.
mở tiệm nails và makeup chung có được không?
các anh chị trên diễn dàn nếu ai biết về vấn đề này xin giúp em vợi
hiện em đang có ý định học nails và makeup để sang mỹ mở tiêm.
vậy không biết luật ở mỹ người ta có cho mình làm nails và makeup trong 1 tiệm không các anh chi.hay là phải làm riêng từng tiêm.
mong mọi người giúp.

459632 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image