.
ESL 55: Paris Goes to Jail in LA


ESL 55: Paris Goes to Jail in LADownload


The biggest news in the whole world occurred two weeks ago when Paris Hilton was sentenced to 23 days in a Los Angeles jail. The heiress to the Hilton hotel fortune, who was a favorite of the paparazzi, had been cited for driving on a suspended license, among other things.

When the judge decided that she must go to jail, people everywhere voiced their approval or disapproval. The news was on the radio, TV, and the Internet. Why her situation was such worldwide news mystified almost everyone. After all, her only known value to society thus far had been her ability to party with one boyfriend after another, one week after another. As many said, she was famous for being famous—nothing more.

When she finally went to jail, there must have been 100 photographers taking pictures of her. At first, the jail officials put her in a private cell, but her claustrophobia caused her to have panic attacks. They released her the next day. The following day, however, the judge ordered her back to jail to finish her sentence.

The sheriff said she was treated like all the other prisoners. She ate baloney sandwiches and other nutritious food, just like the others. When she finally was released from jail, at 12:01 a.m. on a Tuesday night, dozens of photographers again congregated around her to snap the “perfect” photo. She spent the first day relaxing—and recovering—at home in her parents’ mansion.

Then she went on the Larry King radio show and talked about her experience. She hadn’t liked being in jail, she said, but it had turned her life around. She had found God, and now she was going to do all she could to help needy people improve their lives.

241885 top -


*Vocabulary:

• approval:
• baloney:
• cell:
• claustrophobia:
• congregate:
• fortune:
• heiress:
• mansion:
• mystify:
• nutritious:
• occur:
• panic:
• paparazzi:
• prisoner:
• relax:
• release:
• sheriff:
• snap:
• suspend:

====================

*Yes/No Questions:

1.Did the world's biggest news occur two weeks ago?

2.Was Paris Hilton sentenced to 23 weeks in a Los Angeles jail?

3.Is she the heiress to the Hilton hotel fortune?

4.Was she a favorite of the paparazzi?

5.Was she cited for driving in her suspenders?

6.Did the cops decide that she must go to jail?

7.Did people everywhere voice their opinion about Paris going to jail?

8.Was the news on the radio, TV, and Internet?

9.Is Paris married?

10.Does Paris stay home every night and read books?

====================

*Fill in the blanks:

The biggest news in the whole world occurred ______ weeks ago when Paris Hilton was sentenced to 23 ______ in a Los Angeles jail. The heiress ______ the Hilton hotel fortune, who was a favorite ______ the paparazzi, had been cited for driving on ______ suspended license, among other things.

When the judge ______ that she must go to jail, people everywhere ______ their approval or disapproval. The news was on ______ radio, TV, and the Internet. Why her situation ______ such worldwide news mystified almost everyone. After all, ______ only known value to society thus far had ______ her ability to party with one boyfriend after ______ , one week after another. As many said, she ______ famous for being famous—nothing more.

When she finally ______ to jail, there must have been 100 photographers ______ pictures of her. At first, the jail officials ______ her in a private cell, but her claustrophobia ______ her to have panic attacks. They released her ______ next day. The following day, however, the judge ______ her back to jail to finish her sentence.

______ sheriff said she was treated like all the ______ prisoners. She ate baloney sandwiches and other nutritious ______ , just like the others. When she finally was ______ from jail, at 12:01 a.m. on a Tuesday ______ , dozens of photographers again congregated around her to ______ the “perfect” photo. She spent the first day ______ —and recovering—at home in her parents’ mansion.

Then she ______ on the Larry King radio show and talked ______ her experience. She hadn’t liked being in jail, ______ said, but it had turned her life around. ______ had found God, and now she was going ______ do all she could to help needy people ______ their lives.

====================

*Translate into Vietnamese:

.................

241886 top -
tuananh xin nộp bài

*Vocabulary:

• approval(n): sự đồng tình, tán thành
• baloney(a): vớ vẩn, tầm phào
• cell(n): phòng nhỏ
• claustrophobia(n): nỗi lo sợ mình bị giam giữ
• congregate(v): tụ họp, tập hợp
• fortune(n): gia tài
• heiress(n): nữ thừa kế
• mansion(n): biệt thự
• mystify(v): làm hoang mang, xôn xao
• nutritious(a): dinh dưỡng
• occur(v): xảy ra, diễn ra
• panic(n): sự hoảng loạn, hoang mang
• paparazzi(n): thợ săn ảnh
• prisoner(n): tù nhân
• relax(v): thư giãn
• release(v): thả, phóng thích
• sheriff(n): cảnh sát trưởng
• snap(v): chụp ảnh anh
• suspend(v): treo, đình chỉ

====================

*Yes/No Questions:

1.Did the world's biggest news occur two weeks ago?Yes

2.Was Paris Hilton sentenced to 23 weeks in a Los Angeles jail?No

3.Is she the heiress to the Hilton hotel fortune?Yes

4.Was she a favorite of the paparazzi?Yes

5.Was she cited for driving in her suspenders?No

6.Did the cops decide that she must go to jail?No

7.Did people everywhere voice their opinion about Paris going to jail?No

8.Was the news on the radio, TV, and Internet?Yes

9.Is Paris married?No

10.Does Paris stay home every night and read books?No

====================

*Fill in the blanks:

The biggest news in the whole world occurred __two____ weeks ago when Paris Hilton was sentenced to 23 __days____ in a Los Angeles jail. The heiress ___to___ the Hilton hotel fortune, who was a favorite ___of___ the paparazzi, had been cited for driving on __a____ suspended license, among other things.

