.
ESL 180: The Move to Georgia (1)


ESL 180: The Move to Georgia (1)


Download


Evelyn had lived in New Mexico with her husband Jasper for the last 20 years. It wasn't an exciting life, but they got by. They owned their own house. She spent her days each weekend with her two horses at a stable that was only a mile from her house. Jasper spent his weekends at a small lake where he had a mobile home and a boat. He often brought home fresh fish. Evelyn and Jasper's romantic life wasn't what it used to be, but their love was as strong as ever.

Evelyn had three sisters. They all lived in Georgia, and they had been badgering her for years to move to Georgia so they could all be together. Jasper resisted the idea because he was familiar with Georgia's suffocating humidity. He finally relented when the sisters said they had found a condo that was only 100 feet from a dock on a huge lake. The condo price included a small boat and a space for it on the dock.

Jasper flew to Georgia to look the place over. When he returned, he told Evelyn that they should put their house and mobile home up for sale. He said he would still prefer to remain in New Mexico, but the Georgia place looked all right, although small. But most important, he said, was that she would be happier living near her sisters. Evelyn was touched; how could she ever pay him back for being so considerate?

363255 top -


*Vocabulary:

• badger:
• condo:
• considerate:
• dock:
• exciting:
• humidity:
• mobile:
• prefer:
• relent:
• remain:
• resist:
• romantic:
• stable:
• suffocate:
• touch:

======================

*Yes/No Questions:

• Had Evelyn and Jasper lived in New Mexico for the last 20 years?

• Did they have an exciting life?

• Did they own their own house?

• Did she spend each weekend with her two horses?

• Did he spend his weekends at the mall?

• Did he have a mobile home and boat at the lake?

• Was their love as strong as ever?

• Did she have three brothers in Georgia?

• Did her sisters want her to stay in New Mexico?

• Did he enjoy Georgia's suffocating humidity?

=======================

*Fill in blanks:

Evelyn had lived in New Mexico with her ____ Jasper for the last 20 years. It wasn’t ____ exciting life, but they got by. They owned ____ own house. She spent her days each weekend ____ her two horses at a stable that was ____ a mile from her house. Jasper spent his ____ at a small lake where he had a ____ home and a boat. He often brought home ____ fish. Evelyn and Jasper’s romantic life wasn’t what ____ used to be, but their love was as____ as ever.

Evelyn had three sisters. They all ____ in Georgia, and they had been badgering her ____ years to move to Georgia so they could ____ be together. Jasper resisted the idea because he ____ familiar with Georgia’s suffocating humidity. He finally relented ____ the sisters said they had found a condo ____ was only 100 feet from a dock on ____ huge lake. The condo price included a small ____ and a space for it on the dock.

____ flew to Georgia to look the place over. ____ he returned, he told Evelyn that they should ____ their house and mobile home up for sale. ____ said he would still prefer to remain in____ Mexico, but the Georgia place looked all right, ____ small. But most important, he said, was that ____ would be happier living near her sisters. Evelyn ____ touched; how could she ever pay him back ____ being so considerate?

====================

*Translate into Vietnamese:

...........

363256 top -

ESL 180: The Move to Georgia (1)

*Vocabulary: {/b]

• badger: con lửng, làm phiền, quấy rầy
• condo: nhà chung cư
• considerate: đáng kể
• dock: bến tàu, cắt bớt
• exciting: hào hứng
• humidity: ẩm ướt
• mobile: di động
• prefer: thích hơn
• relent: xoa dịu, xiêu lòng
• remain: vẫn giữ
• resist: chống cự
• romantic: lãng mạn
• stable: ổn định, chuồng ngựa
• suffocate: ngột ngạt, khó thở
• touch: đụng chạm, rờ đến

==========================================================

[b]*Yes/No Questions:


• Had Evelyn and Jasper lived in New Mexico for the last 20 years? Yes

• Did they have an exciting life? No

• Did they own their own house? Yes

• Did she spend each weekend with her two horses? Yes

• Did he spend his weekends at the mall? No

• Did he have a mobile home and boat at the lake? Yes

• Was their love as strong as ever? Yes

• Did she have three brothers in Georgia? No

• Did her sisters want her to stay in New Mexico? No

• Did he enjoy Georgia's suffocating humidity? No

==========================================================

*Fill in blanks:

