.
Hồ sơ F4 - nhicat03 - HCM2009694134
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Xin chào ACE vietditru.com!

Mình là người mới gia nhâp. Mình post bài có lỗi gì mong ACE hướng dẫn nhé

Hồ sơ của mình có ngày ưu tiên là Sep 08, 2005.

Mình muốn được thêm vào nhóm F4 2005 để tiện tham khảo thông tin với nhóm trước khi hồ sơ được mở

Vui lòng giúp mình

Cám ơn ACE

611375 top -


611376 top -
Cảm ơn cochin

611383 top -
Chào cochin,

Cochin vui lòng hướng dẫn giúp mình trường hợp này: hồ sơ ông anh của mình gia đình đã làm thất lạc tờ có số HCM. Mình đã cố gắng điền form gửi NVC để xin số HCM cho anh ấy nhưng sao không submit được và lỗi báo là ngày sinh không hợp lệ (invalid date of birth)

Thông tin form I-797 như sau:
Receipt #: WAC-05-221-53133
Ngày nhận: 8 Sep 2005
PD: 8 Sep 2005
Notice date: 23 Jun 2009

Rất mong Cochin giúp liên hệ và xin lại số HCM của hồ sơ này giúp

Gia đình xin cảm ơn rất nhiều

Trân trọng

611971 top -

Mình đã cố gắng điền form gửi NVC để xin số HCM cho anh ấy nhưng sao không submit được và lỗi báo là ngày sinh không hợp lệ (invalid date of birth)
Khi bạn submit thì báo lỗi như vậy à? Bạn có ghi đúng MM/DD/YYYY không?

611974 top -
Xin chao Cochin,

Mình đã ghi đúng format như vậy nhưng không hiểu tại sao. Mình mới nhờ NBL liên hệ trực tiếp NVC để hỏi.

Còn vấn đề hồ sơ dân sự, nhờ Cochin hướng dẫn giùm mình là gia đình có phải đi dịch thuật công chứng tất cả các hồ sơ này không hay chỉ 1 Lý Lịch Tư Pháp mà thôi hay cần dịch thuật những loại hồ sơ nào?

Cảm ơn Cochin.

612069 top -

Hiện nay tất cả các giấy tờ không bằng tiếng Anh đều phải dịch qua tiếng Anh.

612071 top -

Cảm ơn Cochin.

612085 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image