.
Hồ sơ K1: AnhhThu-Blue sau khi phỏng vấn
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Cám ơn mọi người !

Anh Thư

562172 top -

Chuẩn bị kỉ và đủ trong giấy xanh yêu cầu. Còn mọi việc ra sao thì không ai đoán được đâu bạn.
Nhưng ăn thua là cái cách bạn tường trình cái mục mà người ta yêu cầu, mình có vài người bạn trong vietditru đã từng đi bổ túc. Mình có tư vấn HS và rủ họ về chat yahoo nên cũng biết được chút ít. Bạn qua yahoo 8 với mình coi có giúp gì dc thêm cho bạn không nhé! Nick mình NuHoangLoLem2000@yahoo.com
thân,

562182 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image