.
ESL 8: Pete's Sharp Knife
1, 2, 3, 4 - bottom


ESL 8: Pete's Sharp Knife


Download


Pete was in his kitchen. He was about to slice three green apples. He liked to eat fresh apples with cinnamon sprinkled on them. He opened the blinds so that he could get more sunlight into the kitchen. Now he could see what he was doing.

He grabbed a knife out of a drawer. It said "Surgical Stainless USA" on the side of the blade. The blade was very thin and light. It had teeth, like a saw. The handle was a brown piece of cheap hollow plastic.

He had bought this knife about 20 years ago at a county fair. It was one of those knives that were advertised on TV. It could cut through a tomato can, and then cut easily and cleanly through a fresh tomato.

"You never need to sharpen it. The sharp edge is guaranteed for life." That’s how they advertised it. And Pete, for once, couldn’t argue that the advertisers lied. This was a great knife.

But it was also a dangerous knife. A couple of years ago, Pete was careless. He was rapidly slicing a potato and the blade got his finger. The doctor put three stitches in Pete’s finger.

"Next time, be more careful," the doctor said.

No kidding, Pete thought. He was so careful that he didn’t use the knife for almost a year.

210427 top -


*Vocabulary:

• advertise:
• blade:
• blind:
• cinnamon:
• drawer:
• guarantee:
• hollow:
• slice:
• sprinkle:
• stainless:
• stitch:
• surgical:

=================

*Yes/No Questions:

1.Was Pete in his kitchen?
2.Was he about to slice four apples?
3.Were the apples red?
4.Did he like to sprinkle salt on fresh apples?
5.Did he close the blinds?
6.Was the knife blade thick and heavy?
7.Do you ever need to sharpen the knife?
8.Is the sharp edge guaranteed for life?
9.Was it a great knife?
10.Did the doctor put four stitches in Pete's finger?

================

*Fill in the blanks:

Pete was in his kitchen. He was _____ to slice three green apples. He liked _____ eat fresh apples with cinnamon sprinkled on _____ . He opened the blinds so that he _____ get more sunlight into the kitchen. Now _____ could see what he was doing.

He _____ a knife out of a drawer. It _____ "Surgical Stainless USA" on the side of _____ blade. The blade was very thin and _____ . It had teeth, like a saw. The _____ was a brown piece of cheap hollow _____ .

He had bought this knife about 20 _____ ago at a county fair. It was _____ of those knives that were advertised on _____ . It could cut through a tomato can, _____ then cut easily and cleanly through a _____ tomato.

"You never need to sharpen it. _____ sharp edge is guaranteed for life." That’s _____ they advertised it. And Pete, for once, _____ ’t argue that the advertisers lied. This was _____ great knife.

But it was also a ______ knife. A couple of years ago, Pete ______ careless. He was rapidly slicing a potato _____ the blade got his finger. The doctor _____ three stitches in Pete’s finger.

"Next time, _____ more careful," the doctor said.

No kidding, _____ thought. He was so careful that he _____ ’t use the knife for almost a year.

=================

*Translate into Vietnamese:

........

210428 top -
I'm turning my homework to Ms chitam! :)

*Vocabulary:

• advertise: quảng cáo
• blade: lưỡi dao
• blind: mù
• cinnamon: cây quế
• drawer: ngăn kéo
• guarantee: bảo hiểm
• hollow: trống rỗng
• slice: cắt
• sprinkle: rắc
• stainless: không rỉ
• stitch: khâu
• surgical: phẫu thuật

=================

*Yes/No Questions:

1. Yes, he was.
2. No, he wasn't.
3. No, they weren't.
4. Yes, he did.
5. No, he didn't.
6. No, it wasn't.
7. No, I don't.
8. Yes, it ị
9. Yes, it was.
10.No, he didn't.

================

*Fill in the blanks:

Pete was in his kitchen. He was __about___ to slice three green apples. He liked __to__ eat fresh apples with cinnamon sprinkled on __them___ . He opened the blinds so that he __could___ get more sunlight into the kitchen. Now __he___ could see what he was doing.

