.
Hồ sơ Vi Han
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Chào các anh chị, mong các anh chị tư vấn

Tôi là công dân Hoa Kỳ, có mong muốn mời bố tôi qua Mỹ thăm gia đình của tôi, ông sẽ phỏng vấn tại Lãnh sự quán Mỹ tại Hà Nội. Tôi có 1 vài câu hỏi sau:
1. Nếu ông nói tự chi trả cho chuyến đi sang thăm tôi 1 mình 1 tháng, thì chứng minh có $20,000 trong tài khoản tiết kiệm mở cách đây 1 tháng, thì có đủ không?
2. Ông đã từng phục vụ trong Army khoảng 4 nam(cấp bậc thấp), liệu có bị khó khăn gì không?

Tôi xin vô cùng cảm ơn và chúc các anh chị mọi điều tốt đẹp nhất.

466849 top -

Việc chứng minh tài chánh là một trong các điều kiện cần. Đương đơn còn phải chứng minh ràng buộc tại VN và thuyết phục được viên chức lãnh sự sẽ trở về VN sau chuyến du lịch.

Ông đã từng phục vụ trong Army khoảng 4 nam(cấp bậc thấp), liệu có bị khó khăn gì không?
không sao, trừ khi ông là Đảng viên.

466874 top -
Cảm ơn Cochin rất nhiều

468931 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image