.
Hồ sơ F3 - Oanh huynh
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Anh chị cho em hỏi trường hợp của chị em diện F2A: phỏng vấn bị giấy xanh yêu cầu bổ sung giấy li dị của người chồng nhưng anh này li dị ở mỹ đã hơn 15 năm nên ko còn giữ giấy. Vậy cho em hỏi giờ mình phải làm thủ tục như thế nào để xin lại giấy Ỏ có thể viết bảng tường trình lí do cho lãnh sự dc ko. Thanks anh chị rất nhiều

601848 top -

Bạn liên lạc County Recorder's Office của quận hạt nơi cư trú hay ở Vital Statistics của tiểu bang nơi cư trú.

601880 top -
Cô chín cho e hỏi ông nội e đã già nên ko có thu nhập nhưng vẫn phải điền i864 đúng ko ah?
Vậy phần 3 câu 1 em ko biết chọn yes hay no. Cả câu 2 và 3 cũng vậy. Cochin có thể giúp e dc ko. Em cảm ơn ah

609804 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image