He __got___ a knife out of a drawer. It __said___ "Surgical Stainless USA" on the side of __the___ blade. The blade was very thin and ____light___ . It had teeth, like a saw. The ____handle___ was a brown piece of cheap hollow _____ .

He had bought this knife about 20 ___years__ ago at a county fair. It was ___one__ of those knives that were advertised on __TV___ . It could cut through a tomato can, ___and__ then cut easily and cleanly through a ______fresh__ tomato.

"You never need to sharpen it. ___the__ sharp edge is guaranteed for life." That’s __how___ they advertised it. And Pete, for once, ____couldn___ ’t argue that the advertisers lied. This was __a___ great knife.

But it was also a ____dangerous____ knife. A couple of years ago, Pete __was____ careless. He was rapidly slicing a potato __and___ the blade got his finger. The doctor ___put__ three stitches in Pete’s finger.

"Next time, __be___ more careful," the doctor said.

No kidding, __Pete___ thought. He was so careful that he ___didn__ ’t use the knife for almost a year.

210478 top -
HenryWu is a good student.

210985 top -
Thank you, admin!

211153 top -

Dear : Teachers.
This is my homework.


*Vocabulary:

• advertise: Quảng cáo
• blade: Lưởi dao
• blind: Bức màn, bức rèm
• cinnamon: Cây quế
• drawer: Ngăn kéo
• guarantee: Bảo đảm
• hollow: Lỏm vào
• slice: Cắt mỏng
• sprinkle: Tưới, rải, rắc
• stainless: Không rỉ sét
• stitch: Mũi khâu
• surgical: Phẫu thuật

=================

*Yes/No Questions:

1.Was Pete in his kitchen? Yes
2.Was he about to slice four apples? No
3.Were the apples red? No
4.Did he like to sprinkle salt on fresh apples? No
5.Did he close the blinds? No
6.Was the knife blade thick and heavy? No
7.Do you ever need to sharpen the knife? Yes
8.Is the sharp edge guaranteed for life? Yes
9.Was it a great knife? Yes
10.Did the doctor put four stitches in Pete's finger? No

================

*Fill in the blanks:

Pete was in his kitchen. He was _about____ to slice three green apples. He liked __to___ eat fresh apples with cinnamon sprinkled on _them____ . He opened the blinds so that he _could____ get more sunlight into the kitchen. Now he_____ could see what he was doing.

He _grabbed____ a knife out of a drawer. It _said____ "Surgical Stainless USA" on the side of _blade____ blade. The blade was very thin and _light____ . It had teeth, like a saw. The _handle____ was a brown piece of cheap hollow _plastic____ .

He had bought this knife about 20 _years____ ago at a county fair. It was _one____ of those knives that were advertised on _T.V____ . It could cut through a tomato can, and_____ then cut easily and cleanly through a _fresh____ tomato.

"You never need to sharpen it. _the____ sharp edge is guaranteed for life." That’s _how____ they advertised it. And Pete, for once,_couldn___


’t argue that the advertisers lied. This was _a____ great knife.

But it was also a _dabgerous_____ knife. A couple of years ago, Pete _was_____ careless. He was rapidly slicing a potato _and____ the blade got his finger. The doctor _put____ three stitches in Pete’s finger.

"Next time, _be____ more careful," the doctor said.

No kidding, Pete_____ thought. He was so careful that he _đin____ ’t use the knife for almost a year.

