.
Mẫu khai sanh dịch - Mẫu 1

Những bạn cần dịch khai sanh có thể dùng mẫu 1 ở trang https://www.strongspace.com/saigon/public/upload/Hungvie ... le_001.doc nếu có khai sanh tiếng Việt tương tự như mẫu 1.

Các bạn chỉ cần điền vào những ô có sẵn. Sau khi dịch xong, các bạn gỡ bỏ mọi hình thức bảo vệ bằng cách vào mã số 123456 và chỉnh lại mẫu cho đẹp và đem đến công chứng viên để ký tên và tuyên thệ trước mặt họ. Đương đơn chính không nên dịch khai sanh của chính mình.

188169 top -

Image
Image