.
Hồ sơ tatoan1604 - F2A Diện vợ chồng
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Cho em hõi tình trạng hồ sơ em như thế nào rồi vì em không biết kiểm tra ra sao. Hồ sơ em là WAC1890239873. Reciept ngày 27/4/2018 và PD: 5/3/2018. Và cho em hõi USCIS đang giải quyết hồ sơ tới đâu và khi nào em mới được approvel và chờ khoãng bao lâu thì được phỏng vẩn?
Em cám ơn

610904 top -

On April 27, 2018, we received your Form I-130, Petition for Alien Relative, Receipt Number WAC1890239873, and sent you the receipt notice that describes how we will process your case. Please follow the instructions in the notice. If you do not receive your receipt notice by May 27, 2018, please call the USCIS Contact Center at 1-800-375-5283. If you move, go to www.uscis.gov/addresschange to give us your new mailing address.
I-130 chưa được chấp thuận.

610911 top -
Em có nghe nói là hiện giờ uscis đang xem hồ sơ tới tháng 9 năm 2016 và hồ sơ cũa em nộp 2018 vậy có nghĩa là 2 năm nửa sở di trú mới xem hồ sơ cũa e sau đó approval rồi chuyển qua NVC thêm thời gian để đóng tiền visa giấy tờ còn lại thì mất bao lâu vậy Cochin? Vậy cho em hõi lịch visa bulletin hiện giờ là tháng 6/2016 vậy có ảnh hưởng gì tới hồ sơ cũa em nếu vượt qua ngày PD hồ sơ cũa em khổng? PD cũa em là 5/3/2018?

610920 top -

Em có nghe vợ em nói là hiện giờ uscis đang xem hồ sơ tới tháng 9 năm 2016 và hồ sơ cũa em nộp 2018 vậy có nghĩa là 2 năm nửa sở di trú mới xem hồ sơ cũa e sau đó approval
Không có nghĩa 2 năm nữa mới được chấp thuân.

Vậy cho em hõi lịch visa bulletin hiện giờ là tháng 6/2016 vậy có ảnh hưởng gì tới hồ sơ cũa em nếu vượt qua ngày PD hồ sơ cũa em khổng?
Không ảnh hưởng gì cả.

610921 top -

Vậy cho em hõi thêm là nếu lịch visa bulletin vượt qua ngày PD là 5/3/2018 là em sẽ được phỏng vấn hoặc được NVC xem xét hồ sơ cũa em đúng không Cochin? Em cám ơn

610924 top -

Vậy cho em hõi thêm là nếu lịch visa bulletin vượt qua ngày PD là 5/3/2018 là em sẽ được phỏng vấn hoặc được NVC xem xét hồ sơ cũa em đúng không Cochin?
Đúng rồi.
Bạn đọc thêm: CẨM NANG DIỆN F bên cột trái.

610930 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image