Evelyn had lived in New Mexico with her __husband__ Jasper for the last 20 years. It wasn’t __an__ exciting life, but they got by. They owned ____their__ own house. She spent her days each weekend __with__ her two horses at a stable that was __only__ a mile from her house. Jasper spent his ____weekends__ at a small lake where he had a __mobile___ home and a boat. He often brought home _fresh___ fish. Evelyn and Jasper’s romantic life wasn’t what __it__ used to be, but their love was as____strong__ as ever.

Evelyn had three sisters. They all _lived___ in Georgia, and they had been badgering her __for__ years to move to Georgia so they could __all__ be together. Jasper resisted the idea because he __was__ familiar with Georgia’s suffocating humidity. He finally relented __when__ the sisters said they had found a condo __that__ was only 100 feet from a dock on __a__ huge lake. The condo price included a small __boat__ and a space for it on the dock.

__Jasper___ flew to Georgia to look the place over. __When__ he returned, he told Evelyn that they should __put__ their house and mobile home up for sale. __He__ said he would still prefer to remain in__New__ Mexico, but the Georgia place looked all right, __although___ small. But most important, he said, was that __she__ would be happier living near her sisters. Evelyn __was__ touched; how could she ever pay him back __for__ being so considerate?

==========================================================

*Translate into Vietnamese:

Chuyển đến Georgia (1)

Evelyn đã sống ở New Mexico với chồng là Jasper 20 năm. Đó không phải là một cuộc sống hào hứng, nhưng họ vượt qua được. Họ sở hữu một căn nhà. Cô dùng những ngày nghỉ cuối tuần với hai con ngựa ở chuồng ngựa chỉ cách nhà cô một dặm. Jasper nghỉ cuối tuần ở một cái hồ nhỏ nơi ông có một căn nhà lắp ráp và một chiếc thuyền. Ông thường mang về nhà cá tươi. Cuộc sống lãng mạn của Evelyn và Jasper không phải luôn như vậy, nhưng tình yêu của họ luôn mãi mạnh mẽ.

Evelyn có ba người chị. Họ đều sống ở Georgia, và họ luôn quấy rầy cô nhiều năm để cô dời đến Georgia ở, để họ có thể gần nhau. Jasper chống đối ý tưởng này vì ông quen với sự ngột ngạt của độ ẩm ở Georgia. Ông cuối cùng nhượng bộ khi những người chị nói rằng họ đã tìm thấy một căn hộ chung cư chỉ cách 100 bước từ bến tàu trên một cái hồ lớn. Giá của chung cư bao gồm một chiếc thuyền nhỏ và một chổ cho thuyền trên bến tàu.

Jasper bay đến Georgia để xem qua nơi chốn. Khi trở về, ông bảo Evelyn rằng họ nên rao bán nhà và căn nhà lắp ghép. Ông vẫn thích ở New Mexico, nhưng chổ ở Georgia nhìn cũng được, dù nhỏ. Nhưng quan trọng nhất, ông nói, là cô sẽ thấy vui hơn khi ở gần các chị. Evelyn được chạm đến tâm hồn; làm sao cô có thể đền đáp lại ông vì đã quá quan tâm như thế?

434195 top -
LESSON 180:

THE MOVE TO GEORGIA (1)- CHUYỂN ĐẾN GEORGIA (1).

===========================================================

*Vocabulary:

------------------------------------------------------------------
• badger: chọc ghẹo, làm phiền, quấy rầy.
• condo: căn hộ chung cư.
• considerate: quan tâm.
• dock: bến tàu.
• exciting: hứng thú, lý thú, hứng khởi.
• humidity: sự ẩm ướt, độ ẩm.
• mobile: cơ động, lưu động, điện thoại di động.
• prefer: thích cái gì hơn cái gì.
• relent: bớt nghiêm khắc, dịu lại, mủi lòng.
• remain: còn lại, vẫn.
• resist: kháng cự, chống lại, chịu được.
• romantic: giống như tiểu thuyết, lãng mạn, mơ mộng.
• stable: chuồng ngựa.
• suffocate: tức thở, ngạt thở, ngột ngạt.
• touch: tiếp xúc, giao thiệp.

