.
Hồ sơ F1 - Du học - HD
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Chào các anh chị.

Em có câu hỏi sau cho việc du học tại Mỹ mong được các anh chị hướng dẫn. Em đã có VISA du học tại Mỹ có issue date la 06/27/2016 và expiration date là 06/21/2017. Tren form I20 của nhà trường thì program start date là ngày 01 August 2016. Em muốn hỏi:

1. Em có thể đăng ký vé máy bay tới Mỹ bất cứ ngày nào sau ngày issue date 06/27/2016 trên visa, hay em phai chờ tói ngày program start date 01 August 2016 tren form I20 của nhà trường mới được phép vô Mỹ.

2. Chương trình em học 3 năm đến hết ngày program end date 01 June 2019 mới xong, nhưng visa em chỉ có hạn 1 năm tức dến ngày expired date là 06/21/2017, em có thể gia hạn tại Mỹ bằng đường bưu điện tại Mỹ không và không cần về Việt Nam.

3. Em nghe nói nếu hè năm tới 2017 nếu em về Việt Nam thăm gia đình thì gia hạn VISA tại Việt Nam rất khó. không biết có phỏng vấn lại nữa không

Mong được các bạn hướng dẫn giúp.

Cảm ơn các bạn.

599578 top -

1. Em có thể đăng ký vé máy bay tới Mỹ bất cứ ngày nào sau ngày issue date 06/27/2016 trên visa, hay em phai chờ tói ngày program start date 01 August 2016 tren form I20 của nhà trường mới được phép vô Mỹ.
Bạn chỉ được phép nhập cảnh HK trong vòng 30 ngày trước ngày học.

2. Chương trình em học 3 năm đến hết ngày program end date 01 June 2019 mới xong, nhưng visa em chỉ có hạn 1 năm tức dến ngày expired date là 06/21/2017, em có thể gia hạn tại Mỹ bằng đường bưu điện tại Mỹ không và không cần về Việt Nam.
Visa của bạn sẽ có giá trị khi bạn vẫn tiếp tục học. Nhà trường sẽ lo các vấn đề này với sở di trú HK. Ví dụ nếu bạn ngưng học ngày 1/9/2016 (không đi học) thì visa của bạn sẽ hết hiệu lực ngay, dù trong visa ngày hết hạn là 1 năm.

3. Em nghe nói nếu hè năm tới 2017 nếu em về Việt Nam thăm gia đình thì gia hạn VISA tại Việt Nam rất khó. không biết có phỏng vấn lại nữa không
Bất cứ lúc nào bạn rời khỏi Mỹ bạn đều phải xin visa lại.

599589 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image