.
ESL 28: Trick or Treat
1, 2 - bottom


ESL 28: Trick or TreatDownload


Two girls were trick-or-treating on Halloween night when a large group of teens attacked them, leaving both high school seniors unconscious. One needed surgery to repair her eye socket.

The victims were white, and their attackers were black. Seven attackers were girls, and one was an 18-year-old boy. The boy said that he did not attack the girls; he tried to protect them.

"So why were you swinging a skateboard?" asked a witness. The boy said that he was swinging the skateboard at the attackers, not the victims.

The prosecution added "hate crime" to the charge of assault because racial slurs were made before the victims were attacked.

The trial in Long Beach lasted almost four weeks. All the attackers were found guilty, but not one spent even a day in jail. The judge sentenced them to "house arrest" for a month. House arrest meant that they had to sleep in their own beds at home. The boy had to do 20 hours of community service.

Law-abiding white and black adults were outraged at the light sentences. The two girls required hospital care, yet the thugs received a mere slap on the wrist. Concerned parents immediately created a website for recalling the judge.

225044 top -


*Vocabulary:

• abide:
• assault:
• attack:
• guilty:
• Halloween:
• jail:
• judge:
• prosecution:
• protect:
• racial:
• senior:
• sentence:
• skateboard:
• slap:
• slur:
• socket:
• surgery:
• swing:
• thug:
• treat:
• trial:
• trick:
• unconscious:
• victim:
• witness:
• wrist:

===================

*Yes/No Questions:

1.Were two girls trick-or-treating?
2.Was it Halloween night?
3.Were both girls in college?
4.Did one girl need surgery to repair her eardrum?
5.Were the victims black?
6.Were their attackers black?
7.Were most of the attackers girls?
8.Did the boy say he was trying to protect the girls?
9.Was the boy swinging a surfboard?
10.Did the trial take place on the beach?

=================

*Fill in the blanks:

Two girls were trick-or-treating on Halloween night when ________ large group of teens attacked them, leaving both ________ school seniors unconscious. One needed surgery to repair __________ eye socket.

The victims were white, and their ___________ were black. Seven attackers were girls, and one _________ an 18-year-old boy. The boy said that he _______ not attack the girls; he tried to protect _______ .

"So why were you swinging a skateboard?" asked ________ witness. The boy said that he was swinging ________ skateboard at the attackers, not the victims.

The __________ added "hate crime" to the charge of assault _________ racial slurs were made before the victims were _________ .

The trial in Long Beach lasted almost four ________ . All the attackers were found guilty, but not _________ spent even a day in jail. The judge __________ them to "house arrest" for a month. House _________ meant that they had to sleep in their ________ beds at home. The boy had to do ________ hours of community service.

Law-abiding white and black _______ were outraged at the light sentences. The two _________ required hospital care, yet the thugs received a _________ slap on the wrist. Concerned parents immediately created _________ website for recalling the judge.

==================

*Translate into Vietnamese:

……….

225045 top -

Review to do homework… Best regards …

232059 top -
• abide:tồn tại
• assault:tấn công
• attack:tấn công
• guilty:phạm tội
• Halloween:
• jail:nhà tù
• judge:quan tòa
• prosecution:sự khởi tố
• protect:bảo vệ
• racial:chủng tộc
• senior:lớn tuổi hơn
• sentence:lời tuyên án
• skateboard:ván trượt
• slap:cái vỗ mạnh
• slur:điều xấu
• socket:hốc
• surgery:phẫu thuật
• swing:đu đưa
• thug:côn đồ
• treat:đối xử
• trial:viẹc xét xử
• trick:lừ gạt
• unconscious:bất tỉnh
• victim:nạn nhân
• witness:nhân chứng
• wrist:cổ tay

===================

*Yes/No Questions:

1.Were two girls trick-or-treating?Yes
2.Was it Halloween night?Yes
3.Were both girls in college?No
4.Did one girl need surgery to repair her eardrum?No
5.Were the victims black?No
6.Were their attackers black?Yes
7.Were most of the attackers girls?Yes
8.Did the boy say he was trying to protect the girls?Yes
9.Was the boy swinging a surfboard?Yes
10.Did the trial take place on the beach?No

=================

*Fill in the blanks:

Two girls were trick-or-treating on Halloween night when ____a____ large group of teens attacked them, leaving both ___high_____ school seniors unconscious. One needed surgery to repair __her________ eye socket.

