.
ESL 199: The Light Eater (1)


ESL 199: The Light Eater (1)


Download


Oscar hadn't eaten all day, but that was okay. Many scientific studies have concluded that the less people eat, the longer they live. These studies are based on experiments with mice and other small animals, so maybe the conclusions don't apply to humans. But maybe they do. Oscar wanted to live to be 100. So, years ago, he had cut back from three meals a day to two. Occasionally, he ate only one meal a day. The fewer meals Oscar ate, the less guilty he felt about not exercising.

It was 11 p.m. Oscar peeled and ate a banana. He filled a pot with water, put the pot on the stovetop, and turned on the gas. Then he sliced six radishes, salted them lightly, and ate them. Then he washed and ate two celery stalks. After that, he ate a half cup of assorted nuts. He loved the pecans best, although they were the fewest in the assortment. He sliced a lemon in half, and then used a squeezer to squeeze all the lemon juice into an empty cup. When the water in the pot began to boil, he grabbed a box of pasta from the cabinet.

373810 top -


*Vocabulary:

• assort:
• assortment:
• boil:
• cabinet:
• celery:
• conclude:
• guilty:
• juice:
• lemon:
• mice:
• occasionally:
• pasta:
• pecan:
• peel:
• radish:
• scientific:
• slice:
• squeeze:
• stalk:
• stovetop:

=======================

*Yes/No Questions:

• Do studies conclude that people live longer if they eat less?

• Are these studies based on experiments with humans?

• Are these studies based on experiments with small animals?

• Did Oscar want to live to be 100?

• Had he cut back from two meals a day to one?

• Did he eat one meal a day every day?

• Did he feel guilty about not exercising?

• Did he eat a banana before he peeled it?

• Did he have an electric stove?

• Did he slice and salt some radishes?

========================

*Fill in blanks:

Oscar hadn’t eaten all day, but that was _____ . Many scientific studies have concluded that the less _____ eat, the longer they live. These studies are _____ on experiments with mice and other small animals, _____ maybe the conclusions don’t apply to humans. But _____ they do. Oscar wanted to live to be . So, years ago, he had cut back from _____ meals a day to two. Occasionally, he ate _____ one meal a day. The fewer meals Oscar _____ , the less guilty he felt about not exercising.

_____ was 11 p.m. Oscar peeled and ate a _____ . He filled a pot with water, put the _____ on the stovetop, and turned on the gas. _____ he sliced six radishes, salted them lightly, and _____ them. Then he washed and ate two celery _____ . After that, he ate a half cup of _____ nuts. He loved the pecans best, although they _____ the fewest in the assortment. He sliced a _____ in half, and then used a squeezer to _____ all the lemon juice into an empty cup. _____ the water in the pot began to boil, _____ grabbed a box of pasta from the cabinet.

=======================

*Translate into Vietnamese:

.........

373812 top -

ESL 199: The Light Eater (1)

*Vocabulary:


• assort: phân loại
• assortment: sự phân loại
• boil: đun sôi
• cabinet: tủ
• celery: cần tây
• conclude: kết luận
• guilty: có lỗi
• juice: nước ép
• lemon: chanh
• mice: chuột
• occasionally: thỉnh thoảng
• pasta: bột
• pecan: hồ đào
• peel: lột vỏ
• radish: củ cải
• scientific: khoa học
• slice: xắt miếng
• squeeze: vắt
• stalk: cuống, đi đứng oai vệ, rón rén
• stovetop: nắp lò

=========================================================

*Yes/No Questions:

• Do studies conclude that people live longer if they eat less? Yes

• Are these studies based on experiments with humans? No

• Are these studies based on experiments with small animals? Yes

• Did Oscar want to live to be 100? Yes

• Had he cut back from two meals a day to one? No

• Did he eat one meal a day every day? No

• Did he feel guilty about not exercising? No

• Did he eat a banana before he peeled it? No

• Did he have an electric stove? No

• Did he slice and salt some radishes? Yes

===========================================================

*Fill in blanks:

Oscar hadn’t eaten all day, but that was __okay___ . Many scientific studies have concluded that the less __people___ eat, the longer they live. These studies are ___based__ on experiments with mice and other small animals, ___so__ maybe the conclusions don’t apply to humans. But __maybe___ they do. Oscar wanted to live to be . So, years ago, he had cut back from __three___ meals a day to two. Occasionally, he ate __only___ one meal a day. The fewer meals Oscar ___ate__ , the less guilty he felt about not exercising.

__It___ was 11 p.m. Oscar peeled and ate a __banana___ . He filled a pot with water, put the __pot___ on the stovetop, and turned on the gas. ___Then__ he sliced six radishes, salted them lightly, and __ate___ them. Then he washed and ate two celery __stalks___ . After that, he ate a half cup of __assorted___ nuts. He loved the pecans best, although they __were___ the fewest in the assortment. He sliced a ____lemon___ in half, and then used a squeezer to ____squeeze___ all the lemon juice into an empty cup. __When___ the water in the pot began to boil, ___he__ grabbed a box of pasta from the cabinet.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:

Người ăn ít (1)

Oscar không ăn cả ngày, nhưng điều đó okay. Nhiều nghiên cứu khoa học kết luận rằng người ta ăn càng ít, càng sống lâu. Những nghiên cứu này dựa trên những thí nghiệm với chuột và những động vật nhỏ khác, nên kết luận có thể không áp dụng cho con người. Nhưng cũng có thể đúng. Oscar muốn sống đến 100. Vì vậy, nhiều năm trước, anh cắt giảm ba bữa ăn thành hai bữa một ngày. Đôi khi, anh chỉ ăn một bữa một ngày. Oscar càng ăn ít bữa ăn, anh càng cảm thấy ít mặc cảm vì không tập thể dục.

