.
Hồ sơ Visa 309 - mantuesday - kết hôn úc
Lưu ý: Để vấn đề tư vấn di trú có hữu hiệu hồ sơ này chỉ để dùng hỏi và đáp câu hỏi di trú mà thôi. Tâm sự thì vào đây nha: viewtopic.php?f=19&t=13188. Vậy hén.

Mình chuẩn bị bảo lãnh vợ sang úc , mình mưốn hỏi là con riêng của vợ mình đã 20 tưổi không đi học hay đi làm có thể đi theo diện trẻ em phụ thưộc không và chứng minh trẻ em phu thưộc như thế nào!! Thank

459295 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image