The victims were white, and their __attackers_________ were black. Seven attackers were girls, and one _was________ an 18-year-old boy. The boy said that he __did_____ not attack the girls; he tried to protect __them_____ .

"So why were you swinging a skateboard?" asked _a_______ witness. The boy said that he was swinging __the______ skateboard at the attackers, not the victims.

The __prosecution________ added "hate crime" to the charge of assault __because_______ racial slurs were made before the victims were _attacked________ .

The trial in Long Beach lasted almost four _weeks_______ . All the attackers were found guilty, but not __one_______ spent even a day in jail. The judge __sentenced_______ them to "house arrest" for a month. House __arrest_______ meant that they had to sleep in their __own______ beds at home. The boy had to do ___20_____ hours of community service.

Law-abiding white and black _adults______ were outraged at the light sentences. The two __girls_______ required hospital care, yet the thugs received a __mere_______ slap on the wrist. Concerned parents immediately created ___a______ website for recalling the judge.

==================

*Translate into Vietnamese:

……….

238903 top -

Done...

239929 top -
Hongbambi xin nộp bài 28

*Vocabulary:

• abide: TUÂN THỦ
• assault: TẤN CÔNG
• attack: TẤN CÔNG
• guilty: CÓ TỘI
• Halloween: LỄ HALLOWEEN
• jail: NHÀ TÙ
• judge: TÒA ÁN
• prosecution: KHỞI TỐ
• protect: BẢO VỆ
• racial: CHỦNG TỘC
• senior: SINH VIÊN NĂM CUỐI
• sentence: TUYÊN ÁN
• skateboard: VÁN TRƯỢT
• slap: ĐẶT VÀO
• slur: ĐIỀU XẤU HỔ
• socket: HỐC, LỖ
• surgery: PHẨU THUẬT
• swing: ĐU ĐƯA
• thug: TỘI PHẠM
• treat: CHIÊU ĐÃI
• trial: PHIÊN TÒA
• trick: TRÒ BỊP BỢM
• unconscious: BẤT TỈNH
• victim: NẠN NHÂN
• witness: NHÂN CHỨNG
• wrist: CỔ TAY

===================

*Yes/No Questions:

1.Were two girls trick-or-treating? - YES.
2.Was it Halloween night? - YES.
3.Were both girls in college? - NO.
4.Did one girl need surgery to repair her eardrum? - NO.
5.Were the victims black? - NO.
6.Were their attackers black? - YES.
7.Were most of the attackers girls? - YES.
8.Did the boy say he was trying to protect the girls? -YES.
9.Was the boy swinging a surfboard? - NO.
10.Did the trial take place on the beach? - YES.

=================

*Fill in the blanks:

Two girls were trick-or-treating on Halloween night when __A__ large group of teens attacked them, leaving both __HIGH__ school seniors unconscious. One needed surgery to repair __HER__ eye socket.

The victims were white, and their __ATTACKERS__ were black. Seven attackers were girls, and one __BOY__ an 18-year-old boy. The boy said that he __DID__ not attack the girls; he tried to protect __THEM__ .

"So why were you swinging a skateboard?" asked __A__ witness. The boy said that he was swinging __THE__ skateboard at the attackers, not the victims.

The __PROSECUTION__ added "hate crime" to the charge of assault __BECAUSE__ racial slurs were made before the victims were __ATTACKED__ .

The trial in Long Beach lasted almost four __WEEKS__ . All the attackers were found guilty, but not __ONE__ spent even a day in jail. The judge __SENTENCED__ them to "house arrest" for a month. House __ARREST__ meant that they had to sleep in their __OWN__ beds at home. The boy had to do __20__ hours of community service.

Law-abiding white and black __ADULTS__ were outraged at the light sentences. The two __GIRLS__ required hospital care, yet the thugs received a __MERE__ slap on the wrist. Concerned parents immediately created __A__ website for recalling the judge.