Đã 11 giờ khuya. Oscar lột một trái chuối và ăn. Anh cho nước vào nồi, đặt lên bếp và bật gas. Rồi anh xắt sáu củ cải, muối một ít, và ăn. Rồi anh rửa và ăn hai cuống cần tây. Sau đó, anh ăn nửa cốc đậu muối nhiều loại. Anh thích ăn quả hồ đào nhất, dù hồ đào rất ít trong các loại đậu muối. Anh cắt nửa trái chanh, rồi dùng cái ép vắt tất cả nước chanh vào cái tách rỗng. Khi nước trong nồi bắt đầu sôi, anh vơ lấy hộp bột trong tủ.

434947 top -
LESSON 199:

THE LIGHT EATER
-NGƯỜI ĂN ÍT.

===========================================================

*Vocabulary:
-------------------------------------------------------------------
• assort: chia loại, phân loại, sắp xếp thành loại.
• assortment: sự sắp xếp, sự phân loại.
• boil: nấu sôi, đun sôi, luộc.
• cabinet: ngăn kéo tủ.
• celery: cần tây.
• conclude: kết luận, kết thúc, quyết định.
• guilty: cảm thấy có lỗi, xấu hổ.
• juice: nước ép(quả, thịt, rau).
• lemon: chanh.
• mouse-mice: chuột
• occasionally: thỉnh thoảng, đôi khi.
• pasta: mì ống, mì sợi.
• pecan: quả hồ đào pê-can.
• peel: lột vỏ.
• radish: củ cải.
• scientific: khoa học, có tính khoa học.
• slice: xắt mỏng, lạng mỏng.
• squeeze: vắt (lấy nước).
• stalk: thân cây.
• stovetop: mặt bếp lò.

===========================================================

*Yes/No Questions:
-----------------------------------------------------------------
• Do studies conclude that people live longer if they eat less?
- Yes, they do.

• Are these studies based on experiments with humans?
- No, they aren't.

• Are these studies based on experiments with small animals?
- Yes, they are. These studies based on experiments with mice and small animals.

• Did Oscar want to live to be 100?
- Yes, he did.

• Had he cut back from two meals a day to one?
- No, he hadn't. He had cut back from three meals a day to two.

• Did he eat one meal a day every day?
- No, he didn't. Occasionally, he ate only one meal a day.

• Did he feel guilty about not exercising?
- Yes, he did.

• Did he eat a banana before he peeled it?
- No, he didn't. He ate a banana after he peeled it.

• Did he have an electric stove?
- No, he didn't. Ha had a gas stove.

• Did he slice and salt some radishes?
- Yes, he did.

===========================================================

*Fill in blanks:
-----------------------------------------------------------------
Oscar hadn’t eaten all day, but that was okay . Many scientific studies have concluded that the less they eat, the longer they live. These studies are based on experiments with mice and other small animals, so maybe the conclusions don’t apply to humans. But maybe they do. Oscar wanted to live to be 100. So, years ago, he had cut back from three meals a day to two. Occasionally, he ate onlyone meal a day. The fewer meals Oscar ate , the less guilty he felt about not exercising.

It was 11 p.m. Oscar peeled and ate a banana . He filled a pot with water, put the pot on the stovetop, and turned on the gas. Then he sliced six radishes, salted them lightly, and ate them. Then he washed and ate two celery stalks. After that, he ate a half cup of absorted nuts. He loved the pecans best, although they were the fewest in the assortment. He sliced a lemon in half, and then used a squeezer to squeeze all the lemon juice into an empty cup. When the water in the pot began to boil, he grabbed a box of pasta from the cabinet.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
-------------------------------------------------------------------
........
Oscar không ăn gì suốt cả ngày, nhưng điều đó vẫn không sao cả. Nhiều nghiên cứu khoa học đã kết luận rằng người ta càng ăn ít chừng nào, họ càng sống lâu chừng nấy. Những nghiên cứu này căn cứ vào những thử nghiệm với chuột và các loại thú nhỏ khác, như thế có thể kết luận không áp dụng với con người. Có thể họ sẽ thực hiện đấy thôi. Oscar muốn sống đến 100 tuổi lận. Vì thế, nhiều năm trước đây, anh đã cắt bớt từ ba bữa ăn một ngày xuống còn hai bữa. Đôi khi, anh chỉ ăn một bữa trong ngày. Oscar ăn càng ít bữa ăn chừng nào, anh càng cảm thấy ít có lỗi trong việc không tập thể dục chừng nấy.

Đã 11 giờ khuya. Oscar lột vỏ và ăn một quả chuối. Anh đổ đầy nước vào nồi, đặt cái nồi lên bếp và vặn ga lên. Tiếp đó anh xắt mỏng sáu củ cải, rắc ít muối và ăn. Rồi anh rửa sạch và ăn hai cọng cần tây. Sau đó, anh ăn nữa tách hạt đủ loại. Anh thích hạt hồ đào pê-can nhất, mặc dù chúng là thứ ít nhất trong các loạt hạt. Anh cắt trái chanh ra làm đôi, rồi anh dùng máy vắt để vắt hết nước chanh vào một cái tách. Khi nước trong nồi bắt đầu sôi, anh lấy một hộp mì ống để ở trong ngăn kéo tủ bếp.

470062 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.