When the judge ___decided___ that she must go to jail, people everywhere __voiced____ their approval or disapproval. The news was on ___the___ radio, TV, and the Internet. Why her situation __was____ such worldwide news mystified almost everyone. After all, __her____ only known value to society thus far had __been____ her ability to party with one boyfriend after __another____ , one week after another. As many said, she __was____ famous for being famous—nothing more.

When she finally ___went___ to jail, there must have been 100 photographers ___taking___ pictures of her. At first, the jail officials __put____ her in a private cell, but her claustrophobia ___caused___ her to have panic attacks. They released her __the____ next day. The following day, however, the judge ___ordered___ her back to jail to finish her sentence.

__The____ sheriff said she was treated like all the __other____ prisoners. She ate baloney sandwiches and other nutritious __fodd____ , just like the others. When she finally was _released_____ from jail, at 12:01 a.m. on a Tuesday __night____ , dozens of photographers again congregated around her to ___snap___ the “perfect” photo. She spent the first day ___relaxing___ —and recovering—at home in her parents’ mansion.

Then she ___went___ on the Larry King radio show and talked ___about___ her experience. She hadn’t liked being in jail, ___she___ said, but it had turned her life around. ___She___ had found God, and now she was going ___to___ do all she could to help needy people ______ their lives.

====================

*Translate into Vietnamese:

Paris đi tù ở LA

Tin chấn động nhất trên toàn thế giới diễn ra hai tuần trước khi Paris Hilton bị kết án 23 ngày trong một nhà tù ở LA. Nữ thừa kế của gia tài khách sạn Hilton, là một người mà những tay săn ảnh rất ưa thích, đã bị gọi ra hầu tòa vì sử dụng bằng lái đã bị treo, giữa những thứ khác.

Khi vị thẩm phán quyết định rằng cô ấy phải đi tù, người dân ở khắp nơi lên tiếng về sự đồng tình hay phản đối của mình. Tin tức ở trên đài, TV, và trên mạng. Tại sao trường hợp của cô ấy lại gây xôn xao cho hầu hết mọi người trên toàn thế giới như vậy. Sau tất cả, giá trị nổi tiếng duy nhất của cô ta với xã hội xa hơn là chỉ vì khả năng tiệc tùng hết chàng trai này tới chàng trai khác, mỗi tuần một anh. Như nhiều người nói, cô ấy nổi tiếng vì cô ấy nổi tiếng, thế thôi.

Khi cô ấy đi tù, có phải tới cả trăm nhiếp ảnh gia tới chụp hình cô. Đầu tiên, viên quản lý nhà lao đặt cô ở trong một cái phòng nhỏ rieng tư, nhưng nỗi lo bị giam giữ của cô đã gây ra sự hoảng loạn tấn cô ấy. Họ thả cô ra ngay ngày sau đó. Tuy nhiên, ngày tiếp theo, vị thẩm phán lại yêu cầu cô trở lại nhà tù để thi hành án.

Cảnh sát trưởng nói rằng cô ta đã bị trừng trị như những tù nhân khác. Cô ăn những cái bánh sandwich vớ vẫn và những thực phẩm dinh dưỡng khác, cũng giống như những người khác thôi. Khi cô ấy được thả ra khỏi nhà lao, vào lúc 12h01 sáng vào đêm thứ ba, hàng tá nhiếp ảnh gia lại tập hợp xung quanh cô để có thể chụp nhanh bức hình "hoàn hảo". Cô trải qua ngày thứ nhất thư giãn và phục hồi tại căn biệt thự của cha mẹ cô.

Rồi cô tới chương trình phát thanh của Larry King và nói về trải nghiệm của cô. Cô không thích ở trong tù, cô nói, nhưng nó đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của cô. Cô đã thấy Chúa, và bây giờ cô sẽ làm tất cả để giúp đỡ những người cần giúp để cải thiện cuộc sống của họ.

259696 top -

Done...

