.
Hồ sơ F2A - Cardinpham HCM2015782024
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Bạn chỉ chờ PV thôi.

596017 top -

cochin không biết được HS của bạn như thế nào, cochin chỉ trả lời theo những gì bạn nói ở trên.

Thông thường HS chỉ hoàn tất khi nộp đủ giấy tờ.

596025 top -


Hi Cardinpham,

Đây là thư báo hồ sơ đã completed, xếp vào danh sách chờ phỏng vấn.

Congrats!

Đoạn thư từ NVC schedules appointments... trở xuống là thư mặc định, bạn không cần quan tâm đến đoạn thư này.

599113 top -


cho em hoi bản danh sách phỏng vấn hằng tháng nằm ở mục nào để tiện theo dõi hồ sơ vây. Cảm on các anh chị nhiều
Bạn xem tại list của các groups (không có list riêng, thông tin do các TV chia sẻ)

599455 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image