==================

242979 top -

Done...

243497 top -

*Vocabulary:

• abide: Tồn tại, chờ đợi, chịu đựng
• assault: Tấn công, cưỡng hiếp
• attack: Tấn công, cơn bệnh
• guilty: Có tội, phạm tội
• Halloween: Đêm trước ngày lễ các thánh
• jail: Khám đường, nhà tù
• judge: Quan tòa
• prosecution: Sự khởi tố
• protect: Bảo vệ, giúp đỡ
• racial: Chủng tộc
• senior: Cao cấp, sinh viên ở lớp thi tốt nghiệp
• sentence: Câu, lời tuyên án
• skateboard: Tấm ván trượt
• slap: Cái vỗ, cái đập,sự lăng mạ, sỉ nhục
• slur: Nói xấu, gièm pha
• socket: Lỗ, hố, lắp vào đế
• surgery: Phẩu thuật
• swing: Nhún nhảy
• thug: Côn đồ
• treat: Thết đãi
• trial: Sự thử, việc xét xử, điều thử thách
• trick: Trò chơi khăm
• unconscious: Bất tỉnh
• victim: Nạn nhân
• witness: Sự làm chứng
• wrist: Cổ tay, cườm tay, đánh bằng cổ tay

===================

*Yes/No Questions:

1.Were two girls trick-or-treating? Yes
2.Was it Halloween night? Yes
3.Were both girls in college? No
4.Did one girl need surgery to repair her eardrum? No
5.Were the victims black? No
6.Were their attackers black? Yes
7.Were most of the attackers girls? Yes
8.Did the boy say he was trying to protect the girls? Yes
9.Was the boy swinging a surfboard? No
10.Did the trial take place on the beach? Yes

=================

*Fill in the blanks:

Two girls were trick-or-treating on Halloween night when __a______ large group of teens attacked them, leaving both __high______ school seniors unconscious. One needed surgery to repair __her________ eye socket.

The victims were white, and their ________attackers_______ were black. Seven attackers were girls, and one __was_______ an 18-year-old boy. The boy said that he __did_____ not attack the girls; he tried to protect _them______ .

"So why were you swinging a skateboard?" asked __a______ witness. The boy said that he was swinging __the______ skateboard at the attackers, not the victims.

The ____prosecution________ added "hate crime" to the charge of assault ____because_______ racial slurs were made before the victims were ____attacked_______ .

The trial in Long Beach lasted almost four ____weeks______ . All the attackers were found guilty, but not __one_______ spent even a day in jail. The judge ____sentenced________ them to "house arrest" for a month. House ____arrest_______ meant that they had to sleep in their __own______ beds at home. The boy had to do __20______ hours of community service.

Law-abiding white and black __were_____ were outraged at the light sentences. The two ____girls_______ required hospital care, yet the thugs received a ___mere______ slap on the wrist. Concerned parents immediately created __a_______ website for recalling the judge.

==================

*Translate into Vietnamese:

Đánh lừa hay thết đãi.
2 cô gái hóa trang trong lễ hội Hallowen.( Đêm trước ngày lễ các thánh ). và một nhóm đông thiếu niên đã tấn công họ.
Cả 2 rời trường Trung Học cấp cao trong trạng thái vô ý thức. Một người cần phải phẩu thuật khâu lại hốc mắt bị rách.
Nạn nhân là người da trắng, tấn công họ là nhóm người da đen, 7 tên tội phạm là nữ, và một thanh niên 18 tuổi, tên thanh niên nói hắn không tấn công các cô gái, hắn đã cố bảo vệ họ.
" Vậy tạo sao cậu vung vẩy tấm ván trượt".
Người làm chứng hỏi. Hắn trả lời: Vào lúc tấn công hắn chỉ vung vẩy tấm ván trượt, không đánh nạn nhân.
Sự theo đuổi cộng với lòng căm thù đã khiến cuộc tấn công diễn ra bởi sự phân biệt chủng tộc được tạo ra trước khi nạn nhân bị tấn công.
Việc xét xử được diễn ra ở bãi biển dài sau gần 4 tuần.
Tất cả những tên tấn công đều bị buộc tội, nhưng không phải ngồi tù ngày nào. Vị quan tòa tuyên án họ bị quản thúc tại gia trong một tháng, quản thúc tại gia có nghĩa là họ được ngủ trên gường của họ ở nhà. Tên thanh niên bị buộc lao động công ích 20 giờ.
Luật pháp tôn trọng da trắng và da đen. Quan tòa đã tuyên án nhẹ, 2 cô gái cần sự chăm sóc của bệnh viện, còn những tên côn đồ bị trừng phạt như một cú đánh nhẹ vào cổ tay.
Một webside được tạo ra ngay lập tức để những bậc cha mẹ có liên quan gọi về cho quan tòa.