Sharp lưỡi dao của Pete.
Pete ở trong bếp. Anh cắt mỏng 3 quả táo xanh, anh thích ăn Táo tươi rắc vài cái lá quế lên trên.
Anh kéo rèm cửa sổ để ánh sáng mặt trời rọi vào nhà bếp. Bây giờ anh có thể nhìn thấy những gì anh đang làm.
Anh cầm con dao ra khỏi ngăn kéo. Một bên mặt lưởi dao ghi ' Dao phẫu thuật không gỉ của Mỹ ', lưỡi dao rất mỏng và nhẹ, nó có răng giống như cái lưỡi cưa. Cán dao hơi lõm vào màu nâu.
Anh mua con dao này cách đây khoảng 20 năm, tại hội chợ triển lãm của tỉnh. Nó là 1 trong những con dao dược quảng cáo trên T.V.
Nó có thể cắt thùng đựng cà chua dể dàng, sau đó xuyên thẳng vào quả cà chua còn tươi.
Bạn không bao giờ cần phải mài nó, bảo đảm lưởi dao sắc rất thọ. Đó là cách họ quảng cáo nó. Và Pete bị thuyết phục trong lần nghe bài quảng cáo ở đó. Đây là một con dao rất tuyệt.
Nhưng nó cũng rất nguy hiểm. 2 năm trước Pete đã dùng nó không cẩn thận, anh cắt mỏng củ khoai tây một cách nhanh lẹ, lưởi dao đã gọt vào ngón tay của anh. Bác sĩ phải khâu 3 mũi vào ngón tay của Pete.
Lần tới phải cẩn thận hơn nhé ' bác sĩ dặn dò.
Không phải trẻ con, Pete thầm nghĩ, thế nhưng gần một năm anh đã không sử dụng nó

=================

228008 top -
• advertise:quảng cáo
• blade:lưỡi dao
• blind:bức rèm cửa
• cinnamon:cây quế
• drawer:ngăn kéo
• guarantee:bảo đảm
• hollow:hố trũng
• slice:cắt mỏng
• sprinkle:rắc
• stainless:không rỉ
• stitch:mũi khâu
• surgical:phẫu thuật

=================

*Yes/No Questions:

1.Was Pete in his kitchen?YES
2.Was he about to slice four apples?NO
3.Were the apples red?No
4.Did he like to sprinkle salt on fresh apples?No
5.Did he close the blinds?No
6.Was the knife blade thick and heavy?No
7.Do you ever need to sharpen the knife?No
8.Is the sharp edge guaranteed for life?YES
9.Was it a great knife?YES
10.Did the doctor put four stitches in Pete's finger?NO

================

*Fill in the blanks:

Pete was in his kitchen. He was about_____ to slice three green apples. He liked _to____ eat fresh apples with cinnamon sprinkled on __them___ . He opened the blinds so that he __could___ get more sunlight into the kitchen. Now __he___ could see what he was doing.

He grabbed_____ a knife out of a drawer. It _said____ "Surgical Stainless USA" on the side of _the____ blade. The blade was very thin and light_____ . It had teeth, like a saw. The _handle____ was a brown piece of cheap hollow ___plastic__ .

He had bought this knife about 20 years_____ ago at a county fair. It was _one____ of those knives that were advertised on __TV___ . It could cut through a tomato can, ___and__ then cut easily and cleanly through a _____ tomato.

"You never need to sharpen it. __The___ sharp edge is guaranteed for life." That’s __how___ they advertised it. And Pete, for once, __couldn___ ’t argue that the advertisers lied. This was _a____ great knife.

But it was also a dangerous______ knife. A couple of years ago, Pete __was____ careless. He was rapidly slicing a potato __and___ the blade got his finger. The doctor _put____ three stitches in Pete’s finger.

"Next time, __be___ more careful," the doctor said.

No kidding, __Pete___ thought. He was so careful that he __didn__ ’t use the knife for almost a year.

=================

*Translate into Vietnamese:

........

230772 top -

Review to do homework...
Regards

231323 top -


ESL 8: Pete's Sharp Knife

* Vocabulary:

• advertise: Quảng cáo (hàng hóa), đăng báo, yết thị, thông báo
• blade: lưỡi (dao, kiếm), lá (cỏ, lúa), mái (chèo), cánh (chong chóng)
• blind: Bức màn che, mành mành cuốn, bức rèm
• cinnamon: cây quế (thực vật)
• drawer: ngăn kéo
• guarantee: sự bảo đảm (pháp lý), cam đoan, bảo lãnh
• hollow: rỗng, hõm vào, lõm vào
• slice: miếng mỏng, lát mỏng, lạng mỏng, cắt miếng mỏng
• sprinkle: rắc, rãi, tưới, rơi lắc rắc
• stainless: không rỉ
• stitch: khâu, may, vá
• surgical: phẫu thuật, mỗ

=================

* Yes/No Questions:

