.
Bằng Nail tại Bronx-NewYork-US
Cho em hỏi muốn lấy bằng Nail tại đây thì thi bằng tiếng anh hay việt ạ? Các ace nào có tài liệu học ôn thi Share cho mình với !
Chân thành cám ơn mọi người ạ

453953 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image