245297 top -

Done...

246218 top -
tuananh xin nộp bài

*Vocabulary:

• abide(v): vẫn còn, chịu đựng
• assault(n): cuộc tấn công, đột kích
• attack(v): tấn công
• guilty(n): điều sai trái
• Halloween(n): Lễ hội ma
• jail(n): nhà tù
• judge(n): thẩm phán
• prosecution(n): bên khởi tố
• protect(v): bảo vệ
• racial(a): do chủng tộc
• senior(n): sinh viên năm cuối
• sentence(n):lời tuyên án
• skateboard(n): ván trượt
• slap(n): cú đánh
• slur(n): sự gièm pha, vết nhơ
• socket(n): hốc mắt
• surgery(n): ca phẫu thuật
• swing(v): vung lên, quạt
• thug(n): kẻ tội phạm
• treat(n): đối xử, thết đãi
• trial(n): sự xét xử
• trick:
• unconscious(a): bất tỉnh
• victim(n): nạn nhân
• witness(n): nhân chứng
• wrist(n): cổ tay

===================

*Yes/No Questions:

1.Were two girls trick-or-treating?Yes
2.Was it Halloween night?Yes
3.Were both girls in college?No
4.Did one girl need surgery to repair her eardrum?Yes
5.Were the victims black?No
6.Were their attackers black?Yes
7.Were most of the attackers girls?Yes
8.Did the boy say he was trying to protect the girls?Yes
9.Was the boy swinging a surfboard?No
10.Did the trial take place on the beach?Yes

=================

*Fill in the blanks:

Two girls were trick-or-treating on Halloween night when ____a____ large group of teens attacked them, leaving both ____high____ school seniors unconscious. One needed surgery to repair _____her_____ eye socket.

The victims were white, and their ______attackers_____ were black. Seven attackers were girls, and one __was_______ an 18-year-old boy. The boy said that he ______did_ not attack the girls; he tried to protect __them_____ .

"So why were you swinging a skateboard?" asked ____a____ witness. The boy said that he was swinging ___his____ skateboard at the attackers, not the victims.the

The ______prosecution____ added "hate crime" to the charge of assault _______because__ racial slurs were made before the victims were ___attacked______ .

The trial in Long Beach lasted almost four __weeks______ . All the attackers were found guilty, but not ___one______ spent even a day in jail. The judge _____sentenced_____ them to "house arrest" for a month. House _______arrest__ meant that they had to sleep in their __own______ beds at home. The boy had to do ___20_____ hours of community service.

Law-abiding white and black __adults_____ were outraged at the light sentences. The two ___girls______ required hospital care, yet the thugs received a _____mere____ slap on the wrist. Concerned parents immediately created ______a___ website for recalling the judge.

==================

*Translate into Vietnamese:

Bày trò hay thết đãi

Hai cô gái đang chơi trò bày trò hay thết đãi vào đêm Lễ hội ma thì một nhóm đông thanh thiếu niên tấn công họ, rồi để lại hai cô gái bị bất tỉnh. Một cuộc phẫu thuật được tiến hành để chỉnh lại hốc mắt cho một cô.

Nạn nhân là người da trắng còn kẻ tấn công là người da đen. Bảy kẻ tấn công là con gái còn một người là một cậu trai. Cậu trai nói rằng cậu không đánh những cô gái; cậu chỉ cố gắng bảo vệ họ.

