.
Hồ sơ F2B - Sophea 30/01/2012
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Xin chúc tất cả anh chị nhiều sức khoẻ.

- Em có vấn đề xin hỏi là em đã đóng 2 phí AOS và IV đã Paid , nhưng hôm qua em đăng nhập lại thì thấy Pay Now và enjected cả 2 phí. Như vậy hồ sơ có ảnh hưởng thế nào không ah?

- Tất cả giấy tờ liên quan mình scan & upload cho NVC hay phải sắp xếp gửi theo chuyển phát?

Em cám ơn.

611557 top -

Em có vấn đề xin hỏi là em đã đóng 2 phí AOS và IV đã Paid , nhưng hôm qua em đăng nhập lại thì thấy Pay Now và enjected cả 2 phí.
Bạn phải đóng phí lại.

- Tất cả giấy tờ liên quan mình scan & upload cho NVC hay phải sắp xếp gửi theo chuyển phát?
bạn đọc thư NVC gởi cho bạn. NVC yêu cầu bạn làm sao thì bạn phải làm như vậy.

611558 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image