.
Hồ sơ Du lịch - lanatran28
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Xin chao ban dieu hanh dien dan.toi moi gia nhap dien dan lan dau co gi sai xin chi dan giụp.toi moI sang my dươc 2 nam co the xanh 10nam.me toi moI nop don xin vía du lich da phong van hom 14/7 vua qua nhung khong dau.vay bay gio me toi lam don lai va nho vo toI dung ra bao lanh me toI qua my du lich voI muc dich tham chau moI sanh co dươc khong.xin hương dan giup toI

586171 top -

co gi sai xin chi dan giup
- Bạn nên đọc Nội quy.
- Bạn viết tiếng Việt có dấu.

586173 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image