.
ESL 32: The Breakup
1, 2 - bottom


ESL 32: The BreakupDownload


Myra told Myron that they shouldn’t see each other for a while. Her doctor had suggested that she take a short vacation from her job and a long vacation from Myron.

"What did you tell him about me?" Myron asked.

She told her doctor that she had dreams about Myron leaving her. She sometimes dreamed that he pushed her out of his car in the middle of nowhere. She would be crying on the side of the road in the middle of the night, cold and scared, as the taillights disappeared.

"What kind of dream is that?" Myron's voice was loud. “Do you think I would ever do that to you?" She said that she didn’t know.

"You don’t know?! Of course I wouldn’t do that to you! I love you!"

Myra asked Myron to lower his voice. She no longer believed that he loved her. One day, feeling low and insecure, she had told Myron that it would be nice to get away for the weekend. Perhaps they could go to a quiet resort in the mountains. He told her that he was playing golf that Saturday. Maybe they could go to a resort another time. She was astounded.

"I needed you that weekend. Instead, you preferred to play golf. Now there is a shadow on my heart that nothing can remove," she told him sadly.

225789 top -


*Vocabulary:

• astound:
• disappear:
• golf:
• insecure:
• loud:
• prefer:
• resort:
• shadow:
• taillight:
• vacation:

===============

*Yes/No Questions:

1.Did Myra tell Myron that they shouldn't see each other for a while?
2.Had her doctor suggested that she take a short vacation from her job?
3.Had her doctor suggested that she take a long vacation with Myron?
4.Did she have dreams about Myron leaving her?
5.Did he push her out of his car?
6.Did he leave her crying on the side of the road?
7.Did she ask him to talk louder?
8.Did she believe that he still loved her?
9.Had she told him it would be nice to get away for the weekend?
10.Was he playing golf that Saturday?

==================

*Fill in the blanks:

Myra told Myron that they shouldn’t see each ______ for a while. Her doctor had suggested that _____ take a short vacation from her job and _____ long vacation from Myron.

"What did you tell ______ about me?" Myron asked.

She told her doctor ______ she had dreams about Myron leaving her. She _______ dreamed that he pushed her out of his ______ in the middle of nowhere. She would be ______ on the side of the road in the _____ of the night, cold and scared, as the _____ disappeared.

"What kind of dream is that?" Myron's ______ was loud. “Do you think I would ever _____ that to you?" She said that she didn’t ______ .

"You don’t know?! Of course I wouldn’t do _____ to you! I love you!"

Myra asked Myron ______ lower his voice. She no longer believed that _____ loved her. One day, feeling low and insecure, ______ had told Myron that it would be nice ______ get away for the weekend. Perhaps they could _____ to a quiet resort in the mountains. He _____ her that he was playing golf that Saturday. ______ they could go to a resort another time. ______ was astounded.

"I needed you that weekend. Instead, _____ preferred to play golf. Now there is a _____ on my heart that nothing can remove," she _____ him sadly.

================

*Translate into Vietnamese:

……….

225790 top -

Review to do homework… Best regards …

232066 top -
astound:làm ngạc nhiên
• disappear:biến mất
• golf:chơi gôn
• insecure:không an toàn
• loud:la ầm ĩ
• prefer:thích hơn
• resort:nơ nghỉ dưỡng
• shadow:bóng râm
• taillight:đèn sau ( ô tô )
• vacation:kỳ nghỉ

===============

*Yes/No Questions:

1.Did Myra tell Myron that they shouldn't see each other for a while?Yes
2.Had her doctor suggested that she take a short vacation from her job? Yes
3.Had her doctor suggested that she take a long vacation with Myron?Yes
4.Did she have dreams about Myron leaving her?Yes
5.Did he push her out of his car?Yes
6.Did he leave her crying on the side of the road?Yes
7.Did she ask him to talk louder?No
8.Did she believe that he still loved her?No
9.Had she told him it would be nice to get away for the weekend?Yes
10.Was he playing golf that Saturday?Yes

==================

*Fill in the blanks:

Myra told Myron that they shouldn’t see each __other____ for a while. Her doctor had suggested that _she____ take a short vacation from her job and __a___ long vacation from Myron.

