.
Hồ sơ F2A - Cha bảo lãnh con gái
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Mình đã cố gắng đọc qua thư viện di trú và website của USCIS để tìm hiểu thêm nhưng vẫn chưa dám chắc 100%. Xin nhờ cô chú ở vietditru.com xem lại dùm. Trường hợp như sau:
-Cha đang ở VN nhưng sẽ kết hôn với người có quốc tịch Mỹ và sẽ được bảo lãnh greencard.
-Con gái đã ở Mỹ được 3 năm và đang là học sinh F-1. Con gái gần 21 tuổi (sinh 06/18/1996) và chưa kết hôn.
-Khi cha có greencard thì có thể nộp đơn I-130 để bảo lãnh cho con gái.
-Rơi vào diện "F2A: Thường trú nhân (thẻ xanh) bảo lãnh con độc thân dưới 21 tuổi" hoặc "F2B: Thường trú nhân (thẻ xanh) bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi."
Đúng.

-Theo CSPA thì tới khi cha được nhập quốc tịch thì tuổi của con gái mới được "freezes" lại.
Chỉ đúng nếu lúc đó con gái dưới 21 tuổi.

Nếu con gái trên 21 tuổi, độc thân thì sẽ là F1. Không còn CSPA gì nữa cả.

Ngoài ra con gái PHẢI giữ tình trạng di trú hợ lệ tại Mỹ cho đến khi có thẻ xanh.

602252 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image