1.Was Pete in his kitchen? - Yes
2.Was he about to slice four apples? - No
3.Were the apples red? - No
4.Did he like to sprinkle salt on fresh apples? - No
5.Did he close the blinds? - No
6.Was the knife blade thick and heavy? - No
7.Do you ever need to sharpen the knife? - Yes
8.Is the sharp edge guaranteed for life? - Yes
9.Was it a great knife? - Yes
10.Did the doctor put four stitches in Pete's finger? - No

================

* Fill in the blanks:

Pete was in his kitchen. He was __about___ to slice three green apples. He liked __to___ eat fresh apples with cinnamon sprinkled on _them____ . He opened the blinds so that he __could___ get more sunlight into the kitchen. Now __he___ could see what he was doing.

He _grabbed____ a knife out of a drawer. It __said___ "Surgical Stainless USA" on the side of _the____ blade. The blade was very thin and _light____ . It had teeth, like a saw. The __handle___ was a brown piece of cheap hollow __plastic___ .

He had bought this knife about 20 _years____ ago at a county fair. It was __one___ of those knives that were advertised on __TV___ . It could cut through a tomato can, __and___ then cut easily and cleanly through a _fresh____ tomato.

"You never need to sharpen it. __The___ sharp edge is guaranteed for life." That’s __how___ they advertised it. And Pete, for once, _couldn____ ’t argue that the advertisers lied. This was _a____ great knife.

But it was also a _dangerous_____ knife. A couple of years ago, Pete __was____ careless. He was rapidly slicing a potato _and____ the blade got his finger. The doctor __put___ three stitches in Pete’s finger.

"Next time, _be____ more careful," the doctor said.

No kidding, __Pete___ thought. He was so careful that he _didn____ ’t use the knife for almost a year.

=================

* Translate into Vietnamese:

Con dao sắc bén của Pete

Peter đang ở trong nhà bếp. Anh ấy sắp sửa cắt 3 trái táo xanh. Anh thích ăn táo tươi có rắc quế lên trên. Anh kéo rèm cửa để có thể nhận ánh sáng mặt trời chiếu vào nhiều hơn trong nhà bếp. Bây giờ, anh có thể thấy mình đang làm gì.

Anh cầm lấy con dao trong ngăn kéo. Ở mặt trên của lưỡi dao có ghi "Phẫu thuật Không rỉ USA". Lưỡi dao rất mỏng và nhẹ. Nó có răng trông giống như lưỡi cưa. Cán cầm là một miếng nhựa mỏng hõm vào màu nâu.

Anh đã mua con dao này 20 năm trước ở một Hội Chợ Tỉnh. Đó là một trong những con dao được quảng cáo trên TV. Nó có thể cắt ngang qua hộp đựng cà chua, và sau đó cắt dễ dàng và gọn gàng qua một trái cà chua tươi.

"Bạn không bao giờ cần phải mài nó. Độ sắc bén được bảo đảm suốt đời". Đó là những gì họ đã quảng cáo về nó. Và Pete, một lần duy nhất, đã không thể phủ định rằng quảng cáo đã nói dối. Đó là một con dao rất tốt.

Nhưng đó cũng là một con dao nguy hiểm. Một vài năm về trước, Pete đã bất cẩn. Anh đã nhanh chóng cắt mỏng một củ khoai tây và đã cắt vào ngón tay anh ấy. Bác sĩ đã khâu 3 mũi trên ngón tay của Pete.

"Lần tới, hãy cẩn thận hơn nhé," bác sĩ nói.

Đúng là không thể đùa, Pete nghĩ. Anh đã cẩn trọng đến nổi không sử dụng con dao gần một năm nay.

==============================================

234391 top -
Xin chào chitam,
Hôm nay xin được nộp bài số 8.
*Vocabulary:

• advertise:(v) quảng cáo, thông báo.
• blade: (n) lưỡi dao.
• blind: (n) rèm, màn che.
• cinnamon: (n) quế (hương liệu).
• drawer: (n) học tủ, ngăn kéo.
• guarantee:(v) bảo đảm, cam kết.
• hollow: (adj) rỗng.
• slice: (v) cắt thành lát mỏng.
• sprinkle: (v) rắc lên, tưới lên.
• stainless:(adj) không rỉ sét.
• stitch: (n) mũi may, mũi thêu.
• surgical: (adj) dùng để phẫu thuật.


