi thì có sao đâu hén.

399011 top -

Cám ơn admin, langvan vẫn đến lớp.

399018 top -

Off topic: có nghĩa là nói về vấn đê nào đó không liên quan đến chủ đê hiện tại, không phải là ngưng nói chuyện hoặc ngưng topic này.

Internet Etiquette: Phép ứng sử trên mạng.

admin wrote:Off topic:
- Internet Etiquette (Phép ứng sử trên mạng): nick của người ta làm sao thì sao nguyên như vậy, tránh đổi như viết hoa chẳng hạn.
Ý admin muốn nhắc nhở nick của admin là admin thì đừng nên đổi dạng thành Admin. Tương tư, nick của cochin là cochin thì đừng nên đổi dạng thành Cochin.

399079 top -
Cám ơn cochin đã giải thích.

Mỗi lần snow ghi tên của admin hay cochin, vì không nghĩ là nick, mà chỉ luôn nghĩ rằng đây là tên của hai người mà mình quý mến, nên luôn luôn ghi có chữ hoa ở đầu, nhưng sau khi đọc được mấy dòng chữ trên thì snow đã làm đúng quy định.

Cám ơn cochin nhiều lắm.

399113 top -

Bài nầy em nghe mọi lúc, nhưng vẫn chưa khẳng định được mình đã hiểu bài nên chưa vội post. Dù chưa hiểu nhưng không muốn đem dịch ra hết tiếng Việt mà chỉ cố gắng nghe đi nghe lại cho đến khi hiểu.

Để làm được bài nầy em phải vừa nghe vừa nhìn hình suy đoán.


Exercise 3:
Use your own idea and write down your answers.

1. My favorite fruit isn't water melon. It's Apple.
2. My favorite vegetable isn't green bell pepper or red bell pepper. It's carrots.
3. My two favorite desserts are chocolate and chocolate cake.

401145 top -
GRAMMAR EASY: To be - Video
1, 2, 3


GRAMMAR EASY

1. To be - thì là
2. To be - It's easy
3. To be - Video
4. To be - đang làm
5. To be - bị được
6. To be - quá khứ
7. To be - tương lai
8. To be going to
9. To be - câu cú
10. To be - Review

20. To do - Trợ động từ
21. To have - Rồi Chưa

25.1 Verb - Chia động từ
25.2 Verb - 5 Thể
26. Verb - Bất quy tắc
27. Verb - Trợ động từ
27.1 Verb - Can
27.2 Verb - May
27.3 Verb - Will
27.4 Verb - Shall
27.5 Verb - Must
27.6 Verb - Have to
+27.7 :Verb - Ought to:

+28. Verb - Gerund
+28.1 Verb - Verbal Noun
+29. Verb - Conditional

+30. :Từ vựng văn phạm:
31. Sentence
31.1 Questions - Yes No
31.1.1 Yes No
31.1.3 Very
31.1.4 Very Too So

31.2.1 -er -est
31.2.2 more most
31.2.3 less least
31.2.4 as as
31.2.5 good better best
31.2.6 bad worse worst

31.3.1 Something Nothing Anything
31.3.2 Some No Any

31.4.1 Dịch Anh/Viet 1
31.4.2 Dịch Anh/Viet 2
31.4.3 Dịch Anh/Viet 3
31.5 Questions - WH
31.6 Questions - Choice

32 Adjective

33.1 Both .. And
33.2 Either .. Or
33.3 Neither .. Nor
+33.4 :Both Either Neither
+33.5 :Both of
+33.6 :All None
+33.7 :Quantifiers


+40. :Numbers & Order
+40.1 :Used to - Đã nhưng không còn:
+40.2 :To be used to - Quen thuộc:

70. feel look seem smell sound taste
71.1 THERE - Có
71.2 IT - Trời
+80. :Mệnh đề:
+81. :Tense Voice Mood:

90.1 Cách thêm s (1)
90.2 Cách thêm s (2)
90.3 Cách thêm s (3)
90.4 Cách đọc chữ s
91. Cách đọc động từ "-ed"

100.1 Noun
100.2 Countable & Uncountable noun (1)
100.3 Một số giới từ theo sau động từ
100.4 Cụm động từ 3 từ trong tiếng Anh

update: August 3, 2013
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image