.
Hồ sơ K1 Trang Le
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Hi ban. Bạn lo là đúng rồi. nhưng mình nói cho bạn biết hi vọng sẽ giảm bớt lo lắng cho ban.
Hs mình 24/12/2013 mà vẫn chưa approved nè ban. Mình cũng quen một số bạn nộp hs t1/2014 vẫn chưa approved đâu. bạn yên tâm đi khi giải quyết xong những ha trước bạn thì sẽ đến bạn thôi. mình nghĩ khoảng 3 tuần nữa sẽ đến ban. 2 hay 3 tuần nữa goi lên họ hỏi lần nữa. Texas dạo này xử lý hs quá chậm bạn à

558738 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image