.
Giấy Báo Sanh nước Ngoài của công dân Mỹ
Các bà mẹ sinh con ở Việt Nam sau khi sinh con xong trong vòng 42 ngày phải đến sở tư pháp để làm giấy khai sinh cho bé.
Mang theo các giấy tờ sau:
- Giấy chứng sinh của bệnh viện
- Giấy chứng nhận kết hôn của bố và mẹ bé .
- CMND và hộ khẩu của mẹ bé


THỦ TỤC LÀM GIẤY BÁO SANH LÃNH SỰ NƯỚC NGOÀI CỦA CÔNG DÂN HOA KỲ

Khi có giấy khai sinh cho bé rồi thì tiến hành các bước xin US passport cho bé.

1. Lấy hẹn
Hồ sơ làm Giấy Báo Sanh Lãnh Sự Ngoài Nước chỉ được xét theo lịch hẹn. Liên hệ Bộ Phận Dịch Vụ Công Dân Hoa Kỳ, Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ, thời gian trước ít nhất 4 tuần để xin cuộc hẹn nộp hồ sơ.

Appointment

Sau khi Lãnh Sự Quán chấp thuận ngày hẹn của bạn, thì LSQ sẽ email cho bạn, sau đó bạn in cái email đó ra đem theo vào ngày phỏng vấn.


2. Thông tin chung
Giấy Báo Sanh Lãnh Sự Nước Ngoài,Consular Report of Birth Abroad (CRBA), của công dân Hoa Kỳ ghi nhận việc sanh tại nước ngoài của một công dân Hoa Kỳ. Giấy Báo Sanh này sẽ được thừa nhận như một bằng chứng chứng minh trẻ mang quốc tịch Hoa Kỳ tại tất cả các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ. Mặc dù, theo qui định pháp luật, đây không phải là Giấy Khai Sanh (chỉ được cấp tại cơ quan tư pháp địa phương), nhưng tại Hoa Kỳ, CRBA vẫn được sử dụng tương tự như Giấy Khai Sanh được cấp tại văn phòng hộ tịch quận hoặc thành phố.

Lưu ý: Cha mẹ bé nên nộp đơn xin hộ chiếu Hoa Kỳ cho bé cùng lúc nộp đơn xin CRBA


3. Giấy tờ cần thiết
. Giấy Khai Sanh Việt Nam hợp pháp của trẻ:Bản chính, 1 bản photo và 1 bản tiếng Anh dịch tại phòng công chứng Việt Nam.

. Giấy chứng minh cha hoặc mẹ là công dân Hoa Kỳ: Hộ chiếu Hoa Kỳ, Giấy Nhập Tich. Bản chịn, 1 bản photo hoặc 1 bản sao có công chứng tại phòng công chứng Hoa Kỳ.

. Giấy chứng minh cha hoặc mẹ không phải là công dân Hoa Kỳ: Hộ chiếu, giấy Chứng Minh Nhân Dân. Bản chính, 1 bản photo và 1 bản tiếng Anh dịch tại phòng công chứng Việt Nam.

. Giấy Chứng Nhận Kết Hôn của cha mẹ đứa trẻ: Bản chính, 1 bản photo và 1 bản dịch tiếng Anh dịch tại phòng công chứng Việt Nam.

. Bằng chứng đã chấm dứt các cuộc hôn nhân trước đây của cha hoặc mẹ đứa bé "nếu có": Bản Án Ly Hôn, Giấy Chứng Tử. Bản chính, 1 bản photo và 1 bản tiếng Anh dịch tại phòng công chứng Việt Nam.

. Bằng chứng bổ sung về mối quan hệ giữa người cha và người mẹ của bé: Hình ảnh đám cưới, thư từ liên lạc...

. Bằng chứng bổ sung về sự ra đời của bé: Hồ sơ bệnh viện, hồ sơ khám thai, biên nhận, hồ sơ siêu âm, hình ảnh chụp khi người mẹ mang thai...

. Bằng chứng cha mẹ cùng chung sống tại một nơi khi trẻ được thụ thai: Hộ chiếu có dấu thị thực, vé máy bay. Bản chính và 1 bản photo.

. Thời gian sinh sống của cha, mẹ tại Hoa Kỳ: Bằng chứng chứng minh cha hoặc mẹ mang quốc tịch Hoa Kỳ của bé đã sinh sống tại Hoa Kỳ ít nhất 5 năm và ít nhất 2 trong 5 năm này là phải sau khi 14 tuổi. Hồ sơ khai thuế, mẫu 1722, mẫu 1040 đính kèm mẫu W-2, số An Sinh Xã Hội (bản chính và 1 bản photo).

Các mẫu đơn cần thiết
- Form DS-2029, Application for Consular Report of Birth Abroad of Citizen of the United States of America: Đơn xin Giấy Báo Sanh Lãnh Sự Ngoài Nước của Công Dân Hoa Kỳ.

- Form SS-5, Application for Social Security Number Card: Đơn xin cấp Thẻ An Sinh Xã Hội.

- Affidavit of Parentage and Physical Presence: Bản Tuyên Thệ về Cha hoặc Mẹ và Quá Trình Cư Trú.Ddo cha hoặc mẹ là công dân Hoa Kỳ điền và công chứng chữ ký bởi công chứng tại Hoa Kỳ.

- Form DS-11: Đơn xin hộ chiếu.

- Nộp 2 tấm hình làm hộ chiếu của bé, chụp theo dạng US passport.

- Cha và mẹ của trẻ phải cùng có mặt để ký tên vào đơn xin cấp hộ chiếu cho trẻ dưới 14 tuổi. Nếu chỉ một trong hai người hiện diện thì phải nộp mẫu đơn DS-3053: Bản Khai Đồng Ý Cho Cấp Hộ Chiếu Cho Trẻ dưới 14 tuổi do người cha hoặc mẹ còn lại ký tên và công chứng tại phòng Công Chứng Hoa Kỳ.

- Trẻ phải có mặt cùng cha và mẹ vào ngày phỏng vấn hoặc trẻ phải có mặt cùng cha hoặc mẹ vào ngày phỏng vấn.


4. Lệ phí
- CRBA: $100 USD
- US Passport: $105 USD

Lệ phí phải được thanh toán bằng U.S. dollars tiền mặt hoặc credit cards: Visa, MasterCard, Discover, American Express. Không nhận chi phiếu (check) hay tiền VN.

Lưu ý:
- Các giấy tờ bản chính sẽ được trả lại cho đương đơn tại buổi phỏng vấn.

- SSN Card sẽ được gởi về địa chỉ bạn điền trong đơn SS-5 trong vòng 3 tháng sau khi con của bạn có CRBA và US passport.


344752 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image