"Vậy tại sao cậu lại vung cái ván trượt của mình lên?" một nhân chứng hỏi. Cậu trai nói rằng cậu vung cái ván của mình vào những kẻ tấn công, không phải là vào nạn nhân.

Bên khởi tố thêm vào tội danh "ghét" cho cuộc tấn công bởi vì sự gièm pha chủng tộc đã được hình thành trước khi nạn nhân bị tấn công.

Sự xét xử kéo dài gần bốn tuần. Tất cả những kẻ tấn công đều là sai trái nhưng không có tên nào bị cầm tù dù chỉ một ngày. Thẩm phán tuyên án chúng bị "bắt ở nhà" một tháng. Bắt ở nhà có nghĩa là chúng phải ngủ trên cái giường của mình ở nhà. Cậu trai phải đi làm công ích 20 giờ.

Lời tuyên án nhẹ nhàng từ luật đã làm cho những người lớn da đen và da trắng ngỡ ngàng. Hai cô gái phải nhập viện, và bọn côn đồ chỉ bị phạt nhẹ như phủi bụi. Những cha mẹ quan tâm liền lập ra một trang web để phản ứng lại vị thẩm phán.

247930 top -

Done...

250473 top -
Nộp bài ESL 28 : Trick ỏ Treat
*Vocabulary:

• abide: Tồn tại
• assault: Cuộc tấn công
• attack: Tấn công
• guilty: Có lỗi
• Halloween: Ngày 31 tháng 10 đêm trước ngày Lễ thánh
• jail: Nhà tù
• judge: Quan tòa
• prosecution: Sự khởi tố
• protect: Bảo vệ
• racial: Chủng tộc
• senior: Lớn tuổi hơn
• sentence: Lời tuyên án
• skateboard: Ván trượt
• slap: Cái vỗ mạnh
• slur: Điều xấu
• socket: Hốc
• surgery: Phẫu thuật
• swing: Đu đưa
• thug: Côn đồ
• treat: Đối xử
• trial: Việc xét xử
• trick: Lừa gạt
• unconscious: Bất tỉnh
• victim: Nạn nhân
• witness: Nhân chứng
• wrist: Cổ tay

===================

*Yes/No Questions:

1.Were two girls trick-or-treating? Yes
2.Was it Halloween night? Yes
3.Were both girls in college? No
4.Did one girl need surgery to repair her eardrum? No
5.Were the victims black? No
6.Were their attackers black? Yes
7.Were most of the attackers girls? Yes
8.Did the boy say he was trying to protect the girls? Yes
9.Was the boy swinging a surfboard? Yes
10.Did the trial take place on the beach? No

=================

*Fill in the blanks:

Two girls were trick-or-treating on Halloween night when _a_ large group of teens attacked them, leaving both _high_ school seniors unconscious. One needed surgery to repair _her_ eye socket.

The victims were white, and their _attackers_ were black. Seven attackers were girls, and one _was_ an 18-year-old boy. The boy said that he _did_ not attack the girls; he tried to protect _them_ .

"So why were you swinging a skateboard?" asked _a_ witness. The boy said that he was swinging _the_ skateboard at the attackers, not the victims.

The_prosecution_ added "hate crime" to the charge of assault _because_ racial slurs were made before the victims were _attacked_ .

The trial in Long Beach lasted almost four _weeks_ . All the attackers were found guilty, but not _one_ spent even a day in jail. The judge _sentenced_ them to "house arrest" for a month. House _arrest_ meant that they had to sleep in their _own_ beds at home. The boy had to do _20_ hours of community service.

Law-abiding white and black _adults_ were outraged at the light sentences. The two _girls_ required hospital care, yet the thugs received a _mere_ slap on the wrist. Concerned parents immediately created _a_ website for recalling the judge.