*Yes/No Questions:

1.Was Pete in his kitchen? – YES .
2.Was he about to slice four apples? – NO .
3.Were the apples red? – NO .
4.Did he like to sprinkle salt on fresh apples? – NO .
5.Did he close the blinds? – NO .
6.Was the knife blade thick and heavy? – NO .
7.Do you ever need to sharpen the knife? – NO .
8.Is the sharp edge guaranteed for life? – YES .
9.Was it a great knife? – YES .
10.Did the doctor put four stitches in Pete's finger?
– NO .

*Fill in the blanks:

Pete was in his kitchen. He was __about___ to slice three green apples. He liked ___to__ eat fresh apples with cinnamon sprinkled on __them___ . He opened the blinds so that he __could___ get more sunlight into the kitchen. Now __he___ could see what he was doing.

He __grabbed___ a knife out of a drawer. It __said___ "Surgical Stainless USA" on the side of __the___ blade. The blade was very thin and __light___ . It had teeth, like a saw. The ___handle__ was a brown piece of cheap hollow ___plastic__ .

He had bought this knife about 20 __years___ ago at a county fair. It was __one___ of those knives that were advertised on ___TV__ . It could cut through a tomato can, __and___ then cut easily and cleanly through a ___fresh__ tomato.
"You never need to sharpen it. __The___ sharp edge is guaranteed for life." That’s ___how__ they advertised it. And Pete, for once, __couldn___ ’t argue that the advertisers lied. This was __a___ great knife.

But it was also a ___dangerous___ knife. A couple of years ago, Pete ___was___ careless. He was rapidly slicing a potato ___and__ the blade got his finger. The doctor __put___ three stitches in Pete’s finger.

"Next time, __be___ more careful," the doctor said.

No kidding, __Pete___ thought. He was so careful that he __didn___ ’t use the knife for almost a year.

*Translate into Vietnamese:
Con dao sắc bén của Pete
Pete đang ở trong nhà bếp của ông. Ông định sẽ xắt lát ba quả táo xanh . Ông thích ăn táo tươi với quế rắc lên . Ông đã mở toang những tấm màn để có thể nhận được ánh sáng mặt trời nhiều hơn vào trong gian bếp. Bây giờ thì ông có thể nhìn rõ thấy những thao tác của mình.

Ông cầm lấy một con dao trong ngăn kéo . Có câu "phẫu thuật không rỉ Hoa Kỳ" trên mặt của lưỡi dao. Lưỡi dao rất mỏng và nhẹ. Nó rất hữu dụng, có thể dễ dàng nhận thấy. Cán dao là một thanh nhựa rỗng màu nâu chất lượng xoàng.

Ông đã mua con dao này khoảng 20 năm trước tại một hội chợ của Quận. Đó là một trong những loại dao đã được quảng cáo trên truyền hình. Nó có thể cắt khoanh một quả cà chua đóng hộp, và cũng có thể cắt khoanh một cách dễ dàng và suông sẻ một quả cà chua tươi.


"Bạn không bao giờ cần phải mài nó. Độ sắc bén của nó được bảo đảm lâu dài". Họ đã quảng cáo về nó như vậy. Và Pete, dù chỉ một lần, không thể lập luận rằng các nhà quảng cáo đã nói dối. Đây là một loại dao cao cấp.

Nhưng nó cũng là một loại dao nguy hiểm. Một vài năm trước, Pete đã bất cẩn. Khi ông vội vàng xắt lát một củ khoai tây và lưỡi dao đã đi qua ngón tay của ông . Bác sĩ đã phải khâu ba mũi ở ngón tay của Pete.

"Sau này, phải cẩn thận hơn", bác sĩ căn dặn như vậy.

Không đùa, Pete nghĩ thế. Ông đã rất cẩn thận vì vậy ông đã không sử dụng đến con dao gần một năm nay.

