.
Hồ sơ K1 ductoan
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Xin chào anh chị em trong diễn đàn vietditru. Mình là thành viên mới, nếu có sai xót gì xin bỏ qua. Hồ sơ bảo lãnh của mình đã về
Lsq HCM ngày 26-09-2014 và đã được cấp số hồ sơ HCM... Xin cho mình hỏi là: trong khoảng thời gian bao lâu thì mình sẽ nhận được thư hướng dẫn xin thị thực của lsq. Xin chân thành cám ơn.

565975 top -

Bạn vào thư viện đọc:
2.1.8. Tiến trình bảo lãnh hôn phu thê (K-1)

từ bước 4.

566014 top -
Hi bạn,

Chúc mừng bạn đã nhận được case number. Mình cũng đang ở bước đầu chờ đợi NOA 2.
Bạn có thể tham khảo thêm trang web của Consulate General of The United States of America :
http://hochiminh.usconsulate.gov

bạn tìm instruction package for K visa applicants - từ trang số 4 là tiếng việt đó bạn.Để chuẩn bị hồ sơ trong khi chờ đợi P3.

Thân

566035 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image