.
Hồ sơ F1 - xuanlannguyen
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


em dã có quốc tich,muốn bảo lãnh bố sang mỹ du lich,xin các anh chi hướng dẫn,cám ơn

525183 top -

Bạn vào thư viện đọc:
5. DU HỌC - DU LỊCH

525211 top -
Em đã nộp đơn bảo lãnh cho em trai cùng vọ con sang mỹ,hồ sỏ nộp vào tháng 10, ngày 22,năm 2012,so hồ sở (PPSYGEN ) dến nay vẫn chủa nhận được giấy đồng ý, tù sỏ di trú, anh chị vui lòng giúp em xem giùm, cảm ỏn nhiều

536576 top -

Không có số HS nào như vậy: PPSYGEN.

536586 top -

Em da

537257 top -
Xin hỏi cách viết đỏn mòi bố sang mỹ du lịch,lệ phí là bao nhiêu

539146 top -

Xin hỏi cách viết đỏn mòi bố sang mỹ du lịch,lệ phí là bao nhiêu
Bạn phải hỏi ngươị dịch vụ hay luật sư họ lấy lệ phí bao nhiêu chứ.

Còn nếu bạn tự là thì vào thư viện đọc:
5. DU HỌC - DU LỊCH

539176 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image