.
Mẫu DS-230 Expires: 29/02/2012
Chào các bạn,

Hiện nay mẫu DS-230 đã được cập nhật mẫu mới, so với mẫu cũ trước đây về nội dung không có gì thay đổi, chúng ta vẫn áp dụng theo hướng dẫn của anh Hùng Việt đã điều chỉnh lại để điền, mẫu cũ cả Part I và Part II có tổng cộng là 35 câu, mẫu mới có tất cả 45 câu và có thêm phần Email Address của người điền đơn (tức là của người được bảo lãnh) phần Email Address của người bảo lãnh.
Các bạn hãy vào đây để download về điền cho đúng yêu cầu của National Visa Center nha: MẪU DS-230 EXPIRES: 29/02/2012

Chúc các bạn luôn luôn may mắn và thành công.

46164 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image