.
So Sánh Chương Trình Du Học Sinh Tại Hoa Kỳ & Canada
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


So Sánh Chương Trình Du Học Sinh Tại Hoa Kỳ & Canada
Hungviet

Image
Du học sinh nhập cảnh vào Hoa Kỳ với visa F-1 hoặc M-1.

Visa F-1 cấp cho những du học sinh theo học những trường trung tiểu học, cao đẳng, đại học hoặc trong những chương trình dạy tiếng được công nhận. Du học sinh phải đăng ký trong những chương trình cấp bằng hoặc chứng chỉ.

Visa M-1 cấp cho những du học sinh theo học trường nghề.

Du học sinh F-1 không được làm việc ngoài trường trong năm đầu tiền, nhưng có thể làm việc trong trường với một vài điều kiện. Sau năm đầu tiên, du học sinh có thể làm việc ngoài trường trong 3 chương trình sau đây:

- Curricular Practical Training (CPT).
- Optional Practical Training (OPT) (trước và sau khi tốt nghiệp).
- Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) Optional Practical Training Extension (OPT).

Curriculum Practical Training (CPT) là chương trình thực tập nằm trong chương trình học, và phải liên quan đến chuyên ngành chính. CPT có thể là một công việc toàn thời gian hoặc bán thời gian. Muôn xin làm việc trong chương trình CPT, du học sinh phải có giấy nhận việc và việc làm cho trong giấy nhận việc phải liên quan đến lãnh vực học. Chương trình CPT không có giới hạn thời gian làm việc. Tuy nhiên, nếu du học sinh đã làm việc toàn thời gian 12 tháng hoặc hơn trong chương trình CPT thì họ sẽ không còn xin được chương trình OPT.

Optional Practical Training (OPT) là một quyền lợi được Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) cấp cho du học sinh. Chương trình này cho phép du học sinh làm them tại các công ty Hoa Kỳ để được đào tạo trong các lãnh vực đã học. Du học sinh có thể nộp đơn xin OPT trước khi học xong hoặc sau khi học xong. Muốn xin OPT trước khi học xong, du học sinh phải hoàn tất tối thiểu 9 tháng học. Du học sinh không cần giấy nhận việc để xin OPT. Trong khóa học, du học sinh chỉ được phép làm việc 20 tiếng một tuần. Du học sinh có thể làm việc toàn thời gian mùa hè hoặc trong các kỳ nghỉ lễ. Việc làm trong chương trình OPT sau khi tốt nghiệp phải là việc làm toàn thời gian (40 tiếng một tuần). OPT phải hoàn tất trong vòng 14 tháng sau khi du học sinh tốt nghiệp. Muốn xin chương trình OPT sau khi học xong, du học sinh phải nộp hồ sơ cho Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) trước khi học xong. Du học sinh chỉ được phép làm việc 12 tháng trong chương trình OPT đối với mỗi học vị. Đối với những du học sinh đã làm việc trong chương trình OPT trước khi học xong thì thời gian làm việc trước khi học xong sẽ bị trừ đi. Thí dụ, một du học sinh đã làm việc trong chương trình OPT trước khi học xong thì họ chỉ còn 6 tháng làm việc trong chương trình OPT sau khi tốt nghiệp.

Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) Optional Practical Training Extension (OPT) là một chương trình cho phép gia hạn OPT thêm 17 tháng hoặc 24 tháng (kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2016) đối với các du học sinh học trong các lãnh vực Khoa học, Kỹ thuật, Kỹ sư và Toán.

Du học sinh M-1 chỉ có thể làm việc thực tập sau khi hoàn tất khóa học của mình. Thời gian làm việc thực tập cho phép là 1 tháng cho mỗi 4 tháng học toàn thời gian, nhưng tối đa là 6 tháng làm việc thực tập với những chương trình học từ 24 đến 30 tháng.

Du học sinh diện F1 ở Hoa Kỳ có thể xin chuyển từ F-1 qua H-1B nếu có công ty nhận. Diện H-1B cho phép người lao động nước ngoài đến Hoa Kỳ làm việc trong các lãnh vực chuyên môn đòi hỏi bằng cấp đại học trở lên. Thông thường, diện H-1B cho phép người lao động nước ngoài làm việc ở Hoa Kỳ trong thời gian tối đa 6 năm.

Muốn xin thường trú ở Hoa Kỳ, thông thường, du học sinh hoặc người lao động nước ngoài phải được một công ty bảo lãnh. Tiền trình xin thường trú rất phức tạp và đòi hỏi đương đơn phải làm việc ở Hoa Kỳ tối thiểu 5 năm. Sau đó, đương đơn sẽ được cấp thẻ xanh. Tuy nhiên, toàn bộ tiến trình đòi hỏi nhiều năm.

Du học sinh đến Canada kể từ sau ngày 1 tháng 6 năm 2014 thì có thể đi làm mà không cần xin giấy phép đi làm (Work permit) với điều kiện học nghề hoặc học chuyên môn (cao đảng hoặc đại học) ở các trường được chỉ định. Trong khóa học, du học sinh chỉ có thể làm việc 20 tiếng một tuần. Du học sinh có thể làm việc toàn thời gian mùa hè hoặc trong các kỳ nghỉ lễ. Tuy nhiên, trong các ngành học có chương trình thực tập bắt buộc, du học sinh phải xin giấy phép làm việc thực tập (Co-op work permit).

Sau khi tốt nghiệp, du học sinh có thể xin giấy phép đi làm sau khi tốt nghiệp (Post-graduation work permit). Tuy nhiên, những trường hợp sau đây không thể xin giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp:

- Những du học sinh học trong chương trình dưới 8 tháng.
- Những du học sinh học trên 8 tháng nhưng không liên tục.
- Những du học sinh tham gia chương trình học bổng Canadian Commonwealth Scholarship Program tài trợ bởi Bộ Ngoại Giao Canada.
- Những du học sinh tham gia chương trình học bổng Government of Canada Awards Program tài trợ bởi Bộ Ngoại Giao Canada.
- Những du học sinh tham gia chương trình học bổng Equal Opportunity Scholarship, Canada-Chile.
- Những du học sinh tham gia chương trình trao đổi Canada-China Scholars Exchange Program.
- Những du học sinh tham gia chương trình Organization of American States Fellowships Program.
- Những du học sinh đã có giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp lúc trước.

Thời gian tối đa của giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp là 3 năm.

Trong thời gian làm việc ở Canada với giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp, du học sinh có thể nộp đơn xin định cư trong chương trình Canadian Experience Class, trong chươn trình Programme de l’expérience québécoise hoặc trong các chương trình đề cử tỉnh bang. So sánh với đa số quốc gia khác, xin định cư ở lại Canada đối với du học sinh rất dễ.

607099 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image