234452 top -
Vocabulary:

• advertise: Quảng cáo
• blade: Lưởi lam
• blind: Màn cửa
• cinnamon: Quế, mùi quế
• drawer: Ngăn kéo, hộc tủ
• guarantee: Bảo đảm
• hollow: Rỗng, lòng bàn tay
• slice: Thái mõng, gọt vỏ
• sprinkle: Rắc lên, rãi lên
• stainless: Thép không rỉ
• stitch: May vá
• surgical: Phẩu thuật

=================

*Yes/No Questions:

1.Was Pete in his kitchen? Yes
2.Was he about to slice four apples? No
3.Were the apples red? No
4.Did he like to sprinkle salt on fresh apples? No
5.Did he close the blinds? No
6.Was the knife blade thick and heavy? No
7.Do you ever need to sharpen the knife? No
8.Is the sharp edge guaranteed for life? Yes
9.Was it a great knife? Yes
10.Did the doctor put four stitches in Pete's finger? No

================

*Fill in the blanks:

Pete was in his kitchen. He was __about___ to slice three green apples. He liked __to___ eat fresh apples with cinnamon sprinkled on ___them__ . He opened the blinds so that he __could___ get more sunlight into the kitchen. Now __he___ could see what he was doing.

He __grabbed___ a knife out of a drawer. It __said___ "Surgical Stainless USA" on the side of __the___ blade. The blade was very thin and __light___ . It had teeth, like a saw. The ___handle__ was a brown piece of cheap hollow __plastic___ .

He had bought this knife about 20 __years___ ago at a county fair. It was __one___ of those knives that were advertised on ___TV__ . It could cut through a tomato can, __and___ then cut easily and cleanly through a __fresh___ tomato.

"You never need to sharpen it. __The___ sharp edge is guaranteed for life." That’s _____ they advertised it. And Pete, for once, couldn’t argue that the advertisers lied. This was __a___ great knife.

But it was also a ___dangerous___ knife. A couple of years ago, Pete ___was___ careless. He was rapidly slicing a potato __and___ the blade got his finger. The doctor ___put__ three stitches in Pete’s finger.

"Next time, ___Pete__ more careful," the doctor said.

No kidding, ___He__ thought. He was so careful that he __ didn’t use the knife for almost a year.

=================

*Translate into Vietnamese:

CON DAO BÉN CỦA PETE

Pete ở trong bếp. Anh tính cắt chừng ba trái táo xanh ra thành miếng mỏng. Anh thích ăn táo tươi có rắc quế. Anh kéo mấy tấm màn che cửa sổ cho ánh sáng tràn vào bếp. Để anh có thể thực hiện ý định.

Anh lấy từ ngăn kéo ra một con dao. Cạnh dao ghi hàng chử " dao phẩu thuật không rỉ USA". Lưởi dao mỏng, nhẹ và có răng như lưởi cưa. Cán dao làm bằng loại nhựa rẻ tiền màu nâu và rỗng.

Anh mua con dao này cách đây gần hai mươi năm ở hội chợ quận. Nó là một trong những con dao được quãng cáo trên TV. Nó có thể cắt qua một thùng cà chua và dể dàng cắt gọn qua một trái cà chua.

"Bạn không bao giờ phải mài nó. Bảo đảm lưởi dao sắc bén sưốt đời " Đó là những gì họ quảng cáo cho nó. Và Pete, chưa một lần nghi ngờ những điều họ quảng cáo. Đây là một con dao tuyệt vời.

Nhưng nó củng là một con dao nguy hiểm. Khoãng hai năm trước, Pete đã bất cẩn. Lưởi dao cắt vào ngón tay khi anh vội vàng xắt một củ khoai tây. Bác sĩ phải may ba mủi trên ngón tay Pete.

Bác sĩ dặn " Lần sau phải cẩn thận hơn nghe"

Không đùa, Pete nghĩ. Anh quá cẩn thận đến nổi cả năm không đụng đến con dao.

