.
Hồ sơ Khanhnguyen148 Ir5
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Xin chào các anh chị, em đang làm giấy tờ bảo lảnh ba mẹ, income thuế năm 2017 là 43ngan, em có 3con, nên income chỉ đủ bảo trợ 1 người là ba em, còn mẹ em nhờ người bạn bảo trợ giúp, vậy hồ sơ tài chính của ba em điền đơn i864(tên em) và i864a(ten chồng em), còn hồ sơ của mẹ em điền đơn i864(tên người bạn bảo trợ tài chính cho mẹ em) và đơn i864a( tên chồng em) như vậy đã đúng chưa ạ? Vì income em làm ít hơn của chồng em nên em làm đơn i864a , em cảm ơn ạ

609944 top -

Bạn vào thư viện đọc:
2.3.4. Bảo trợ tài chính
2.3.5. Người đồng bảo trợ

609949 top -
Cho con hỏi khi ba mẹ con đi phỏng vấn chỉ cần mang giấy khai sinh của con bản photocopy hay phải mang bản gốc ạ? Cảm ơn mọi người ạ?t

609961 top -

Khi phỏng vấn phải mang bản chính.

609962 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image