.
Hồ sơ du học - Elnino
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Làm gì có bạn, bạn đã làm hố sơ định cư rồi thì đừng nghĩ đến chuyện hồ sơ du học nữa. Vì đã du học thì bạn phải quay về, tức bạn phải có mối ràng buộc tại Việt Nam. Nhìn vào hồ sơ của bạn, LSQ sẽ nghĩ ngay là bạn có ý định định cư sớm hơn nên mới làm du hoc. Vì hồ sơ định cư của bạn LSQ đã biết.

450791 top -

Thanks bạn. Theo mình biết những người đã làm giấy định cư, nhưng còn làm giấy Du học thì tỉ lệ đậu rất thấp. Dẫu biết rằng trước sau gì người làm giấy định cư sau này sớm muộn cũng qua, nhưng LSQ cũng đề phòng mục đích bạn muốn qua sớm hơn thời hạn người thân bạn bảo lãnh nên mới làm du học thì sao, như vậy chứng tỏ là mình không phải đi để học mà là mục đích khác. Nên họ muốn " du học là du học, mà định cư là định cư ". Xin chia sẻ với bạn.

450804 top -

Nếu bạn thuyết phục được viên chức lãnh sự là bạn sẽ trở về VN sau khóa học thì bạn sẽ được cấp visa dù bạn đang có hồ sơ bảo lãnh hay không.

Bạn vào đây:
viewtopic.php?p=344795&thuvien=1#p344795

451775 top -

FA: cochin nghĩ là Financial Aid.
Có nguồi tài trợ, giúp đỡ về tài chính cho đương sự.

451948 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image