.
Hồ sơ F1 Sơn Vũ
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Chào bạn,

Bạn phải nộp đơn xin học ở trường mới trước. Sau khi được nhận, bạn thảo luận với người cố vấn du học sinh ở trường cũ của bạn về ngày rời khỏi trường cũ để họ ghi vào hệ thống SEVIS. Sau đó, trường mới mới có thể cấp mẫu I-20 ch bạn.

Thân chào bạn. Chúc bạn gặp nhiều may mắn.

463443 top -

1. Kết hôn: phải theo luật kết hôn của bang bạn đang ở.

2. Bảo lãnh: Sau khi kết hôn bạn có thể nộp đơn bảo lãnh. Còn bạn gái của bạn có ở lại được không là chuyện khác.

- I-130 phải được chấp thuận
- Lịch visa phải vượt qua ngày ưu tiên
- NDBL phải ở Mỹ hợp pháp cho đến khi PV
- Kết quả cuộc PV.

em có cần chuyển vía du lịch qua du hoc cho bạn gái em trước không?
bạn có thể xin chuyển qua loại visa nào bạn muốn, được hay không là chuyện khác. Visa du lịch chỉ được chuyển qua visa du học khi đương đơn thông báo ý định qua Mỹ du lịch để tìm trường học lúc nhập cảnh HK. Tuy nhiên nếu đương đơn thông báo điều trên thì có thể sẽ bị từ chối nhập cảnh HK ngay tại chỗ luôn. Vì nếu muốn du học thì xin visa du học chứ không xin visa du lịch.

549878 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image