"What did you tell _him_____ about me?" Myron asked.

She told her doctor _that_____ she had dreams about Myron leaving her. She _sometines______ dreamed that he pushed her out of his _car_____ in the middle of nowhere. She would be _crying_____ on the side of the road in the __middle___ of the night, cold and scared, as the _taillights____ disappeared.

"What kind of dream is that?" Myron's _voice_____ was loud. “Do you think I would ever _do____ that to you?" She said that she didn’t _know_____ .

"You don’t know?! Of course I wouldn’t do __that___ to you! I love you!"

Myra asked Myron _to_____ lower his voice. She no longer believed that _he____ loved her. One day, feeling low and insecure, _she_____ had told Myron that it would be nice ___to___ get away for the weekend. Perhaps they could _go____ to a quiet resort in the mountains. He _told____ her that he was playing golf that Saturday. _Maybe_____ they could go to a resort another time. __she____ was astounded.

"I needed you that weekend. Instead, _you____ preferred to play golf. Now there is a __shadow___ on my heart that nothing can remove," she __told___ him sadly.

================

*Translate into Vietnamese:

……….

240039 top -

Done...

241344 top -
Hongbambi xin nộp bài 32

*Vocabulary:

• astound: SỮNG SỜ
• disappear: BIẾN MẤT
• golf: MÔN ĐÁNH GÔN
• insecure: BẤT AN
• loud: TO, LỚN (TIẾNG)
• prefer: THÍCH HƠN
• resort: KHU NGHỈ MÁT
• shadow: BÓNG TỐI, BÓNG RÂM
• taillight: ĐÈN SAU XE
• vacation: KỲ NGHỈ

===============

*Yes/No Questions:

1.Did Myra tell Myron that they shouldn't see each other for a while? - YES.
2.Had her doctor suggested that she take a short vacation from her job? - YES.
3.Had her doctor suggested that she take a long vacation with Myron? - NO.
4.Did she have dreams about Myron leaving her? - YES.
5.Did he push her out of his car? - YES.
6.Did he leave her crying on the side of the road? - YES.
7.Did she ask him to talk louder? - NO.
8.Did she believe that he still loved her? - NO.
9.Had she told him it would be nice to get away for the weekend? - YES.
10.Was he playing golf that Saturday? - YES.

==================

*Fill in the blanks:

Myra told Myron that they shouldn’t see each __OTHER__ for a while. Her doctor had suggested that __SHE__ take a short vacation from her job and __A__ long vacation from Myron.

"What did you tell __HIM__ about me?" Myron asked.

She told her doctor __THAT__ she had dreams about Myron leaving her. She __SOMETIMES__ dreamed that he pushed her out of his __CAR__ in the middle of nowhere. She would be __CRYING__ on the side of the road in the __MIDDLE__ of the night, cold and scared, as the __TAILLIGHTS__ disappeared.

"What kind of dream is that?" Myron's __VOICE__ was loud. “Do you think I would ever __DO__ that to you?" She said that she didn’t __KNOW__ .

"You don’t know?! Of course I wouldn’t do __THAT__ to you! I love you!"

Myra asked Myron __TO__ lower his voice. She no longer believed that __HE__ loved her. One day, feeling low and insecure, __SHE__ had told Myron that it would be nice __TO__ get away for the weekend. Perhaps they could __GO__ to a quiet resort in the mountains. He __TOLD__ her that he was playing golf that Saturday. __MAYBE__ they could go to a resort another time. __SHE__ was astounded.

"I needed you that weekend. Instead, __YOU__ preferred to play golf. Now there is a __SHADOW__ on my heart that nothing can remove," she __TOLD__ him sadly.

================

*Translate into Vietnamese:

SỰ ĐỖ VỠ

Myra bảo Myron rằng họ nên xa nhau một thời gian. Bác sĩ của cô đã đề nghị cô ta nên nghỉ việc trong một thời gian ngắn và rời xa Myron trong một thời gian dài.

"Myron hỏi: "Vậy em đã nói gì với ông ta về anh?"