259725 top -
Nộp bài ESL 55: Paris Goes to Jail in LA
*Vocabulary:

• approval: Sự đồng tình
• baloney: Vớ vẩn
• cell: Phòng nhỏ
• claustrophobia: Nỗi lo sợ mình bị giam giữ
• congregate: Tập hợp
• fortune: Gia tài
• heiress: Nữ thừa kế
• mansion: Biệt thự
• mystify: Xôn xao
• nutritious: Dinh dưỡng
• occur: Xảy ra
• panic: Sự hoảng loạn
• paparazzi: Thợ săn ảnh
• prisoner: Tù nhân
• relax: Thư giãn
• release: Thả
• sheriff: Cảnh sát trưởng
• snap: Chụp ảnh
• suspend: Đình chỉ

====================

*Yes/No Questions:

1.Did the world's biggest news occur two weeks ago? Yes

2.Was Paris Hilton sentenced to 23 weeks in a Los Angeles jail? No

3.Is she the heiress to the Hilton hotel fortune? Yes

4.Was she a favorite of the paparazzi? Yes

5.Was she cited for driving in her suspenders? No

6.Did the cops decide that she must go to jail? No

7.Did people everywhere voice their opinion about Paris going to jail? No

8.Was the news on the radio, TV, and Internet? Yes

9.Is Paris married? No

10.Does Paris stay home every night and read books? No

====================

*Fill in the blanks:

The biggest news in the whole world occurred _two_ weeks ago when Paris Hilton was sentenced to 23 _days_ in a Los Angeles jail. The heiress _to_ the Hilton hotel fortune, who was a favorite _of_ the paparazzi, had been cited for driving on _a_ suspended license, among other things.

When the judge _decided_ that she must go to jail, people everywhere _voiced_ their approval or disapproval. The news was on _the_ radio, TV, and the Internet. Why her situation _was_ such worldwide news mystified almost everyone. After all, __her_ only known value to society thus far had _been_ her ability to party with one boyfriend after _another_ , one week after another. As many said, she _was_ famous for being famous—nothing more.

When she finally _went_ to jail, there must have been 100 photographers _taking_ pictures of her. At first, the jail officials _put_ her in a private cell, but her claustrophobia _caused_ her to have panic attacks. They released her _the_ next day. The following day, however, the judge _ordered_ her back to jail to finish her sentence.

_The_ sheriff said she was treated like all the _other_ prisoners. She ate baloney sandwiches and other nutritious _food_ , just like the others. When she finally was _released_ from jail, at 12:01 a.m. on a Tuesday _night_ , dozens of photographers again congregated around her to _snap_ the “perfect” photo. She spent the first day _relaxing_ —and recovering—at home in her parents’ mansion.

277514 top -

Done

277899 top -
*Vocabulary:

• approval (n) tán thành, phê chuẩn -->approve (v)
• baloney (adj) vớ vẩn
• cell: tế bào
• claustrophobia (n) lo sợ bị giam giữ
• congregate (v) thu nhặt, tập hợp lại
• fortune (n) vận may , cơ đồ, gia tài
• heiress:người thừa kế (nữ)
• mansion: lâu đài, khu nhà lớn
• mystify (v) làm ra vẻ bí ẩn, khó hiểu, gây tò mò
• nutritious (adj) bổ
• occur (v) xảy ra
• panic (n) cây tắc (adj) hoảng sợ
• paparazzi: người săn ảnh
• prisoner: tù nhân
• relax (v) thư giãn
• release (v) giải phóng
• sheriff:cảnh sát trưởng
• snap (v) chụp ảnh
• suspend (v) đình chỉ, treo giò

====================

*Yes/No Questions:

1.Did the world's biggest news occur two weeks ago?yes

2.Was Paris Hilton sentenced to 23 weeks in a Los Angeles jail?no, 23 days

3.Is she the heiress to the Hilton hotel fortune?yes

4.Was she a favorite of the paparazzi?yes

5.Was she cited for driving in her suspenders?yes

6.Did the cops decide that she must go to jail?no, the judge decided that

7.Did people everywhere voice their opinion about Paris going to jail?yes

8.Was the news on the radio, TV, and Internet?yes

9.Is Paris married?no mention

10.Does Paris stay home every night and read books?no mention

====================

*Fill in the blanks:

The biggest news in the whole world occurred ___two___ weeks ago when Paris Hilton was sentenced to 23 ___days___ in a Los Angeles jail. The heiress ____to__ the Hilton hotel fortune, who was a favorite ___of___ the paparazzi, had been cited for driving on ___a___ suspended license, among other things.

When the judge ______decided___ that she must go to jail, people everywhere ________voiced__ their approval or disapproval. The news was on ___the___ radio, TV, and the Internet. Why her situation ___was___ such worldwide news mystified almost everyone. After all, __her____ only known value to society thus far had ______been___ her ability to party with one boyfriend after ____another____ , one week after another. As many said, she ___was___ famous for being famous—nothing more.

When she finally ______went___ to jail, there must have been 100 photographers ______taking___ pictures of her. At first, the jail officials ___put___ her in a private cell, but her claustrophobia ______caused___ her to have panic attacks. They released her __the____ next day. The following day, however, the judge ______ordered___ her back to jail to finish her sentence.