260349 top -

Done

274692 top -
Mình xin nộp bài:

ESL 28: Trick or Treat

*Vocabulary:
• abide: tuân thủ
• assault: tấn công
• attack: tấn công
• guilty: có tội
• Halloween: lễ Halloween
• jail: tù
• judge: quan tòa
• prosecution: nguyên đơn
• protect: bảo vệ
• racial: chủng tộc
• senior: thâm niên
• sentence: buộc tội, tuyên án
• skateboard: ván trượt
• slap: vỗ nhẹ
• slur: lời thóa mạ
• socket: hốc
• surgery: phẫu thuật
• swing: vung
• thug: côn đồ
• treat: chiêu đãi
• trial: phiên tòa
• trick: phá phách
• unconscious: bất tỉnh
• victim: nạn nhân
• witness: nhân chứng
• wrist: cổ tay

*Yes/No Questions:
1.Were two girls trick-or-treating? Yes, they were.
2.Was it Halloween night? Yes, it was.
3.Were both girls in college? No, they weren't.
4.Did one girl need surgery to repair her eardrum? No, she didn't.
5.Were the victims black? No, they weren't.
6.Were their attackers black? Yes, they were.
7.Were most of the attackers girls? Yes, they were.
8.Did the boy say he was trying to protect the girls? Yes, he did.
9.Was the boy swinging a surfboard? No, he wasn't.
10.Did the trial take place on the beach? Yes, it did.

*Fill in the blanks:
Two girls were trick-or-treating on Halloween night when ___a_____ large group of teens attacked them, leaving both ___high_____ school seniors unconscious. One needed surgery to repair _____her_____ eye socket.

The victims were white, and their _____attackers______ were black. Seven attackers were girls, and one _____was____ an 18-year-old boy. The boy said that he ____did___ not attack the girls; he tried to protect ___them____ .

"So why were you swinging a skateboard?" asked ____the____ witness. The boy said that he was swinging ____the____ skateboard at the attackers, not the victims.

The _____prosecution_____ added "hate crime" to the charge of assault _____because____ racial slurs were made before the victims were _____attacked____ .

The trial in Long Beach lasted almost four ____weeks____ . All the attackers were found guilty, but not _____one____ spent even a day in jail. The judge _____sentenced_____ them to "house arrest" for a month. House _____arrest____ meant that they had to sleep in their ___own_____ beds at home. The boy had to do _____twenty___ hours of community service.

Law-abiding white and black ___adults____ were outraged at the light sentences. The two _____girls____ required hospital care, yet the thugs received a _________ slap on the wrist. Concerned parents immediately created _____the____ website for recalling the judge.

*Translate into Vietnamese:
Phá hay Đãi

Hai cô gái đang chơi trò phá-hay-đãi trong đêm Halloween thì một nhóm đông các thiếu niên tấn công họ, bỏ cả hai cô học sinh trung học năm cuối nằm bất tỉnh. Một người phải phẫu thuật để chữa hốc mắt.

Nạn nhân mặc đồ trắng, và những người tấn công họ mặc đồ đen. Bảy kẻ tấn công là các cô gái, và một cậu con trai mười tám tuổi. Cậu con trai nói cậu ta không tấn công hai cô gái kia; cậu ta cố bảo vệ họ.

"Vậy tại sao cậu lại vung cái ván trượt lên?" một nhân chứng hỏi. Cậu trai nói cậu đang vung cái ván trượt vào những kẻ tấn công, chứ không phải vào các nạn nhân."

Bên nguyên đơn đã thêm "tội căm ghét" vào tội tấn công bởi vì những lời nói kháy về chủng tộc đã được thốt ra trước khi các nạn nhân bị tấn công.

Việc xét xử ở Long Beach kéo dài gần bốn tuần. Tất cả những kẻ tấn công đều bị cho là có tội, nhưng không một ai vào tù thậm chí chỉ một ngày. Quan tòa tuyên án họ phải "chịu án treo" trong một tháng. Cậu con trai phải làm dịch vụ công ích 20 giờ.

Những công dân trưởng thành bám sát luật lệ trên giấy trắng mực đen đã bị xúc phạm trước bản án quá nhẹ. Hai cô gái phải cần đến việc chăm sóc của bệnh viện, song bọn côn đồ đơn thuần chỉ nhận một cú vỗ nhẹ trên cổ tay. Các bậc cha mẹ có liên quan ngay lập tức đã tạo một trang web để đòi công lý.

312385 top -

Done

313980 top -
ESL 28: Trick or Treat
1, 2

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.