.
Hồ sơ love0905_Bảo lãnh ba me du lich.
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Em xin chào các anh chị trong Vietditru. Em là thành viên mới. Em xin hỏi em mới qua Mỹ được 3 năm. Em đã có thẻ xanh 10 năm. Các anh chị cho em hỏi em có thể làm giấy tờ bảo lãnh ba mẹ em đi du lịch được không? Và cách thức làm giấy tờ như thế nào ah? Nếu em không đủ quyền để làm thì bạn trai của em là người đã có quốc tịch có thể giúp em làm bảo lãnh cho ba mẹ em đi du lịch được không?
Xin các anh chị giải thích giúp em!
Xin chân thành cám ơn!

483932 top -

Bạn vào Thư viện di trú đọc:
5.7. Lời khuyên khi xin visa du lịch Hoa Kỳ
5.8. Bí quyết xin visa du lịch
5.9. Thủ tục nộp đơn xin visa du lịch
5.10. Thư mời thân nhân du lịch Hoa Kỳ
5.11. Cách điền đơn DS-160 - du lịch Mỹ

483989 top -
Em có tham khảo trong thư viện di trú va em đang bắt đầu điền mẫu đơn I-160. Em mới có thẻ xanh 10 năm nên bạn trai của em là người đứng tên làm giấy tờ cho ba mẹ em qua Mỹ du lịch. Em có vài thắc mắc:
1. Bạn trai em làm giấy tờ cho ba mẹ em đi du lịch thì em điền tên ai vào personal 1 va tên ai vào personal 2
2.Trang adrress and phone thi điền thông tin của ai.

488816 top -

Tên người đứng ra mời. Bạn nhìn trên góc phải sẽ thấy select tooltip language bấm vào lựa chọ tiếng Việt để điền theo hướng dẫn.

488919 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image