.
Hồ sơ du lịch Hoa Kỳ
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Tôi có một người bạn muốn qua du lịch Hoa Kỳ tầm 1 tháng (tháng 8 năm sau).

Cô ấy không có người thân nào ở bên Mỹ cả. Nếu qua đây sẽ ở nhà của một người bạn.

Trước giờ cô ấy cũng chưa đi du lịch nước ngoài, passport cũng chưa làm.

Xin hỏi, trường hợp này phỏng vấn xin visa du lịch có khó hay không?

Hồ sơ phỏng vấn cụ thể ngoài đơn DS-160, hộ khẩu, khai sanh, CMND, chứng minh tài chính (nhà đất) thì còn cần gì nữa hay không? Cô ấy hiện là sinh viên năm 3, năm sau tốt nghiệp vào tầm tháng 9 nên vẫn chưa có việc làm.

517241 top -

Bạn vào xem chi tiết tại đây: viewtopic.php?f=7&t=16434&p=344793#p344793


Với điều kiện của người bạn nầy muốn NVLSQ cấp vísa hơi khó.

517262 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image