Cô nói với bác sĩ rằng cô đã mơ thấy Myron bỏ cô. Thỉnh thoảng cô mơ thấy anh ta đẩy cô ra khỏi xe anh giữa một nơi xa xôi hẻo lánh. Cô sẽ đứng bên đường và khóc giữa đêm khuya, lạnh và sợ hãi, khi ánh đèn xe biến mất.

"Đó là giấc mơ kiểu gì?" Myron lớn giọng hỏi. "Em có nghĩ là anh sẽ làm như vậy với em không?" Cô nói rằng cô không biết.

"Em không biết sao?! Tất nhiên anh sẽ không làm điều đó với em! Anh yêu em!"

Myra yêu cầu Myron hạ thấp giọng. Cô không tin anh yêu cô nữa. Một ngày nọ, cảm thấy sa sút và bất an, cô đã bảo Myron rằng sẽ thật tuyệt nếu đi đâu xa một tuần lễ. Họ có thể đi đến một nơi nghỉ mát yên tĩnh ở trên núi. Anh bảo cô rằng anh sẽ đi chơi golf vào thứ 7 đó. Có thể họ sẽ đến nơi nghỉ mát vào lần khác. Cô sững sờ.

"Em cần anh cuối tuần đó. Thay vào đó, anh lại thích chơi golf hơn. Bây giờ trong tim em có vệt tối mà không gì có thể lấy đi được," Cô nói với anh một cách buồn bã.

==============================

243502 top -

Done...

245111 top -
tuananh xin nộp bài

*Vocabulary:

• astound(v): làm cho sửng sốt, kinh ngạc
• disappear(v): biến mất
• golf(n): gôn
• insecure(adj): không an toàn
• loud(a): lớn
• prefer(v): thích hơn
• resort(n): khu nghỉ mát
• shadow(n): cái bóng
• taillight(n): đèn sau
• vacation(n): kì nghỉ

===============

*Yes/No Questions:

1.Did Myra tell Myron that they shouldn't see each other for a while?Yes
2.Had her doctor suggested that she take a short vacation from her job?Yes
3.Had her doctor suggested that she take a long vacation with Myron?Yes
4.Did she have dreams about Myron leaving her?Yes
5.Did he push her out of his car?No
6.Did he leave her crying on the side of the road?No
7.Did she ask him to talk louder?No
8.Did she believe that he still loved her?No
9.Had she told him it would be nice to get away for the weekend?Yes
10.Was he playing golf that Saturday?Yes

==================

*Fill in the blanks:

Myra told Myron that they shouldn’t see each __other____ for a while. Her doctor had suggested that __she___ take a short vacation from her job and __a___ long vacation from Myron.

"What did you tell ___him___ about me?" Myron asked.

She told her doctor __that____ she had dreams about Myron leaving her. She ___sometimes____ dreamed that he pushed her out of his __car____ in the middle of nowhere. She would be __crying____ on the side of the road in the __middle___ of the night, cold and scared, as the __taillights__ disappeared.

"What kind of dream is that?" Myron's ___voice___ was loud. “Do you think I would ever __do___ that to you?" She said that she didn’t ___know___ .

"You don’t know?! Of course I wouldn’t do ___that__ to you! I love you!"

Myra asked Myron ___to___ lower his voice. She no longer believed that __he___ loved her. One day, feeling low and insecure, __she____ had told Myron that it would be nice __to____ get away for the weekend. Perhaps they could _go____ to a quiet resort in the mountains. He _told____ her that he was playing golf that Saturday. __Maybe____ they could go to a resort another time. __She____ was astounded.

"I needed you that weekend. Instead, ___you__ preferred to play golf. Now there is a __shadow___ on my heart that nothing can remove," she __told___ him sadly.

================

*Translate into Vietnamese:

Cuộc chia tay

Myra bảo với Myron rằng họ nên không gặp nhau trong một thời gian. Bác sĩ của cô đã đề nghị rằng cô nên có một kì nghỉ ngắn hạn với công việc và một kì nghỉ dài hạn với Myron.

