.
Thông Báo Đến Các Thành Viên Gửi Tiền Ủng Hộ
Vinhlong xin chào các AC!
Hiện tại diễn đàn ta có 3 loại quỹ đó là:

+ QUỸ VIỆT DI TRÚ (giúp duy trì diễn đàn)
+ QUỸ TỪ THIỆN
+ QUỸ TƯƠNG TRỢ (giúp các thành viên gặp khó khăn)

Chính vì có đến 3 quỹ nhưng số tài khoản để chỉ có 1. Vì thế các anh chị vui lòng gửi tiền ủng hộ cho quỹ nào thì các anh chị nhớ vào mục "ý kiến quỹ VDT" thông báo giùm vinhlong là đóng góp cụ thể cho quỹ nào nhé.


VL xin chân thành cảm ơn các AC :)

150219 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image