.
La Masia: Post bài nâng cao - Lists
LIỆT KÊ (Lists)
Lists là hình thức liệt kê các ý, các câu, các bước... thành từng dòng riêng biệt. Lists thường giúp cho người đọc dễ quan sát và nắm từng ý của bài một cách nhanh chóng và chính xác hơn.


Ví dụ:
Đoạn văn khi chưa sử dụng lists
Cha mẹ có quốc tịch bảo lãnh con cái cũng chia ra nhiều diện như CR-2 (Con ghẻ, độc thân dưới 18 tuổi), IR-2 (Con ruột, độc thân dưới 21 tuổi), IR-3 (Con nuôi độc thân dưới 21 tuổi), IR-4 (Con nuôi độc thân dưới 21 tuổi ở Mỹ), F-1 (Con độc thân trên 21 tuổi), và F-3 (Con trên 21 tuổi đã lập gia đình)

Đoạn văn khi đã sử dụng lists
Cha mẹ có quốc tịch bảo lãnh con cái cũng chia ra nhiều diện như:
. CR-2: Con ghẻ, độc thân dưới 18 tuổi.
. IR-2: Con ruột, độc thân dưới 21 tuổi.
. IR-3: Con nuôi độc thân dưới 21 tuổi.
. IR-4: Con nuôi độc thân dưới 21 tuổi ở Mỹ.
. F-1: Con độc thân trên 21 tuổi.
. F-3: Con trên 21 tuổi đã lập gia đình.CÁCH SỬ DỤNG
Chúng ta nên sử dụng lists trong những trường hợp sau đây:
. Hướng dẫn các bước, phương án để thực hiện một việc.
. Liệt kê các thứ cần thiết cho một kế hoạch, dự án.
. Đưa ra những lời khuyên.
. Đưa ra những tiêu chuẩn, luật lệ.
. Trả lời câu hỏi, tư vấn.
. V.v...Chú ý:
. Nếu các thứ tự trong list không quan trọng, chúng ta chỉ nên sử dụng dấu chấm (circles or squares) để bắt đầu một ý.
. Nếu các ý trong list phải nằm theo thứ tự, chúng ta nên sử dụng các số để bắt đầu cho từng bước.


Ví dụ:
Thứ tự các ý không quan trọng
Những hành vi sau đây cho thấy thiếu tư cách đạo đức:
• Lái xe trong khi say rượu hay thường xuyên bị say xỉn.
• Đánh bạc bất hợp pháp.
• Mãi dâm.
• Khai láo để xin quyền lợi nhập cư.
• Không trả tiền cấp dưỡng con cái khi có lệnh của tòa.
• Tham gia các hành động khủng bố.
• Ngược đãi người khác vì lý do chủng tộc, tôn giáo...

Thứ tự các ý quan trọng
Để post nhạc được trong VietDitru, bạn phải:
1. Đăng ký là thành viên.
2. Có Sexy fileManager.
3. Biết sử dụng fileManager.


369331 top -
BÀI TẬP


1. Sử dụng phương pháp lists để trình bày lại bài viết này:
Ở Mỹ, những trường hợp như: chết bất đắc kỳ tử, bị tàn tật vĩnh viễn, nhà trường bị đóng cửa trước khi khóa học kết thúc, dạy học ở trường công với đồng lương rẻ mạt, hay khai bankruptcy, thì không phải trả nợ tiền mượn đi học của chính phủ.


2. Sử dụng phương pháp lists để trình bày lại bài viết sau:
Để nhanh chóng hội nhập vào xã hội Mỹ, đầu tiên ngay khi đến Mỹ, bạn đang ký ngay cái social security number (SNN). Sau đó thì lấy ngay tài liệu học lý thuyết lái xe trong thời gian chờ thể xanh. Kế đến là đang ký thi lý thuyết (nhớ nhé, phải có SSN thì mới đăng ký thi được). Sau khi có bằng lái thì mua xe (phải có bằng lái mới đứng tên xe được). Sau đó thì mua bảo hiểm xe. Sau khi có xe và có thể xanh rồi thì học thêm vài khóa tiếng Anh nữa rồi xin việc làm hoặc đi học thêm. Có thể tự lái xe rồi thì không còn bị phụ thuộc vào người khác nữa, sẽ nhanh chóng hòa nhập thôi.


369332 top -
Đây cũng thuộc dạng một bài tư vấn. Các anh chị vận dụng tư duy để trình bày, sửa lại nội dung, câu chữ, bố cục sao cho bài tư vấn dễ đọc và đẹp mắt nhất.

Một bài tư vấn rõ ràng, dễ đọc thì hiệu quả rất cao. Người đọc có thể nắm thông tin một cách nhanh chóng và chính xác. Nhờ vậy sẽ giảm bớt phần nào sự hỏi đi hỏi lại.

369449 top -
BÀI TẬP


Ở Mỹ, những trường hợp như:
. Chết bất đắc kỳ tử
. Bị tàn tật vĩnh viễn
. Nhà trường bị đóng cửa trước khi khóa học kết thúc
. Dạy học ở trường công với đồng lương rẻ mạt
. Khai bankruptcy

Thì không phải trả nợ tiền mượn đi học của chính phủ.Để nhanh chóng hội nhập vào xã hội Mỹ, đầu tiên ngay khi đến Mỹ, bạn phải:
1. Đăng ký social security number (SNN).