"Tại sao em lại kể với ông ta về anh?" Myron hỏi.

Cô kể với bác sĩ của mình rằng cô đã mơ những giấc mơ mà Myron rời bỏ cô. Cô đôi khi mơ rằng anh đẩy cô ra khỏi xe ở nơi nào đó không biết. Cô ấy sẽ đứng khóc bên đường giữa đêm, lạnh lẽo và sợ hãi khi đèn sau của chiếc xe biến mất dần.

"Giấc mơ đó có ý nghĩa gì vậy?" Myron nói lớn lên."Em nghĩ rằng anh sẽ làm vậy với em sao?" Cô nói rằng cô không biết.

"Em không biết?! Dĩ nhiên là anh sẽ không làm vậy với em rồi! Anh yêu em!"

Myra bảo Myron nói nhỏ lại. Cô không bao giờ có thể tin rằng anh ta vẫn yêu cô. Một ngày nọ, cảm thấy mệt mỏi và bấp bênh, cô đã bảo Myron rằng sẽ thật tuyệt biết bao nếu đi đâu đó vào cuối tuần. Có lẽ họ sẽ đí tới một khu nghỉ mát yên tỉnh trên núi. Anh ta bảo rằng anh ta sẽ đi chơi gôn vào thứ bảy. Có thể họ sẽ đi nghỉ mát vào một lúc khác. Cô cảm thấy kinh ngạc.

"Em cần anh vào cuối tuần đó. Thay vì vậy, anh lại thích chơi gôn hơn. Bây giờ tồn tại một vật cản trong tim em và không gì có thể xóa nhòa được," cô ấy nói một cách buồn bã.

249434 top -

Done...

250435 top -
Nộp bài ESL 32: The Breakup
*Vocabulary:

• astound: Làm ngạc nhiên
• disappear: Biến mất
• golf: Chơi gôn
• insecure: Không an toàn
• loud: La ầm ĩ
• prefer: Thích hơn
• resort: Nơ nghỉ dưỡng
• shadow: Bóng râm
• taillight: Đèn sau ô tô
• vacation:kỳ nghỉ

===============

*Yes/No Questions:

1.Did Myra tell Myron that they shouldn't see each other for a while? Yes
2.Had her doctor suggested that she take a short vacation from her job? Yes
3.Had her doctor suggested that she take a long vacation with Myron? Yes
4.Did she have dreams about Myron leaving her? Yes
5.Did he push her out of his car? Yes
6.Did he leave her crying on the side of the road? Yes
7.Did she ask him to talk louder? No
8.Did she believe that he still loved her? No
9.Had she told him it would be nice to get away for the weekend? Yes
10.Was he playing golf that Saturday? Yes

==================

*Fill in the blanks:

Myra told Myron that they shouldn’t see each _other_for a while. Her doctor had suggested that _she_ take a short vacation from her job and _a_ long vacation from Myron.

"What did you tell _him_ about me?" Myron asked.

She told her doctor _that_ she had dreams about Myron leaving her. She _sometines_ dreamed that he pushed her out of his _car_ in the middle of nowhere. She would be _crying_ on the side of the road in the _middle_ of the night, cold and scared, as the _taillights_ disappeared.

"What kind of dream is that?" Myron's _voice_ was loud. “Do you think I would ever _do_ that to you?" She said that she didn’t _know_ .

"You don’t know?! Of course I wouldn’t do _that_ to you! I love you!"

Myra asked Myron _to_ lower his voice. She no longer believed that _he_ loved her. One day, feeling low and insecure, _she_ had told Myron that it would be nice _to_ get away for the weekend. Perhaps they could _go_ to a quiet resort in the mountains. He _told_ her that he was playing golf that Saturday. _Maybe_ they could go to a resort another time. _she_ was astounded.

