.
Hồ sơ F4 - Vannguyen
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Chào mọi người,

Em theo dõi trang đã lâu và rất cảm ơn mọi người đi trước, cũng như các anh chị admin luôn chia sẽ thông tin hữu ích cho những người đi sau.
Hồ sơ của em có ngày PD: 02/05/2005

Cho em hỏi tí về thời gian mở hồ sơ. Em xem trên visa bulletin thì thấy ngày Dates for filing cho tháng 10 là 01 June 05. Nhưng đến bây giờ NBL và em đều chưa nhận được thông tin gì về việc mở hồ sơ. Admin và các anh chị nhận được email thông báo mở hồ sơ có thể tư vấn giúp là khoảng bao lâu sau khi visa bulletin cập nhật là mình nhận được thông tin từ NVC không ạ.

Note: Em có email cho NVC khoảng 1 tuần trước (4/10/2018), và đã nhận được email phản hồi, nhưng không nhận được thông tin chính xác.
Em xin cảm ơn

611510 top -

Em có email cho NVC khoảng 1 tuần trước (4/10/2018), và đã nhận được email phản hồi, nhưng không nhận được thông tin chính xác.
Hoặc là bạn tiếp tục chờ, hoặc NBL gọi phone hỏi NVC thì nhanh hơn.

611511 top -
Cảm ơn Cochin.

611520 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image