____The__ sheriff said she was treated like all the ______other___ prisoners. She ate baloney sandwiches and other nutritious ______food___ , just like the others. When she finally was ______released___ from jail, at 12:01 a.m. on a Tuesday ______night___ , dozens of photographers again congregated around her to __snap____ the “perfect” photo. She spent the first day ______relaxing___ —and recovering—at home in her parents’ mansion.

Then she ______went___ on the Larry King radio show and talked ________about__ her experience. She hadn’t liked being in jail, ________she__ said, but it had turned her life around. ___She___ had found God, and now she was going ___to___ do all she could to help needy people ______improve___ their lives.

327248 top -

Done

327965 top -
Ninian xin nộp bài dịch.

Tin chấn động nhất trên toàn cầu diễn ra hai tuần trước khi Paris Hilton bị kết án 23 ngày trong một nhà tù ở LA. Nữ thừa kế gia tài của khách sạn Hilton, là một người mà những tay săn ảnh ưa thích, đã bị đòi ra tòa vì sử dụng bằng lái đã bị treo, giữa những thứ khác.

Khi vị thẩm phán quyết định rằng cô ấy phải đi tù, người dân ở khắp nơi lên tiếng về sự đồng tình hay phản đối của mình. Tin tức ở trên đài, TV, và trên mạng. Tại sao trường hợp của cô ấy lại gây hoang mang cho hầu hết mọi người trên toàn thế giới như vậy. Sau tất cả, giá trị hiểu biết duy nhất của cô ta về xã hội xa hơn là chỉ vì khả năng tiệc tùng hết chàng trai này tới chàng trai khác, mỗi tuần một anh. Như nhiều người nói, cô ấy nổi tiếng vì cô ấy nổi tiếng, thế thôi.

Khi cô ấy đi tù, phải có tới cả trăm nhiếp ảnh gia tới chụp hình cô. Đầu tiên, viên quản lý nhà lao đặt cô ở trong một cái xà lim riêng tư, nhưng nỗi lo bị giam giữ của cô đã gây ra sự hoảng sợ tấn công cô ấy. Họ thả cô ra ngay ngày sau đó. Tuy nhiên, ngày tiếp theo, vị thẩm phán lại yêu cầu cô trở lại nhà tù để thi hành án.

Cảnh sát trưởng nói rằng cô ta bị đối xử như những tù nhân khác. Cô ăn những cái bánh sandwich vớ vẫn và những thực phẩm dinh dưỡng khác, cũng giống như những người khác thôi. Khi cô ấy được thả ra khỏi nhà lao, vào lúc 12h01 sáng vào đêm thứ ba, hàng tá nhiếp ảnh gia lại tụ hợp xung quanh cô để có thể chụp nhanh bức hình "hoàn hảo". Cô trải qua ngày thứ nhất thư giãn và phục hồi tại lâu đài của cha mẹ cô.

Rồi cô tới chương trình phát thanh của Larry King và nói về trải nghiệm của cô. Cô không thích ở trong tù, cô nói, nhưng nó đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của cô. Cô đã thấy Chúa, và bây giờ cô sẽ làm tất cả để giúp đỡ những người cần giúp để cải thiện cuộc sống của họ.

339224 top -

Done

339290 top -

*Vocabulary:

• approval: sự đồng tình, tán thành, duyệt
• baloney: vớ vẩn, tầm phào
• cell: phòng nhỏ
• claustrophobia: nỗi lo sợ mình bị giam giữ
• congregate: tụ họp, tập hợp
• fortune: gia tài
• heiress: nữ thừa kế
• mansion: biệt thự
• mystify: làm hoang mang, xôn xao
• nutritious: dinh dưỡng
• occur: xảy ra, diễn ra
• panic: sự hoảng loạn, hoang mang
• paparazzi: thợ săn ảnh
• prisoner: tù nhân
• relax: thư giãn
• release: thả, phóng thích
• sheriff: cảnh sát trưởng
• snap: chụp ảnh
• suspend: treo, đình chỉ

====================

*Yes/No Questions:

1.Did the world's biggest news occur two weeks ago?Yes

2.Was Paris Hilton sentenced to 23 weeks in a Los Angeles jail?No

3.Is she the heiress to the Hilton hotel fortune?Yes

4.Was she a favorite of the paparazzi?Yes

5.Was she cited for driving in her suspenders?No

6.Did the cops decide that she must go to jail?No

7.Did people everywhere voice their opinion about Paris going to jail?No

8.Was the news on the radio, TV, and Internet?Yes

9.Is Paris married?No

10.Does Paris stay home every night and read books?No

====================

*Fill in the blanks:

The biggest news in the whole world occurred __two____ weeks ago when Paris Hilton was sentenced to 23 __days____ in a Los Angeles jail. The heiress ___to___ the Hilton hotel fortune, who was a favorite ___of___ the paparazzi, had been cited for driving on __a____ suspended license, among other things.

