.
Hổ Sơ IR5 tina Bảo lảnh mẹ
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Dear Cochin và các cô chú,
Cho em hỏi Cach điền đơn I864, part 6 mục 8 va 10. em sử dụnng income của chồng em lãnh tiền hưu và con trai 3 tuổi được 70% từ lương của ba, vậy chồng em sẽ điền form I864 hay I864A ? Con em 3 tuổi vậy có dùng income từ SSA để bảo trợ cho bà đươc không? Nếu được thì ở mục income của chong em sẽ cộnng của con trai vao hay khai riêng từng người (có from SSA-1099 của chồng và con trai ?
Income từ SSA cua Chồng em 18804
con trai 12468
cua em 6600
tổng cong 37,872
vậy em có can them người cosigner nữa không?
Trân trọng cám ơn,
Income you are using from any other person who was
counted in your household size, including, in certain
conditions, the intending immigrant. (See Form I-864
Instructions.) Please indicate name, relationship, and income

611144 top -

Người bảo lãnh (người bảo trợ chính) hoặc người đồng bảo trợ cần các điều kiện sau để bảo trợ tài chính cho một hồ sơ:
- Đủ income (có thể dùng tài sản).
- Ít nhất 18 tuôỉ và phải cư trú tại Hoa Kỳ.
- Là US citizen, lawful permanent resident (thẻ xanh) hay U.S. National.

611147 top -
da em xin cảm ơn cochin đã trả lời, cochin cho em hỏi mẫu I864A part 5 phần sponsor's contact information là điền thông tin của người bao trợ chính là em đúng không? và em là người ky tên ở muc 31a part5 hay là chồng em người dồng bảo trợ ký tên ?
Part6 your(the household member's) promise statement,contact information) phần này là điền tên của chồng em và chồng em ký tên ở part 6a.
thanks cochin nhiều.

611237 top -

cochin cho em hỏi mẫu I864A part 5 phần sponsor's contact information là điền thông tin của người bao trợ chính là em đúng không? và em là người ky tên ở muc 31a part5
Đúng.

Part6 your(the household member's) promise statement,contact information) phần này là điền tên của chồng em và chồng em ký tên ở part 6a.
Đúng.

611238 top -

Dạ em cám ơn cochin nhiều.

611239 top -
Dear cochin,
Dạ cochin cho em hỏi
1- Thuế hang năm của vo chồng em hàng năm là số âm -440,000 vì lúc trước chồng em có hãng riêng mà đã đóng cửa, trong from I864 part 6 mục 24a,b,c em không điền được dấu trừ, em viết thêm dấu trừ và có giải thích thêm ở part 9 adding information có được không? Xin cochin giúp em
2- tờ cover sheet của bộ hồ sơ thuế I864 có phải là tờ có chữ
( Attn.CMR AOS) không?
3- Cả hai xấp hồ sơ mình có cần cho vô từng bao thu riêng rồi mới bỏ vô 1 bao lớn để đem gửi không cochin.
Thanks cochin rất nhiều.

611240 top -

1- Thuế hang năm của vo chồng em hàng năm là số âm -440,000 vì lúc trước chồng em có hãng riêng mà đã đóng cửa, trong from I864 part 6 mục 24a,b,c em không điền được dấu trừ, em viết thêm dấu trừ và có giải thích thêm ở part 9 adding information có được không? Xin cochin giúp em
Được.

Bạn đọc Hồ sơ chuẩn bị bên cột trái.

611242 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image