2. Học lý thuyết lái xe trong thời gian chờ thẻ xanh (Green Card).

3. Đăng ký thi lý thuyết và Thực hành để lấy bằng (nhớ nhé, phải có SSN thì mới đăng ký thi được).

4.Mua xe và mua Bảo hiểm xe (phải có bằng lái mới đứng tên xe được).

5. Học thêm vài khoá tiếng Anh.

Sau khi có xe, có thẻ xanh (GC) và tiếng Anh nữa thì xin việc làm hoặc đi học thêm. Có thể tự lái xe rồi thì không còn bị phụ thuộc vào người khác nữa, sẽ nhanh chóng hòa nhập thôi.

369487 top -
Thực hành
-------

Ở Mỹ, những trường hợp như dưới đây, không phải trả nợ tiền mượn đi học của chính phủ:
. Chết bất đắc kỳ tử.
. Bị tàn tật vĩnh viễn.
. Nhà trường bị đóng cửa trước khi khóa học kết thúc.
. Dạy học ở trường công với đồng lương rẻ mạt.
. Khai bankruptcy.Để nhanh chóng hội nhập vào xã hội Mỹ, đầu tiên khi đến Mỹ:
1. Đăng ký Social Security Number (SNN).
2. Lấy tài liệu học lý thuyết lái xe trong thời gian chờ thẻ xanh.
3. Đăng ký thi lý thuyết (phải có SSN mới đăng ký thi được).
4. Mua xe (phải có bằng lái mới đứng tên xe được).
5. Mua bảo hiểm xe.
6. Học thêm vài khóa tiếng Anh

Sau khi đã có xe, thẻ xanh, biết tiếng Anh nữa thì xin việc làm hoặc đi học thêm. Có thể tự lái xe sẽ không còn bị phụ thuộc vào người khác, bạn sẽ nhanh chóng hòa nhập thôi.

369943 top -
Bài tập.

Câu I

Ở Mỹ, những trường hợp như:
. Chết bất đắc kỳ tử
. Bị tàn tật vĩnh viễn
. Nhà trường bị đóng cửa trước khi khóa học kết thúc
. Dạy học ở trường công với đồng lương rẻ
. Hay khai Bankruptcy
Thì không phải trả nợ tiền mượn đi học của chính phủ.
Câu II: Sử dụng phương pháp lists để trình bày

Để nhanh chóng hội nhập vào xã hội Mỹ, ngay sau khi đến Mỹ bạn phải thực hiện liền các việc:
1. Đăng ký ngay để có social security number (SNN).
2. Lấy ngay tài liệu học lý thuyết lái xe trong thời gian chờ thể xanh.
3. Đăng ký thi lý thuyết Lái xe (nên nhớ, phải có SSN thì mới đăng ký thi được).
4. Khi có bằng lái thì mua xe (phải có bằng lái mới đứng tên xe được).
5. Mua bảo hiểm xe (nên mua bảo hiểm theo luật định)
6. Khi đã có xe và có thể xanh rồi, nên học thêm vài khóa tiếng Anh nữa, rồi hãy xin việc làm hoặc tiếp tục đi học.
Nếu thực hiện tốt các hướng dẫn trên có thể chúng ta ít phụ thuộc vào người khác nữa, và sẽ nhanh chóng hòa nhập thôi.


370001 top -
BÀI TẬP


Ở Mỹ, những trường hợp như:
. Chết bất đắc kỳ tử
. Bị tàn tật vĩnh viễn
. Nhà trường bị đóng cửa trước khi khóa học kết thúc
. Dạy học ở trường công với đồng lương rẻ
. Hay khai Bankruptcy

Thì không phải trả nợ tiền mượn đi học của chính phủ.Để nhanh chóng hội nhập vào xã hội Mỹ, ngay sau khi đến Mỹ bạn phải thực hiện liền các việc:
1. Đăng ký ngay để có social security number (SNN).
2. Lấy ngay tài liệu học lý thuyết lái xe trong thời gian chờ thể xanh.
3. Đăng ký thi lý thuyết Lái xe (nên nhớ, phải có SSN thì mới đăng ký thi được).
4. Khi có bằng lái thì mua xe (phải có bằng lái mới đứng tên xe được).
5. Mua bảo hiểm xe (nên mua bảo hiểm theo luật định)
6. Khi đã có xe và có thể xanh rồi, nên học thêm vài khóa tiếng Anh nữa, rồi hãy xin việc làm hoặc tiếp tục đi học.

Nếu thực hiện tốt các hướng dẫn trên có thể chúng ta ít phụ thuộc vào người khác nữa, và sẽ nhanh chóng hòa nhập thôi.


370262 top -


--- KỸ NĂNG POST BÀI ---

CƠ BẢN:
. Dấu câu và dấu chính tả
. Quy tắc trình bày bài viết
. Những lỗi nên tránhNÂNG CAO:
. Cách dòng, hàng trống
. Chức năng 'Quote'
. Liệt kê (Lists)
. Sử dụng fileManager:

BBCodes
. Làm bảng
. Canh chữ bên phải
. Cách post nhạc
. Post Videos từ YoutubeQUẢN LÝ CỘT TRÁI/PHẢI
. Tạo link đến bài viết:
. Load hình trang trí:BANNERS:
. Quy tắc chung:
. Sizes of VietDitru banners:423199
. Logo VietDitru:423205
. Cách phối màu cơ bản:423172
. Mẫu

Font Chữ:
. 10 cách kết hợp font
. 5 nguyên tắc chọn font
. Kết hợp font trong logo
--------------------------------
cập nhật: 14-12-2011
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image