235033 top -
Hi everybody, this is my homework
ESL 8: Pete's Sharp Knife

Cái dao sắc của Pete

Pete đã ở trong bếp. Anh ấy đang định thái lát ba quả táo xanh. Anh ấy thích ăn táo tươi có rắc bột quế. Anh kéo rèm cửa ra để cho ánh sáng lọt vào nhà bếp. Bây giờ anh có thể thấy anh ấy đang làm gì.
Anh với lấy con dao trong ngăn kéo. Có hàng chữ "Surgical Stainless USA” trên lưỡi con dao. Lưỡi dao rất mỏng và sáng. Nó có răng giống như cái cưa vậy. Tay cầm là thanh nhựa rỗng màu nâu rẻ tiền.
Anh ấy đã mua chiếc dao từ khoảng 20 năm trước tại một phiên chợ . Nó là một trong những chiếc dao được quảng cáo trên TV. Nó có thể đâm xuyên hộp cà chua và sau đó cắt cà chua tươi thật dễ dàng và sắc bén.
Bạn sẽ chẳng bao giờ cần mài dao. Độ sắc cạnh được bảo đảm suốt đời”. Đấy là cách mà họ quảng cáo về nó. Đối với Pete, dù chỉ một lần, không thể phản bác rằng quảng cáo lừa bịp. Nó đúng là một chiếc dao rất tuyệt.
Nhưng nó cũng là một chiếc dao nguy hiểm. 2 năm trước, Pete đã không cẩn thận. Anh thái cà chua rất nhanh và thái vào tay. Bác sỹ đã khâu 3 mũi vào tay pete.
Bác sỹ khuyên rằng lần tới phải cẩn thận hơn.
Không đùa được, Pete nghĩ. Anh ấy đã rất cẩn thận đến nỗi mà anh không hề sử dụng dao trong gần 1 năm.

*Vocabulary:

• advertise: quảng cáo
• blade: lưỡi dao
• blind: mành, rèm cửa
• cinnamon: quế
• drawer: ngăn kéo, hộc tủ
• guarantee: bảo hành, bảo đảm
• hollow: rỗng
• slice: thái mỏng,
• sprinkle: rắc
• stainless: không gợn vết bẩn
• stitch: mũi khâu
• surgical: phẫu thuật

=================

*Yes/No Questions:

1.Was Pete in his kitchen?yes
2.Was he about to slice four apples?no
3.Were the apples red?no
4.Did he like to sprinkle salt on fresh apples?no
5.Did he close the blinds?no
6.Was the knife blade thick and heavy?no
7.Do you ever need to sharpen the knife?yes
8.Is the sharp edge guaranteed for life?yes
9.Was it a great knife?yes
10.Did the doctor put four stitches in Pete's finger?no

================

*Fill in the blanks:

Pete was in his kitchen. He was __about___ to slice three green apples. He liked ___to__ eat fresh apples with cinnamon sprinkled on __them___ . He opened the blinds so that he __could___ get more sunlight into the kitchen. Now __he___ could see what he was doing.

He __grabbed___ a knife out of a drawer. It __said___ "Surgical Stainless USA" on the side of __the___ blade. The blade was very thin and __light___ . It had teeth, like a saw. The ___handle__ was a brown piece of cheap hollow _____ .

He had bought this knife about 20 ___years__ ago at a county fair. It was _one____ of those knives that were advertised on __TV___ . It could cut through a tomato can, __and___ then cut easily and cleanly through a __fresh___ tomato.

"You never need to sharpen it. __The___ sharp edge is guaranteed for life." That’s __how___ they advertised it. And Pete, for once, __couldn___ ’t argue that the advertisers lied. This was __a___ great knife.

But it was also a ___dangerous___ knife. A couple of years ago, Pete __was____ careless. He was rapidly slicing a potato _and____ the blade got his finger. The doctor _put____ three stitches in Pete’s finger.

"Next time, ___be__ more careful," the doctor said.

No kidding, ___he__ thought. He was so careful that he _didn____ ’t use the knife for almost a year.

235372 top -

Done...