When the judge ___decided___ that she must go to jail, people everywhere __voiced____ their approval or disapproval. The news was on ___the___ radio, TV, and the Internet. Why her situation __was____ such worldwide news mystified almost everyone. After all, __her____ only known value to society thus far had __been____ her ability to party with one boyfriend after __another____ , one week after another. As many said, she __was____ famous for being famous—nothing more.

When she finally ___went___ to jail, there must have been 100 photographers ___taking___ pictures of her. At first, the jail officials __put____ her in a private cell, but her claustrophobia ___caused___ her to have panic attacks. They released her __the____ next day. The following day, however, the judge ___ordered___ her back to jail to finish her sentence.

__The____ sheriff said she was treated like all the __other____ prisoners. She ate baloney sandwiches and other nutritious __fodd____ , just like the others. When she finally was _released_____ from jail, at 12:01 a.m. on a Tuesday __night____ , dozens of photographers again congregated around her to ___snap___ the “perfect” photo. She spent the first day ___relaxing___ —and recovering—at home in her parents’ mansion.

Then she ___went___ on the Larry King radio show and talked ___about___ her experience. She hadn’t liked being in jail, ___she___ said, but it had turned her life around. ___She___ had found God, and now she was going ___to___ do all she could to help needy people ______ their lives.

====================

*Translate into Vietnamese:

Paris đi tù ở LA

Tin chấn động nhất trên toàn thế giới diễn ra hai tuần trước khi Paris Hilton bị kết án 23 ngày trong một nhà tù ở LA. Nữ thừa kế của gia tài khách sạn Hilton, là một người mà những tay săn ảnh rất ưa thích, đã bị gọi ra hầu tòa vì sử dụng bằng lái đã bị treo, giữa những thứ khác.

Khi vị thẩm phán quyết định rằng cô ấy phải đi tù, người dân ở khắp nơi lên tiếng về sự đồng tình hay phản đối của mình. Tin tức ở trên đài, TV, và trên mạng. Tại sao trường hợp của cô ấy lại gây xôn xao cho hầu hết mọi người trên toàn thế giới như vậy. Sau tất cả, giá trị nổi tiếng duy nhất của cô ta với xã hội xa hơn là chỉ vì khả năng tiệc tùng hết chàng trai này tới chàng trai khác, mỗi tuần một anh. Như nhiều người nói, cô ấy nổi tiếng vì cô ấy nổi tiếng, thế thôi.

Khi cô ấy đi tù, có phải tới cả trăm nhiếp ảnh gia tới chụp hình cô. Đầu tiên, viên quản lý nhà lao đặt cô ở trong một cái phòng nhỏ rieng tư, nhưng nỗi lo bị giam giữ của cô đã gây ra sự hoảng loạn tấn cô ấy. Họ thả cô ra ngay ngày sau đó. Tuy nhiên, ngày tiếp theo, vị thẩm phán lại yêu cầu cô trở lại nhà tù để thi hành án.

Cảnh sát trưởng nói rằng cô ta đã bị trừng trị như những tù nhân khác. Cô ăn những cái bánh sandwich vớ vẫn và những thực phẩm dinh dưỡng khác, cũng giống như những người khác thôi. Khi cô ấy được thả ra khỏi nhà lao, vào lúc 12h01 sáng vào đêm thứ ba, hàng tá nhiếp ảnh gia lại tập hợp xung quanh cô để có thể chụp nhanh bức hình "hoàn hảo". Cô trải qua ngày thứ nhất thư giãn và phục hồi tại căn biệt thự của cha mẹ cô.

Rồi cô tới chương trình phát thanh của Larry King và nói về trải nghiệm của cô. Cô không thích ở trong tù, cô nói, nhưng nó đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của cô. Cô đã thấy Chúa, và bây giờ cô sẽ làm tất cả để giúp đỡ những người cần giúp để cải thiện cuộc sống của họ.

407073 top -
LESSON 55:

PARIS GOES TO JAIL IN LA - PARIS VÀO TÙ Ở LOS ANGELES.


===========================================================

*Vocabulary:
-----------------------------------------------------------------
• approval: sự tán thành, sự phê chuẩn.
• baloney: xúc xích hun khói.
• cell: xà lim.
• claustrophobia: nỗi lo sợ bị giam giữ.
• congregate: tập họp, tụ tập.
• fortune: tài sản.
• heiress: nữ thừa kế.
• mansion: lâu đài, biệt thự.
• mystify: làm bối rối, làm hoang mang.
• nutritious: bổ dưỡng.
• occur: xảy ra.
• panic: hoảng loạn, kinh hoàng.
• paparazzi: các tay săn ảnh.
• prisoner: tù nhân.
• relax: làm bớt căng thẳng, thư giãn.
• release: phóng thích, tha, thả.
• sheriff: quận trưởng cảnh sát.
• snap: ảnh chụp nhanh.
• suspend: đình chỉ, hoãn, tạm thời ngưng.

===========================================================

*Yes/No Questions:
-----------------------------------------------------------------
1.Did the world's biggest news occur two weeks ago?
- Yes, it did. The world's biggest news occured two weeks ago.