"I needed you that weekend. Instead, _you_ preferred to play golf. Now there is a _shadow_ on my heart that nothing can remove," she _told_ him sadly

262931 top -

Done

274700 top -
*Vocabulary:

• astound (v)làm kinh ngạc
• disappear (v) biến mất
• golf: môn gôn
• insecure (adj) ko an toàn, bấp bênh
• loud (adj) lớn tiếng, ầm ĩ
• prefer: thích hơn..
• resort: khu nghỉ mát
• shadow: bóng tối, bóng râm, bóng
• taillight: đuôi đèn
• vacation: kì nghỉ

===============

*Yes/No Questions:

1.Did Myra tell Myron that they shouldn't see each other for a while?yes
2.Had her doctor suggested that she take a short vacation from her job?yes
3.Had her doctor suggested that she take a long vacation with Myron?no
4.Did she have dreams about Myron leaving her?yes
5.Did he push her out of his car?yes
6.Did he leave her crying on the side of the road?no
7.Did she ask him to talk louder?no
8.Did she believe that he still loved her?no
9.Had she told him it would be nice to get away for the weekend?yes
10.Was he playing golf that Saturday?yes

==================

*Fill in the blanks:

Myra told Myron that they shouldn’t see each ______other___ for a while. Her doctor had suggested that __she___ take a short vacation from her job and __a___ long vacation from Myron.

"What did you tell ___him___ about me?" Myron asked.

She told her doctor ___that___ she had dreams about Myron leaving her. She ______sometimes____ dreamed that he pushed her out of his ___car___ in the middle of nowhere. She would be ______crying___ on the side of the road in the ____middle___ of the night, cold and scared, as the ____taillight___ disappeared.

"What kind of dream is that?" Myron's ______voice___ was loud. “Do you think I would ever __do___ that to you?" She said that she didn’t __know____ .

"You don’t know?! Of course I wouldn’t do __that___ to you! I love you!"

Myra asked Myron __to____ lower his voice. She no longer believed that ___he__ loved her. One day, feeling low and insecure, ___she___ had told Myron that it would be nice ___to___ get away for the weekend. Perhaps they could __go___ to a quiet resort in the mountains. He __told___ her that he was playing golf that Saturday. ____Maybe____ they could go to a resort another time. ___She___ was astounded.

"I needed you that weekend. Instead, __you___ preferred to play golf. Now there is a ____shadow___ on my heart that nothing can remove," she ______told__ him sadly.

317008 top -

Done

317426 top -
Mình nộp bài dịch nha.

*Translate into Vietnamese:
Myra bảo Myron rằng họ không cần xem xét lẫn nhau một lát. Bác sĩ đã đề nghị rằng cô đi 1 chuyến nghỉ lễ ngắn cách xa công việc và 1 chuyến nghỉ lễ dài cách xa Myron.
"Em đã nói gì với ông ấy về anh?" Myron hỏi.

Cô ấy bảo bác sĩ rằng cô đã mơ những giấc mơ mà Myron rời xa cô. Thỉnh thoảng cô mơ rằng anh đẩy cô ra khỏi xe ở giữa chốn ko đâu. Cô khóc bên đường ở giữa đêm, lạnh và sợ, cho tới khi đèn xe khuất mất.

"Đó là kiểu giấc mơ gì vậy?" Giọng Myron lớn lên. "Em có nghĩ anh sẽ bao giờ làm vậy với em chưa?" Cô nói cô ko bít.

"Em không biết ư?! Tất nhiên anh sẽ không làm thế đối với em! Anh yêu em!"

Myra yêu cầu Myron nhỏ giọng lại. Cô không còn tin anh yêu cô nữa. Một hôm, cảm thấy suy nhược và bấp bênh, cô nói với Myron rằng sẽ rất tốt để đi nghỉ vào cuối tuần. Có thể họ sẽ đến 1 nơi nghỉ mát im ắng trên núi. Anh bảo cô anh đã có 1 buổi đánh gôn vào thứ 7 đó. Họ có thể đi nghỉ mát khi khác. Cô sững sốt.

"Em cần anh vào ngày cuối tuần. Thay vì, anh chọn đi chơi gôn. Bây giờ có 1 cái bóng trong tim em mà ko gì có thể tháo bỏ," cô buồn bã nói với anh.

