.
Hồ sơ B1/B2 Jennytran11 du lịch mỹ
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Em đã lập hồ sơ bảo lãnh mẹ em sang mỹ du lịch và mẹ em cũng đã phỏng vấn xong đã được cấp visa , nhưng lúc điền đơn thì chổ dịch vụ nói chỉ xin đi 1 tháng để dễ được cấp visa. Bây giờ nếu mẹ em ở mỹ chơi 3 tháng thì có hợp lệ không?
Tùy vào thời gian trong I-94 mà hải quan Mỹ cho phép ở.

và có ảnh hưởng đến lần sau khi mẹ em xin đi du lịch nữa hay không?
Hên xui. Việc xin visa lần sau tùy thuộc vào bằng chứng tài chánh và bằng chứng của đương đơn sẽ trở về VN hay không.

602696 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image