.
Hồ sơ K1- thaithinh85
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


em dẵ nhận dược case number do tổng lãnh sự Hoa Kỳ gửi cho em gần 1 tháng nay rồi
bây giờ em nghe nhiều người nói chờ tổng lãnh sự gửi giấy bào ngày phỏng vận còn người thì lại nói nhờ Luật sư online gửi thư diện tử cho Tổng lãnh sự MỸ dể xin ngày phỏng vấn sau khi đã dóng tiền dầy dủ các anh chị cho em hỏi thật ra thì bây giờ em phải làm thế nào mới đụng
Bạn phải tự làm.

Bạn vào thư viện đọc:
2.1.8. Tiến trình bảo lãnh hôn phu thê (K-1)

Từ bước 4 trở xuống.

569965 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image