.
Hồ sơ B2 emilyDo - Bảo Lãnh Cha Mẹ đi du lịch
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Hiện giờ em muốn bảo lãnh Bố mẹ em sang mỹ du lịch nhưng em chỉ có thẻ xanh 10 năm không biết có bảo lãnh được không?
Bạn vào Thư viện di trú đọc (cochin mới viết thêm vào cho đầy đủ):
5.6. Du lịch Hoa Kỳ

và thủ tục hồ sơ bào lãnh làm như thế nào?Có phải em viết thư mời Bố mẹ sang Mỹ du lịch như mẫu anh HungViet đã post không?
Đúng.

Và em có thể bảo lãnh hai đứa cháu của em đi du học được không?
Việc bảo lãnh du học hay du lịch bất cứ ai đang ở Mỹ đều có thể được. Vấn đề là người ở VN có chứng minh được sự ràng buộc ở VN hay không.

hay em phải làm thủ tục nhận con nuôi bên Việt Nam sau đó mới làm hồ sơ bảo lãnh hai cháu em qua mỹ được?
Cháu của bạn không còn cha mẹ?

Để được xác định là con nuôi thì người con nuôi phải hội đủ 3 điều kiện:
1. Người con nuôi phải được nhận làm con nuôi trước khi trở thành 16 tuổi và sự nhận nuôi phải hợp pháp dưới luật pháp của nơi con nuôi được nhận.

2. Người con nuôi phải ở chung nhà với cha hoặc mẹ nuôi đủ 2 năm và sự ở chung nhà có thể xảy ra trước khi hoặc sau khi được nhận làm con nuôi.

3. Người con nuôi phải dưới quyền giám hộ của cha hoặc mẹ nuôi đủ 2 năm.

EM có phải chứng minh việc làm và income của em cũng như tiền trong nhà bank không?và có cần người đồng bảo trợ tài chính hay không?
Nếu bạn là người mời thì bạn phải chứng minh tài chánh.

449300 top -

Thủ tục làm bên VN và theo luật pháp VN. Sau khi nhận con nuôi bạn phải về VN sống chung nhà với con nuôi 2 năm và cha/mẹ người con nuôi phải sống khác địa chỉ.

449699 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image