.
Hồ sơ F4 - lovelysmile2803 pd 09/03/2005
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Mọi người cho em hỏi: gia đình em có hồ sơ bảo lãnh anh chị em năm 2005. Bây h nhà em đã đổi số nhà thì làm cách nào để thông báo cho sở di trú biết ạ?

532937 top -

Đề nghị ovelysmile2803 đọc nội qui, sửa lại đề bài ban tư vấn sẽ giúp.

532950 top -
Anh chị cho mình hỏi, hồ sơ nhà mình F4 pd là 09/03/2005. Có 2 đơn đương đi kèm (derivative) đang du học ở Mỹ, thì 2 người con này có bắt buộc phải về Việt Nam phỏng vấn cùng gia đình ko, hay có thể thay đổi tình trạng di trú tại Mỹ dựa trên bảng B visa bulletin. Do mình nghe có người nói thay đổi tình trạng di trú chỉ giành cho F2A chứ ko phải F4. Mong anh chị có thể giải đáp thắc mắc cho mình. Mình cảm ơn.

609566 top -

Bạn vào thư viện đọc: 2.1.24. Bảo lãnh có con đang là Du học sinh tại Mỹ

609575 top -

Cô chín cho mình hỏi. Hôm nay mình đã log in vào đc hệ thống đêr điền ds 261 nhưng chưa thấy pay fee $120 hiện lên và chưa có wwelcome letter, thì mình có nên điền trước ds 261 ko hay phải đợi welcome letter?

610236 top -

Bạn điền DS-261 đi.

610238 top -
Nếu bây giờ mình điền ds 261 ko có chỉ định dịch vụ hay luật sư nào, thì sau này nếu cần luật sư thì mình có bổ sung đc không?

610243 top -

Nếu bây giờ mình điền ds 261 ko có chỉ định dịch vụ hay luật sư nào, thì sau này nếu cần luật sư thì mình có bổ sung đc không?
Được.

610246 top -
Mình là trẻ CSPA.

Ngày sinh 28/03/1994
Hồ sơ ưu tiên: 09/03/2005
Notice date: 07/05/2009

Hồ sơ nhà mình đã hoàn tất và đang chờ thư phỏng vấn.
Ngày 25/10/2018, mình gởi email khiếu nại tuổi của mình cho NVC thì sáng 1/11/2018, NVC trả lời như vậy: "We reviewed this petition for eligibility under the Child Status Protection Act (CSPA) and we determined the applicant is not eligible. Please note that the NVC's CSPA determination is not final. A final determination will e made by the Consular Office at the time the applicant's interview. If you believe we made a mistake in our CSPA determination please notify us"

Nhưng mình tính theo công thức thì mình vẫn dưới 21. Admin xem giúp thử mình còn dưới 21 tuổi ko ạ? Mình đang du học Mỹ, mình có thể chờ bố mẹ qua để mình adjust status ko? Cảm ơn ad.

611665 top -

Có thể:
1. Ngày chấp thuận trong I-797 gởi cho bạn không đúng như trong record của NVC (trong đơn I-130 được đóng dấu chấp thuận và ghi ngày tháng). (cochin đã gặp trường hợp này, cuối cùng LSQ phải đưa I-130 có đóng dấu và ghi ngày chấp thuận, hoàn toàn khác ngày trong I-797 approval Notice của i-130)

2. NVC không chịu tính CSPA cho bạn, bạn phải chờ HS chuyển về LSQ rồi khiếu nại lần nữa.

611667 top -

Nếu trong trường hợp 1 ngày chấp thuận không giống như trong I-797 thì trẻ CSPA bị rớt lại ạ?

611682 top -

Nếu trong trường hợp 1 ngày chấp thuận không giống như trong I-797 thì trẻ CSPA bị rớt lại ạ?
Nếu quá tuổi thì bị loại.

Theo cochin HS của bạn lọt vào trường hợp 2.

611685 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image