2.Was Paris Hilton sentenced to 23 weeks in a Los Angeles jail?
- No, she wasn't. Paris Hilton was sentenced to 23 days in a Los Angeles jail.

3.Is she the heiress to the Hilton hotel fortune?
- Yes, she is. She is the heiress to the Hilton hotel fortune.

4.Was she a favorite of the paparazzi?
- Yes, she was. She was a favorite of the paparazzi.

5.Was she cited for driving in her suspenders?
- No, she wasn't. She cited for driving on a suspened license.

6.Did the cops decide that she must go to jail?
- No, they didn't. The judge decided that she must go to jail.

7.Did people everywhere voice their opinion about Paris going to jail?
- No, they didn't. People everywhere didn't voice their opinion about Paris going to jail.

8.Was the news on the radio, TV, and Internet?
-Yes, it was. The news was on the radio, TV, and Internet.

9.Is Paris married?
- No, she isn't. Paris isn't married.

10.Does Paris stay home every night and read books?
- No, she doesn't. Paris doesn't stay home every night and read books.

===========================================================

*Fill in the blanks:
------------------------------------------------------------------
The biggest news in the whole world occurred two weeks ago when Paris Hilton was sentenced to 23 days in a Los Angeles jail. The heiress to the Hilton hotel fortune, who was a favorite of the paparazzi, had been cited for driving on a suspended license, among other things.

When the judge sentenced that she must go to jail, people everywhere voiced their approval or disapproval. The news was on the radio, TV, and the Internet. Why her situation was such worldwide news mystified almost everyone. After all, her only known value to society thus far had beeen her ability to party with one boyfriend after another , one week after another. As many said, she was famous for being famous—nothing more.

When she finally went to jail, there must have been 100 photographers taking pictures of her. At first, the jail officials put her in a private cell, but her claustrophobia caused her to have panic attacks. They released her the next day. The following day, however, the judge ordered her back to jail to finish her sentence.

The sheriff said she was treated like all the other prisoners. She ate baloney sandwiches and other nutritious food , just like the others. When she finally was released from jail, at 12:01 a.m. on a Tuesday night , dozens of photographers again congregated around her to snap the “perfect” photo. She spent the first day relaxing —and recovering—at home in her parents’ mansion.

Then she went on the Larry King radio show and talked about her experience. She hadn’t liked being in jail, she said, but it had turned her life around. She had found God, and now she was going to do all she could to help needy people improve their lives.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
-----------------------------------------------------------------

Tin nổi bật nhất trên toàn thế giới xảy ra hai tuần trước lúc Paris Hilton bị kết án 23 ngày ở một nhà tù tại Los Angeles. Nữ thừa kế tài sản khách sạn Hilton, người được ưa thích của các tay săn ảnh, đã ra hầu toà về việc lái xe khi bằng lái bị treo, trong số những việc khác nữa.

Khi quan toà quyết định cô phải vào tù, mọi người ở khắp nơi đều bày tỏ về việc tán thành hay không tán thành. Tin tức có ở trên đài phát thanh, ti-vi và in-tơ-nét. Vì sao vị trí của cô khiến tin tức trên toàn thế giới làm cho mọi người hoang mang như thế? Rốt cuộc, giá trị thật sự của cô ấy để xã hội biết sâu xa hơn chỉ là khả năng tiệc tùng với bạn trai này tới bạn trai khác, tuần này nối tiếp tuần kia. Như mọi người đã nói, cô ấy nổi tiếng chỉ vì cô ấy nổi tiếng, không còn gì nữa cả.

Cuối cùng lúc cô phải vào tù, phải có đến chừng 100 tay phó nháy đến chụp hình. Lúc đầu, phụ trách nhà tù bố trí cô vào một xà lim riêng biệt, nhưng do nỗi lo sợ cô bị giam giữ gây ra những hành động tấn công hoảng loạn nhằm vào vào cô. Người ta đã phóng thích cô một ngày sau đó. Ngày tiếp theo, quan toà ra lệnh cô phải vào tù trở lại để hoàn thành bản án của mình.

Cảnh sát trưởng cho biết cô được đối xử giống như những tù nhân khác. Cô ăn bánh mì xúc xích hun khói và những thức ăn bổ dưỡng khác, giống y như những người khác vậy. Sau cùng lúc cô được thả khỏi nhà tù, vào lúc 12h01 sáng, rạng sáng thứ ba, hàng tá nhiếp ảnh gia lại tụ tập xung quanh cô để chụp nhanh bức ảnh "hoàn hảo". Cô trãi qua ngày thư giãn đầu tiên-và lấy lại sức khoẻ-tại nhà trong ngôi biệt thự của cha mẹ mình.

Rồi cô tham dự chương trình phát thanh của Larry King và nói về những trãi nghiệm của mình. Cô không thích ở trong tù, cô cho biết, nhưng việc đó đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô. Cô đã thấy được Chúa, và bây giờ cô sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ những người nghèo khó cải thiện cuộc sống của họ.

