.
Hồ Sơ IR5 - canhbui0910 HCM2016540059
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Mẹ em có ngày phỏng vấn là ngày 29/09/2016 tới đây, em có dẫn mẹ em ra chích ngừa tại số 40 Nguyễn Văn Trỗi nhưng họ phát cho một cái phiếu màu vàng yêu cầu phải chích ngừa cúm, nhưng họ thông báo là hết thuốc nên mẹ em chưa được chích.Em có điện thoại hỏi nhưng vẫn chưa có thưốc để chích.

Anh/Chị vui lòng cho em biết là em có thể chích sau đươc hay không và em có thể mang cái giấy màu vàng đi phỏng vấn có vấn đề gì hay không?

Hi bạn canhbui0910,

Phiếu Vàng Immunization Record không cần mang theo trong ngày PV. Các mũi nào thiếu thì chích sau, nên không vấn đề gì. Quan trọng là mẹ của bạn đã có kết quả hồ sơ Khám Sức Khoẻ chưa? Nếu đã có thì chỉ cần mang theo bao hồ sơ KSK (đã niêm phong). Nếu mẹ bạn chưa đăng ký KSK thì phải đăng ký ngay.

601385 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image