325554 top -

*Vocabulary:

• astound(v): làm cho sửng sốt, kinh ngạc
• disappear(v): biến mất
• golf(n): gôn
• insecure(adj): không an toàn
• loud(a): lớn
• prefer(v): thích hơn
• resort(n): khu nghỉ mát
• shadow(n): cái bóng
• taillight(n): đèn sau
• vacation(n): kì nghỉ

===============

*Yes/No Questions:

1.Did Myra tell Myron that they shouldn't see each other for a while?Yes
2.Had her doctor suggested that she take a short vacation from her job?Yes
3.Had her doctor suggested that she take a long vacation with Myron?Yes
4.Did she have dreams about Myron leaving her?Yes
5.Did he push her out of his car?No
6.Did he leave her crying on the side of the road?No
7.Did she ask him to talk louder?No
8.Did she believe that he still loved her?No
9.Had she told him it would be nice to get away for the weekend?Yes
10.Was he playing golf that Saturday?Yes

==================

*Fill in the blanks:

Myra told Myron that they shouldn’t see each __other____ for a while. Her doctor had suggested that __she___ take a short vacation from her job and __a___ long vacation from Myron.

"What did you tell ___him___ about me?" Myron asked.

She told her doctor __that____ she had dreams about Myron leaving her. She ___sometimes____ dreamed that he pushed her out of his __car____ in the middle of nowhere. She would be __crying____ on the side of the road in the __middle___ of the night, cold and scared, as the __taillights__ disappeared.

"What kind of dream is that?" Myron's ___voice___ was loud. “Do you think I would ever __do___ that to you?" She said that she didn’t ___know___ .

"You don’t know?! Of course I wouldn’t do ___that__ to you! I love you!"

Myra asked Myron ___to___ lower his voice. She no longer believed that __he___ loved her. One day, feeling low and insecure, __she____ had told Myron that it would be nice __to____ get away for the weekend. Perhaps they could _go____ to a quiet resort in the mountains. He _told____ her that he was playing golf that Saturday. __Maybe____ they could go to a resort another time. __She____ was astounded.

"I needed you that weekend. Instead, ___you__ preferred to play golf. Now there is a __shadow___ on my heart that nothing can remove," she __told___ him sadly.

================

*Translate into Vietnamese:

Cuộc chia tay

Myra bảo với Myron rằng họ nên không gặp nhau trong một thời gian. Bác sĩ của cô đã đề nghị rằng cô nên có một kì nghỉ ngắn hạn với công việc và không gặp Myron một thời gian dài.

"Em đã kể với ông ta về anh như thế nào?" Myron hỏi.

Cô kể với bác sĩ của mình rằng cô đã mơ những giấc mơ mà Myron rời bỏ cô. Cô đôi khi mơ rằng anh đẩy cô ra khỏi xe ở nơi nào đó không biết. Cô ấy sẽ đứng khóc bên đường giữa đêm, lạnh lẽo và sợ hãi khi đèn sau của chiếc xe biến mất dần.

"Giấc mơ đó có ý nghĩa gì vậy?" Myron nói lớn lên."Em nghĩ rằng anh sẽ làm vậy với em sao?" Cô nói rằng cô không biết.

"Em không biết?! Dĩ nhiên là anh sẽ không làm vậy với em rồi! Anh yêu em!"

Myra bảo Myron nói nhỏ lại. Cô không bao giờ có thể tin rằng anh ta vẫn yêu cô. Một ngày nọ, cảm thấy mệt mỏi và bấp bênh, cô đã bảo Myron rằng sẽ thật tuyệt biết bao nếu đi đâu đó vào cuối tuần. Có lẽ họ sẽ đí tới một khu nghỉ mát yên tỉnh trên núi. Anh ta bảo rằng anh ta sẽ đi chơi gôn vào thứ bảy. Có thể họ sẽ đi nghỉ mát vào một lúc khác. Cô cảm thấy kinh ngạc.

"Em cần anh vào cuối tuần đó. Thay vì vậy, anh lại thích chơi gôn hơn. Bây giờ tồn tại một khoảng tối trong tim em và không gì có thể xóa nhòa được," cô ấy nói một cách buồn bã.

398176 top -
ESL 32: The Breakup
1, 2

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.