436039 top -
Jacky xin nộp bài ESL 55
.Vocabulary:
. approval:n: sự tán thành, chấp nhận
• baloney:n: chuyện vô nghĩa
• cell:n: một phòng rất nhỏ trong nhà tù
• claustrophobia:n: nổi sợ ám ảnh vì bị nhốt trong khoảng chật hẹp
• congregate:v: tụ tập, tụ hội
• fortune:n: sự giàu có
• heiress:n: người thừa kế nữ
• mansion:n: lâu đài, dinh thự
• mystify:v: làm hoang mang
• nutritious:a: có nhiều chất bổ
• occur:v: xãy ra
• panic:n; sự kinh sợ
• paparazzi:n: thợ săn ảnh
• prisoner:n: tù nhân
• relax:v: thư giản
• release:v: thả, tha
• sheriff:n: cảnh sát trưởng
• snap:v: chụp ảnh mau
• suspend:v: treo, đình chỉ

====================

*Yes/No Questions:

1.Did the world's biggest news occur two weeks ago? yes

2.Was Paris Hilton sentenced to 23 weeks in a Los Angeles jail? no

3.Is she the heiress to the Hilton hotel fortune? yes

4.Was she a favorite of the paparazzi? yes

5.Was she cited for driving in her suspenders? no

6.Did the cops decide that she must go to jail? no

7.Did people everywhere voice their opinion about Paris going to jail? yes

8.Was the news on the radio, TV, and Internet? yes

9.Is Paris married? no

10.Does Paris stay home every night and read books? no

====================

*Fill in the blanks:

The biggest news in the whole world occurred ___two___ weeks ago when Paris Hilton was sentenced to 23 __days____ in a Los Angeles jail. The heiress ___to___ the Hilton hotel fortune, who was a favorite __of____ the paparazzi, had been cited for driving on ___a___ suspended license, among other things.

When the judge _decided_____ that she must go to jail, people everywhere _voiced_____ their approval or disapproval. The news was on _the_____ radio, TV, and the Internet. Why her situation __was____ such worldwide news mystified almost everyone. After all, __her____ only known value to society thus far had __been____ her ability to party with one boyfriend after __another____ , one week after another. As many said, she ___was___ famous for being famous—nothing more.

When she finally __went____ to jail, there must have been 100 photographers _taking_____ pictures of her. At first, the jail officials __put____ her in a private cell, but her claustrophobia __caused____ her to have panic attacks. They released her __the____ next day. The following day, however, the judge _ordered_____ her back to jail to finish her sentence.

__The____ sheriff said she was treated like all the __other____ prisoners. She ate baloney sandwiches and other nutritious __food____ , just like the others. When she finally was _released_____ from jail, at 12:01 a.m. on a Tuesday _night_____ , dozens of photographers again congregated around her to __snap____ the “perfect” photo. She spent the first day relaxing______ —and recovering—at home in her parents’ mansion.

Then she _went_____ on the Larry King radio show and talked __about____ her experience. She hadn’t liked being in jail, __she____ said, but it had turned her life around. _She_____ had found God, and now she was going __to____ do all she could to help needy people _improve_____ their lives.

====================

487633 top -

HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI:

ESL 55: PARIS GOES TO JAIL IN LA
: PARIS NGỒI TÙ Ở LA


Vocabulary:

• approval: chấp thuận, đồng ý
• baloney: chuyện vô lý, chuyện vớ vẩn
• cell: phòng nhỏ, xà lim
• claustrophobia: lo sợ, sợ bị bắt giam
• congregate: tụ tập, tập hợp
• fortune: vận may, may mắn, tài sản
• heiress: người thừa kế
• mansion: biệt thự, dinh thự
• mystify: bối rối, hoang mang
• nutritious: chất bổ, dinh dưỡng
• occur: xảy ra, xảy đến
• panic: hoảng sợ, hoang mang lo sợ
• paparazzi: người săn ảnh, tay săn ảnh
• prisoner: tù nhân
• relax: thư giản, nới lỏng, nới ra
• release: giải thoát, phóng thích
• sheriff: cảnh sát trưởng,
• snap: cắn, chụp, đốp
• suspend: đình chỉ
………………………………………….

Translate into Vietnamese:

The biggest news in the whole world occurred two weeks ago when Paris Hilton was sentenced to 23 days in a Los Angeles jail. The heiress to the Hilton hotel fortune, who was a favorite of the paparazzi, had been cited for driving on a suspended license, among other things.
Tin tức nổi bậc nhất trên toàn thế giới xảy ra hai tuần trước khi Paris Hilton bị kết án 23 ngày trong một nhà tù ở Los Angeles. Người thừa kế tài sản khách sạn Hilton là người mà các tay săn ảnh yêu thích, đã được gọi ra tòa vì giấy phép lái xe bị đình chỉ, trong số những thứ khác.