235804 top -
*Vocabulary:
• advertise: (v) quảng cáo
• blade: (n) lưỡi dao
• blind: (n) màn che, rèm
• cinnamon: (n) cây quế
• drawer: (n) ngăn kéo
• guarantee: (n) bảo hành
• hollow: (adj) rỗng tuếch
• slice: (v) cắt mỏng
• sprinkle: (v) tưới, rải, rắc, rưới  to sprikle a dish with pepper: rắc tiêu vào đồ ăn
• stainless: (adj) không rỉ
• stitch: (v) khâu,may
• surgical: (adj) thuộc về phẩu thuật
=================
*Yes/No Questions:
1.Was Pete in his kitchen? YES
2.Was he about to slice four apples? NO
3.Were the apples red? NO
4.Did he like to sprinkle salt on fresh apples? NO
5.Did he close the blinds? NO
6.Was the knife blade thick and heavy? NO
7.Do you ever need to sharpen the knife? NO
8.Is the sharp edge guaranteed for life? YES
9.Was it a great knife? YES
10.Did the doctor put four stitches in Pete's finger? NO
================
*Fill in the blanks:
Pete was in his kitchen. He was _about_ to slice three green apples. He liked _to_eat fresh apples with cinnamon sprinkled on _them_. He opened the blinds so that he _could_get more sunlight into the kitchen. Now _he_ could see what he was doing.

He _grabbed_a knife out of a drawer. It _said_ "Surgical Stainless USA" on the side of _the_ blade. The blade was very thin and _light_. It had teeth, like a saw. The _handle_ was a brown piece of cheap hollow _plastic_ .

He had bought this knife about 20 _years_ ago at a county fair. It was _one_ of those knives that were advertised on _TV_. It could cut through a tomato can, _and_ then cut easily and cleanly through a _fresh_ tomato.

"You never need to sharpen it. _The_sharp edge is guaranteed for life." That’s _how_ they advertised it. And Pete, for once, _couldn_’t argue that the advertisers lied. This was _a _ great knife.

But it was also a _dangerous_ knife. A couple of years ago, Pete _was_careless. He was rapidly slicing a potato _and_the blade got his finger. The doctor _put_ three stitches in Pete’s finger.

"Next time, _Be_ more careful," the doctor said.

No kidding, _Pete_ thought. He was so careful that he _didn_ ’t use the knife for almost a year.
=======================
Dịch sang Tiếng Việt
Pete ở trong bếp. Anh ta chuẩn bị cắt 3 quả táo xanh. Anh ta thích ăn táo tươi với quả quế rắc lên. Anh ta mở rèm cửa để có thêm ánh sáng vào nhà bếp. Giờ thì anh ta có thể thấy những gì anh ta đang làm.
Anh ta lấy con dao ra khỏi ngăn kéo. Trên bề mặt con dao có dòng chữ " Thép không rỉ dành cho phẫu thuật tiêu chuẩn Mỹ". Lưỡi dao rất mỏng và nhẹ. Nó có răng như lưỡi cưa. Cán dao là một lớp nhựa rỗng tuếch rẽ tiền màu nâu.
Anh ta mua con dao này cách đây khoảng 20 năm tại hội chợ quận. Nó là một trong những con dao được quảng cáo trên TV. Nó có thể cắt xuyên qua hộp cà chua. rồi sau đó dễ dàng cắt cà tươi 1 cách sạch sẽ.
" Bạn kô cần fải mài dao. Lưỡi dao bén được bảo hành suốt đời". Đó là lời quảng cáo về con dao. Và một lần, Pete kô cho rằng các nhà quảng cáo đã nói dối. Đây là 1 con dao tuyệt vời.
Nhưng nó cũng là 1 con dao nguy hiểm. Cách đây 2 năm, Pete đã kô cẩn thận. Anh ta đang cắt khoai tây 1 cách gấp gáp và kết quả là cắt vào ngón tay mình. Bác sỉ phải khâu 3 mũi trên ngón tay của Pete.
"Lần tới, cẩn thận hơn nhé" Bác sỉ khuyên.
Pete nghĩ, kô được đùa với dao. Sau đó suốt 1 năm, anh ta cẩn thận đến độ không đụng đến con dao.

236405 top -

Done...

236493 top -
ESL 8: Pete's Sharp Knife
1, 2, 3, 4

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.