===========================================================

*Yes/No Questions:
-------------------------------------------------------------------
• Had Evelyn and Jasper lived in New Mexico for the last 20 years?
- Yes, they had.

• Did they have an exciting life?
- No, they didn't.

• Did they own their own house?
- Yes, they did.

• Did she spend each weekend with her two horses?
- Yes, she did.

• Did he spend his weekends at the mall?
- No, he didn't. He spent his weekends at a small lake.

• Did he have a mobile home and boat at the lake?
- Yes, he did.

• Was their love as strong as ever?
- Yes, it was.

• Did she have three brothers in Georgia?
- No, she didn't. She had three sisters in Georgia.

• Did her sisters want her to stay in New Mexico?
- No, they didn't.

• Did he enjoy Georgia's suffocating humidity?
- No, he didn't. He was familiar with Georgia's suffocating humidity.

===========================================================

*Fill in blanks:
-----------------------------------------------------------------
Evelyn had lived in New Mexico with her husband Jasper for the last 20 years. It wasn’t an exciting life, but they got by. They owned their own house. She spent her days each weekend with her two horses at a stable that was only a mile from her house. Jasper spent his weekend at a small lake where he had a mobile home and a boat. He often brought home fresh fish. Evelyn and Jasper’s romantic life wasn’t what it used to be, but their love was as strong as ever.

Evelyn had three sisters. They all lived in Georgia, and they had been badgering her for years to move to Georgia so they could all be together. Jasper resisted the idea because he was familiar with Georgia’s suffocating humidity. He finally relented when the sisters said they had found a condo that was only 100 feet from a dock on a huge lake. The condo price included a small boat and a space for it on the dock.

Jasper flew to Georgia to look the place over. When he returned, he told Evelyn that they should put their house and mobile home up for sale. he said he would still prefer to remain in New Mexico, but the Georgia place looked all right, although small. But most important, he said, was that she would be happier living near her sisters. Evelyn was touched; how could she ever pay him back for being so considerate?

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
-------------------------------------------------------------------
Evelyn sống cùng chồng là Jasper ở New Mexico được 20 năm rồi. Đó không phải là một cuộc sống thú vị, nhưng họ xoay xở được. Họ làm chủ một ngôi nhà của riêng mình. Bà dành hết thời gian cuối tuần với hai con ngựa của mình ở một chuồng ngựa chỉ cách nhà một dặm đường. Jasper dành dịp cuối tuần tại một cái hồ nhỏ nơi ông có một căn nhà lưu động và một chiếc thuyền. Ông thường mang cá tươi về nhà. Cuộc sống lãng mạn của Evelyn và Jasper không còn như trước kia, nhưng tình yêu của họ thì mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Evelyn có ba người chị. Tất cả đều sinh sống ở Georgia và họ quấy rầy bà nhiều năm về việc chuyển đến Georgia để họ có thể ở cùng nhau. Jasper chống lại ý kiến đó vì ông đã quen thuộc với độ ẩm ngột ngạt của Georgia. Cuối cùng ông đã mủi lòng khi mấy người chị bảo họ đã kiếm được một căn hộ chung cư cao cấp chỉ cách bến tàu nằm trên một hồ nước lớn có 100 feet. Giá tiền căn hộ bao gồm một chiếc thuyền nhỏ và một chỗ (neo đậu) cho nó ở bến tàu.

Jasper bay đến Georgia để xem địa điểm trước. Lúc ông trở về, ông bảo Evelyn là họ nên bán căn nhà và cái nhà lưu động. Ông bảo ông vẫn thích ở lại New Mexico hơn, nhưng quang cảnh ở Georgia xem rất được, mặc dù nó hơi nhỏ. Nhưng điều quan trọng nhất, ông nói, là bà sẽ vui hơn khi sắp được sống gần các chị của mình. Evelyn rất cảm động; làm thế nào bà có thể đền đáp được sự quan tâm nhiều đến như thế của ông?

465703 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.