When the judge decided that she must go to jail, people everywhere voiced their approval or disapproval. The news was on the radio, TV, and the Internet. Why her situation was such worldwide news mystified almost everyone. After all, her only known value to society thus far had been her ability to party with one boyfriend after another, one week after another. As many said, she was famous for being famous—nothing more.
Khi thẫm phán quyết định cô phải vào tù, người dân ở khắp mọi nơi lên tiếng chấp thuận hay không chấp thuận. Tin tức đã được phát trên Đài Phát thanh, Truyền hình, và trên mạng Internet. Tại sao tình trạng của cô là như vậy trên toàn thế giới tin tức làm hoang mang hầu như tất cả mọi người. Tất cả những gì khi cô chỉ được xã hội biết đến là khả năng của mình hay tiệc tùng với bạn trai này đến bạn trai khác hàng tuần như thế . Như nhiều người nói, cô đã nổi tiếng và nổi tiếng không gì hơn.

When she finally went to jail, there must have been 100 photographers taking pictures of her. At first, the jail officials put her in a private cell, but her claustrophobia caused her to have panic attacks. They released her the next day. The following day, however, the judge ordered her back to jail to finish her sentence.
Cuối cùng cô phải vào tù phải có 100 nhiếp ảnh chụp hình cô. Ban đầu, các quan chức nhà tù nhốt cô trong một xà lim, nơi chật hẹp nên cô sợ khiến cô có thể lên cơn hoảng loạn. Vào ngày hôm sau họ giải thoát cho cô. Tuy nhiên ngày hôm sau thẩm phán ra lệnh cô phải trở lại tù để kết thúc phần bản án của mình.

The sheriff said she was treated like all the other prisoners. She ate baloney sandwiches and other nutritious food, just like the others. When she finally was released from jail, at 12:01 a.m. on a Tuesday night, dozens of photographers again congregated around her to snap the “perfect” photo. She spent the first day relaxing—and recovering—at home in her parents’ mansion.
Cảnh sát cho biết cô đã được đối xử như các tù nhân khác, Cô ăn bánh mì vớ vẩn các chất thực phẫm khác, cũng giống như những người khác. Cuối cùng cô được thả khỏi nhà tù lúc 12:01sáng. vào một tối thứ ba, hàng chụp thợ chụp ảnh một lần nữa tụ tập xung quanh cô để chụp ảnh hoàn hảo hơn. Cô dành ngày đầu tiên để thư giản và phục hồi tại nhà trong dinh thự của bố mẹ mình.

Then she went on the Larry King radio show and talked about her experience. She hadn’t liked being in jail, she said, but it had turned her life around. She had found God, and now she was going to do all she could to help needy people improve their lives.
Sau đó cô đã lên đài phát thanh Larry King bày tỏ và nói chuyện về kinh nghiệm của mình. Cô không muốn ở tù, cô nói, nhưng nó đã làm thay đổi cuộc sống xung quanh cô. Cô cầu xin thiên Chúa và bây giờ cô ấy làm tất cả cô có thể giúp đở người nghèo cải thiện cuộc sống của họ.

Yes/No Questions:

1.Did the world's biggest news occur two weeks ago? Yes
2.Was Paris Hilton sentenced to 23 weeks in a Los Angeles jail? No
3.Is she the heiress to the Hilton hotel fortune? Yes
4.Was she a favorite of the paparazzi? No
5.Was she cited for driving in her suspenders? Yes
6.Did the cops decide that she must go to jail? Yes
7.Did people everywhere voice their opinion about Paris going to jail? Yes
8.Was the news on the radio, TV, and Internet? Yes
9.Is Paris married? No
10.Does Paris stay home every night and read books? No
……………………………………….

Fill in the blanks:

The biggest news in the whole world occurred two weeks ago when Paris Hilton was sentenced to 23 days in a Los Angeles jail. The heiress to the Hilton hotel fortune, who was a favorite of the paparazzi, had been cited for driving on a suspended license, among other things.

When the judge decided that she must go to jail, people everywhere voiced their approval or disapproval. The news was on the radio, TV, and the Internet. Why her situation was such worldwide news mystified almost everyone. After all, her only known value to society thus far had been her ability to party with one boyfriend after another, one week after another. As many said, she was famous for being famous—nothing more.

When she finally went to jail, there must have been 100 photographers [b]taking pictures of her. At first, the jail officials put her in a private cell, but her claustrophobia caused her to have panic attacks. They released her the next day. The following day, however, the judge ordered her back to jail to finish her sentence.

The sheriff said she was treated like all the other prisoners. She ate baloney sandwiches and other nutritious food, just like the others. When she finally was [b]released from jail, at 12:01 a.m. on a Tuesday night, dozens of photographers again congregated around her to snap the “perfect” photo. She spent the first day relaxing —and recovering—at home in her parents’ mansion.

Then she went on the Larry King radio show and talked about her experience. She hadn’t liked being in jail, she said, but it had turned her life around. She had found God, and now she was going to do all she could to help needy people improve their lives.


561999 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.